POLUB NAS :)

facebook.jpg

Nasz You Tube

ytube.jpg

KONTAKT

BIURO

Fundacja Synagoga Nowa

PIC 913955244
2016-04-04_101608.jpg

The National Library of Israel

library1.jpg

Posen Library

KLIK library.jpg

Kalendarz

  calenda1.jpg

Bar Micwa Ryana

Kliknij TUTAJ rayan2.jpg

Blog Leona Jedwabia z Australii

Moja podróz przez Holokaust

jedwab2.jpg 

erec.jpg

Koszerne produkty

kosher4.jpg

 

Chabad

chabad.jpg
wikipardes.jpg

JUDAICA

magen_1.jpg

Szalom TV

szalomtv.jpg

KOL POLIN

Judaizm...


Szema przed zasnięciem..
02.04.2024.
W „Szema przed zaśnięciem”, jest zwrot „czy to w tym wcieleniu, czy w innym”. Oznacza to, że należy przebaczyć (ten fragment tekstu Szema dotyczy przecież wybaczenia win) człowiekowi, nawet jeżeli jego postępowanie wobec nas miało miejsce w poprzednim wcieleniu. Jest to dowód na to, że w judaizmie (w jego nurcie mistycznym i kabalistycznym) istnieje wiara w wędrówkę dusz. Racjonaliści, tacy jak np. Majmonides, starali się to zjawisko ignorować (raw Saadja Gaon je wykluczał), co spowodowało, że wielu współczesnych Żydów nie ma świadomości tego metafizycznego aspektu judaizmu.
Czytaj całość
 
Pierwsza zbrodnia...
31.01.2024.
Czytaj całość"Zapytał Bóg Kajina: Gdzie jest Hewel, twój brat? I Kajin odpowiedział: Nie wiem. Czy ja jestem opiekunem mojego brata?" (Bereszit 4:9, tłumaczenie Tora Pardes Lauder)
Kajin skłamał. Dlaczego? Mógł odpowiedzieć zgodnie z prawdą: "Zabiłem go i leży martwy na polu". Mógł dodać: "Czy to coś złego?". Bóg jeszcze nie wydał przecież zakazu odbierania życia. Nie zabronił ("formalnie") mordowania. Ze słów Kajina można wywnioskować, że odpowiedział kłamstwem, ponieważ - mimo braku zakazu mordowania - wiedział, że zamordowanie brata jest czymś złym. Bardzo złym
Czytaj całość
 
Morze trzcin ? Czerwone?/
03.04.2023.
Czytaj całośćMorze określane w tradycji chrześcijańskiej jako “czerwone” nazywa się w oryginale hebrajskim “jam suf”. Błąd w tłumaczeniu został popełniony najprawdopodobniej podczas przekładu tekstu Tory na grekę.
Suf oznacza dosłownie trzcinę (lub sitowie).
Czytaj całość
 
Teorie wielkiego wybuchu i ewolucji a judaizm.
15.03.2023.
Czytaj całośćIstnieje popularny stereotyp widzący w biblijnej opowieści o stworzeniu świata, życia na ziemi i człowieka, prymitywną baśń, której zaprzeczają ustalenia współczesnej nauki.
Trudno wyobrazić sobie coś bardziej odległego od prawdy.
Czytaj całość
 
Dobro czy... zło ?
15.11.2022.
Nic nie jest złe samo w sobie, ale każda rzecz może prowadzić do dobra lub zła. Liczą się skutki. Bereszit Raba (67, 3) przekazuje analogiczną myśl traktując symbolicznie ludzką rękę, którą człowiek może „wedle swego upodobania, spełniać dobre uczynki albo okradać lub zabijać”.
Czytaj całość
 
"Kochaj bliżniego..."
15.11.2022.
"Kochaj bliźniego, jak siebie samego".
Jednak często zapomina się, że to nie jest wcale całość tego przykazania. Że istnieje jego dalszy ciąg. Że po słowach "siebie samego" nie ma żadnej kropki.
Czytaj całość
 
Owoce Ziemi Świętej
27.04.2022.
Czytaj całośćOwoce Ziemi Świętej – owoce, które z jednej strony są symbolami materialnymi, a z drugiej duchowymi, co doskonale oddaje istotę Ziemi Israela, która łączy święte
z przyziemnym. Jak powiedzieli Chazal (nasi Mędrcy) o Mosze Rabejnu, który tak bardzo pragnął wejść do Ziemi Israela:
„Czyż potrzebował jeść z jej owoców?
Czytaj całość
 
Kilka słów o Pesach
12.04.2022.

Czytaj całośćPesach coraz bliżej. Seder już w najbliższy piątek.

