POLUB NAS :)

facebook.jpg

info kontakt

Kontakt z biurem Gminy

tylko drogą mailową 

poznan@jewish.org.pl

Fundacja Synagoga Nowa

PIC 913955244
2016-04-04_101608.jpg
erec.jpg

Koszerne produkty

kosher.jpg

 

TSKZ

tskz.jpg

Chabad

chabad.jpg
wikipardes.jpg
wirtualny.jpg

JUDAICA

magen_1.jpg

KOL POLIN

Judaizm o udziale nie-żydów w olam haba  Email
Judaizm - komentarze
pytanie:
Gdzie w klasycznych tekstach judaizmu można znaleźć dosłowne stwierdzenie, że nie-Żydzi mają udział w „świecie, który ma nadejść”?
odpowiedź :
Stwierdzenie to znajduje się w Talmudzie Babilońskim, w traktacie Sanhedryn (105a) i brzmi:
“Sprawiedliwi wszystkich narodów mają udział w świecie, który ma nadejść (olam haba)”
Zostaje to powtórzone innymi słowami również w Tosefta Sanhedryn 13, w Hilchot Teszuwa 3:5, w Hilchot Melachim 8:11, w Jalkut Szimoni 429.

 

Człowiek przestrzegający podstawowych zasad moralnych jest uznawany jest za mądrego, ale aby mógł być uznanym za sprawiedliwego w oczach judaizmu, jego moralne postępowanie musi wynikać z wiary w Boga jako źródła zasad moralnych, a nie jedynie z intelektu.

 

W traktacie talmudycznym poświęconym przede wszystkim zagadnieniom etyki – Pirke Awot (Pirkej Awos) (Sentencje Ojców; Etyka Ojców) czytamy:

„Każdy, kto ma te trzy cechy, jakby był uczniem Awrahama, naszego Praojca (…). Dobre oko [to sformułowanie oznacza umiejętność życzliwego, przyjaznego, wyrozumiałego i mądrego patrzenia na ludzi i świat], skromność, łagodność – [to] uczniowie Awrahama, naszego Praojca. (…) Uczniowie Awrahama, naszego Praojca, spożywają [owoce swoich uczynków] na tym świecie, a dziedziczą nagrodę w Przyszłym Świecie (…) (5:22)

 

Tiferet Jisrael („Chwała Izraela”) Maharala z Pragi tak wyjaśnia powyższe wersety:

„Nawet człowiek nie będący Żydem może być uczniem Awrahama, który głosił całej ludzkości jedyność Boga, Boże Objawienie i istotę właściwego postępowania”.

 

Pozostaje to w zgodzie z Torą (Bereszit/Ks. Rodzaju 17:5), gdzie Bóg oświadcza Awrahamowi:

„(...) twoje imię będzie Awraham, bo uczynię cię ojcem mnóstwa narodów”.

"Mnóstwa narodów", a nie wyłącznie Żydów.

 

Dlatego Maharal kontynuuje swoją myśl w Tiferet Jisrael:

„Miszna nie mówi „uczniem Moszego”, ponieważ aby być jego uczniem, należy przestrzegac całej Tory i wypełniać wszystkie jej przykazania”. "Przestrzegać całej Tory", czyli – mówiąc inaczej – być religijnym Żydem.

 

Natomiast aby być „uczniem Awrahama”, należy przestrzegać nie 613 przykazań Tory, ale praw etycznych ustalonych dla całej ludzkości.

 

P.Jędrzejewski

 

ATTENTION !

About the visits to the grave

of Akiva Eger please get in touch with Mrs. Estera by phone +48 726 100 199 Or via email gekafka@jewish.org.pl

Ambasada Izraela w Polsce

ambas1 (2).jpg

Shabbat - info

The synagogue is closed

until further notice

Uwaga !!!

Gmina zawiesza wszelką działalność

Do odwołania

Zarządzenie Przewodniczącej Alicji Kobus

 

niebieski.jpg

TAGLIT Lipiec''20

talit2.jpgINFORMACJE

Obozy letnie 2020

INFORMACJA TUTAJ

jcc.jpg

15-activity Jewish community of Poznan

15c.jpg

15-lat naszej Gminy

tora.jpg

Zydowski Instytut Historyczny

zih.jpg

Tajemnice Judaizmu

podcast.jpg Kliknij obrazek

Codzienna Miszna

rapoport.jpg

IRENA SENDLER-KONCERT

sendler.jpg

Warsztaty w Gminie

W każdy czwartek od godz.18:15taniec.jpg

C I H

3a.jpg

POLIN

Wirtualny spacer po wystawie stałej

polin.jpg

mhzp_logo_new3755.jpg

Muzeum Galicja

galicja.jpg
fdzz.jpg

nissenbaum.jpg

Kulmhof am Ner

kulmhof1.jpg Kliknij obrazek

Shavei Polska

shavei.jpg

Szalom TV

szalomtv.jpg

Muzyka klezmerska

radio kl.jpg

Copyright © 2008 by www.poznan.jewish.org.pl