POLUB NAS :)

facebook.jpg

info kontakt

Kontakt z biurem Gminy

tylko drogą mailową 

poznan@jewish.org.pl

Fundacja Synagoga Nowa

PIC 913955244
2016-04-04_101608.jpg

Blog Leona Jedwabia z Australii

Moja podróz przez Holokaust

jedwab2.jpg 

Kalendarz

 

KLIKNIJ TUTAJ calenda1.jpg

Hebrajski on-line

hebr.jpgKliknij obrazek
erec.jpg

Koszerne produkty

kosher.jpg

 

TSKZ

tskz.jpg

Chabad

chabad.jpg
wikipardes.jpg

JUDAICA

magen_1.jpg

Szalom TV

szalomtv.jpg

KOL POLIN

Muzyka klezmerska

radio kl.jpg
Judaizm...


Pięcioksiąg czyli Tora
25.01.2022.
Czytaj całośćCzy wiesz, że najstarszy zachowany zwój Tory to „Zwój 2” przechowywany w bibliotece uniwersyteckiej w Bolonii i pochodzi z lat 1155–1255?
Według rdzenia wyrazowego Tora (תורה) oznacza naukę, którą Bóg daje człowiekowi, aby odkryć przed nim sens i kierunek życia. Główny trzon Tory stanowi „Pięcioksiąg Mojżeszowy”, w którego skład wchodzą:
Czytaj całość
 
Tikun Olam
02.01.2022.
Czytaj całośćNajważniejszym w idei TIKUN OLAM (Naprawiania Świata), jest przekonanie, że prawdziwe naprawianie świata trzeba koniecznie zaczynać od SIEBIE SAMEGO. Bo gdy nie daję sobie rady z sobą samym - a przecież nad sobą mam największą władzę - jak mogę naprawić świat usiłując zmienić innych? Przecież to utopia. Groźna utopia!
Czytaj całość
 
Kartka z historii Judaizmu
02.01.2022.
Czytaj całośćKartka z historii judaizmu : Przekład Tory z języka świętego na język grecki.
Drugie 'podejście' przetłumaczenia Tory na język grecki (nieudana pierwsza próba była 61 lat wcześniej).
Panujący greko-egipski Cesarz Ptolemeusz zarządził zgromadzenie 72 mędrców Tory.
Mędrcy zostali rozlokowani w 72 oddzielnych pokojach. Cesarz polecił im opracować tłumaczenie.
Czytaj całość
 
Mosze (Mojżesz).
02.01.2022.
Czytaj całośćTrzy momenty z jego życia okazują się tak ważne, że Tora informuje nas o nich zaraz po stwierdzeniu, że stał się dorosłym człowiekiem.
Widząc prześladowanego hebrajskiego niewolnika staje w jego obronie i zabija jego prześladowcę - Egipcjanina. Następnie w sporze dwóch Hebrajczyków stara się powstrzymać napastnika.
Czytaj całość
 
Zapraszać czy nie zapraszać ?/dylematy etyczne/
02.01.2022.
Czy można zaprosić kogoś na np. jakąś rodzinną uroczystość, gdy wiemy z góry, że na pewno nie będzie mógł skorzystać z naszego zaproszenia?
Prawo żydowskie (kategoria : ginejwas da'as) zabrania zaproszenia kogoś na jakąkolwiek uroczystość (rocznica, jakaś okazja rodzinna, święto, czy nawet po prostu wspólny obiad), jeżeli wie się, że osoba zapraszana nie będzie mogła przyjąć zaproszenia, bo albo ma jakieś inne zajęcia w tym czasie, których nie może odwołać, albo nie będzie po prostu obecna w tym terminie, bo wyjeżdża.
Czytaj całość
 
Rambam - prawa dot.cech charakteru 1:4
28.12.2021.
"Nie należy być złym i porywczym, ale też nie należy być obojętnym, niewrażliwym.Trzeba być po środku, nie zapalać się, nie wściekać z byle powodu, lecz tylko w sytuacjach bardzo poważnych, kiedy nie możesz pozostać obojętnym, kiedy gniew będzie stanowił siłę naprawczą, by sytuacja się nie powtórzyła".
 
Prawda wymaga chucpy....
26.12.2021.
"Prawda wymaga chucpy. Jedna z najważniejszych rzeczy, jaką musisz dokładnie przyswoić w życiu, to jest fakt że „prawda wymaga chucpy”... Jeśli to, co robisz jest słuszne, zawsze znajdą się tacy, którzy będą deprecjonować twoje działania, wyśmiewać bądź krytykować, znajdą się „hejterzy”, którzy będą próbować ci przeszkodzić. Niestety, ale właśnie tak świat jest urządzony.

