POLUB NAS :)

facebook.jpg

info kontakt

Kontakt z biurem Gminy

tylko drogą mailową 

poznan@jewish.org.pl

Fundacja Synagoga Nowa

PIC 913955244
2016-04-04_101608.jpg

Blog Leona Jedwabia z Australii

Moja podróz przez Holokaust

jedwab2.jpg 

Hebrajski on-line

hebr.jpgKliknij obrazek
erec.jpg

Koszerne produkty

kosher.jpg

 

TSKZ

tskz.jpg

Chabad

chabad.jpg
wikipardes.jpg

JUDAICA

magen_1.jpg

KOL POLIN

Muzyka klezmerska

radio kl.jpg
Judaizm...


Część I - W co wierzą Żydzi?
04.07.2010.
Religią Żydów jest judaizm, zwany także wyznaniem mojżeszowym lub mozaizmem. Żydzi, pomimo znacznego rozproszenia, zostali wierni swej religii. To właśnie judaizm przez wieki był wyznacznikiem żydowskości. Jednak w ostatnich dwóch wiekach dla wielu Żydów wyznawana religia przestawała być najważniejszym elementem ich tożsamości. Wielu nie przestrzega wszystkich rygorów wymaganych przez tradycyjny judaizm, ale praktykuje jedną z jego zreformowanych form.
Czytaj całość
 
Kiedy błogosławieństwo jest przekleństwem
29.06.2010.
Na całym świecie Żydzi modlą się za pomyślność władz oraz kraju, w którym mieszkają. W czasie wojny zanosili modły nawet za... Hitlera. Obowiązek modlenia się za pomyślność rządzących państwem ma swoje źródło w słowach proroka Jeremiasza: „Starajcie się o pomyślność kraju, do którego was zesłałem, bo od jego pomyślności zależy wasza pomyślność” (Jr 29:7). W Talmudzie zapisano wypowiedź rabiego Chaniny: „Módlcie się za pomyślność władcy, ponieważ tylko strach przed nim powstrzymuje ludzi od pożarcia się nawzajem”.
Czytaj całość
 
Rozwód
10.06.2010.
Czytaj całośćOd tysięcy lat judaizm nie przeciwstawia się rozwodom. Zawsze były one akceptowane, aczkolwiek traktowane jako zło konieczne. Judaizm utrzymuje, że lepiej by para się rozeszła, niż żyła razem w ciągłym konflikcie i niechęci. Zgodnie z prawem żydowskim mężczyzna może rozwieść się z kobieta z dowolnego powodu. Lub  bez powodu. Talmud  głosi, ze do rozwodu może dojść, gdy żona źle przyrządziła kolację lub po prostu dlatego, że mężowi podoba się bardziej inna kobieta. Zgoda kobiety na rozwód nie jest konieczna. W niektórych okolicznościach prawo żydowskie nakazuje rozwód: kiedy żona przyznaje się do zdrady mąż musi od niej odejść, nawet jeśli byłby skłonny jej przebaczyć. Nie znaczy to jednak, ze judaizm lekceważy rozwody.
Czytaj całość
 
"Wyzwolenie" z "Niewoli Prawa"
28.05.2010.
Św. Paweł głosił, że Jezus "wyzwolił nas z niewoli Prawa".Czy Tora jest w ogóle traktowana przez Żydów jako jakaś forma zniewolenia, czy raczej jako dar od Boga, będący wyrazem Jego miłości?
Czytaj całość
 
Judaizm obec "grzechu pierworodnego""
28.05.2010.

Jaki jest stosunek judaizmu do grzechu pierworodnego?

 

Judaizm nie twierdzi, że ludzkość jest napiętnowana tzw. grzechem pierworodnym. Judaizm postrzega człowieka w sposób zrównoważony: nie twierdzi, że jest on skażony grzechem (pogląd chrześcijański), ani nie uważa, że jest z natury dobry (pogląd postchrześcijańskiego humanizmu świeckiego). Judaizm uznaje, że człowiek, jako istota obdarzona wolną wolą, ma skłonność zarówno do czynienia zła, jak i dobra, oraz zdolność do wybierania pomiędzy nimi. Skłonność do czynienia zła jest bardziej naturalna (wynika z przyrodzonego egoizmu), natomiast skłonność do dobra kształtuje się przede wszystkim w wyniku socjalizacji – zaszczepiania w człowieku odpowiednich wartości, które skłaniają go do etycznego postępowania.

