POLUB NAS :)

facebook.jpg

info kontakt

Kontakt z biurem Gminy

tylko drogą mailową 

poznan@jewish.org.pl

Fundacja Synagoga Nowa

PIC 913955244
2016-04-04_101608.jpg
erec.jpg

Koszerne produkty

kosher.jpg

 

TSKZ

tskz.jpg

Chabad

chabad.jpg
wikipardes.jpg
wirtualny.jpg

JUDAICA

magen_1.jpg

KOL POLIN

Judaizm...


Szechina i ruach ha-kodesz
14.07.2019.
jak judaizm rozumie istotę Ducha Świętego. Czy jest to osoba? czy moc? czy coś innego? Skoro z oczywistych powodów Trójca nie istnieje.
 Samo określenie, które bywa tłumaczone niezbyt trafnie jako „duch święty”, pojawia się w judaizmie jako hebrajska metafora „ruach ha-kodesz” (dosłownie: „tchnienie świętości”), ale jest ono oczywiście rozumiane nie jako osobna istota, tylko jako Boże Natchnienie (także czasami: Boża Inspiracja), które może sprawić, że człowiek (np. prorok) podejmuje niezwykłe działania.
Czytaj całość
 
O święcie Pesach słów kilka...
09.04.2019.
Czytaj całośćW opowieści o Wyjściu ludu Izraela z niewoli egipskiej pojawiają się postaci dwóch położnych, które nie posłuchały rozkazu faraona, żeby mordować nowonarodzonych hebrajskich chłopców. Jaka była przyczyna ich postawy, którą narażały się na gniew i zemstę egipskiego władcy ? Lęk (bojaźń, strach) przed Bogiem...
Czytaj całość
 
Micwot derabanan
09.04.2019.

Co znaczy słowo: "miderabanan"? Spotkałem wyrażenie "dzienny Kidusz jest tylko miderabanan". Nie mogę znaleźć w źródłach dostępnych ogólnie w Polsce (tzn. dla mnie dostępnych) jego znaczenia. Czy oznacza to samo, co "minhag"?

"Minhag" to "zwyczaj". Jest to sposób postępowania przekazywany przez tradycję, ale nie nakazany ani w Torze, ani w prawie (halacha) i w przykazaniach rabinicznych. Minhagim (l. mnoga) mogą dotyczyć swoim zasięgiem wszystkich społeczności żydowskich (np. zwyczaj noszenia nakrycia głowy przez mężczyzn) 

Czytaj całość
 
Gwałt
09.04.2019.

Z cyklu - pytania i odpowiedzi: Jak Judaizm odnosi się do gwałtu?

Współcześnie każda forma gwałtu uznawana jest za przejaw ekstremalnego zła. Jeżeli jednak spojrzymy na stosunek prawa religijnego do gwałtu z perspektywy historycznej, zauważymy reguły, które z dzisiejszego punktu widzenia byłyby bezsprzecznie krzywdzące wobec kobiet.

Czytaj całość
 
Język Tanach-u
09.04.2019.

Z cyklu - pytania i odpowiedzi: Czy język hebrajski Tanachu był kiedykolwiek językiem mówionym?

Tak. W nauce zdecydowanie dominuje opinia, że język Tanachu (przy różnicach pomiędzy słownictwem niektórych ksiąg) był językiem mówionym do czasów niewoli babilońskiej (586 p.n.e.).

 

Czytaj całość
 
Obrzezanie chłopca z mieszanego małżeństwa
04.04.2019.
Czytaj całośćJeżeli ojciec chłopca jest Żydem, a matka nie jest Żydówką, to czy powinien być obrzezany?
To zależy całkowicie od decyzji rodziców.
Jeżeli chłopiec ma ojca Żyda, to może na jego życzenie być poddany obrzezaniu (brit mila) ósmego dnia po urodzeniu, jakkolwiek rytuał ten nie czyni go Żydem w rozumieniu halachy (żydowskiego prawa religijnego, uznającego za Żyda dziecko, którego matka jest Żydówką),
Czytaj całość
 
Porządkowanie chaosu, czyli o żydowskiej filozofii "rozdzielenia"
04.04.2019.
Czytaj całośćOkreślenie, zdefiniowanie i nazwanie dobra i zła nie jest możliwe w chaosie, a jedynie w świecie uporządkowanym. W chaosie zło i dobro ulegają relatywizacji, ich kontury zostają zatarte, a ludzie ulegają etycznej dezorientacji.
W księdze Bereszit, Tora prezentuje Boga wprowadzającego porządek w chaos ("ziemia była [na początku] bezkształtną pustką"). Odbywa się to na wielu poziomach. Stwarzając świat, Bóg oddziela jasność od ciemności, Bóg oddziela suchy ląd od wód..
Czytaj całość
 
