POLUB NAS :)

facebook.jpg

info kontakt

Kontakt z biurem Gminy

tylko drogą mailową 

poznan@jewish.org.pl

Fundacja Synagoga Nowa

PIC 913955244
2016-04-04_101608.jpg
erec.jpg

Koszerne produkty

kosher.jpg

 

TSKZ

tskz.jpg

Chabad

chabad.jpg
wikipardes.jpg
wirtualny.jpg

JUDAICA

magen_1.jpg

KOL POLIN

Judaizm...


Debata o uboju
28.11.2012.

Czytaj całośćSpołeczność żydowska w Polsce, zaniepokojona kierunkiem publicznej debaty o uboju rytualnym, pragnie zaapelować do wszystkich uczestników tej dyskusji o rzetelne i pozbawione uprzedzeń przedstawianie tej niezmiernie ważnej i delikatnej sprawy.

 

Nie zgadzamy się na nazywanie szechity (uboju rytualnego zwierząt zgodnie z prawem żydowskim) metodą gorszą lub skazującą zwierzę na większe cierpienie niż to, zadawane w przypadku uboju nierytualnego. Celem szechity jest zabicie zwierzęcia w sposób możliwie najszybszy i sprawiający jak najmniej bólu. Nie jest takim ogłuszanie zwierzęcia przed ubojem.

Czytaj całość
 
Traktowanie zwierząt
28.11.2012.

Judaizm kładzie olbrzymi nacisk na odpowiednie traktowanie zwierząt. Niepotrzebne okrucieństwo wobec zwierząt jest ściśle zabronione, a w wielu przypadkach zwierzętom przypisuje się taki sam stopień wrażliwości, co ludziom. 

Tora nie stwierdza jednoznacznie czy zwierzęta są w stanie doświadczać fizycznego lub psychicznego bólu, tak jak ludzie. Judaizm jednak zawsze widział związek pomiędzy tym w jaki sposób jednostka traktuje zwierzęta, a w jaki istoty ludzkie.  Osoba okazująca okrucieństwo wobec bezbronnego zwierzęcia będzie bez cienia wątpliwości okrutna wobec bezbronnych ludzi. Osoba troszcząca się o los najmniejszych istot natomiast, niewątpliwie zaopiekuje się bliźnim.

Czytaj całość
 
Życie, śmierć i żałoba
04.11.2012.

W judaizmie życie jest najwyższą wartością. Talmud głosi, że cała ludzkość wywodzi się od jednego człowieka, dlatego ocalić jedno życie to jak ocalić cały świat, ale i zgładzić jedno, to jak zniszczyć świat. Spośród  613 nakazów, jedynie zakazu morderstwa, wielobóstwa, kazirodztwa i cudzołóstwa nie można naruszyć dla ocalenia życia.Judaizm nie tylko zezwala, lecz nawet nakazuje pogwałcić nakazy jeśli jest to konieczne dla ocalenia życia.

Czytaj całość
 
Dwie skłonnosci
22.10.2012.

"Pożądanie kobiety może prowadzić do gwałtu - wtedy rezultatem pożądania jest wielkie zło. Może także prowadzić do małżeństwa, założenia rodziny, wychowania dzieci - i wtedy rezultatem będzie wielkie dobro."

Natura ludzka podlega działaniu dwóch potężnych sił: jecer hara i jecer hatow.

Czytaj całość
 
"Bliżni" a "Ludzkość"
07.07.2012.

Łatwo jest kochać abstrakcyjną ludzkość i „człowieka” przez duże „C”, trudniej realnego sąsiada w mieszkaniu obok.

Wielka Zasada Tory”: „Będziesz [troszcząc się] kochał bliźniego tak, jak [kochasz siebie]. Ja jestem Bóg” (Weahawta lereacha kamocha ani Haszem).

Czytaj całość
 
Nieetyczni Żydzi religijni?
04.07.2012.

"Przestrzeganie żydowskich praw dotyczących relacji między człowiekiem a Bogiem (rytuały, przestrzeganie koszerności itd) nie czyni nikogo bardziej moralnym, jeśli prawa te nie są przestrzegane z intencją stawania się bardziej moralnym.
Oczekiwać czegoś takiego - czyli oczekiwać, że mechaniczne przestrzeganie żydowskich praw "człowiek-Bóg" automatycznie ukształtuje moralnego człowieka, jest przypisaniem żydowskim prawom jakichś magicznych cech, które każdy uznałby za absurdalne, gdyby ich mechanizm odnosić do jakiejkolwiek innej dziedziny życia."