Czytaj całość
 
NIE ZABIJAJ" - SKĄD TEN BŁĄD?
28.05.2010.
Wielokrotnie przypominaliście w odpowiedziach i artykułach, że nie ma w Torze przykazania "nie zabijaj", ale że jest "nie morduj". Większość tłumaczeń chrześcijańskich podaje "nie zabijaj". Dlaczego to błędne tłumaczenie jest tak rozpowszechnione?Tora odróżnia „zabijanie”, od morderstwa”. W Torze hebrajskie Lo tircach nie oznacza „nie zabijaj”, lecz „nie morduj”. Lo taharog oznaczałoby „nie zabijaj”!
Czytaj całość
 
Mykwa
23.05.2010.
Czytaj całośćSłowo mikwe (mykwa) pojawia się w Torze już na samym początku: "I rzekł Bóg: 'Niech się zbiorą wody spod nieba w jedno miejsce, a niech się ukaże ląd' I stało się tak. I nazwał Bóg ląd ziemią, a zbiór wód nazwał morzami. I widział Bóg, że było to dobre" (Bereszit 1:9-10). Słowo mikwe jest tu przetłumaczone jako "zbiór" lub "zbiornik" wód.
Czytaj całość
 
Pesach Szeni - Drugi Pesach
28.04.2010.

Tak zwany "Drugi Pesach" czyli Pesach Szeni, opisany jest w czwartej księdze Tory (Bemidbar, rozdział 9).

Bóg przekazał Moszemu, że dokładnie w jeden miesiąc po 14. dniu miesiąca nisan (gdy wieczorem składana była ofiara z jagnięcia), ci ludzie, którzy - z przyczyny nieczystości rytualnej lub nieobecności tego dnia w Jerozolimie - nie mogli uczestniczyć w składaniu ofiary - powinni dokonać tego 14. dnia miesiąca ijar.

 

Czytaj całość
 
Zrozumieć Pesach - micwa spożywania macy
04.04.2010.
Faraon wezwał Moszego i Aharona nocą i powiedział, że Żydzi mogą opuścić Egipt. I wtedy „Ludzie zabrali swoje ciasto, zanim się zakwasiło. Resztę swojego [ciasta] obwiązali w ubrania [i umieścili] na ramionach” (Szemot 12, 34). Oznacza to, że Żydzi nie wynieśli z Egiptu chleba, ale placki macy i one stanowiły ich pożywienie bezpośrednio po wyjściu z niewoli – „Upiekli ciasto, które wynieśli z Egiptu, jako placki macy, bo się nie zakwasiło” (12, 9).
Czytaj całość
 
Jam Suf czy Morze Czerwone?
04.04.2010.

Siódmego dnia Pesach (czyli 21 dnia miesiąca nisan) Żydzi przeszli przez morze nazywane Morzem Czerwonym, a także Morzem Traw, Morzem Sitowia lub Morzem Trzcin. Paraszat czytana tego dnia (Szemot 14-15) zawiera opis tego wydarzenia i Pieśń Morza (Szirat hajam) - śpiewaną przez uciekinierów, po cudownym ocaleniu. Dzień ten jest jom tow (pełnym dniem świątecznym), a w diasporze jest nim również następny, ósmy dzień.

Czytaj całość
 
Dlaczego wyszliśmy z Egiptu?
25.03.2010.
Czytaj całośćJeżeli szukać elementów tradycji żydowskiej, które potwierdzałyby tezę, że w Judaizmie nie liczy się uczucie, relacja z B-giem czy świadomość tego co się robi, a jedynie zapętlona w nieskończoną ilość szczegółów praktyka religijna, myślę, że przygotowania do Święta Pesach byłyby najlepszym argumentem.
Czytaj całość
 
Czym jest Pesach?
23.03.2010.

Czytaj całośćPonad trzy tysiące dwieście lat temu faraon – egipski władca, który zapomniał, jak wielkie były dla Egiptu zasługi Józefa – uczynił wszystkich potomków Jakuba, a więc synów Józefa i jego braci – niewolnikami. Pomimo tego faraon obawiał się Żydów i aby zapobiec powiększaniu się ich liczby, wydał rozkaz mordowania wszystkich niemowląt płci męskiej. Jeden z hebrajskich chłopców – Mojżesz, ocalał (gdy jego matce i siostrze udało się włączyć w jego ratowanie córkę faraona, która go zaadoptowała) i wychował się w pałacu króla. Gdy był już dorosły, zobaczył egipskiego nadzorcę znęcającego się nad hebrajskim niewolnikiem. Wiedział już wówczas o swoim pochodzeniu. Tak bardzo uniósł się gniewem na niesprawiedliwość, że zabił nadzorcę, po czym – uciekając przed wyrokiem faraona – udał się do kraju Midian.