Czytaj całość
 
Czyniąc dobro.....
26.12.2021.
Ten, kto czyni dobro w tajemnicy, jest wspanialszy od Mojżesza.
(Talmud, Bawa Batra 9b)
Rabin Nachman z Bracławia nauczał:
Aby przekonać się samemu, czy naprawdę chcemy służyć Bogu, zwróćmy uwagę, czy czynimy dobro wtedy, gdy mamy pewność, że nikt się o tym nie dowie.
(Shmuel Himelstein, Words of Wisdom)
 
DLACZEGO UNIKANIE ZŁOŚCI JEST TAK WAŻNE?
09.12.2021.
Rabbi Eli J. Mansour – “Patah Eliyahu. The Daily Halacha”
Rambam w Hilchot Deot (2:3) bada negatywną naturę gniewu i zaleca oddalenie się od niego na jak najdalszy kraniec. Wg Rambama, należy się ćwiczyć w nieokazywaniu złości nawet w bardzo uzasadnionych przypadkach, co do których moglibyśmy pomyśleć, że złość jest jak najbardziej właściwą reakcją. Kiedy ktoś uzna, że okazanie złości jest konieczne w celu pouczenia dzieci czy innych podopiecznych, powinien uczynić to niejako na zewnątrz, natomiast w swym wnętrzu powinien mieć pełną kontrolę nad swymi emocjami. Rambam przytacza liczne komentarze dawnych Mędrców podkreślające wagę
Czytaj całość
 
Micwot dotyczące zwierząt
22.11.2021.

Najbardziej znane micwot (przykazania), które znajdujemy w Torze, dotyczące traktowania zwierząt, to:

•zakaz wykorzystywania pracy jakichkolwiek zwierząt w Szabat (Dewarim 5, 14). Zwierzęta, tak jak ludzie, od tysięcy lat mają prawo do całodobowego odpoczynku co siedem dni.
Czytaj całość
 
Judaizm a charakter człowieka...
08.11.2021.
Czytaj całośćJaki jest pogląd judaizmu na charakter człowieka i czy mówi coś na temat pracy nad nim?
Judaizm nigdy nie uważał, że charakter człowieka jest z natury albo dobry albo zły, ale twierdził, że w jego charakterze przejawiają się tendencje zarówno do czynienia dobra (jecer hatow), jak i do czynienia zła (jecer hara). Jednak człowiek ma możliwość rozwijania swoich dobrych cech charakteru i poskramiania, wyciszania - złych.
Czytaj całość
 
12 Faktów o miesiącu Kislew /kalendarz/
08.11.2021.
Czytaj całość1. Jest to miesiąc dziewiąty i jednocześnie trzeci.
Rok żydowski ma (co najmniej) dwie „głowy”: miesiąc Nissan na wiosnę i Tiszrei na jesieni. Tak więc, licząc od miesiąca Nissan, Kislew jest miesiącem dziewiątym, a licząc od Tiszrei - kiedy obchodzimy Wielkie Święta oraz radosne święto Sukkot - Kislew jest miesiącem trzecim.
2. Kislew może mieć 29 lub 30 dni. Miesiące hebrajskie na ogół różnią się długością. Jeden ma 29 dni, następny 30, itd. Wyjątkami są Kislew i poprzedni miesiąc Cheszwan, które mogą (a) liczyć 29 dni;
Czytaj całość
 
Zasady Tory a ludzkie życie..
28.10.2021.
Czytaj całośćZasada, że wszystkie prawa Tory (w tym reguły kaszrutu [zasady koszerności]) ulegają zawieszeniu wtedy, gdy zagrożone jest ludzkie życie, nie obowiązuje wówczas, gdy człowiek zmuszany jest do publicznego popełnienia bałwochwalstwa (a także niemoralnego kontaktu seksualnego lub morderstwa).
Czytaj całość
 
Studiowanie Tory - trzy poziomy.
13.10.2021.
Czytaj całośćNas Żydów nazywają „Narodem Ksiąg”, ponieważ nasz związek z nimi, przywiązanie do ksiąg stało się wręcz legendarne.
Prawo nakazuje nam poświęcać każdą wolną chwilę na studiowanie. Kiedy rodzi się dziecko, życzymy jego rodzicom: „Obyś był godzien poprowadzić go do Tory”.
Od wielu tysięcy lat studiowanie Tory przez Żyda jest zajęciem na całe życie i najwyższym osiągnięciem…
Czytaj całość
 
Sprawiedliwość...
13.09.2021.
Skąd wiemy, że Bogu zależy na sprawiedliwości?
odpowiedź :
W Torze, w Księdze Dewarim powiedziane jest to dobitnie i z naciskiem wynikającym z powtórzenia: "Za sprawiedliwością, za sprawiedliwością podążaj" (16:20), a w wersecie wcześniejszym zawarte są instrukcje, jak tę sprawiedliwość osiągać : "Nie skrzywiaj prawa, nie uwzględniaj osoby, nie bierz łapówki" (16:19). Tych instrukcji jest oczywiście znacznie więcej.
Czytaj całość
 
