POLUB NAS :)

facebook.jpg

Nasz You Tube

ytube.jpg

KONTAKT

BIURO

Fundacja Synagoga Nowa

PIC 913955244
2016-04-04_101608.jpg

The National Library of Israel

library1.jpg

Posen Library

KLIK library.jpg

Kalendarz

  calenda1.jpg

TSKZ

tskz.jpg

Bar Micwa Ryana

Kliknij TUTAJ rayan2.jpg

Blog Leona Jedwabia z Australii

Moja podróz przez Holokaust

jedwab2.jpg 

erec.jpg

Koszerne produkty

kosher4.jpg

 

Chabad

chabad.jpg
wikipardes.jpg

JUDAICA

magen_1.jpg

Szalom TV

szalomtv.jpg

KOL POLIN

Pomordowani w Lasach Katynskich
27.04.2010.

Lista Żydów – oficerów polskich,

jeńców wojennych z obozu w Kozielsku

zamordowanych w Lesie Katyńskim (3 kwietnia – 12 maja 1940 r.).

(*) 

1. Archichowski Mieczysław, ppor. rez., KMed
2. Ballaban Karol, kpt. rez., KMed
3. Baranowski Tadeusz, por. zaw., Centrum Kształcenia Medycznego
4. Baumfeld Gustaw, kpt. rez. artylerii
5. Berensztejn Fajwisz
6. Berlinerblau Leopold, por. rez., KMed
7. Bierer Izaak, ppor. rez., 5. batalion saperów
8. Birbaum Mieczysław, por. rez. piech., 1 Okręg Wojskowy, kawaler Virtuti Militari
9. Bober Antoni, por. rez., 3. Szpital Okręgowy
10. Bombel Abram (Antoni), ppor. rez., KMed
11. Brandwajn Hieronim, ppor. rez., KMed
12. Brendel Henryk, kpt. rez., KMed
13. Burbelka Michał, ppor. rez., 22 pal.
14. Chaiński Leon, ppor. rez., 43 pp.
15. Chajecki Włodzimierz, kpt. rez., KMed
16. Choczner Wiktor, ppor. rez., sztab 5. Okręgu Wojskowego
17. Chodeńczuk Adolf, por.
18. Cwajbaum Lewek, ppor. rez., KMed
19. Czajkowski Adolf Benon, kpt. rez., 5. Szpital Okręgowy
20. Czarski Benedykt, kpt. rez., KMed
21. Czerniakow Leon, por. rez., rez. sztab. 2. oddz. uzbrojenia
22. Dienison Józef, ppor.
23. Dienstl Franciszek, ppor.
24. Dresdner Robert, ppor. rez., KMed
25. Dunaj Juliusz, kpt. rez., KMed
26. Dywer Wilhelm, ppor. rez., BON „Przemyśl”
 
27. Dzik-Dzikowski Feliks, ppor. rez., lek. weterynarii
28. Edelman Bernard, por. rez., KMed
29. Ehrenkreutz Włodzimierz, ppor. rez., KMed
30. Eiger Antoni, ppor. rez., wojsk. łącz.
31. Engel Abram Adolf, kpt. rez.
32. Engel Nikodem, ppor. rez. art., DAL
33. Engelkreis Wilhelm, por. rez., KMed
34. Epstein Maurycy, kpt. rez., KMed
35. Falko Aleksander
36. Familer Leon, kpt. rez., KMed
37. Feinberg Nikodem Stefan, ppor. rez., 82. pp
38. Felten, kpt.
39. Ferstenberg, por., lek. med.
40. Ferszt Samuel, por. rez., KMed
41. Finkelkraut Jerzy Izydor, ppor. rez., KMed
42. Fleszer Jerzy Juda, kpt. rez., KMed
43. Frenikiel Józef, ppor. rez., KMed
44. Frenkel Izaak Józef, por. rez.
45. Frenkiel Henryk (Hersz), por. rez., 23. pp
46. Freund Maurycy Leopold, ppor. rez., 53. pp
47. Fridzon Jakub, ppor. rez.
48. Frym Henryk, por. rez., KMed
49. Fryszberg Adam, kpt. rez., KMed
50. Fuks Leon (Leib), por. rez., KMed
52. Gallaj Salomon, ppor. rez.
53. Gelbart Ludwik vel Lazar Efraim, kpt., zmarł w radzieckim obozie jenieckim 2.01.1941
54. Gelpern Hirsz, ppor. rez., 19. DP
55. Glikman Leon, ppor. rez., KMed
56. Goldberd Albert, por. rez.
57. Goldlust Ignacy, kpt.
58. Goldman Leon, kpt. rez., 4. Szp. Okr.
59. Goldstein Dawid, por. rez., KMed
60. Goldstein Salomon, ppor. rez., KMed
61. Goldwicht Izaak, kpt. rez., KMed.
62. Gołda Antoni, ppor. rez.
63. Gorman Bronisław, ppor. rez., 14. pp
 