W Szemot 12, 37-38 czytamy: „Synowie izraelscy wyruszyli z Ramses do Sukot w liczbie około sześciuset tysięcy mężów pieszych oprócz dzieci. A szło z nimi także mnóstwo obcego ludu i trzody, i bydła, bardzo liczny dobytek”. O jakim „obcym ludzie” jest tu mowa?
Mowa tu o „tłumie różnych ludów” (erew raw), a nie o jakimś jednym „ludzie”. Według większości interpretacji byli to nie-Żydzi pochodzący z wielu grup etnicznych, w tym także Egipcjanie, którzy przyłączyli się do Żydów, widząc ich przewagę i tryumf nad faraonem.
Czytaj całość
 
Litera alfabetu SZIN
12.04.2022.
Czytaj całośćNajbardziej znaną i rozpoznawalną literą alfabetu hebrajskiego jest jego dwudziesta pierwsza litera – szin, ש. Być może wynika to z jej ciekawego i misternego kształtu. Są tacy, którzy widzą kształt tej litery jako rodzaj wznoszącego się płomienia, który reprezentuje ogień ofiarny, który płonął w Świątyni Jerozolimskiej.
Czytaj całość
 
TORA - Szabat a inne święta
21.03.2022.
Tora zawiera sumaryczną listę wszystkich świąt (moadim – dosłownie: „wyznaczonych czasów”) w rozdziale 23. księgi Wajikra.
Pierwszym z nich jest Szabat (jedyne święto, którego przestrzeganie jest nakazane w Dziesięciorgu Przykazań). Następnym z nich jest Pesach, jakkolwiek w księdze Wajikra nazywane jest ono „świętem mac” – ze względu na pokarm, z którym jest najsilniej związane na poziomie historycznym i duchowym.
Czytaj całość
 
Ogłoszenie Uniersytetu Jagiellonskiego
02.03.2022.
Informujemy, że dzisiaj uruchomiony został oddolny projekt Ukrainian Translation Special Forces. W projekcie chodzi o tłumaczenia krótkich tekstów lub transkrypcji filmików z wydarzeń, jakie dzieją się obecnie w Ukrainie.
 
W tym momencie potrzeba tłumaczeń na język arabski, japoński, koreański, hebrajski i hindi.
 
Kochaj bliżniego swego.....
24.02.2022.

Czytaj całośćZasada „kochania bliźniego jak siebie samego” jest podstawową regułą judaizmu.

Jest ogłoszona w Torze (Wajikra 19, 18). Rabi Akiwa nazywał tę regułę „wielką zasadą Tory”: „Będziesz [troszcząc się] kochał bliźniego tak, jak [kochasz siebie]. Ja jestem Bóg” (weahawta lereacha kamocha ani Haszem).
Czytaj całość
 
Gid Hanashe
27.01.2022.
Czytaj całośćGid hanasze czyli nerw kulszowy w mięsie ssaków (ptaków to nie dotyczy) jest zakazany do spożywania - na podstawie Tory (Bereszit 32:33) - dla upamiętnienia walki Jakuba (Jaakowa) z aniołem (według innych tłumaczeń "z Boskością"), w trakcie której Jaakow uszkodził sobie ten nerw (Bereszit 32:26).
Czytaj całość
 
Pięcioksiąg czyli Tora
25.01.2022.
Czytaj całośćCzy wiesz, że najstarszy zachowany zwój Tory to „Zwój 2” przechowywany w bibliotece uniwersyteckiej w Bolonii i pochodzi z lat 1155–1255?
Według rdzenia wyrazowego Tora (תורה) oznacza naukę, którą Bóg daje człowiekowi, aby odkryć przed nim sens i kierunek życia. Główny trzon Tory stanowi „Pięcioksiąg Mojżeszowy”, w którego skład wchodzą:
Czytaj całość
 
Tikun Olam
02.01.2022.
Czytaj całośćNajważniejszym w idei TIKUN OLAM (Naprawiania Świata), jest przekonanie, że prawdziwe naprawianie świata trzeba koniecznie zaczynać od SIEBIE SAMEGO. Bo gdy nie daję sobie rady z sobą samym - a przecież nad sobą mam największą władzę - jak mogę naprawić świat usiłując zmienić innych? Przecież to utopia. Groźna utopia!
Czytaj całość
 
Kartka z historii Judaizmu
02.01.2022.
Czytaj całośćKartka z historii judaizmu : Przekład Tory z języka świętego na język grecki.
Drugie 'podejście' przetłumaczenia Tory na język grecki (nieudana pierwsza próba była 61 lat wcześniej).
Panujący greko-egipski Cesarz Ptolemeusz zarządził zgromadzenie 72 mędrców Tory.
Mędrcy zostali rozlokowani w 72 oddzielnych pokojach. Cesarz polecił im opracować tłumaczenie.
Czytaj całość
 
Mosze (Mojżesz).
02.01.2022.
Czytaj całośćTrzy momenty z jego życia okazują się tak ważne, że Tora informuje nas o nich zaraz po stwierdzeniu, że stał się dorosłym człowiekiem.
Widząc prześladowanego hebrajskiego niewolnika staje w jego obronie i zabija jego prześladowcę - Egipcjanina. Następnie w sporze dwóch Hebrajczyków stara się powstrzymać napastnika.
Czytaj całość
 