Nie będziesz patrzył bezczynnie....
01.09.2021.
W Dewarim czytamy: „Nie będziesz patrzył [bezczynnie] na zabłąkanego byka lub owcę twojego brata, ani nie będziesz udawał, [że ich nie widzisz], lecz przyprowadzisz je z powrotem do twego brata. (…) Tak samo uczynisz z jego osłem, tak samo z jego ubraniem i tak samo z każdą zgubioną własnością twojego brata, którą on zgubił, a ty znalazłeś. Nie będziesz udawał, [że ich nie widzisz]" (22:1, 3)
Czytaj całość
 
Szema Israel........
09.07.2021.
Werset z Dewarim (Księgi Powtórzonego Prawa): "Słuchaj, Jisraelu - Haszem jest naszym Bogiem, Haszem jest Jedyny" ("Szema Jisrael Adonaj Elohejnu Adonaj Echad") rozpoczyna modlitę Szema, która traktowana jest jako wyznanie wiary. Wypowiedzenie tego wersetu oznacza, iż świadomie potwierdza się jedyność Boga, a także bierze na siebie ol malchut szamaim czyli "jarzmo Królestwa Niebios".
Czytaj całość
 
BÓG: Istota boskości
25.11.2020.
Czytaj całośćCo jest istotą boskości Boga?
odpowiedź:
Istotą boskości Boga są - według tradycji judaizmu - Jego szczególne atrybuty.
Wiedza o nich wyprowadzana jest przede wszystkim z Trzynastu Zasad Wiary Rambama (Majmonidesa).
Czytaj całość
 
Trefny i koszerny
24.11.2020.
Czytaj całośćpytanie: Co dokładnie oznacza słowo "koszerny"?
 
odpowiedź :
„Koszerny” (z hebrajskiego: kaszer) znaczy dosłownie „odpowiedni”, „pasujący”, „właściwy”. Odpowiedni ze względu na przepisy kaszrutu (kaszrusu כַּשְׁרוּת‎), czyli zbioru zasad dotyczących przede wszystkim żywności, choć nie tylko
Czytaj całość
 
SZEMA
24.11.2020.
Cała liturgia żydowska, bez względu na nusach, zbudowana jest wokół rdzenia, którym są Kriat Szma i Szmone Esre. Są to dwie najważniejsze modlitwy, gdzie każda ma swoją specyfikę i odmienny charakter.
Kriat Szema traktowane jest jak wyznanie wiary. Odczytanie przez wiernego pierwszego, najważniejszego wersetu: Szema Jisrael Haszem Elokeinu Haszem echad - "Słuchaj Jisraelu Haszem jest naszym Bogiem, Haszem jest jeden"
Czytaj całość
 
Kwestia obrzezania..
07.10.2020.
Czytaj całośćPoniższa midraszowa opowieść może nie tylko wyjaśniać kwestię obrzezania, ale także stanowić odpowiedź na pytanie "DLACZEGO ŻYDZI TAK CZĘSTO  ZDOBYWAJĄ NAGRODY NOBLA ZA OSIĄGNIĘCIA W MEDYCYNIE, FIZYCE I CHEMII?"
W Midraszu Tanchuma (Tazria 5) czytamy, że pewnego dnia Turnus Rufus (rzymski generał) zadał rabiemu Akiwie takie pytanie: "Czyje dzieła są wspanialsze? Boga czy człowieka?"
Czytaj całość
 
Najważniejszy Dzień dla Żydów
22.09.2020.
 
««  start « poprz. 1 2 3 4 5 6 7 nast.  » koniec »»

ATTENTION !

About the visits

to the grave

of Akiva Eger

please get in touch with Mrs.Estera +48 726 100 199 Or gekafka@jewish.org.pl

XXN DJ

PROGRAM

dj2.jpg

AKIVA EGER

Czytaj TUTAJ

2a.jpg

 

Ambasada Izraela w Polsce

ambas1 (2).jpg

The National Library of Israel

library1.jpg

15-activity Jewish community of Poznan

15c.jpg

15-lat naszej Gminy

tora.jpg

IRENA SENDLER-KONCERT

sendler.jpg

Codzienna Miszna

rapoport.jpg

Tajemniczy świat Żydów YTtajemniczy.jpg

 

oraz na  Facebooku

JEWISH.pl

JEWISH.PL

EC CHAIM

ec-chaim.jpg

Shavei Polska

shavei.jpg

Zydowski Instytut Historyczny

zih.jpg

C I H

3a.jpg
wirtualny.jpg

OTWARTA

otwarta.jpg

POLIN

Wirtualny spacer po wystawie stałej

polin.jpg

mhzp_logo_new3755.jpg

Muzeum Galicja

galicja.jpg
fdzz.jpg

nissenbaum.jpg

Trzemeszno

logo.jpg+ lista nazwisk

Kulmhof am Ner

kulmhof1.jpg Kliknij obrazek

Shimon Peres Funeral

simon2.jpg

Copyright © 2008 by www.poznan.jewish.org.pl