POLUB NAS :)

facebook.jpg

info kontakt

Kontakt z biurem Gminy

tylko drogą mailową

Fundacja Synagoga Nowa

PIC 913955244
2016-04-04_101608.jpg

Archiwum

JUDAICA

magen_1.jpg

KOL POLIN

Judaizm o udziale nie-żydów w olam haba  Email
Judaizm - komentarze
pytanie:
Gdzie w klasycznych tekstach judaizmu można znaleźć dosłowne stwierdzenie, że nie-Żydzi mają udział w „świecie, który ma nadejść”?
odpowiedź :
Stwierdzenie to znajduje się w Talmudzie Babilońskim, w traktacie Sanhedryn (105a) i brzmi:
“Sprawiedliwi wszystkich narodów mają udział w świecie, który ma nadejść (olam haba)”
Zostaje to powtórzone innymi słowami również w Tosefta Sanhedryn 13, w Hilchot Teszuwa 3:5, w Hilchot Melachim 8:11, w Jalkut Szimoni 429.

 

Człowiek przestrzegający podstawowych zasad moralnych jest uznawany jest za mądrego, ale aby mógł być uznanym za sprawiedliwego w oczach judaizmu, jego moralne postępowanie musi wynikać z wiary w Boga jako źródła zasad moralnych, a nie jedynie z intelektu.

 

W traktacie talmudycznym poświęconym przede wszystkim zagadnieniom etyki – Pirke Awot (Pirkej Awos) (Sentencje Ojców; Etyka Ojców) czytamy:

„Każdy, kto ma te trzy cechy, jakby był uczniem Awrahama, naszego Praojca (…). Dobre oko [to sformułowanie oznacza umiejętność życzliwego, przyjaznego, wyrozumiałego i mądrego patrzenia na ludzi i świat], skromność, łagodność – [to] uczniowie Awrahama, naszego Praojca. (…) Uczniowie Awrahama, naszego Praojca, spożywają [owoce swoich uczynków] na tym świecie, a dziedziczą nagrodę w Przyszłym Świecie (…) (5:22)

 

Tiferet Jisrael („Chwała Izraela”) Maharala z Pragi tak wyjaśnia powyższe wersety:

„Nawet człowiek nie będący Żydem może być uczniem Awrahama, który głosił całej ludzkości jedyność Boga, Boże Objawienie i istotę właściwego postępowania”.

 

Pozostaje to w zgodzie z Torą (Bereszit/Ks. Rodzaju 17:5), gdzie Bóg oświadcza Awrahamowi:

„(...) twoje imię będzie Awraham, bo uczynię cię ojcem mnóstwa narodów”.

"Mnóstwa narodów", a nie wyłącznie Żydów.

 

Dlatego Maharal kontynuuje swoją myśl w Tiferet Jisrael:

„Miszna nie mówi „uczniem Moszego”, ponieważ aby być jego uczniem, należy przestrzegac całej Tory i wypełniać wszystkie jej przykazania”. "Przestrzegać całej Tory", czyli – mówiąc inaczej – być religijnym Żydem.

 

Natomiast aby być „uczniem Awrahama”, należy przestrzegać nie 613 przykazań Tory, ale praw etycznych ustalonych dla całej ludzkości.

 

P.Jędrzejewski

 

ATTENTION !

About the visits to the grave of Akiva Eger please get in touch with Mrs. Estera by phone +48 726 100 199 Or via email gekafka@jewish.org.pl

Shabbat - info

Kochani, spotykamy się w każdy niebieski.jpgpiątek pół godz. przed zapaleniem świec !!!

Every Friday,we meet half an hour before  lighting candles Stawna str 10

Opłaty - infornacje

W każda sobotę modlitwy w Synagodze odbywają się od godz. 9:30 do 11:00.

The synagogue is open every Saturday at 09:30-11:00am.

POLIN

Wirtualny spacer po wystawie stałej

polin.jpg

15-activity Jewish community of Poznan

15c.jpg

15-lat naszej Gminy

tora.jpg

Codzienna Miszna

rapoport.jpg

IRENA SENDLER-KONCERT

sendler.jpg

Warsztaty w Gminie

W każdy czwartek od godz.18:15taniec.jpg

Albumy PICASA

NASZE ALBUMY KLIKNIJ
erec.jpg
wikipardes.jpg

Koszerne produkty

kosher.jpg

 

mhzp_logo_new3755.jpg
fdzz.jpg

nissenbaum.jpg
wirtualny.jpg
tskz.jpg

Shavei Polska

shavei.jpg
fzplogo.jpg

Chabad

chabad.jpg
torun.jpg

Copyright © 2008 by www.poznan.jewish.org.pl