Zapraszać czy nie zapraszać ?/dylematy etyczne/
02.01.2022.
Czy można zaprosić kogoś na np. jakąś rodzinną uroczystość, gdy wiemy z góry, że na pewno nie będzie mógł skorzystać z naszego zaproszenia?
Prawo żydowskie (kategoria : ginejwas da'as) zabrania zaproszenia kogoś na jakąkolwiek uroczystość (rocznica, jakaś okazja rodzinna, święto, czy nawet po prostu wspólny obiad), jeżeli wie się, że osoba zapraszana nie będzie mogła przyjąć zaproszenia, bo albo ma jakieś inne zajęcia w tym czasie, których nie może odwołać, albo nie będzie po prostu obecna w tym terminie, bo wyjeżdża.
Czytaj całość
 
Rambam - prawa dot.cech charakteru 1:4
28.12.2021.
"Nie należy być złym i porywczym, ale też nie należy być obojętnym, niewrażliwym.Trzeba być po środku, nie zapalać się, nie wściekać z byle powodu, lecz tylko w sytuacjach bardzo poważnych, kiedy nie możesz pozostać obojętnym, kiedy gniew będzie stanowił siłę naprawczą, by sytuacja się nie powtórzyła".
 
Prawda wymaga chucpy....
26.12.2021.
"Prawda wymaga chucpy. Jedna z najważniejszych rzeczy, jaką musisz dokładnie przyswoić w życiu, to jest fakt że „prawda wymaga chucpy”... Jeśli to, co robisz jest słuszne, zawsze znajdą się tacy, którzy będą deprecjonować twoje działania, wyśmiewać bądź krytykować, znajdą się „hejterzy”, którzy będą próbować ci przeszkodzić. Niestety, ale właśnie tak świat jest urządzony.

Czytaj całość
 
Czyniąc dobro.....
26.12.2021.
Ten, kto czyni dobro w tajemnicy, jest wspanialszy od Mojżesza.
(Talmud, Bawa Batra 9b)
Rabin Nachman z Bracławia nauczał:
Aby przekonać się samemu, czy naprawdę chcemy służyć Bogu, zwróćmy uwagę, czy czynimy dobro wtedy, gdy mamy pewność, że nikt się o tym nie dowie.
(Shmuel Himelstein, Words of Wisdom)
 
DLACZEGO UNIKANIE ZŁOŚCI JEST TAK WAŻNE?
09.12.2021.
Rabbi Eli J. Mansour – “Patah Eliyahu. The Daily Halacha”
Rambam w Hilchot Deot (2:3) bada negatywną naturę gniewu i zaleca oddalenie się od niego na jak najdalszy kraniec. Wg Rambama, należy się ćwiczyć w nieokazywaniu złości nawet w bardzo uzasadnionych przypadkach, co do których moglibyśmy pomyśleć, że złość jest jak najbardziej właściwą reakcją. Kiedy ktoś uzna, że okazanie złości jest konieczne w celu pouczenia dzieci czy innych podopiecznych, powinien uczynić to niejako na zewnątrz, natomiast w swym wnętrzu powinien mieć pełną kontrolę nad swymi emocjami. Rambam przytacza liczne komentarze dawnych Mędrców podkreślające wagę
Czytaj całość
 
««  start « poprz. 1 2 3 4 5 6 7 8 nast.  » koniec »»

Pray for Izrael

200w.gif

Am Israel Chai !

Pesach 22-30.04

seder.jpg

AKIVA EGER

Czytaj TUTAJ

2a.jpg

 

Ambasada Izraela w Polsce

ambas1 (2).jpg

Hebrajski w Gminie

Chetnych do nauki

prosimy o kontakt

hebr2.jpg

15-activity Jewish community of Poznan

15c.jpg

15-lat naszej Gminy

tora.jpg

IRENA SENDLER-KONCERT

sendler.jpg

Codzienna Miszna

rapoport.jpg

Tajemniczy świat Żydów YTtajemniczy.jpg

 

oraz na  Facebooku

JEWISH.pl

 jewish.jpg

EC CHAIM

ec-chaim.jpg

Shavei Polska

shavei.jpg

Zydowski Instytut Historyczny

zih.jpg

C I H

3a.jpg
wirtualny.jpg

TSKZ

tskz.jpg

POLIN

Wirtualny spacer po wystawie stałej

polin.jpg

mhzp_logo_new3755.jpg

Muzeum Galicja

galicja.jpg
fdzz.jpg

nissenbaum.jpg

Trzemeszno

logo.jpg+ lista nazwisk

Kulmhof am Ner

kulmhof1.jpg Kliknij obrazek

Shimon Peres Funeral

simon2.jpg

Copyright © 2008 by www.poznan.jewish.org.pl