POLUB NAS :)

facebook.jpg

info kontakt

Kontakt z biurem Gminy

tylko drogą mailową

Fundacja Synagoga Nowa

PIC 913955244
2016-04-04_101608.jpg

JUDAICA

magen_1.jpg

KOL POLIN

Judaizm...


Wykład rabina Pecarica w Poznaniu
11.03.2012.
 
Charakter
25.02.2012.

Prawdziwy charakter człowieka może być oceniony przez trzy rzeczy: jego kubek (koso) [jak zachowuje się pod wpływem alkoholu], jego sakiewkę (kiso) [jak postępuje w sprawach dotyczących jego pieniędzy] i jego gniew (kaso) (Eruwin 65b).


Mędrcy dodają: jeszcze po tym, co robi dla przyjemności [inna wersja: z czego się śmieje].

/the 614 commandment/

 
Słowa w gniewie....
25.02.2012.

Gdy jesteśmy zdenerwowani na kogoś, myślimy i działamy niesprawiedliwie, bo pod wpływem złych emocji. Także mówimy. Jednak ludzie dokoła nas, nawet nasi bliscy, zazwyczaj biorą nasze słowa wypowiadane w gniewie za wyraz tego, co naprawdę o nich myślimy. A słowa te wyrażają przecież jedynie to, co czujemy w tym momencie.

Dlatego tak ważna jest myśl rabina Salomona ben Jehudy ibn Gabirola [Avicebrona] (ok. 1021-1058) - żydowskiego filozofa i poety z Hiszpanii:


"Mogę odwołać to, co zaledwie pomyślałem, ale nie mogę odwołać tego, co już powiedziałem".

 

/zrodlo: the 614 commandment/

 
Sprzeczność?
25.02.2012.

W Szemot 20,5 czytamy: "(...) Ja (Haszem) twój Bóg, jestem Bogiem żądającym wyłączności, który [wymierza] karę [za] grzech ojców na synach do trzeciego i do czwartego pokolenia tym, którzy Mnie nienawidzą", natomiast w Dewarim 24,16: "Ojcowie nie ponoszą śmierci za winy synów, ani synowie za winy swych ojców. Każdy umrze za swój grzech". Jak judaizm tłumaczy tę sprzeczność?

Czytaj całość
 
Natura człowieka
05.01.2012.

"Natura ludzka podlega działaniu dwóch potężnych sił: jecer hara i jecer hatow. Jecer hara jest instynktem wyrosłym z egoizmu i jest odpowiednikiem tego, co tysiące lat później Zygmunt Freud określił jako id: skupia w sobie energię agresji, niemoralnych pożądań, egoistycznych zachcianek i inklinacji. Jecer hatow jest natomiast ekwiwalentem freudowskiego superego. Jest to system wartości (społecznych norm), uznawanych przez człowieka za własne, które kierują go w stronę dobra - w miarę, gdy dojrzewa społecznie i indywidualnie."

Czy Judaizm uważa że człowiek jest z natury dobry?

Czytaj całość
 
Wolna wola
05.01.2012.

Człowiek ma wolną wolę; wszystko oprócz niej nie zależy od niego, ale od Boga. Znaczy to, że człowiekowi dane jest bardzo wiele.

W antycznej epoce judaizmu istniały trzy poglądy na problem przeznaczenia. Saduceusze zaprzeczali całkowicie istnieniu przeznaczenia. Faryzeusze uważali, że człowiek podlega przeznaczeniu w materialnym wymiarze swojej egzystencji, natomiast jest całkowicie wolny w wymiarze duchowym. Jedynie esseńczycy uważali, że wszystko podlega przeznaczeniu. 

Pogląd faryzeuszy stał się stanowiskiem dominującym w judaizmie. Rabi Akiwa jest autorem słów: „Wszystko jest przewidziane, ale wolna wola jest dana” (Pirke Awot 3, 19), a rabi Chanina mówi: „Wszystko jest w mocy Boga, oprócz bojaźni przed Bogiem” („Wszystko jest w rękach Boga prócz bojaźni Bożej”) (Berachot 33b, Nida 16a).

Czytaj całość
 
Dokąd poszedł Bóg?
02.12.2011.

To, że Bóg nie reaguje na zło i że oddala się od świata, nie oznacza, że go nie dostrzega i wnikliwie nie obserwuje. Jednak Jego najważniejszym celem nie jest automatyczne, mechaniczne usunięcie zła ze świata. Wtedy musiałby pozbawić człowieka wolnej woli, przemienić go w bezwolnego robota, odebrać mu duszę. To nie byłby już człowiek. Jego najważniejszym celem jest to, aby ludzkość zrozumiała, że zło zniknie ze świata wtedy, gdy ludzie sami przestaną je czynić

Czytaj całość
 
Mordercy muszą umrzeć
27.11.2011.