64. Gotfried Hirsz, ppor. rez.
65. Grinhaut Maurycy, ppor. rez., KMed.
66. Grodzieński Henryk Grzegorz, kpt. rez., KMed
67. Grubner Henryk, ppor. rez., 12. pp
68. Gunman Izaak, ppor. rez.
69. Guttman Szymon, ppor. rez.
70. Hajdenberg Józefr, por. rez., KMed
71. Halpern Lucjan, por. rez.
72. Hammerling Adam (Emil Marian), ppor.
73. Harcenberg Stanisław, por. rez., KMed
74. Hirschberg Stefan, ppor. rez., KMed
75. Hirschritt Izrael, por. rez., KMed
76. Hopensztadt Szymon, ppor. rez., KMed
77. Hurman-Herman Miron, ppor. rez., KMed
78. Huttman Szymon, por. (?)
79. Inwentarz Henryk vel Chaim Baruch, ppor. rez., KMed
80. Irlicht Bronisław, por. rez., 2. oddz. uzbrojenia
81. Jeleń Kazimierz Abram, mjr, KMed
82. Josefberg Emil, por. rez., 2. psp
83. Judelman Bernard, ppor.
84. Junowicz Abram, ppor. rez., 79. pp
85. Jurkiewicz Dawid
86. Jurkowicz Dawid, mjr rez.
87. Jurkowski Kondrat, kpt. zawodowy, KMed, 81. pp
88. Kafal Witold Roman, ppor. rez.,
21. pp
89. Kalkwary Samuel, por. rez., 85. pp
90. Kamieniecki Pinkus, ppor. rez., KMed
91. Kamiński Jakub, kpt. rez., KMed
92. Kanter Szymon, kpt. rez., KMed
93. Kantor Miron vel Michał, major rez., KMed
94. Kapliński Leon, ppor. rez., KMed
95. Kapłan Baruch Jankiel
96. Kapłański Henryk Leopold, ppor. rez.
97. Katz Karol, kpt. rez., 4. bsap
98. Kerner Jakub
 
99. Kijak Natan, ppor. rez., KMed
100. Klarner Józef, por. rez., KMed
101. Kllein Edward, por.
102. Klein Juliusz
103. Kleinert Mieczysław Edmund, por. rez. art., oficer sztabowy I Korpusu OW
104. Kochleffel Rudolf, kpt. rez., 5. Szp. Okr.
105. Kon Simcha
106. Kronz (Krenz) Rudolf, ppor.
107. Krukowski Henryk, ppor. rez., 70. pp
108. Lachowicz, lek. med. (?)
109. Landau Bernard
110. Landau Fabuian vel Zapolski Jerzy, ppłk. w st. spocz.
111. Landau Mojżesz Berysz, ppor. rez.
112. Landsberg Jakub, ppor. rez., KMed, 10. Szp. Okr.
113. Lauterbach Artur, por. rez. art., 26. pal
114. Lazx Leonard, ppor. rez. piech., 53. pp
115. Lehrharft Dawid, kpr. rez., KMed, 5. Szp. Okr.
116. Leiferv Adolf, ppor. rez., sztab 10. oddziału uzbrojenia
117. Leinweber, por.
118. Lenkin Szmuel
119. Lerner-Steinberg Borys, ppor. rez. art., 27. pal
120. Lewenter Markus Hirsz, por. rez. piech., 55. pp
121. Lewiński Adam, kpt. zawodowy, 11. KMed.
122. Lewinson Józef, ppor. rez., KMed, 10. Szp. Okr.
123. Lewinson Szymon, ppor., KMed
124. Liebe Henryk, ppor.
125. Liliental Antoni Tadeusz, ppor. rez., 4. bpanc
126. Lindenszat Juliusz Srul, kpt. rez., KMed, 10. Szp. Okr.
127. Lipes Markus vel Mordechaj, por. rez., KMed
128. Luxenburg Henryk, por.
129. Luxenburg Jerzy Edward, ppor. rez., KMed, 3. Szp. Okr.
130. Laszcz Feliks, por. rez., KMed
131. Makowski Henryk, lek., zm. Smoleńsk
132. Meissner Roman, por. rez.
133. Mogielnicki Tadeusz, kpt. rez., KMed, 4. Szp. Okr.
134. Morgulis Lewi vel Leon, por. zaw., administracja 7. Szp. Okr.
 
