POLUB NAS :)

facebook.jpg

info kontakt

Kontakt z biurem Gminy

tylko drogą mailową

Fundacja Synagoga Nowa

PIC 913955244
2016-04-04_101608.jpg

JUDAICA

magen_1.jpg

KOL POLIN

Judaizm...


Córki a spadek...
13.09.2019.
pytanie:
Dlaczego religijne prawo żydowskie nie daje córkom tego samego prawa do spadku po ojcu (rodzicach), jakie daje synom?
odpowiedź :
Gdy ziemia Izraela została podzielona pomiędzy Dwanaście Plemion Izraela, Tora wyznaczyła sposoby pozwalające na zachowanie tego podziału i nie powodowanie konfliktów między poszczególnymi Plemionami.
Czytaj całość
 
Judaizm o udziale nie-żydów w olam haba
23.08.2019.
pytanie:
Gdzie w klasycznych tekstach judaizmu można znaleźć dosłowne stwierdzenie, że nie-Żydzi mają udział w „świecie, który ma nadejść”?
odpowiedź :
Stwierdzenie to znajduje się w Talmudzie Babilońskim, w traktacie Sanhedryn (105a) i brzmi:
“Sprawiedliwi wszystkich narodów mają udział w świecie, który ma nadejść (olam haba)”
Zostaje to powtórzone innymi słowami również w Tosefta Sanhedryn 13, w Hilchot Teszuwa 3:5, w Hilchot Melachim 8:11, w Jalkut Szimoni 429.
Czytaj całość
 
Tortury a prawo żydowskie
15.08.2019.

Jaki był pogląd prawa żydowskiego w antycznym Izraelu na tortury – jako metodę uzyskiwania zeznań od podejrzanego?

 

Tortury stosowane były (i są do dziś) w wielu kulturach, w wielu systemach prawnych – przez tysiąclecia – jako metoda osiągnięcia wyznania win od kogoś podejrzanego, że popełnił poważne przestępstwo.

Zjawisko to nie było znane wśród Żydów.

Czytaj całość
 
Nienawiść
15.08.2019.
"Nienawiść" to uczucie wyjątkowo silnej wrogości. Zdarzają się sytuacje, w których ludziom najwyraźniej nie wystarcza zwyczajna niechęć lub pogarda, ale przejawiają wobec siebie uczucie bardziej intensywne - nienawiść.
Nienawiść jest - tak jak każde negatywne uczucie wobec innego człowieka - sprawiedliwa i niesprawiedliwa, uzasadniona i nieuzasadniona. Zdarza się, że ludzie nienawidzą tych, którzy wyrządzili komuś ogromną krzywdę, wielkie zło. Można np. nienawidzić mordercy, czyli kogoś, kto odebrał życie niewinnemu człowiekowi
Czytaj całość
 
Tańce damsko - męskie
15.08.2019.
Dlaczego ortodoksyjni wyznawcy judaizmu odrzucają tańce "damsko-męskie"?
Tora zawiera przykazania, które – mówiąc najogólniej – ograniczają samowolę człowieka w postępowaniu wobec innych ludzi. Niektóre z nich dotyczą całej ludzkości, a nie tylko Żydów. Na przykład podstawowym z nich jest zakaz morderstwa. Oczywiście, że morderstwa zakazywały też przed tysiącami lat inne kodeksy świata antycznego, ale były to kodeksy prawne, a nie religijne. Oznacza to, że wyrażały one intencje zaprowadzenia pewnego porządku społecznego, ale nigdy nie sięgały dalej
Czytaj całość
 
Czy aby istniejemy we wszechświecie ???
07.08.2019.

MY WE WSZECHŚWIECIE: NAJWAŻNIEJSI, CZY NIE MA NAS WCALE?

Oderwijmy się na moment od bieżących spraw. Zadajmy sobie kilka pytań bardziej ogólnych.

Jak wiemy, kiedyś ludzie wierzyli, że Ziemia stanowi centrum wszechświata, a dokoła niej krąży Słońce. Rewolucja kopernikańska obaliła ten pogląd: Ziemia okazała się być zaledwie jedną z wielu planet krążących wokół Słońca.

Czytaj całość
 
Kłamstwo, plotka, pomówienie...
07.08.2019.
klamstwo. plotka.. jest jak pierze rzucone na wiatr. nigdy ich nie pozbierasz....
 AWAK LASZON HARA
Podstawowym narzędziem plotki są oczywiście słowa, ale mogą nim być także metody niewerbalne. Zakaz plotkowania, bardzo istotny w judaizmie, zapobiega temu, aby w żaden sposób nie obniżać wobec innych czyjegoś statusu, nie podważać niczyjego dobrego imienia.
Czytaj całość
 