Dennis Prager

Nie należy mylić poglądów wyznawanych przez Żydów lub chrześcijan z wartościami judeochrześcijańskimi. Wielu Żydów jak i chrześcijan, w tym wielu szczerze religijnych, zajmuje czasami stanowiska stojące w sprzeczności z biblijnymi wartościami judeochrześcijańskimi, które na potrzeby niniejszego artykułu określmy, w skrócie, jako oparte na Starym Testamencie wartości wyznawane przez chrześcijan, zwłaszcza chrześcijan amerykańskich.

Jaskrawym przykładem tej sprzeczności jest postawa wobec kary śmierci dla morderców. Wielu Żydów i chrześcijan uważa, ze w ogóle nie powinno się odbierać mordercom życia, ponieważ jest to nie tylko etycznie złe, ale i sprzeczne z żydowskim czy chrześcijańskim światopoglądem.

Czytaj całość
 
Judaizm wobec kary śmierci
27.11.2011.

Czytaj całośćTora nie tylko zabrania morderstwa (patrz: "Etyka relatywna, etyka sytuacyjna"), ale także zdecydowanie i wyraźnie nakazuje stosowanie kary śmierci za morderstwo z premedytacją. Jest to jedyna micwa (przykazanie), wymieniona we wszystkich pięciu Księgach Mojżeszowych.

W Bereszit (Księga Rodzaju) (9:6) czytamy: "Kto rozlewa krew człowieka - tego krew będzie rozlana przez człowieka. Bo (Bóg) człowieka uczynił według istoty Boga."

Czytaj całość
 
Kolumb ukrytych Żydów
17.11.2011.
Czytaj całośćWędruje po dżunglach Amazonii, odwiedza chińskie wsie, przeszukuje Hiszpanię szukając Maranos a za swą życiową misję uważa Bnei Menaszy z Indii. Michael Freund ma obsesję: Odkrywanie istnienia Żydów w odległych miejscach.
To było sześć lat temu. Michael Freund zdecydował się rozpocząć swą południowo amerykańską przygodę. Uzbrojony w wielką motywację, wszedł na małą łódkę, która zabrała go w górę Amazonki, w Peru. Nagle znalazł się w dżungli pełnej drzew i zwierząt przypominających stwory straszące dzieci w sennych koszmarach.
Czytaj całość
 
Naczelny Rabin Plaży...
17.11.2011.

Plaża w Izraelu to chyba ostatnie miejsce, w którym można by się spodziewać doświadczenia czegoś zachęcającego do wzmocnienia nadzieji dotyczących przyszłości narodu żydowskiego. Spotkamy tam masy półnagich plażowiczów, których ciała, w wielu przypadkach, przebite są kolczykami w różnych niecenzuralnych miejsach. Jest mało prawdopodobne by w tego typu otoczeniu nawet najbardziej zaangażowane umysły były w stanie utrzymać skupienie na różnych ważnych kwestiach, takich jak los naszego narodu.

Czytaj całość
 
Charakter kontra krew
13.11.2011.
Włączenie do Tanachu Księgi Rut, przekonuje, jak związki etniczne nie są - w obliczu wartości ludzkiego charakteru - istotne. Rut, urodzona jako nie-Żydówka, wybiera wiarę Żydów i przynależność do narodu żydowskiego. Fakt, że pochodzi z innego ludu, jest równie nieistotny dla Żydów, jak kolor jej włosów. A to przecież z jej rodziny ma, według tradycji, narodzić się Mesjasz
Jakie argumenty można przytoczyć na dowód, że judaizm zawsze cenił charakter człowieka bardziej, niż jego pochodzenie? Czy hasła o tym, że liczy się postępowanie człowieka, a nie jego związki krwi, nie są czymś w judaizmie nowym?
Czytaj całość
 
Ladino
11.11.2011.
Z oczywistych względów w naszym rejonie najbardziej znanym żydowskim językiem jest jidysz - na terenie Polski kwitła kultura w tym języku. Nie tylko Żydzi aszkenazyjscy mieli jednak swój język. Niezwykle ciekawą żydowską mową jest również ladino, zwany też idioma castellano.
Czytaj całość
 
Judaizm a postawy niereligijnych żydów
10.11.2011.
pytanie od DS :

W jaki sposób dziedzictwo judaizmu wpłynęło - historycznie rzecz biorąc - na postawy niereligijnych Żydów?
odpowiedzi :

Czytaj całość
 
Jom Kipur i Sukkot - wyklady rabina Pecarica
12.10.2011.

http://vimeo.com/30383526

 
Słownik pojęć judaistycznych i swiatecznych
12.10.2011.

http://www.schorr.edu.pl/index.php?option=com_glossary&Itemid=89

http://www.schorr.edu.pl/index.php?option=com_content&task=view&id=149&Itemid=97

 
Rabin B.Pash.- Wezot Habracha
10.10.2011.
Skąd rabin czerpie swą mądrość? Nie do końca pasuje, by poniższy komentarz kończył całą Torę, powiemy więc słowo o samym autorze. Rabin Klonimus Kalman nie pisał swoich tekstów w pierwszej osobie, używał po prostu pojęcia „Rebe”. Możemy jednak założyć, że sprawa ta zaprzątała go i interesowała na poziomie osobistym – na czym opiera się autorytet rabina? Co stanowi jego moc , dzięki której może on stać (lub siedzieć), przemawiać i komentować w obliczu innych ludzi, pośród których znajdować się mogą nie mniej mądrzy, a nawet mądrzejsi od niego ludzie? – zapytuje Rebe.
Czytaj całość
 
