POLUB NAS :)

facebook.jpg

Nasz You Tube

ytube.jpg

KONTAKT

BIURO

Fundacja Synagoga Nowa

PIC 913955244
2016-04-04_101608.jpg

The National Library of Israel

library1.jpg

Posen Library

KLIK library.jpg

Kalendarz

  calenda1.jpg

Bar Micwa Ryana

Kliknij TUTAJ rayan2.jpg

Blog Leona Jedwabia z Australii

Moja podróz przez Holokaust

jedwab2.jpg 

erec.jpg

Koszerne produkty

kosher4.jpg

 

Chabad

chabad.jpg
wikipardes.jpg

JUDAICA

magen_1.jpg

Szalom TV

szalomtv.jpg

KOL POLIN

Judaizm...


Nie czyń bliżniemu twemu....
28.11.2019.
Czytaj całość"Hillel powiedział: „Nie czyń bliźniemu twemu, co tobie niemiłe: to cała Tora. Reszta jest komentarzem – idź i poznaj go.”
Wymaga to pewnego uzupełnienia.
W słynnej opowieści (Talmud/Szabat 31a), do wielkiego rabiego Hillela, największego rabina epoki Talmudu, przyszedł poganin i zaproponował, że nawróci się na judaizm, jeśli Hillel zdoła wyłożyć mu całą Torę w czasie, gdy on będzie stał na jednej nodze. Hillel rzekł:
Czytaj całość
 
Żydzi i monoteizm w czasach starożytnych
20.11.2019.
W czasach starożytnych Bóg, w którego istnienie wierzyli Żydzi, był przyczyną nienawiści do nich. Politeiści zazwyczaj odnosili się tolerancyjnie do obcych ludów i ich bóstw, lecz Bóg, którego wyznawali Żydzi, był nie tylko inny, ale postrzegano w nim zagrożenie.
 Przede wszystkim, Żydzi twierdzili, że nie ma innych bogów, poza ich Bogiem, a więc wszystkie inne bóstwa uznawali za "fałszywe" i nie okazywali im szacunku, co inne ludy odbierały jako przejaw pogardy wobec nich.
Czytaj całość
 
W synagodze...
20.11.2019.

Czytaj całość  pytanie: W odpowiedzi na pytanie, "jak zachować się w synagodze", napisane jest: "zabronione jest wchodzenie do synagogi, aby schronić się przed deszczem lub upałem. Dotyczy to zarówno nie-Żydów, jak i Żydów." Dlaczego? Przecież Haszem się nie obrazi, to nie grzech, że się schronię przed zjawiskami przyrody

 


Czytaj całość
 
Konwersja na Judaizm...Popularny mit.
15.11.2019.
Czytaj całośćJednym z popularnych mitów na temat judaizmu (zarówno wśród Żydow jak i nie-Żydow) jest twierdzenie, że judaizm z wyboru, ze swojego charakteru, teologii – nie szuka konwertytów.Stereotyp ten jest tak powszechny, ponieważ oparty jest na częściowej prawdzie: prawdą jest, że judaizm nie szuka konwertytów, ale przyczyny tego zjawiska są wyłącznie historyczne, a nie teologiczne, o czym zazwyczaj
Czytaj całość
 
TESZUWA
15.11.2019.
Czytaj całośćJudaizm uważa, że żaden człowiek nie jest doskonały: "Doprawdy nie ma człowieka sprawiedliwego na ziemi, który by czynił tylko dobrze i nie grzeszył" (Kohelet 7:20). Grzech nie równa się więc wiecznemu potępieniu ("wieczne potępienie" nie jest znane w judaizmie). Natomiast istnieje teszuwa (dosłownie: "powrót"), która umożliwia wymazanie popełnionych win. Proces teszuwy składa się z następujących etapów:
Czytaj całość
 