Wiele lat później Bóg wezwał Mojżesza, by wrócił do Egiptu i zażądania od faraona, aby pozwolił ludowi Izraela na powrót do ziemi Kanaan. Gdy faraon nie zgadzał się na uwolnienie Hebrajczyków, Bóg zesłał na Egipt dziesięć plag. Ostatnia z nich była najpotworniejsza: śmierć każdego pierworodnego w całym Egipcie. Poprzedniego dnia Mojżesz nakazał Żydom, aby pokropili nadproża i framugi drzwi krwią baranka. W nocy przyszła śmierć na wszystkich pierworodnych. Krew baranka na framugach drzwi była znakiem, że dom zamieszkiwany jest przez Żydów i Bóg pomijał (hebr. pasach) ten dom. Zaraz po tym, gdy rozpoczęła się ostatnia plaga, faraon ogłosił, że Żydzi mogą opuścić Egipt. Uczynili to w takim pośpiechu, że ciasto, które przygotowywali na chleb, nie miało czasu wyrosnąć. Wyszli więc w tę noc z Egiptu z ciastem niegotowym, z którego można było zrobić tylko cienki placek – macę. Po siedmiu dniach uciekinierzy przeszli przez Morze Czerwone (zwane też Morzem Sitowia), a po czterdziestu dziewięciu dniach, u podnóża góry Synaj, otrzymali od Boga Torę. Po czterdziestu latach osiągnęli Ziemię Obiecaną.

Czytaj całość
 
Tora i klonowanie
08.03.2010.

Czytaj całośćProblemem są nie tylko zachowania antysemickie, ale sytuacja, w której zło nie jest równoważone przez dobro. Kiedy jeden człowiek powie coś haniebnego, a reszta milczy - mówi Rabin Michael Schudrich*

Katarzyna Wiśniewska, Jan Turnau: Czym jest Tora dla wyznawców judaizmu?
 

Czytaj całość
 
Zasada matrylinearności w Torze
07.03.2010.
Wszystkie odłamy judaizmu zgadzają się, że osoba, której matka jest Żydówką – jest Żydem, a dzieci każdej kobiety, która jest Żydówką – są Żydami. „Zasada matrylinearności” jest niepodważalnym kryterium i nie zmienia go ani fakt wychowania się w innej kulturze, ani związek z inną religią (jakkolwiek w tej sprawie istnieją odmienne, zdecydowanie mniejszościowe zdania, między innymi opinia Majmonidesa).
Czytaj całość
 
"Oko za Oko"
07.03.2010.
Jaki jest pogląd współczesnego judaizmu na okrutną zasadę biblijną "oko za oko, ząb za ząb"?
Okrutną? Rzeczywiście: gdy mówimy o zasadzie "oko za oko, ząb za ząb", to wyobrażamy sobie okrutne wyłupywanie oka temu, kto kogoś oka pozbawił. Ten wizualny stereotyp ma długą tradycję. Nie ma natomiast wiele wspólnego z prawdą.
Czytaj całość
 
Micwot Derabanan
01.03.2010.

Co znaczy słowo: "miderabanan"? Spotkałem wyrażenie "dzienny Kidusz jest tylko miderabanan". Nie mogę znaleźć w źródłach dostępnych ogólnie w Polsce (tzn. dla mnie dostępnych) jego znaczenia. Czy oznacza to samo, co "minhag"?

Czytaj całość
 
Kamyki na grobie...
01.03.2010.
Dlaczego kładzie się kamienie na macewach? Co one symbolizują?
W Dewarim (Ks. Powtórzonego Prawa) znajduje się nakaz pogrzebania człowieka w dzień śmierci (21, 23). Także z Tory wyinterpretowane jest przykazanie nakazujące położenie kamienia nagrobnego.
Czytaj całość
 
Kobieta w Judaiżmie
24.02.2010.

"Jestem kobietą"

Sara Ester Krisp

Nigdy nie zapomnę tego dnia kiedy mój nauczyciel od wychowania seksualnego stwierdził, że nie ma żadnej różnicy między mężczyznami a kobietami. Obejrzałam się w koło zaskoczona tym co przed chwilą usłyszałam zastanawiając się czy inni też tak to odczuli. Przez wiekszą część tego semestru wpajano nam, że wszelkie różnice rasowe lub geograficzne pomiędzy ludźmi nie mają najmniejszego znaczenia i że to jedynie społeczeństwo stara się wbić nam je do głowy.

