POLUB NAS :)

facebook.jpg

Nasz You Tube

ytube.jpg

KONTAKT

BIURO

Fundacja Synagoga Nowa

PIC 913955244
2016-04-04_101608.jpg

The National Library of Israel

library1.jpg

Posen Library

KLIK library.jpg

Kalendarz

  calenda1.jpg

TSKZ

tskz.jpg

Bar Micwa Ryana

Kliknij TUTAJ rayan2.jpg

Blog Leona Jedwabia z Australii

Moja podróz przez Holokaust

jedwab2.jpg 

erec.jpg

Koszerne produkty

kosher4.jpg

 

Chabad

chabad.jpg
wikipardes.jpg

JUDAICA

magen_1.jpg

Szalom TV

szalomtv.jpg

KOL POLIN

Judaizm o udziale nie-żydów w olam haba  Email
Judaizm - komentarze
pytanie:
Gdzie w klasycznych tekstach judaizmu można znaleźć dosłowne stwierdzenie, że nie-Żydzi mają udział w „świecie, który ma nadejść”?
odpowiedź :
Stwierdzenie to znajduje się w Talmudzie Babilońskim, w traktacie Sanhedryn (105a) i brzmi:
“Sprawiedliwi wszystkich narodów mają udział w świecie, który ma nadejść (olam haba)”
Zostaje to powtórzone innymi słowami również w Tosefta Sanhedryn 13, w Hilchot Teszuwa 3:5, w Hilchot Melachim 8:11, w Jalkut Szimoni 429.

 

Człowiek przestrzegający podstawowych zasad moralnych jest uznawany jest za mądrego, ale aby mógł być uznanym za sprawiedliwego w oczach judaizmu, jego moralne postępowanie musi wynikać z wiary w Boga jako źródła zasad moralnych, a nie jedynie z intelektu.

 

W traktacie talmudycznym poświęconym przede wszystkim zagadnieniom etyki – Pirke Awot (Pirkej Awos) (Sentencje Ojców; Etyka Ojców) czytamy:

„Każdy, kto ma te trzy cechy, jakby był uczniem Awrahama, naszego Praojca (…). Dobre oko [to sformułowanie oznacza umiejętność życzliwego, przyjaznego, wyrozumiałego i mądrego patrzenia na ludzi i świat], skromność, łagodność – [to] uczniowie Awrahama, naszego Praojca. (…) Uczniowie Awrahama, naszego Praojca, spożywają [owoce swoich uczynków] na tym świecie, a dziedziczą nagrodę w Przyszłym Świecie (…) (5:22)

 

Tiferet Jisrael („Chwała Izraela”) Maharala z Pragi tak wyjaśnia powyższe wersety:

„Nawet człowiek nie będący Żydem może być uczniem Awrahama, który głosił całej ludzkości jedyność Boga, Boże Objawienie i istotę właściwego postępowania”.

 

Pozostaje to w zgodzie z Torą (Bereszit/Ks. Rodzaju 17:5), gdzie Bóg oświadcza Awrahamowi:

„(...) twoje imię będzie Awraham, bo uczynię cię ojcem mnóstwa narodów”.

"Mnóstwa narodów", a nie wyłącznie Żydów.

 

Dlatego Maharal kontynuuje swoją myśl w Tiferet Jisrael:

„Miszna nie mówi „uczniem Moszego”, ponieważ aby być jego uczniem, należy przestrzegac całej Tory i wypełniać wszystkie jej przykazania”. "Przestrzegać całej Tory", czyli – mówiąc inaczej – być religijnym Żydem.

 

Natomiast aby być „uczniem Awrahama”, należy przestrzegać nie 613 przykazań Tory, ale praw etycznych ustalonych dla całej ludzkości.

 

P.Jędrzejewski

 

Am Israel Chai !

AKIVA EGER

Czytaj TUTAJ

2a.jpg

 

Ambasada Izraela w Polsce

ambas1 (2).jpg

Hebrajski w Gminie

Chetnych do nauki

prosimy o kontakt

hebr2.jpg

15-activity Jewish community of Poznan

15c.jpg

15-lat naszej Gminy

tora.jpg

IRENA SENDLER-KONCERT

sendler.jpg

Codzienna Miszna

rapoport.jpg

Tajemniczy świat Żydów YTtajemniczy.jpg

 

oraz na  Facebooku

JEWISH.pl

 jewish.jpg

EC CHAIM

ec-chaim.jpg

Shavei Polska

shavei.jpg

Zydowski Instytut Historyczny

zih.jpg

C I H

3a.jpg
wirtualny.jpg

POLIN

Wirtualny spacer po wystawie stałej

polin.jpg

mhzp_logo_new3755.jpg

Muzeum Galicja

galicja.jpg
fdzz.jpg

nissenbaum.jpg

Trzemeszno

logo.jpg+ lista nazwisk

Kulmhof am Ner

kulmhof1.jpg Kliknij obrazek

Shimon Peres Funeral

simon2.jpg

Copyright © 2008 by www.poznan.jewish.org.pl