POLUB NAS :)

facebook.jpg

info kontakt

Kontakt z biurem Gminy

tylko drogą mailową

Fundacja Synagoga Nowa

PIC 913955244
2016-04-04_101608.jpg

JUDAICA

magen_1.jpg

KOL POLIN

Czego oczekuje B-g od człowieka?  Email

Wiadomo, że Bóg domaga się wypełniania przykazań. Ale jest ich wiele i są rozproszone po całej Torze. Czy w Biblii Hebrajskiej znajduje się informacja, która przedstawiałaby, czego dokładnie oczekuje Bóg od człowieka?

Tak. Dokładnie taki spis oczekiwań Boga wobec człowieka znajdujemy w Psalmie 15. Wersety te traktowane są przez Talmud (Makot 24a) jako podsumowanie 613 przykazań Tory

„Kto godny jest, aby stanąć przed Bogiem? Kto będzie przebywał w Twojej Świątyni, kto zamieszka na Twej Świętej Górze?
Ten, który żyje bez skazy, postępuje sprawiedliwie, kto mówi prawdę w swoim sercu [oznacza to, że działa zgodnie z prawdą, nawet jeżeli tylko on zna prawdę i postępowanie według niej przynosi mu szkodę] i nie rzuca oszczerstw mową [plotkowaniem]; ten, który nie czyni bliźniemu nic złego i nie ubliża swemu sąsiadowi; kto czyniącego zło uważa za godnego pogardy [niezależnie, kim jest ten „czyniący zło”], a szanuje tego, kto się boi Boga; ten, kto dotrzymuje przysięgi, choć przysiągł ze swoją stratą; ten, kto nie pożycza pieniędzy na lichwę i nie da się przekupić przeciw niewinnemu [prawdopodobnie to stwierdzenie odnosi się przede wszystkim do sędziego]. Kto tak postępuje, nigdy nie ulegnie zachwianiu”.
Wart podkreślenia jest fakt, że wszystkie te wymagania, które Bóg ogłasza „godnemu, aby przed Nim stanął” (w Świątyni), są wymaganiami etycznymi i dotyczą stosunku do drugiego człowieka, a nie do Boga. Nie ma tu mowy ani o składaniu ofiar, ani o wypełnianiu rytuałów. To stanowisko potwierdza – między innymi – Księga Przysłów (21, 3): „Postępowanie uczciwe i sprawiedliwe milsze jest Bogu niż oddanie zarżnięte na ucztę”.
Jednak mimo to słowo „religijny” najczęściej utożsamiane jest współcześnie z takimi – niezwiązanymi bezpośrednio z etyką – wymogami judaizmu, jak np. przestrzeganie zasad koszerności, Szabatu, uczestniczenie w nabożeństwach w synagodze. W potocznym pojęciu ten, kto na przykład przestrzega zasad kaszrutu (reguł dietetycznych), jest uważany za człowieka religijnego, a ten kto nie przestrzega – nie jest.
Jest to tyleż popularne, co niesłuszne stanowisko, ponieważ propaguje ono wrażenie, że w judaizmie etyka odgrywa rolę drugorzędną. Psalm 15 udowadnia (na równi z wieloma innymi fragmentami Tanachu), że jest całkiem inaczej.

/

the 614 commandment/

Paweł Jedrzejewskii

 

ATTENTION !

About the visits to the grave of Akiva Eger please get in touch with Mrs. Estera by phone +48 726 100 199 Or via email gekafka@jewish.org.pl

Szabat - informacje

Kochani, spotkania szabatowe odbywają się w każdy niebieski.jpgpiątek o godz. 19:00.Opłaty - infornacja/

W każda sobotę modlitwy w Synagodze odbywają się od godz. 9:30 do 11:00.

POLIN

Wirtualny spacer po wystawie stałej

polin.jpg

15-activity Jewish community of Poznan

15c.jpg

15-lat naszej Gminy

tora.jpg

Codzienna Miszna

rapoport.jpg

IRENA SENDLER-KONCERT

sendler.jpg

Warsztaty w Gminie

taniec.jpg

Blog Leona Jedwabia z Australii

Moja podróz przez Holokaust

jedwab2.jpg 

Albumy PICASA

NASZE ALBUMY KLIKNIJ
erec.jpg
wikipardes.jpg

Koszerne produkty

kosher.jpg

 

mhzp_logo_new3755.jpg
fdzz.jpg

nissenbaum.jpg
wirtualny.jpg
tskz.jpg

Shavei Polska

shavei.jpg
fzplogo.jpg

Chabad

chabad.jpg
torun.jpg

Copyright © 2008 by www.poznan.jewish.org.pl