Czytaj całość
 
TIKKUN OLAM A MISJA ŻYDÓW
14.02.2010.
Według tradycji Talmudu (Szabat 31a), po śmierci Żyd musi rozliczyć się ze swojego życia odpowiadając najpierw na zadane mu pięć pytań o sprawy w życiu najważniejsze. Jedno z tych pytań brzmi: "Czy wierzyłeś w naprawę świata [w tikkun olam]?"
Czytaj całość
 
Czas naszego życia - o znaczeniu Szabatu Mevarchim
13.02.2010.

Najczęściej stosowanym sposobem potraktowania kalendarza jako przestrzeni ponad 300 dni usianych świętami i datami o specjalnym znaczeniu, jest podział na poszczególne odcinki. Aby to morze dni uczynić bardziej przejrzystym, a specjalne wydarzenia były łatwiejsze do zlokalizowania, podzielono rok na dwanaście odcinków, nazywając każdy „miesiącem”.

 

Czytaj całość
 
Plotka, czyli Laszon Hara
07.02.2010.
Czytaj całośćMieszkał kiedyś w sztetlu człowiek, który oplotkowywał rabina. Pewnego dnia poczuł wyrzuty sumienia, poszedł do rabina i poprosił go o przebaczenie za rozsiewanie plotek o nim. Rabin nakazał mu wziąć kilka poduszek wypełnionych pierzem, zanieść je na wzgórze, przeciąć je i wypuścić pierze na wiatr. Człowiek ten poszedł więc na wzgórze, zabierając ze sobą poduszki, poprzecinał je i wypuścił z nich pierze, które natychmiast porwał wiatr....
Czytaj całość
 
Biblia czy Talmud?
03.10.2009.

Witam. Próbuję katolikom przybliżyć znajomość judaizmu.  Do tej pory, nie miałam z tym większych problemów, ale dzisiaj ksiądz wrzucił mi taki tekścik: Talmud (traktat Eruwin 21b, wydanie Soncino): "Synu, bądź bardziej gorliwy w posłuszeństwie do słów Pisma (Talmudu) niż do słów Tory (Starego Testamentu).  "Słyszałaś kiedyś o prześladowaniu w Izraelu Żydów etiopskich za to, że nie znają Talmudu? Odmawia się im ślubów i pochówków i innych służb." Ja twierdzę, że jedyną świętą dla Żydów księgą jest Tanach. On się upiera, że Talmud. Pomóżcie, proszę.

(Na pytanie postawione przez R.M. odpowiada  "The 614 Commandment")

Czytaj całość
 
««  start « poprz. 1 2 3 4 5 6 7 nast.  » koniec »»

ATTENTION !

About the visits

to the grave

of Akiva Eger

please get in touch with Mrs.Estera +48 726 100 199 Or gekafka@jewish.org.pl

UWAGA !

W związku pandemią covid-19, synagoga nieczynna do odwołania
kontakt tylko przez email
poznan@jewish.org.pl

Due to the covid-19 pandemic, the synagogue is closed until further notice
contact by email only poznan@jewish.org.pl

Ambasada Izraela w Polsce

ambas1 (2).jpg

The National Library of Israel

library1.jpg

15-activity Jewish community of Poznan

15c.jpg

15-lat naszej Gminy

tora.jpg

IRENA SENDLER-KONCERT

sendler.jpg

OTWARTA

otwarta.jpg

Zydowski Instytut Historyczny

zih.jpg

Tajemniczy świat Żydów YTtajemniczy.jpg

 

oraz na  Facebooku

Codzienna Miszna

rapoport.jpg

EC CHAIM

ec-chaim.jpg

Shavei Polska

shavei.jpg

C I H

3a.jpg

POLIN

Wirtualny spacer po wystawie stałej

polin.jpg

mhzp_logo_new3755.jpg

Muzeum Galicja

galicja.jpg
fdzz.jpg

nissenbaum.jpg

Portal Chaim

Portal o kulturze, Żydach,

artystach i Wielkopolsce

chaim.jpg

Trzemeszno

logo.jpg+ lista nazwisk

Kulmhof am Ner

kulmhof1.jpg Kliknij obrazek
wirtualny.jpg

Szalom TV

szalomtv.jpg

Shimon Peres Funeral

simon2.jpg

Copyright © 2008 by www.poznan.jewish.org.pl