Szechina i ruach ha-kodesz
14.07.2019.
jak judaizm rozumie istotę Ducha Świętego. Czy jest to osoba? czy moc? czy coś innego? Skoro z oczywistych powodów Trójca nie istnieje.
 Samo określenie, które bywa tłumaczone niezbyt trafnie jako „duch święty”, pojawia się w judaizmie jako hebrajska metafora „ruach ha-kodesz” (dosłownie: „tchnienie świętości”), ale jest ono oczywiście rozumiane nie jako osobna istota, tylko jako Boże Natchnienie (także czasami: Boża Inspiracja), które może sprawić, że człowiek (np. prorok) podejmuje niezwykłe działania.
Czytaj całość
 
O święcie Pesach słów kilka...
09.04.2019.
Czytaj całośćW opowieści o Wyjściu ludu Izraela z niewoli egipskiej pojawiają się postaci dwóch położnych, które nie posłuchały rozkazu faraona, żeby mordować nowonarodzonych hebrajskich chłopców. Jaka była przyczyna ich postawy, którą narażały się na gniew i zemstę egipskiego władcy ? Lęk (bojaźń, strach) przed Bogiem...
Czytaj całość
 
Micwot derabanan
09.04.2019.

Co znaczy słowo: "miderabanan"? Spotkałem wyrażenie "dzienny Kidusz jest tylko miderabanan". Nie mogę znaleźć w źródłach dostępnych ogólnie w Polsce (tzn. dla mnie dostępnych) jego znaczenia. Czy oznacza to samo, co "minhag"?

"Minhag" to "zwyczaj". Jest to sposób postępowania przekazywany przez tradycję, ale nie nakazany ani w Torze, ani w prawie (halacha) i w przykazaniach rabinicznych. Minhagim (l. mnoga) mogą dotyczyć swoim zasięgiem wszystkich społeczności żydowskich (np. zwyczaj noszenia nakrycia głowy przez mężczyzn) 

Czytaj całość
 
Gwałt
09.04.2019.

Z cyklu - pytania i odpowiedzi: Jak Judaizm odnosi się do gwałtu?

Współcześnie każda forma gwałtu uznawana jest za przejaw ekstremalnego zła. Jeżeli jednak spojrzymy na stosunek prawa religijnego do gwałtu z perspektywy historycznej, zauważymy reguły, które z dzisiejszego punktu widzenia byłyby bezsprzecznie krzywdzące wobec kobiet.

Czytaj całość
 
Język Tanach-u
09.04.2019.

Z cyklu - pytania i odpowiedzi: Czy język hebrajski Tanachu był kiedykolwiek językiem mówionym?

Tak. W nauce zdecydowanie dominuje opinia, że język Tanachu (przy różnicach pomiędzy słownictwem niektórych ksiąg) był językiem mówionym do czasów niewoli babilońskiej (586 p.n.e.).

 

Czytaj całość
 
Obrzezanie chłopca z mieszanego małżeństwa
04.04.2019.
Czytaj całośćJeżeli ojciec chłopca jest Żydem, a matka nie jest Żydówką, to czy powinien być obrzezany?
To zależy całkowicie od decyzji rodziców.
Jeżeli chłopiec ma ojca Żyda, to może na jego życzenie być poddany obrzezaniu (brit mila) ósmego dnia po urodzeniu, jakkolwiek rytuał ten nie czyni go Żydem w rozumieniu halachy (żydowskiego prawa religijnego, uznającego za Żyda dziecko, którego matka jest Żydówką),
Czytaj całość
 
Porządkowanie chaosu, czyli o żydowskiej filozofii "rozdzielenia"
04.04.2019.
Czytaj całośćOkreślenie, zdefiniowanie i nazwanie dobra i zła nie jest możliwe w chaosie, a jedynie w świecie uporządkowanym. W chaosie zło i dobro ulegają relatywizacji, ich kontury zostają zatarte, a ludzie ulegają etycznej dezorientacji.
W księdze Bereszit, Tora prezentuje Boga wprowadzającego porządek w chaos ("ziemia była [na początku] bezkształtną pustką"). Odbywa się to na wielu poziomach. Stwarzając świat, Bóg oddziela jasność od ciemności, Bóg oddziela suchy ląd od wód..
Czytaj całość
 
Transfuzja krwi a Judaizm...
04.04.2019.
Jaki jest pogląd judaizmu na transfuzję krwi, gdyż wiadomo ze mamy w Torze zakaz spożywania krwi  ?
Zabronione jest jedynie spożywanie krwi. Niekoszerność krwi oznacza, że nie wolno jeść ani jej, ani żadnych produktów i potraw, których krew jest składnikiem. Nie ma to absolutnie nic wspólnego z transfuzją krwi. Wszystkie zasady koszerności (kaszrut) odnoszą się wyłącznie do jedzenia.
Czytaj całość
 
Cud purimowy trwał w sumie DZIESIĘĆ LAT!
19.03.2019.
Czytaj całośćKalendarium wydarzeń cudu purimowego:
 rok 3395 - król Achaszwerosz wydaje ucztę, królowa Waszti za opór wobec poniżającego ją rozkazu pijanego króla popada w niełaskę i zostaje stracona.
rok 3399 - Ester zostaje żoną króla i królową imperium. Mordechaj udaremnia spisek przeciwko królowi. Dostojnik Haman zostaje wywyższony i na rozkaz króla wszyscy muszą oddawać mu pokłony. Mordechaj jako jedyny odmawia.
Czytaj całość
 
