POLUB NAS :)

facebook.jpg

info kontakt

Kontakt z biurem Gminy

tylko drogą mailową

Fundacja Synagoga Nowa

PIC 913955244
2016-04-04_101608.jpg

JUDAICA

magen_1.jpg

KOL POLIN

Micwot Derabanan  Email

Co znaczy słowo: "miderabanan"? Spotkałem wyrażenie "dzienny Kidusz jest tylko miderabanan". Nie mogę znaleźć w źródłach dostępnych ogólnie w Polsce (tzn. dla mnie dostępnych) jego znaczenia. Czy oznacza to samo, co "minhag"?

"Minhag" to "zwyczaj". Jest to sposób postępowania przekazywany przez tradycję, ale nie nakazany ani w Torze, ani w prawie (halacha) i w przykazaniach rabinicznych. Minhagim (l. mnoga) mogą dotyczyć swoim zasięgiem wszystkich społeczności żydowskich (np. zwyczaj noszenia nakrycia głowy przez mężczyzn) lub tylko niektórych z nich (np. zwyczaj niejedzenia ryżu i fasoli [kitnijot] w czasie święta Pesach - przestrzegany jedynie Żydów aszkenazyjskich).  

 

Natomiast określenie "miderabanan" oznacza przykazania (micwot) ustanowione przez rabinów (derabanan = od rabinów).

 

Jest jeszcze jedno pokrewne pojęcie: "micwot deorajta", czy przykazania Tory (deorajta = [z aramejskiego] "od Tory", słowo nawiązujące do hebrajskiego "or" - "światło").

 

Z prawnego punktu widzenia, przykazania Tory (micwot deorajta) są ważniejsze od przykazań rabinicznych (micwot derabanan).

 

Talmud (Szabat 128b) stwierdza: ,,Zakaz Tory przewyższa zakaz rabiniczny". W praktyce oznacza to, między innymi, że jeśli mamy wątpliwości, czy wypełniliśmy przykazanie pochodzące z Tory, musimy je spełnić od nowa, natomiast w przypadku takich samych wątpliwości wobec przykazania rabinicznego - nie jest to konieczne (Berachot 21a). Traktat talmudyczny Awoda Zara (7a) stwierdza, że jeżeli istnieją dwie różne opinie znawców halachy na temat przykazania z Tory, należy przestrzegać zaleceń surowszej opinii (mahmir). Wówczas jednak, gdy mamy do czynienia z opiniami na temat przykazania rabinicznego - zobowiązani jesteśmy do przestrzegania opinii łagodniejszej.

(614 Comm) 

 

ATTENTION !

About the visits to the grave of Akiva Eger please get in touch with Mrs. Estera by phone +48 726 100 199 Or via email gekafka@jewish.org.pl

Szabat - informacje

Kochani, spotkania szabatowe odbywają się w każdy niebieski.jpgpiątek o godz. 19:00.Opłaty - infornacja/

W każda sobotę modlitwy w Synagodze odbywają się od godz. 9:30 do 11:00.

POLIN

Wirtualny spacer po wystawie stałej

polin.jpg

15-activity Jewish community of Poznan

15c.jpg

15-lat naszej Gminy

tora.jpg

Codzienna Miszna

rapoport.jpg

IRENA SENDLER-KONCERT

sendler.jpg

Warsztaty w Gminie

taniec.jpg

Blog Leona Jedwabia z Australii

Moja podróz przez Holokaust

jedwab2.jpg 

Albumy PICASA

NASZE ALBUMY KLIKNIJ
erec.jpg
wikipardes.jpg

Koszerne produkty

kosher.jpg

 

mhzp_logo_new3755.jpg
fdzz.jpg

nissenbaum.jpg
wirtualny.jpg
tskz.jpg

Shavei Polska

shavei.jpg
fzplogo.jpg

Chabad

chabad.jpg
torun.jpg

Copyright © 2008 by www.poznan.jewish.org.pl