Czytaj całość
 
Równowaga świata....Paweł Jędrzejewski.
04.07.2012.

"każdemu swojemu czynowi człowiek powinien przypisywać ogromne, kosmiczne wręcz znaczenie"

 

W judaizmie występuje pogląd, że każdy człowiek powinien postrzegać siebie samego jako istotę, u której potencjalnie zrównane są dobro i zło. W konsekwencji zło i dobro są identycznie zrównoważone w całym świecie. Dlatego każdemu swojemu czynowi człowiek powinien przypisywać ogromne, kosmiczne wręcz znaczenie: każdy dobry czyn przechyla bowiem szalę jego własnego życia (i zarazem - konsekwentnie - całego świata!) na stronę dobra; każdy zły – na stronę zła.

 
Lag Ba Omer
10.05.2012.
Czytaj całośćCo to jest omer?
Słowo omer ma co najmniej trzy znaczenia: po pierwsze, oznacza snop;  po drugie, jest to miara produktów sypkich (np. ziarna), która równa jest objętości około 43 jajek.
Nazwa ta oznacza też ofiarę (oddanie) ze zboża, składaną w czasach Świątyni. W drugi dzień Pesach składano ofiarę hołdowniczą ze zmielonego jęczmienia, w ilości właśnie jednego omeru. Pierwszy snop z wiosennych zbiorów przynoszony był do Świątyni, ziarno było mielone i jeden omer mąki jęczmiennej był mieszany z olejem i kadzidłem  "na zapach kojący dla Boga" (Wajikra 23:13)
Czytaj całość
 
Czy zwierzęta umierały?
10.05.2012.

"Jak sformułowanie "mot tamut" (dosłownie: "śmiercią umrzesz") mogło być rozumiane przez Adama, jeżeli nie zetknął się wcześniej z tym zjawiskiem? Jak mógłby w ogóle pojąć ten zakaz i karę za jego złamanie, gdyby nie zaobserwował śmierci w Gan Eden? A jedyna śmierć, którą mógł widzieć, musiała być śmiercią zwierząt. Mógł nie mieć świadomości własnej śmierci (dokładnie tak, jak pozbawione jest jej dziecko), ale musiał zrozumieć abstrakcyjnie, co oznacza to pojęcie wobec innych istot żywych, aby groźba miała jakiś sens."

Czytaj całość
 
Judaizm a Jom HaShoah
29.04.2012.
Czytaj całośćWiększość żydowskich świąt jest okazją do wyrażania wdzięczności Bogu. Jom ha-Szoa nie wywołuje takich emocji.
Dzień Pamięci Holocaustu (Jom HaZikaron laSzoa we-laGewura) oznacza dosłownie  "Dzień (Pamięci) Zagłady i Aktów Odwagi" i obchodzony jest 27 dnia miesiąca nisan (w tym roku [2012] jest to dzień 19 kwietnia).
Data  tego święta została oficjalnie wyznaczona przez Knesset w roku 1951. Ustawę podpisał premier David Ben-Gurion i prezydent Yitzhak Ben-Zvi.
Czytaj całość
 
Judaizm a Panteizm
29.04.2012.

Bóg nie jest naturą lub jej częścią, ani natura nie jest fragmentem istoty Boga. Bóg istnieje - według judaizmu - ponad naturą. Dlatego właśnie Bereszit (Księga Rodzaju) zaczyna się od opisu stwarzania nieba i ziemi (wszechświata) przez Boga. Natura jest więc tworem, kreacją Boga.

 

Czy to prawda, że judaizm stanowczo sprzeciwia się panteizmowi?

Czytaj całość
 
Anioł LAILA przed Bogiem
29.04.2012.

