POLUB NAS :)

facebook.jpg

info kontakt

Kontakt z biurem Gminy

tylko drogą mailową

Fundacja Synagoga Nowa

PIC 913955244
2016-04-04_101608.jpg

JUDAICA

magen_1.jpg

KOL POLIN

Judaizm...


JUDAIZM WOBEC SEKSUALNOŚCI
08.04.2016.
Czytaj całośćNie jest, niestety, powszechną wiedzą, że to judaizm zapoczątkował w świecie Zachodu (a chrześcijaństwo rozpowszechniło) ideał usankcjonowanego religijnie małżeństwa , jako instytucji najbardziej korzystnej (społecznie i w wymiarze indywidualnym) dla opanowania ludzkiego seksualizmu , który jest potężnym instynktem. Instynktem, który - gdy zostaje odpowiednio skanalizowany w twórczej formie (małżeństwo i rodzina) - może stanowić ogromną siłę w rozwoju ludzkości.
Czytaj całość
 
Grzechy a nieszczęścia
09.01.2014.
Czy można powiedzieć że grzechy sprowadzają na ludzi nieszczęścia? TAK.
Grzechem - w rozumieniu judaizmu - jest łamanie praw (nakazów i zakazów) ogłoszonych przez Boga Żydom (i to dotyczy wyłącznie Żydów!). Natomiast dla nie-Żydów grzechem jest łamanie szeroko rozumianych Siedmiu Przykazań Potomków Noego (Noacha). Prawa te dotyczą albo relacji człowieka z Bogiem, albo człowieka z człowiekiem. Te drugie - koncentrują się na etyce.

Czytaj całość
 
Szemini Aceret i Simchat Tora
20.09.2013.
Czytaj całośćNastępnego dnia po Sukot, a więc dwudziestego drugiego dnia tiszri, przypada odrębne, pełne święto Szemini Aceret (Ósmy Dzień Zgromadzenia), podczas którego jest - między innymi - odmawiana specjalna modlitwa o deszcz (Tefillat Geszem). W Erec Jisrael ten okres rozpoczyna porę deszczową, a zbiory rolnicze zależą od deszczu.
Czytaj całość
 
SUKKOT 5774
16.09.2013.
Czytaj całośćW środę 18 września po zachodzie słońca zaczyna się Sukot. Święto szałasów (zwane także świętem Kuczek) wg. kalendarza hebrajskiego zaczyna się 15 dnia miesiąca Tiszri i trwa przez 7 dni w Izraelu, a 8 dni w diasporze. Upamiętnia ono 40 lat wędrówki Izraelitów przez pustynię po wyjściu z Egiptu, gdy musieli oni mieszkać w szałasach - nazwa święta pochodzi od hebrajskiego suka - szałas.
Czytaj całość
 
Gdzie był Bóg?
15.01.2013.

Komentarz Pawła Jędrzejewskiego/którego znamy z Jesziwy Pardes/ na facebookowym Forum Żydów Polskich , gdzie wywiązała się dyskusja na temat odpowiedzialności Boga za zło na Ziemi.....

A oto komentarz:

Czytaj całość
 
Sawicka: Ubój rytualny okazją do antysemickich obelg
16.12.2012.

Debata o dopuszczalnych zasadach uboju rytualnego jest konieczna. Nie mogę się jednak zgodzić na posługiwanie się w niej haniebnymi antysemickimi argumentami, nie mogę się zgodzić na bezpodstawne zniewagi i oszczerstwa rzucane rzekomo w obronie zwierząt. Czy rzecznicy praw zwierząt rzeczywiście potrzebują takiego poparcia? – pisze Paula Sawicka.

Czytaj całość
 
Debata o uboju
28.11.2012.

Czytaj całośćSpołeczność żydowska w Polsce, zaniepokojona kierunkiem publicznej debaty o uboju rytualnym, pragnie zaapelować do wszystkich uczestników tej dyskusji o rzetelne i pozbawione uprzedzeń przedstawianie tej niezmiernie ważnej i delikatnej sprawy.