135. Najburg Ruwin Mojżesz
136. Nelken Jan Władysław, płk. w st. spocz., KMed
137. Nelken Samuel, ppor. rez. piech., 27. pp
138. Nierenberg (Nirnberg) Abraham, ppor. rez.
139. Nusbaum (Nussbaum) Maksymilian, ppor. rez., KMed, of. sztab. I Korp. OW
140. Osnos Jakub Zelman, ppor. rez., KMed, 9. Szp. Okr.
141. Owczarek Aleksander, ppor. rez. KMed, 9. Szp. Okr.
142. Pajewski Zygmunt (Zelig) vel Mozes, ppor. rez., KMed
143. Pesche Henryk, mjr zaw., KMed
144. Perec Hilary, por. rez., 7. pp
145. Perlitz Zygmunt, kpt. rez.
146. Pircel Mieczysław, ppor.
147. Poswolski (Pozwolski) Jakub, ppor. rez.
148. Potascher Ignacy, por.
149. Press Dawid, kpt. zaw., 20. pal
150. Rafałowski Leopold, ppor. rez., KMed, 1 Szp. Okr.
151. Rajszys (Reischys) Ryszard, por. rez.
152. Rak Mieczysław, zm. 1940 r. w Komi
153. Rawicki Benedykt-Benjamin, ppor. rez. piech., 31 pp
154. Rebkun Izaak, ppor. rez. KMed, 10 Szp. Okr.
155. Reiss (Reise) Józef, ppor.
156. Rogoziński Jerzy, mjr
157. Rogoziński Mieczysław Roman, por.
158. Rosenbaum Ludwik, ppor. rez.
159. Rosenberg vel Rozenberg Józef Marceli, ppor. rez. art., 1 pa
160. Rosenfeld Ignacy (Izaak), ppor.
161. Rosengart Aleksander, por. rez. KMed, 1 Szp. Okr.
162. Rosenzweig Aleksander, por. rez. piech., ofic. Sztab. IV OW
163. Roszkowski Jerzy Józef, kpt. rez., KMed rez. sztab., 9. Szp. Okr.
164. Retenberg Mieczysław Jan, por. rez. piech., 2 pp
165. Rozen Samuel vel Stanisław, kpt. rez., KMed rez. sztab., 2. Szp. Okr.
166. Rozengarten Samuel vel Stanisław, ppor. Rez., 18. pal
167. Rubiner Emanuel, ppor. rez.
168. Rubinstein Israel Michał, ppor. rez., KMed
169. Rubinstein Jerzy (?)
170. Rubisch Józef, ppor. rez., KMed, rez. sztab., 10. Szp. Okr.
 
171. Rybus Mieczysław Józef, kpt. rez.
172. Rylski Czesław, ppor. art. zawodowy, 22. pal
173. Ryngrads (Ringak) Wolf, ppor.
174. Sandauer Aleksander, ppor. rez.
175. Sawicki Witold, ppor.
176. Scharchaft Dawid (?)
177. Schetezberg Eliasz, ppor.
178. Schimel Szymon, ppor. rez., KMed, rez. sztab., 5. Szp. Okr.
179. Schliezberg Juliusz, ppor. rez.
180. Schulman (Szulman) Józef Mozes, kpt. rez., KMed, rez. sztab., 2. Szp. Okr.
181. Siberstein Otton, por. rez. piech., of. szt. 5. ab. V OW
182. Simchowicz Anatol, ppor. rez., 4. Szp. Okr.
183. Singer Ludwik, ppor.
184. Sliozberg Juliusz, ppor. rez., KMed, rez. sztab., 3. Szp. Okr.
185. Słonimski Antoni, ppor.
186. Stecki Leonard, por. rez.
187. Steinberg Baruch, mjr, naczelny rabin WP
188. Susmann Ezechiel, por. rez., KMed, rez. sztab., 6. Szp. Okr.
189. Sylbersztajn Karol, ppor. rez., KMed, rez. sztab., 2. Szp. Okr.
190. Szalenberg, por. rez. piech. (?)
191. Szancer Maksymilian, ppor.
192. Szeps Józef, por. rez., KMed, rez. sztab., 4. Szp. Okr.
193. Szerszeń Jerzy, ppor. rez., 3. ptr.
194. Szmalewicz Baruch
195. Szmaistych Józef, ppor. rez., 13. pa
196. Szmerner Szymon, por. rez., KMed, rez. sztab., 3. Szp. Okr.
197. Szoistkiewicz Leon Dawid, ppor. rez.
198. Szper Izaak
199. Sztein (Stein) Leon, por.
200. Sztern Manuel, ppor. rez., KMed, rez. sztab., 3. Szp. Okr.
201. Szydłowski Henryk, mjr rez., KMed, rez. sztab., 4. Szp. Okr.
202. Szymieńczyk Lazar, por. rez., KMed
203. Tenebaum Jakub, ppor. rez.
204. Tellerman Józef Icek, ppor., adm.,
3. paplot
205. Urlik Markus, ppor. rez., KMed, rez. sztab., 9. Szp. Okr.
 