Wychowanie i nauczanie dzieci
17.10.2019.
Czytaj całośćJudaizm nie uważa, że człowiek jest z natury dobry. Nie twierdzi także, że jest z natury zły. Podlega działaniu dwu wewnętrznych skłonności: do zła (jecer hara) i do dobra (jecer hatow). Jednak przede wszystkim człowiek jest z natury egoistyczny. Dba przede wszystkim o swoje dobro. Widać to znakomicie właśnie na przykładzie najbardziej naturalnym:
Czytaj całość
 
Za chwilę Nowy 5780 rok, a co z miliardami lat?
26.09.2019.
Czytaj całość  Forum Żydów Polskich: Czytelnik naszego portalu pyta, jak należy rozumieć biblijne stwierdzenie, że Bóg stworzył świat w sześć dni i miało to miejsce mniej niż sześć tysięcy lat temu (za kilkanaście dni zaczyna się rok 5780 żydowskiego kalendarza)
Oczywiście dni, w które Bóg stwarza świat, symbolizują epoki rozwoju, a z punktu widzenia naszej współczesnej wiedzy jasne jest, że nie oznaczają wcale dosłownych
Czytaj całość
 
Córki a spadek...
13.09.2019.
pytanie:
Dlaczego religijne prawo żydowskie nie daje córkom tego samego prawa do spadku po ojcu (rodzicach), jakie daje synom?
odpowiedź :
Gdy ziemia Izraela została podzielona pomiędzy Dwanaście Plemion Izraela, Tora wyznaczyła sposoby pozwalające na zachowanie tego podziału i nie powodowanie konfliktów między poszczególnymi Plemionami.
Czytaj całość
 
Judaizm o udziale nie-żydów w olam haba
23.08.2019.
pytanie:
Gdzie w klasycznych tekstach judaizmu można znaleźć dosłowne stwierdzenie, że nie-Żydzi mają udział w „świecie, który ma nadejść”?
odpowiedź :
Stwierdzenie to znajduje się w Talmudzie Babilońskim, w traktacie Sanhedryn (105a) i brzmi:
“Sprawiedliwi wszystkich narodów mają udział w świecie, który ma nadejść (olam haba)”
Zostaje to powtórzone innymi słowami również w Tosefta Sanhedryn 13, w Hilchot Teszuwa 3:5, w Hilchot Melachim 8:11, w Jalkut Szimoni 429.
Czytaj całość
 
Tortury a prawo żydowskie
15.08.2019.

Jaki był pogląd prawa żydowskiego w antycznym Izraelu na tortury – jako metodę uzyskiwania zeznań od podejrzanego?

 

Tortury stosowane były (i są do dziś) w wielu kulturach, w wielu systemach prawnych – przez tysiąclecia – jako metoda osiągnięcia wyznania win od kogoś podejrzanego, że popełnił poważne przestępstwo.

Zjawisko to nie było znane wśród Żydów.

Czytaj całość
 
Nienawiść
15.08.2019.
"Nienawiść" to uczucie wyjątkowo silnej wrogości. Zdarzają się sytuacje, w których ludziom najwyraźniej nie wystarcza zwyczajna niechęć lub pogarda, ale przejawiają wobec siebie uczucie bardziej intensywne - nienawiść.
Nienawiść jest - tak jak każde negatywne uczucie wobec innego człowieka - sprawiedliwa i niesprawiedliwa, uzasadniona i nieuzasadniona. Zdarza się, że ludzie nienawidzą tych, którzy wyrządzili komuś ogromną krzywdę, wielkie zło. Można np. nienawidzić mordercy, czyli kogoś, kto odebrał życie niewinnemu człowiekowi
Czytaj całość
 
Tańce damsko - męskie
15.08.2019.
Dlaczego ortodoksyjni wyznawcy judaizmu odrzucają tańce "damsko-męskie"?
Tora zawiera przykazania, które – mówiąc najogólniej – ograniczają samowolę człowieka w postępowaniu wobec innych ludzi. Niektóre z nich dotyczą całej ludzkości, a nie tylko Żydów. Na przykład podstawowym z nich jest zakaz morderstwa. Oczywiście, że morderstwa zakazywały też przed tysiącami lat inne kodeksy świata antycznego, ale były to kodeksy prawne, a nie religijne. Oznacza to, że wyrażały one intencje zaprowadzenia pewnego porządku społecznego, ale nigdy nie sięgały dalej
Czytaj całość
 
Czy aby istniejemy we wszechświecie ???
07.08.2019.