 

Nie zgadzamy się na nazywanie szechity (uboju rytualnego zwierząt zgodnie z prawem żydowskim) metodą gorszą lub skazującą zwierzę na większe cierpienie niż to, zadawane w przypadku uboju nierytualnego. Celem szechity jest zabicie zwierzęcia w sposób możliwie najszybszy i sprawiający jak najmniej bólu. Nie jest takim ogłuszanie zwierzęcia przed ubojem.

Czytaj całość
 
Traktowanie zwierząt
28.11.2012.

Judaizm kładzie olbrzymi nacisk na odpowiednie traktowanie zwierząt. Niepotrzebne okrucieństwo wobec zwierząt jest ściśle zabronione, a w wielu przypadkach zwierzętom przypisuje się taki sam stopień wrażliwości, co ludziom. 

Tora nie stwierdza jednoznacznie czy zwierzęta są w stanie doświadczać fizycznego lub psychicznego bólu, tak jak ludzie. Judaizm jednak zawsze widział związek pomiędzy tym w jaki sposób jednostka traktuje zwierzęta, a w jaki istoty ludzkie.  Osoba okazująca okrucieństwo wobec bezbronnego zwierzęcia będzie bez cienia wątpliwości okrutna wobec bezbronnych ludzi. Osoba troszcząca się o los najmniejszych istot natomiast, niewątpliwie zaopiekuje się bliźnim.

Czytaj całość
 
Życie, śmierć i żałoba
04.11.2012.

W judaizmie życie jest najwyższą wartością. Talmud głosi, że cała ludzkość wywodzi się od jednego człowieka, dlatego ocalić jedno życie to jak ocalić cały świat, ale i zgładzić jedno, to jak zniszczyć świat. Spośród  613 nakazów, jedynie zakazu morderstwa, wielobóstwa, kazirodztwa i cudzołóstwa nie można naruszyć dla ocalenia życia.Judaizm nie tylko zezwala, lecz nawet nakazuje pogwałcić nakazy jeśli jest to konieczne dla ocalenia życia.

Czytaj całość
 
Dwie skłonnosci
22.10.2012.

"Pożądanie kobiety może prowadzić do gwałtu - wtedy rezultatem pożądania jest wielkie zło. Może także prowadzić do małżeństwa, założenia rodziny, wychowania dzieci - i wtedy rezultatem będzie wielkie dobro."

Natura ludzka podlega działaniu dwóch potężnych sił: jecer hara i jecer hatow.

Czytaj całość
 
"Bliżni" a "Ludzkość"
07.07.2012.

Łatwo jest kochać abstrakcyjną ludzkość i „człowieka” przez duże „C”, trudniej realnego sąsiada w mieszkaniu obok.

Wielka Zasada Tory”: „Będziesz [troszcząc się] kochał bliźniego tak, jak [kochasz siebie]. Ja jestem Bóg” (Weahawta lereacha kamocha ani Haszem).

Czytaj całość
 
Nieetyczni Żydzi religijni?
04.07.2012.

"Przestrzeganie żydowskich praw dotyczących relacji między człowiekiem a Bogiem (rytuały, przestrzeganie koszerności itd) nie czyni nikogo bardziej moralnym, jeśli prawa te nie są przestrzegane z intencją stawania się bardziej moralnym.
Oczekiwać czegoś takiego - czyli oczekiwać, że mechaniczne przestrzeganie żydowskich praw "człowiek-Bóg" automatycznie ukształtuje moralnego człowieka, jest przypisaniem żydowskim prawom jakichś magicznych cech, które każdy uznałby za absurdalne, gdyby ich mechanizm odnosić do jakiejkolwiek innej dziedziny życia."

Czytaj całość
 
Równowaga świata....Paweł Jędrzejewski.
04.07.2012.

"każdemu swojemu czynowi człowiek powinien przypisywać ogromne, kosmiczne wręcz znaczenie"

 

W judaizmie występuje pogląd, że każdy człowiek powinien postrzegać siebie samego jako istotę, u której potencjalnie zrównane są dobro i zło. W konsekwencji zło i dobro są identycznie zrównoważone w całym świecie. Dlatego każdemu swojemu czynowi człowiek powinien przypisywać ogromne, kosmiczne wręcz znaczenie: każdy dobry czyn przechyla bowiem szalę jego własnego życia (i zarazem - konsekwentnie - całego świata!) na stronę dobra; każdy zły – na stronę zła.