Purim a Jom Kippur
19.03.2019.
Czy jest prawdą, że istnieje związek święta Purim z Jom Kippur?
Purim jest najbardziej „fizycznym” ze wszystkich świąt żydowskich. Przykazanie wysyłania smakołyków jako podarunków, nakaz zjedzenia wyjątkowo dużego posiłku purimowego, wreszcie (jako kropka nad „i”) właśnie zalecenie upicia się – to wszystko są micwot odnoszące się do ciała, a nie do ducha.
Czytaj całość
 
Unikalna koncepcja szczęścia w miesiącu Adar
11.03.2019.
Czytaj całość Kiedy świętujemy Purim? Pierwsza Miszna w traktacie pod tytułem „Megila” w Talmudzie Babilońskim jednoznacznie wyjaśnia: “Megila jest czytana 14-go dnia miesiąca Adar w nieogrodzonym mieście a w mieście otoczonym murem 15-tego dnia miesiąca Adar”. Miszna wyjaśnia dalej, że w niektórych przypadkach można przeczytać Megilę również 13, 12, a nawet 11 dnia miesiąca Adar. W jakich okolicznościach? Na przykład, gdy miasto nie ma rabina lub 
Czytaj całość
 
11 Adar i Purim Katan
11.03.2019.
Rozważania rabina Icchaka Rapoporta:Kiedy usiadłem, by napisać artykuł do naszego elektrycznego biuletynu, zdałem sobie sprawę z tego, że piszę w dniu 11 Adar – Jorcajt wielkiego uczonego Rabina Chaima Josefa Dawida Azulay, błogosławionej pamięci, nazywanego zazwyczaj Chida, od inicjałów swych imion. Podpisywał on w ten sposób swe pisma i listy. Chida był tak bardzo podziwiany w społeczności żydowskiej, że niektórzy zwykli byli mówić: „Od Josefa do Josefa, nie było nikogo tak wspaniałego jak Josef”.
Czytaj całość
 
Czego oczekuje B-g od człowieka?
01.02.2019.

Wiadomo, że Bóg domaga się wypełniania przykazań. Ale jest ich wiele i są rozproszone po całej Torze. Czy w Biblii Hebrajskiej znajduje się informacja, która przedstawiałaby, czego dokładnie oczekuje Bóg od człowieka?

Tak. Dokładnie taki spis oczekiwań Boga wobec człowieka znajdujemy w Psalmie 15. Wersety te traktowane są przez Talmud (Makot 24a) jako podsumowanie 613 przykazań Tory
Czytaj całość
 
Laszon hara - zły język...
31.01.2019.
„Życie i śmierć są na końcu języka”. Winny złu, jakie powoduje plotka, jest w równym stopniu ten, który słucha, jak ten, który mówi, bo gdyby nie było słuchacza, to plotkarz by milczał.
Żydowskie prawo religijne nakazuje, aby – gdy napotka się plotkarza, który zaczyna opowiadać nam plotki lub mówić coś niepochlebnego o kimkolwiek, zmienić temat rozmowy, albo – gdy to nie skutkuje, po prostu odejść!
Czytaj całość
 
Judaizm a "dylemat zwrotnicy"
13.11.2018.
Czytaj całość Pytanie: Widzę pędzący pociąg i rozwidlające się tory. Na jednym z nich stoi pochłonięta dyskusją grupa 5 osób. Na drugim pracuje zaabsorbowany swą pracą robotnik. Mam możliwość skierowania pociągu na jeden z dwóch torów. Co uczynić?
Czytaj całość
 
««  start « poprz. 1 2 3 4 5 nast.  » koniec »»

ATTENTION !

About the visits to the grave of Akiva Eger please get in touch with Mrs. Estera by phone +48 726 100 199 Or via email gekafka@jewish.org.pl

Szabat - informacje

Kochani, spotkania szabatowe odbywają się w każdy niebieski.jpgpiątek o godz. 19:00.Opłaty - infornacja/

W każda sobotę modlitwy w Synagodze odbywają się od godz. 9:30 do 11:00.

POLIN

Wirtualny spacer po wystawie stałej

polin.jpg

15-activity Jewish community of Poznan

15c.jpg

15-lat naszej Gminy

tora.jpg

Codzienna Miszna

rapoport.jpg

IRENA SENDLER-KONCERT

sendler.jpg

Warsztaty w Gminie

taniec.jpg

Blog Leona Jedwabia z Australii

Moja podróz przez Holokaust

jedwab2.jpg 

Albumy PICASA

NASZE ALBUMY KLIKNIJ
erec.jpg
wikipardes.jpg

Koszerne produkty

kosher.jpg

 

mhzp_logo_new3755.jpg
fdzz.jpg

nissenbaum.jpg
wirtualny.jpg
tskz.jpg

Shavei Polska

shavei.jpg
fzplogo.jpg

Chabad

chabad.jpg
torun.jpg

Copyright © 2008 by www.poznan.jewish.org.pl