MY WE WSZECHŚWIECIE: NAJWAŻNIEJSI, CZY NIE MA NAS WCALE?

Oderwijmy się na moment od bieżących spraw. Zadajmy sobie kilka pytań bardziej ogólnych.

Jak wiemy, kiedyś ludzie wierzyli, że Ziemia stanowi centrum wszechświata, a dokoła niej krąży Słońce. Rewolucja kopernikańska obaliła ten pogląd: Ziemia okazała się być zaledwie jedną z wielu planet krążących wokół Słońca.

Czytaj całość
 
Kłamstwo, plotka, pomówienie...
07.08.2019.
klamstwo. plotka.. jest jak pierze rzucone na wiatr. nigdy ich nie pozbierasz....
 AWAK LASZON HARA
Podstawowym narzędziem plotki są oczywiście słowa, ale mogą nim być także metody niewerbalne. Zakaz plotkowania, bardzo istotny w judaizmie, zapobiega temu, aby w żaden sposób nie obniżać wobec innych czyjegoś statusu, nie podważać niczyjego dobrego imienia.
Czytaj całość
 
Szechina i ruach ha-kodesz
14.07.2019.
jak judaizm rozumie istotę Ducha Świętego. Czy jest to osoba? czy moc? czy coś innego? Skoro z oczywistych powodów Trójca nie istnieje.
 Samo określenie, które bywa tłumaczone niezbyt trafnie jako „duch święty”, pojawia się w judaizmie jako hebrajska metafora „ruach ha-kodesz” (dosłownie: „tchnienie świętości”), ale jest ono oczywiście rozumiane nie jako osobna istota, tylko jako Boże Natchnienie (także czasami: Boża Inspiracja), które może sprawić, że człowiek (np. prorok) podejmuje niezwykłe działania.
Czytaj całość
 
O święcie Pesach słów kilka...
09.04.2019.
Czytaj całośćW opowieści o Wyjściu ludu Izraela z niewoli egipskiej pojawiają się postaci dwóch położnych, które nie posłuchały rozkazu faraona, żeby mordować nowonarodzonych hebrajskich chłopców. Jaka była przyczyna ich postawy, którą narażały się na gniew i zemstę egipskiego władcy ? Lęk (bojaźń, strach) przed Bogiem...
Czytaj całość
 
Micwot derabanan
09.04.2019.

Co znaczy słowo: "miderabanan"? Spotkałem wyrażenie "dzienny Kidusz jest tylko miderabanan". Nie mogę znaleźć w źródłach dostępnych ogólnie w Polsce (tzn. dla mnie dostępnych) jego znaczenia. Czy oznacza to samo, co "minhag"?

"Minhag" to "zwyczaj". Jest to sposób postępowania przekazywany przez tradycję, ale nie nakazany ani w Torze, ani w prawie (halacha) i w przykazaniach rabinicznych. Minhagim (l. mnoga) mogą dotyczyć swoim zasięgiem wszystkich społeczności żydowskich (np. zwyczaj noszenia nakrycia głowy przez mężczyzn) 

Czytaj całość
 
Gwałt
09.04.2019.

Z cyklu - pytania i odpowiedzi: Jak Judaizm odnosi się do gwałtu?

Współcześnie każda forma gwałtu uznawana jest za przejaw ekstremalnego zła. Jeżeli jednak spojrzymy na stosunek prawa religijnego do gwałtu z perspektywy historycznej, zauważymy reguły, które z dzisiejszego punktu widzenia byłyby bezsprzecznie krzywdzące wobec kobiet.