 
Lag Ba Omer
10.05.2012.
Czytaj całośćCo to jest omer?
Słowo omer ma co najmniej trzy znaczenia: po pierwsze, oznacza snop;  po drugie, jest to miara produktów sypkich (np. ziarna), która równa jest objętości około 43 jajek.
Nazwa ta oznacza też ofiarę (oddanie) ze zboża, składaną w czasach Świątyni. W drugi dzień Pesach składano ofiarę hołdowniczą ze zmielonego jęczmienia, w ilości właśnie jednego omeru. Pierwszy snop z wiosennych zbiorów przynoszony był do Świątyni, ziarno było mielone i jeden omer mąki jęczmiennej był mieszany z olejem i kadzidłem  "na zapach kojący dla Boga" (Wajikra 23:13)
Czytaj całość
 
Czy zwierzęta umierały?
10.05.2012.

"Jak sformułowanie "mot tamut" (dosłownie: "śmiercią umrzesz") mogło być rozumiane przez Adama, jeżeli nie zetknął się wcześniej z tym zjawiskiem? Jak mógłby w ogóle pojąć ten zakaz i karę za jego złamanie, gdyby nie zaobserwował śmierci w Gan Eden? A jedyna śmierć, którą mógł widzieć, musiała być śmiercią zwierząt. Mógł nie mieć świadomości własnej śmierci (dokładnie tak, jak pozbawione jest jej dziecko), ale musiał zrozumieć abstrakcyjnie, co oznacza to pojęcie wobec innych istot żywych, aby groźba miała jakiś sens."

Czytaj całość
 
Judaizm a Jom HaShoah
29.04.2012.
Czytaj całośćWiększość żydowskich świąt jest okazją do wyrażania wdzięczności Bogu. Jom ha-Szoa nie wywołuje takich emocji.
Dzień Pamięci Holocaustu (Jom HaZikaron laSzoa we-laGewura) oznacza dosłownie  "Dzień (Pamięci) Zagłady i Aktów Odwagi" i obchodzony jest 27 dnia miesiąca nisan (w tym roku [2012] jest to dzień 19 kwietnia).
Data  tego święta została oficjalnie wyznaczona przez Knesset w roku 1951. Ustawę podpisał premier David Ben-Gurion i prezydent Yitzhak Ben-Zvi.
Czytaj całość
 
Judaizm a Panteizm
29.04.2012.

Bóg nie jest naturą lub jej częścią, ani natura nie jest fragmentem istoty Boga. Bóg istnieje - według judaizmu - ponad naturą. Dlatego właśnie Bereszit (Księga Rodzaju) zaczyna się od opisu stwarzania nieba i ziemi (wszechświata) przez Boga. Natura jest więc tworem, kreacją Boga.

 

Czy to prawda, że judaizm stanowczo sprzeciwia się panteizmowi?

Czytaj całość
 
Anioł LAILA przed Bogiem
29.04.2012.

"Rabi Chanina bar Papa wyjaśniał: Imię anioła, który jest odpowiedzialny za zapłodnienie, to Laila (Noc). [Gdy zapłodnienie ma nastąpić], Laila bierze kroplę [spermy], zanosi przed Świętego Jedynego, Błogosławiony niech będzie On, pytając: "Królu [władco] świata, jaki będzie los tej kropli? Czy rozwinie się w silną osobę, czy słabą? Mądrą czy głupią? Bogatą czy biedną?. Jednak czy ta osoba będzie zła czy dobra [sprawiedliwa] - o to nie pyta [...] Rabi Chanina stwierdził: Wszystko zależy od niebios, z wyjątkiem lęku przed Bogiem." [„Wszystko jest w mocy Boga, oprócz bojaźni przed Bogiem” („Wszystko jest w rękach Boga prócz bojaźni Bożej”) (Berachot 33b)

(Talmud Babiloński, Nida 16b)

Czytaj całość
 
SZABAT A ASERET HADIBROT
31.03.2012.
Czytaj całośćPrzyjęło się twierdzenie, że dwa filary judaizmu to Stworzenie Świata i Wyjście z niewoli egipskiej. Bóg stwarzający świat (księga Bereszit) i Bóg wyprowadzający Żydów z Egiptu (księga Szemot).