Transfuzja krwi a Judaizm...
04.04.2019.
Jaki jest pogląd judaizmu na transfuzję krwi, gdyż wiadomo ze mamy w Torze zakaz spożywania krwi  ?
Zabronione jest jedynie spożywanie krwi. Niekoszerność krwi oznacza, że nie wolno jeść ani jej, ani żadnych produktów i potraw, których krew jest składnikiem. Nie ma to absolutnie nic wspólnego z transfuzją krwi. Wszystkie zasady koszerności (kaszrut) odnoszą się wyłącznie do jedzenia.
Czytaj całość
 
Cud purimowy trwał w sumie DZIESIĘĆ LAT!
19.03.2019.
Czytaj całośćKalendarium wydarzeń cudu purimowego:
 rok 3395 - król Achaszwerosz wydaje ucztę, królowa Waszti za opór wobec poniżającego ją rozkazu pijanego króla popada w niełaskę i zostaje stracona.
rok 3399 - Ester zostaje żoną króla i królową imperium. Mordechaj udaremnia spisek przeciwko królowi. Dostojnik Haman zostaje wywyższony i na rozkaz króla wszyscy muszą oddawać mu pokłony. Mordechaj jako jedyny odmawia.
Czytaj całość
 
Purim a Jom Kippur
19.03.2019.
Czy jest prawdą, że istnieje związek święta Purim z Jom Kippur?
Purim jest najbardziej „fizycznym” ze wszystkich świąt żydowskich. Przykazanie wysyłania smakołyków jako podarunków, nakaz zjedzenia wyjątkowo dużego posiłku purimowego, wreszcie (jako kropka nad „i”) właśnie zalecenie upicia się – to wszystko są micwot odnoszące się do ciała, a nie do ducha.
Czytaj całość
 
Unikalna koncepcja szczęścia w miesiącu Adar
11.03.2019.
Czytaj całość Kiedy świętujemy Purim? Pierwsza Miszna w traktacie pod tytułem „Megila” w Talmudzie Babilońskim jednoznacznie wyjaśnia: “Megila jest czytana 14-go dnia miesiąca Adar w nieogrodzonym mieście a w mieście otoczonym murem 15-tego dnia miesiąca Adar”. Miszna wyjaśnia dalej, że w niektórych przypadkach można przeczytać Megilę również 13, 12, a nawet 11 dnia miesiąca Adar. W jakich okolicznościach? Na przykład, gdy miasto nie ma rabina lub 
Czytaj całość
 
11 Adar i Purim Katan
11.03.2019.
Rozważania rabina Icchaka Rapoporta:Kiedy usiadłem, by napisać artykuł do naszego elektrycznego biuletynu, zdałem sobie sprawę z tego, że piszę w dniu 11 Adar – Jorcajt wielkiego uczonego Rabina Chaima Josefa Dawida Azulay, błogosławionej pamięci, nazywanego zazwyczaj Chida, od inicjałów swych imion. Podpisywał on w ten sposób swe pisma i listy. Chida był tak bardzo podziwiany w społeczności żydowskiej, że niektórzy zwykli byli mówić: „Od Josefa do Josefa, nie było nikogo tak wspaniałego jak Josef”.
Czytaj całość
 
Czego oczekuje B-g od człowieka?
01.02.2019.

Wiadomo, że Bóg domaga się wypełniania przykazań. Ale jest ich wiele i są rozproszone po całej Torze. Czy w Biblii Hebrajskiej znajduje się informacja, która przedstawiałaby, czego dokładnie oczekuje Bóg od człowieka?

Tak. Dokładnie taki spis oczekiwań Boga wobec człowieka znajdujemy w Psalmie 15. Wersety te traktowane są przez Talmud (Makot 24a) jako podsumowanie 613 przykazań Tory
Czytaj całość
 
Laszon hara - zły język...
31.01.2019.
„Życie i śmierć są na końcu języka”. Winny złu, jakie powoduje plotka, jest w równym stopniu ten, który słucha, jak ten, który mówi, bo gdyby nie było słuchacza, to plotkarz by milczał.
Żydowskie prawo religijne nakazuje, aby – gdy napotka się plotkarza, który zaczyna opowiadać nam plotki lub mówić coś niepochlebnego o kimkolwiek, zmienić temat rozmowy, albo – gdy to nie skutkuje, po prostu odejść!
Czytaj całość
 
Judaizm a "dylemat zwrotnicy"
13.11.2018.
Czytaj całość Pytanie: Widzę pędzący pociąg i rozwidlające się tory. Na jednym z nich stoi pochłonięta dyskusją grupa 5 osób. Na drugim pracuje zaabsorbowany swą pracą robotnik. Mam możliwość skierowania pociągu na jeden z dwóch torów. Co uczynić?
Czytaj całość
 