"Rabi Chanina bar Papa wyjaśniał: Imię anioła, który jest odpowiedzialny za zapłodnienie, to Laila (Noc). [Gdy zapłodnienie ma nastąpić], Laila bierze kroplę [spermy], zanosi przed Świętego Jedynego, Błogosławiony niech będzie On, pytając: "Królu [władco] świata, jaki będzie los tej kropli? Czy rozwinie się w silną osobę, czy słabą? Mądrą czy głupią? Bogatą czy biedną?. Jednak czy ta osoba będzie zła czy dobra [sprawiedliwa] - o to nie pyta [...] Rabi Chanina stwierdził: Wszystko zależy od niebios, z wyjątkiem lęku przed Bogiem." [„Wszystko jest w mocy Boga, oprócz bojaźni przed Bogiem” („Wszystko jest w rękach Boga prócz bojaźni Bożej”) (Berachot 33b)

(Talmud Babiloński, Nida 16b)

Czytaj całość
 
SZABAT A ASERET HADIBROT
31.03.2012.
Czytaj całośćPrzyjęło się twierdzenie, że dwa filary judaizmu to Stworzenie Świata i Wyjście z niewoli egipskiej. Bóg stwarzający świat (księga Bereszit) i Bóg wyprowadzający Żydów z Egiptu (księga Szemot).

Spójrzmy, jak ta idea skupia się w uzasadnieniu tak fundamentalnego w judaizmie święta jak Szabat, w Dziesięciu Oświadczeniach (Przykazaniach) – Aseret hadibrot.
Istnieją – jak wiadomo – dwie, prawie identyczne wersje Dekalogu.
Czytaj całość
 
EWER MIN HACHAJ
31.03.2012.
Czytaj całośćJedzenie części ciała żywego zwierzęcia lub przyrządzanie zwierzęcia tak, aby było żywe podczas przygotowywania do spożycia, istniało także w tradycjach polskiej kuchni.
Na portalu muzeum "Pałac w Wilanowie" znajdujemy artykuł ("Makabryczny przepis") autorstwa Magdaleny Spychaj, w którym czytamy:
Czytaj całość
 
Czym jest Szulchan aruch?
30.03.2012.
Czytaj całość"Pojedynczy człowiek, zaaferowany walką o byt, nie jest w stanie sam w swoim - jakże krótkim - życiu, interpretować Boskiej Instrukcji, jaką jest Tora i musi korzystać z wnikliwych analiz i interpretacji, będących rezultatem stuleci przemyśleń mędrców i ich dysput, stanowiących Torę Ustną. Tora Ustna to przede wszystkim Talmud. Halacha jest zapisem funkcjonowania tych ustaleń w życiowej praktyce." rezultatem talmudycznych ustaleń. "Szulchan aruch" jest zapisem funkcjonowania tych ustaleń w życiowej praktyce."
Czytaj całość
 
ZEMSTA A KARA
18.03.2012.
Tora (Wajikra) mówi: „Nie będziesz mścił się” (19:18). Nie jest prawdą to, co przypisuje judaizmowi Ewangelia św. Mateusza (5, 43): „Słyszeliście, że powiedziano: Będziesz miłował bliźniego swego, a będziesz miał w nienawiści nieprzyjaciela swego”, która odsyła nas do Wajikry 19, 18, gdzie czytamy – jak widać wyżej – dokładne zaprzeczenie tezy Ewangelii. Jednocześnie za postępowanie, które krzywdzi człowieka (i skłania go do myśli o zemście), wyznaczane są w Torze kary.
Czytaj całość
 
WYBACZANIE
18.03.2012.
"Ten, kto niszczy dobre imię bliźniego, nie może otrzymać wybaczenia"
pytanie od WS :
Czy zawsze trzeba wybaczać temu, kto prosi o wybaczenie?
To zależy od paru spraw, odpowiedź na to pytanie nie jest więc jednoznaczna.

 

Czytaj całość
 
EUTANAZJA A JUDAIZM
18.03.2012.

"Przedłużanie życia jest micwą. Przedłużanie umierania - nie jest". "Istnieje ogólna zgoda, że nigdy nie można stosować żadnych metod skrócenia życia, ale jednocześnie nie ma bezwzględnego nakazu „powstrzymywania duszy przed opuszczeniem ciała”, czyli stosowania metod przedłużania życia."

 pytanie od LK :
Jaki pogląd ma judaizm na eutanazję?
odpowiedź :
Aktywna eutanazja jest absolutnie zakazana przez żydowskie prawo religijne.