Spójrzmy, jak ta idea skupia się w uzasadnieniu tak fundamentalnego w judaizmie święta jak Szabat, w Dziesięciu Oświadczeniach (Przykazaniach) – Aseret hadibrot.
Istnieją – jak wiadomo – dwie, prawie identyczne wersje Dekalogu.
Czytaj całość
 
EWER MIN HACHAJ
31.03.2012.
Czytaj całośćJedzenie części ciała żywego zwierzęcia lub przyrządzanie zwierzęcia tak, aby było żywe podczas przygotowywania do spożycia, istniało także w tradycjach polskiej kuchni.
Na portalu muzeum "Pałac w Wilanowie" znajdujemy artykuł ("Makabryczny przepis") autorstwa Magdaleny Spychaj, w którym czytamy:
Czytaj całość
 
Czym jest Szulchan aruch?
30.03.2012.
Czytaj całość"Pojedynczy człowiek, zaaferowany walką o byt, nie jest w stanie sam w swoim - jakże krótkim - życiu, interpretować Boskiej Instrukcji, jaką jest Tora i musi korzystać z wnikliwych analiz i interpretacji, będących rezultatem stuleci przemyśleń mędrców i ich dysput, stanowiących Torę Ustną. Tora Ustna to przede wszystkim Talmud. Halacha jest zapisem funkcjonowania tych ustaleń w życiowej praktyce." rezultatem talmudycznych ustaleń. "Szulchan aruch" jest zapisem funkcjonowania tych ustaleń w życiowej praktyce."
Czytaj całość
 
ZEMSTA A KARA
18.03.2012.
Tora (Wajikra) mówi: „Nie będziesz mścił się” (19:18). Nie jest prawdą to, co przypisuje judaizmowi Ewangelia św. Mateusza (5, 43): „Słyszeliście, że powiedziano: Będziesz miłował bliźniego swego, a będziesz miał w nienawiści nieprzyjaciela swego”, która odsyła nas do Wajikry 19, 18, gdzie czytamy – jak widać wyżej – dokładne zaprzeczenie tezy Ewangelii. Jednocześnie za postępowanie, które krzywdzi człowieka (i skłania go do myśli o zemście), wyznaczane są w Torze kary.
Czytaj całość
 
««  start « poprz. 1 2 3 4 5 nast.  » koniec »»

ATTENTION !

About the visits to the grave of Akiva Eger please get in touch with Mrs. Estera by phone +48 726 100 199 Or via email gekafka@jewish.org.pl

Szabat - informacje

Kochani, spotkania szabatowe odbywają się w każdy niebieski.jpgpiątek o godz. 19:00.

W każda sobotę modlitwy w Synagodze odbywają się od godz. 9:30 do 11:00.

POLIN

Wirtualny spacer po wystawie stałej

polin.jpg

15-activity Jewish community of Poznan

15c.jpg

15-lat naszej Gminy

tora.jpg

Codzienna Miszna

rapoport.jpg

IRENA SENDLER-KONCERT

sendler.jpg

Warsztaty w Gminie

taniec.jpg

Blog Leona Jedwabia z Australii

Moja podróz przez Holokaust

jedwab2.jpg 

Albumy PICASA

NASZE ALBUMY KLIKNIJ
erec.jpg
wikipardes.jpg

Koszerne produkty

kosher.jpg

 

mhzp_logo_new3755.jpg
fdzz.jpg

nissenbaum.jpg
wirtualny.jpg
tskz.jpg

Shavei Polska

shavei.jpg
fzplogo.jpg

Chabad

chabad.jpg
torun.jpg

Copyright © 2008 by www.poznan.jewish.org.pl