Elul - miesiąc zagubionych
20.09.2011.
W momencie, kiedy rozpoczyna się miesiąc Adar powinniśmy się bardziej cieszyć. W momencie, kiedy rozpoczyna się Aw powinniśmy bardziej się smucić. Elul to zupełnie inna historia…
Riverdale jest położone na wzgórzu. Wśród drzew rozsiane są jednorodzinne domy, małe oczka wodne i… żydowskie instytucje. Na jednym wzgórzu mieści się chyba z kilkadziesiąt żydowskich organizacji. Łatwo zapamiętać. Mieszkam obok synagogi reformowanej – jeśli chcę trafić do mojego Beit Midraszu (miejsce, gdzie studiuję zanim zacznie się rok szkolny), muszę odnaleźć synagogę rosyjską i chasydzki sztibel, potem skręcić za centrum Chabadu w lewo. Cała złożoność żydowskiego świata w mikroskopijnej skali. W sklepiku pan z siwą brodą pokazuje mi album o Polsce. Zdjęcia z Jesziwy Lubelskiej i Getta. Żydowska polskość, izraelskość, miesza się z wielokulturowością - cechą rozpoznawczą Nowego Jorku.
Czytaj całość
 
Zemsta a kara
12.08.2011.

Tora (Wajikra) mówi: „Nie będziesz mścił się” (19:18). Nie jest prawdą to, co przypisuje judaizmowi Ewangelia św. Mateusza (5, 43): „Słyszeliście, że powiedziano: Będziesz miłował bliźniego swego, a będziesz miał w nienawiści nieprzyjaciela swego”, która odsyła nas do Wajikry 19, 18, gdzie czytamy – jak widać wyżej – dokładne zaprzeczenie tezy Ewangelii. Jednocześnie za postępowanie, które krzywdzi człowieka (i skłania go do myśli o zemście), wyznaczane są w Torze kary.

Ale czy kara jest formą zemsty?

Czytaj całość
 
Szacunek
12.08.2011.
Szacunek dla Rabina, dla starca, dla talmid-chacham i dla kohena
Czytaj całość
 
Jom Jeruszalajim
01.06.2011.

Czytaj całość

http://www.aish.com/jw/id/The_Heart_of_the_Jewish_People.html 

Jom Jeruszalajim (Dzień Jerozolimy), izraelskie święto narodowe przypadające 28 Ijar jest rocznicą ponownego zjednoczenia Jerozolimy. Zawsze sześć tygodni po sederze pesachowym i tydzień przed świętem Szawuot. W tym roku w kalendarzu gregoriańskim to 1 czerwca, należy jednak pamiętać, że doba w żydowskim kalendarzu zaczyna się od wieczora - święto więc rozpoczęło się dzisiaj wieczorem.

Czytaj całość
 
Nie będziesz stał bezczynnie...
09.05.2011.
Ktoś tonie. Samochód rozbity w wypadku stacza się do rowu z ludźmi w środku. Ktoś został zaatakowany na ulicy przez chuliganów. Tora już ponad 3200 lat temu formułuje zasadę, która obowiązuje w takich i podobnych sytuacjach.
Czytaj całość
 
««  start « poprz. 1 2 3 4 5 nast.  » koniec »»

ATTENTION !

About the visits to the grave of Akiva Eger please get in touch with Mrs. Estera by phone +48 726 100 199 Or via email gekafka@jewish.org.pl

Szabat - informacje

Kochani, spotkania szabatowe odbywają się w każdy niebieski.jpgpiątek o godz. 19:00.

W każda sobotę modlitwy w Synagodze odbywają się od godz. 9:30 do 11:00.

POLIN

Wirtualny spacer po wystawie stałej

polin.jpg

15-activity Jewish community of Poznan

15c.jpg

15-lat naszej Gminy

tora.jpg

Codzienna Miszna

rapoport.jpg

IRENA SENDLER-KONCERT

sendler.jpg

Warsztaty w Gminie

taniec.jpg

Blog Leona Jedwabia z Australii

Moja podróz przez Holokaust

jedwab2.jpg 

Albumy PICASA

NASZE ALBUMY KLIKNIJ
erec.jpg
wikipardes.jpg

Koszerne produkty

kosher.jpg

 

mhzp_logo_new3755.jpg
fdzz.jpg

nissenbaum.jpg
wirtualny.jpg
tskz.jpg

Shavei Polska

shavei.jpg
fzplogo.jpg

Chabad

chabad.jpg
torun.jpg

Copyright © 2008 by www.poznan.jewish.org.pl