Czytaj całość
 
Język Tanach-u
09.04.2019.

Z cyklu - pytania i odpowiedzi: Czy język hebrajski Tanachu był kiedykolwiek językiem mówionym?

Tak. W nauce zdecydowanie dominuje opinia, że język Tanachu (przy różnicach pomiędzy słownictwem niektórych ksiąg) był językiem mówionym do czasów niewoli babilońskiej (586 p.n.e.).

 

Czytaj całość
 
Obrzezanie chłopca z mieszanego małżeństwa
04.04.2019.
Czytaj całośćJeżeli ojciec chłopca jest Żydem, a matka nie jest Żydówką, to czy powinien być obrzezany?
To zależy całkowicie od decyzji rodziców.
Jeżeli chłopiec ma ojca Żyda, to może na jego życzenie być poddany obrzezaniu (brit mila) ósmego dnia po urodzeniu, jakkolwiek rytuał ten nie czyni go Żydem w rozumieniu halachy (żydowskiego prawa religijnego, uznającego za Żyda dziecko, którego matka jest Żydówką),
Czytaj całość
 
Porządkowanie chaosu, czyli o żydowskiej filozofii "rozdzielenia"
04.04.2019.
Czytaj całośćOkreślenie, zdefiniowanie i nazwanie dobra i zła nie jest możliwe w chaosie, a jedynie w świecie uporządkowanym. W chaosie zło i dobro ulegają relatywizacji, ich kontury zostają zatarte, a ludzie ulegają etycznej dezorientacji.
W księdze Bereszit, Tora prezentuje Boga wprowadzającego porządek w chaos ("ziemia była [na początku] bezkształtną pustką"). Odbywa się to na wielu poziomach. Stwarzając świat, Bóg oddziela jasność od ciemności, Bóg oddziela suchy ląd od wód..
Czytaj całość
 
Transfuzja krwi a Judaizm...
04.04.2019.
Jaki jest pogląd judaizmu na transfuzję krwi, gdyż wiadomo ze mamy w Torze zakaz spożywania krwi  ?
Zabronione jest jedynie spożywanie krwi. Niekoszerność krwi oznacza, że nie wolno jeść ani jej, ani żadnych produktów i potraw, których krew jest składnikiem. Nie ma to absolutnie nic wspólnego z transfuzją krwi. Wszystkie zasady koszerności (kaszrut) odnoszą się wyłącznie do jedzenia.
Czytaj całość
 
««  start « poprz. 1 2 3 4 5 6 7 8 nast.  » koniec »»

Pray for Izrael

200w.gif

Am Israel Chai !

AKIVA EGER

Czytaj TUTAJ

2a.jpg

 

Ambasada Izraela w Polsce

ambas1 (2).jpg

Hebrajski w Gminie

Chetnych do nauki

prosimy o kontakt

hebr2.jpg

15-activity Jewish community of Poznan

15c.jpg

15-lat naszej Gminy

tora.jpg

IRENA SENDLER-KONCERT

sendler.jpg

Codzienna Miszna

rapoport.jpg

Tajemniczy świat Żydów YTtajemniczy.jpg

 

oraz na  Facebooku

JEWISH.pl

 jewish.jpg

EC CHAIM

ec-chaim.jpg

Shavei Polska

shavei.jpg

Zydowski Instytut Historyczny

zih.jpg

C I H

3a.jpg
wirtualny.jpg

TSKZ

tskz.jpg

POLIN

Wirtualny spacer po wystawie stałej

polin.jpg

mhzp_logo_new3755.jpg

Muzeum Galicja

galicja.jpg
fdzz.jpg

nissenbaum.jpg

Trzemeszno

logo.jpg+ lista nazwisk

Kulmhof am Ner

kulmhof1.jpg Kliknij obrazek

Shimon Peres Funeral

simon2.jpg

Copyright © 2008 by www.poznan.jewish.org.pl