206. Verstanding Zygmunt, ppor. rez., rez. sztab., 1. Szp. Okr.
207. Wajdenfeld (Weindenfeld), kpt. rez., KMed, rez. sztab., 1. Szp. Okr.
208. Wajdenfeld Adam, ppor. rez.
209. Wajkselfisz Paweł, por. rez. piech.,
14. pp210. Wajnberg (Weinberg) Mojżesz, ppor. rez.
211. Wajnryb Jerzy, ppor. rez.
212. Wajsflajsz Szmul Stanisław, ppor. rez., KMed, rez. sztab., 1. Szp. Okr.
213. Wamcer Jan Jakub, ppor. rez.
214. Waschkowitzer Jerzy, ppor. rez.
215. Weinbach Salomon, ppor. rez., KMed, rez. sztab., 10. Szp. Okr.
216. Weingarten Witold, por. rez., 26. pp
217. Weinsztok, ppor.
218. Weinzicher Jan Jakub, ppor. rez., KMed
219. Weller Jakub
220. Widerszal Marceli, por. (kpt.?), jed. panc.
221. Wigdorowicz Eliasz Herszm, kpt. rez., KMed, ofic. sztab. IX OW
222. Windman, ppor.
223. Winograd Henryk, ppor. rez., KMed, rez. sztab., 9. Szp. Okr.
224. Wolcyniewicz Karol, ppor.
225. Wysocki Stanisław Zachariasz, ppor., pp
226. Wyszogród Stanisław, por. rez., KMed, rez. sztab., 1. Szp. Okr.
227. Zaleski Szymon, ppor. rez., 14. pp
228. Zusman Zygmunt (Ezechiel)
229. Zwikelson, por. rez.
230. Zwykielski Maurycy (Mojżesz), mjr rez., KMed, rez. sztab., 8. Szp. Okr.
231. Zymcha (Symcha) Roch, ppor.
 Na podstawie: Benjamin Meirtchak (Majerczak) „Żydzi – żołnierze wojsk polskich polegli na frontach II wojny światowej”Dom Wydawniczy Bellona, Warszawa 2001
 

Am Israel Chai !

AKIVA EGER

Czytaj TUTAJ

2a.jpg

 

Ambasada Izraela w Polsce

ambas1 (2).jpg

Hebrajski w Gminie

Chetnych do nauki

prosimy o kontakt

hebr2.jpg

15-activity Jewish community of Poznan

15c.jpg

15-lat naszej Gminy

tora.jpg

IRENA SENDLER-KONCERT

sendler.jpg

Codzienna Miszna

rapoport.jpg

Tajemniczy świat Żydów YTtajemniczy.jpg

 

oraz na  Facebooku

JEWISH.pl

 jewish.jpg

EC CHAIM

ec-chaim.jpg

Shavei Polska

shavei.jpg

Zydowski Instytut Historyczny

zih.jpg

C I H

3a.jpg
wirtualny.jpg

POLIN

Wirtualny spacer po wystawie stałej

polin.jpg

mhzp_logo_new3755.jpg

Muzeum Galicja

galicja.jpg
fdzz.jpg

nissenbaum.jpg

Trzemeszno

logo.jpg+ lista nazwisk

Kulmhof am Ner

kulmhof1.jpg Kliknij obrazek

Shimon Peres Funeral

simon2.jpg

Copyright © 2008 by www.poznan.jewish.org.pl