Czytaj całość
 
OBOJĘTNOŚĆ
16.03.2012.

Bo gdy widzimy zło, musimy albo na nie zareagować - a to oznacza kłopoty i niebezpieczeństwo, albo nie zareagować - i to może oznaczać wyrzuty sumienia.
Oba rozwiązania są więc zagrożeniem dla naszego spokoju.
Dlatego właśnie większość ludzi wybiera obojętność.

 

 pytanie od NC:

Napisaliście w odpowiedzi na temat dobra: "Zło czyni ten, kto krzywdzi bliźniego. Dobro - ten, kto mu pomaga. Jednak większość ludzi przechodzi obok bliźniego zachowując po prostu obojętność." Dlaczego się tak dzieje? Dlaczego ludzie wybierają obojętność?

Czytaj całość
 
Dlaczego zakazy?
16.03.2012.

Rambam w swoim dziele Miszne Tora, stwierdza, że każdy nie-Żyd, który świadomie przestrzega tych praw, zapewnia sobie to, co Żyd może osiągnąć w relacji z Bogiem, przestrzegając wszystkich praw Tory. Warunkiem jest jednak świadome stosowanie się do Praw Potomków Noacha, z uznaniem ich Boskiego pochodzenia. Inni mędrcy nie stawiają takiego warunku.

Dlaczego wszystkie Siedem Praw Potomków Noacha, obowiązujące nie-Żydów, to zakazy?

Czytaj całość
 
Kto jest mądry?
16.03.2012.

Ben Zoma uczył: Kto jest mądry?  Ten, kto się uczy od każdego człowieka.

(Pirke Awot 4:1)

Czytaj całość
 
Czym jest Świątynia, jeśli nie B-skim ustępstwem na rzecz potrzeb człowieka?
11.03.2012.
Studiowanie dokładnych instrukcji budowy Świątyni i jej funkcji  w czasach kiedy nie ma Beit Mikdasz, może się wydawać nieaktualne, jednak tak nie jest. Żydowska koncepcja tego czym powinna być Świątynia, związana jest z żydowską ideą domu: to miejsce, w którym oferujemy to co mamy, gdzie poświęcamy nasze życie. Choć z Miszkanem i związanym z nim składaniem ofiar dzieli nas historyczny i psychologiczny dystans, jest możliwe i nawet konieczne, by uczyć sie na temat Miszkanu, tego świętego przybytku, budowanego przez naszym przodków na pustyni; wiele z nauk i wartości związanych z tym tematem jest wciąż dla nas aktualne i istotne.
Czytaj całość
 
««  start « poprz. 1 2 3 4 5 6 nast.  » koniec »»

ATTENTION !

About the visits to the grave

of Akiva Eger please get in touch with Mrs. Estera by phone +48 726 100 199 Or via email gekafka@jewish.org.pl

Ambasada Izraela w Polsce

ambas1 (2).jpg

Shabbat - info

The synagogue is closed

until further notice

Uwaga !!!

Gmina zawiesza wszelką działalność

Do odwołania

Zarządzenie Przewodniczącej Alicji Kobus

 

niebieski.jpg

TAGLIT Lipiec''20

talit2.jpgINFORMACJE

Obozy letnie 2020

INFORMACJA TUTAJ

jcc.jpg

15-activity Jewish community of Poznan

15c.jpg

15-lat naszej Gminy

tora.jpg

Zydowski Instytut Historyczny

zih.jpg

Tajemnice Judaizmu

podcast.jpg Kliknij obrazek

Codzienna Miszna

rapoport.jpg

IRENA SENDLER-KONCERT

sendler.jpg

Warsztaty w Gminie

W każdy czwartek od godz.18:15taniec.jpg

C I H

3a.jpg

POLIN

Wirtualny spacer po wystawie stałej

polin.jpg

mhzp_logo_new3755.jpg

Muzeum Galicja

galicja.jpg
fdzz.jpg

nissenbaum.jpg

Kulmhof am Ner

kulmhof1.jpg Kliknij obrazek

Shavei Polska

shavei.jpg

Szalom TV

szalomtv.jpg

Muzyka klezmerska

radio kl.jpg

Copyright © 2008 by www.poznan.jewish.org.pl