Manipulacje niedozwolone..
02.08.2018.
Czytaj całośćWedług Tory (Szemot 21, 10) mąż jest odpowiedzialny za zapewnienie żonie pełnego utrzymania (jedzenie i ubranie – szeira i kesuta) i zaspokojenie jej potrzeb seksualnych (onata). Jednocześnie mężczyzna nie ma prawa do wymuszania kontaktów seksualnych i żona musi wyrażać na nie zgodę.
Czytaj całość
 
Mięso czy rosliny? Co na to Tora?
31.07.2018.
Czytaj całośćAbrabanel pisał w komentarzu do Szemot 16:4: "Mięso nie jest koniecznym pokarmem [człowieka]. Jest obiektem niepohamowanego obżarstwa. Mięso jest [w naturze] jedzone przez okrutne drapieżniki. Owce, krowy, kurczaki, synogarlice i gołębie, które spożywają pokarm z pól - trawę i nasiona, nie znają okrucieństwa"
Czytaj całość
 
Nowy Rok Drzew
26.01.2018.

To juz we wtorek 30 stycznia Tu B'Szwat, 15 dzień miesiąca Szwat w żydowskim kalendarzu - jest dniem wyznaczającym rozpoczęcie "Nowego Roku Drzew". To czas, w którym najwcześniej kwitnące drzewa na Ziemi Izraela budzą się z zimowego snu i rozpoczynają nowy cykl owocowania.

 

Czytaj całość
 
Chanukowa książeczka od Shavei /do pobrania !/
08.12.2016.
Czytaj całośćShavei Israel przygotował z okazji Chanuki specjalną książeczkę z najważniejszymi informacjami na temat święta. Znajduje się w niej cała historia chanukowa i opowieść o cudzie, wytłumaczenie wszelkich micw, które możemy wykonać w trackie tych ośmiu dni, wskazówki do najlepszej chanuki,
Czytaj całość
 
Żałoba - awelut...
17.11.2016.
Czytaj całośćŻałoba (awelut) obchodzona jest przez mężczyzn i przez kobiety. Żałobę należy, według zasad halachy, obchodzić po śmierci siedmiu osób: ojca, matki, syna, córki, brata (w tym przyrodniego), siostry (w tym przyrodniej), męża (żony). Osoba, która jest zobowiązana według żydowskiego prawa religijnego do przestrzegania żałoby, nazywa się onen.
Czytaj całość
 
Ynet: W ślad za książką, w nowy świat
10.08.2016.
Za pośrednictwem liter i słów, kabaliści w swoich książkach stworzyli nam możliwość wejścia w nowy świat, który ma decydujący wpływ na nasze życie. Więc teraz z ich pomocą możemy wejść w ten świat i zmienić swoje życie na lepsze. Kabalistyczne księgi uformowały żydowski naród. I dziś, w dzień Tygodnia Książki, mamy wspaniałą okazję zapoznania się z tymi książkami.
Czytaj całość
 
Zawstydzanie bliźnich
08.04.2016.
Czytaj całośćPubliczne zawstydzanie człowieka (które może być dokonane na wiele sposobów; np. przez wykazanie jego niewiedzy, zdradzenie jakichś sekretów z jego życia, wypominanie czynów, za które już otrzymał wybaczenie) jest uważane za wykroczenie wobec Boga, a nie tylko wobec człowieka, ponieważ "człowiek został stworzony według istoty Boga" (Bereszit Rabba 24:7).
Czytaj całość
 
««  start « poprz. 1 2 3 4 5 6 nast.  » koniec »»

ATTENTION !

About the visits to the grave

of Akiva Eger please get in touch with Mrs. Estera by phone +48 726 100 199 Or via email gekafka@jewish.org.pl

Ambasada Izraela w Polsce

ambas1 (2).jpg

Shabbat - info

The synagogue is closed

until further notice

Uwaga !!!

Gmina zawiesza wszelką działalność

Do odwołania

Zarządzenie Przewodniczącej Alicji Kobus

 

niebieski.jpg

TAGLIT Lipiec''20

talit2.jpgINFORMACJE

Obozy letnie 2020

INFORMACJA TUTAJ

jcc.jpg

15-activity Jewish community of Poznan

15c.jpg

15-lat naszej Gminy

tora.jpg

Zydowski Instytut Historyczny

zih.jpg

Tajemnice Judaizmu

podcast.jpg Kliknij obrazek

Codzienna Miszna

rapoport.jpg

IRENA SENDLER-KONCERT

sendler.jpg

Warsztaty w Gminie

W każdy czwartek od godz.18:15taniec.jpg

C I H

3a.jpg

POLIN

Wirtualny spacer po wystawie stałej

polin.jpg

mhzp_logo_new3755.jpg

Muzeum Galicja

galicja.jpg
fdzz.jpg

nissenbaum.jpg

Kulmhof am Ner

kulmhof1.jpg Kliknij obrazek

Shavei Polska

shavei.jpg

Szalom TV

szalomtv.jpg

Muzyka klezmerska

radio kl.jpg

Copyright © 2008 by www.poznan.jewish.org.pl