POLUB NAS :)

facebook.jpg

Nasz You Tube

ytube.jpg

KONTAKT

BIURO

Fundacja Synagoga Nowa

PIC 913955244
2016-04-04_101608.jpg

The National Library of Israel

library1.jpg

Posen Library

KLIK library.jpg

Kalendarz

  calenda1.jpg

TSKZ

tskz.jpg

Bar Micwa Ryana

Kliknij TUTAJ rayan2.jpg

Blog Leona Jedwabia z Australii

Moja podróz przez Holokaust

jedwab2.jpg 

erec.jpg

Koszerne produkty

kosher4.jpg

 

Chabad

chabad.jpg
wikipardes.jpg

JUDAICA

magen_1.jpg

Szalom TV

szalomtv.jpg

KOL POLIN

10 PLAG EGIPSKICH  Email

Czym były (są) plagi egipskie? Kogo naprawdę dotknęły i dlaczego? Oto jedna z wielu możliwych interpretacji – przedstawiona przez cadyka Mordechaja Josefa Leinera (od tytułu swego dzieła nazywanego „Mei haSziloach”) z Izbicy.

Siedem plag wymienionych w rozdziale Waera (Wj 6:2-9:35) odpowiada temu, co powiedziane: „Tych sześć rzeczy w nienawiści ma Bóg, a siódma budzi u Niego odrazę: wyniosłe oczy; kłamliwy język; ręce, co krew niewinną przelały; serce knujące złe plany; nogi, co biegną prędko do zbrodni; świadek fałszywy, co kłamie; i ten, kto wznieca kłótnie wśród braci” (Prz 6:16-18).

1. Dam – krew

„I podniósł laskę, i uderzył wodę, co w rzece, na oczach faraona i na oczach sług jego – i obróciła się wszystka woda, co w rzece, w krew. A ryby, które były w rzece, posnęły, i zatęchła rzeka, i nie mogli Egipcjanie pić wody z rzeki; i była krew ta w całej ziemi Micrajim” (Wj 7:20-21). Nic tak bardzo nie oddala od Boga jak gniew.
2. Cefardea – żaby 
I wyciągnął Aron rękę swą na wody Egiptu; i wylazły żaby, i pokryły ziemię Micrajim” (Wj 8:2). Fałszywy świadek, który rozsiewa fałszywe wiadomości, odpowiada pladze żab – gdyż Egipcjanie szerzyli o Żydach nieprawdę. Prawo żydowskie stanowi, że jeśli ktoś przyłapie drugiego człowieka na grzechu, a nie było przy tym innych świadków, nie wolno mu o tym donieść (Talmud, Psachim 113b). Skoro nie ma innych świadków, znaczy to, że Bóg nie chce, by ktokolwiek dowiedział się o tym grzechu; przeciwnie – pragnie, żeby grzeszny czyn pozostał ukryty przed światem. Dlatego zabronione jest rozgłaszanie o popełnionym przez innego człowieka grzechu. Wszelako Egipcjanietrąbili o wszystkim, co się zdarzyło, i dlatego spadła na nich plaga żab, które skrzeczały tak głośno, że nie byli w stanie usłyszeć nawet własnych słów. Oto jest kara za niedyskrecję.
3. Kinim – robactwo
„…wyciągnął Aron rękę swoją z laską i uderzył o proch ziemi, i zjawiło się robactwo na ludziach i na bydle. Wszystek proch ziemi zmienił się w robactwo w całej ziemi Micrajim” (Wj 8:18). Odpowiednikiem „nóg, co biegną prędko” jest plaga robactwa. O narodzie Izraela jest powiedziane: „sprawiedliwość w nim mieszkała” (Iz 1:21). Oznacza to, że Żydzi nie byli pochopni w sądach. Jeśli nawet byli przekonani o słuszności wyroku, zawsze szukali okoliczności łagodzących. Egipcjanie zaś postępowali odwrotnie: spieszyli się „wymierzać sprawiedliwość”. Lecz Bóg strzegł Żydów i Egipcjanie nie mogli im uczynić wiele złego. Byli jak, nie przymierzając, insekty, które również biegają szybko, ale większej krzywdy wyrządzić nie mogą.
4. Arow – dzikie bestie
„I uczynił tak Wiekuisty: nadciągnęły stada dzikich bestii niezliczone na dom faraona i na domy sług jego, i na całą ziemię Micrajim; zniszczoną została ziemia od stad dzikich bestii” (Wj 8:20). „Serce knujące złe plany” – to jest plaga dzikich bestii. Niezliczone stada składały się z rozmaitych dzikich bestii, tak jak Egipcjanie knuli przeciwko Żydom różne intrygi.
5. Dewer – zaraza
„I spełnił Wiekuisty rzecz tę nazajutrz i pozdychało wszystko bydło Egiptu, a z bydła u synów Izraela nie zdechło ani jedno” (Wj 9:6-7). Odpowiednikiem „rąk, co krew niewinną przelały” jest plaga zarazy na bydle.
6. Szechin – wrzody
„I wzięli sadzę z pieca, i stanęli przed faraonem. I rzucił ją Mojżesz ku niebu, i stała się wrzodem, w pryszcze się wyrzucającym, na ludziach i na bydle” (Wj 9:10). Ponieważ Egipcjanie bezkarnie szerzyli kłamstwa, zostali w końcu zawstydzeni – jako powiedziane: „I nie mogli wróżbici stanąć przed Mojżeszem z powodu tych wrzodów” (Wj 9:11).
7. Barad – grad
„I wyciągnął Mojżesz laskę swą ku niebu, a Wiekuisty dał gromy i grad, i zstąpił ogień na ziemię; i tak
spuścił Wiekuisty grad na ziemię Micrajim. I był grad i ogień kłębiący się pośród gradu, silny bardzo, któremu podobnego nie było na całej ziemi Micrajim, odkąd przynależał do narodu. I potłukł grad ten w całym kraju Micrajim wszystko, co było na polu, od człowieka do bydlęcia, i wszystkie zioła polne potłukł grad, i wszystkie drzewa polne połamał” (Wj 9:23-25). Odpowiednikiem „wyniosłych oczu” jest plaga gradu – gdyż Egipcjanie uważali, że mają wpływ na świat przyrody. W Egipcie urodzaj zależy od opadów deszczu – zamiast deszczu spadł grad. Wszelako Mojżesz powstrzymał grad, albowiem był człowiekiem całkowicie pozbawionym wyniosłości, jako powiedziane: „A Mojżesz, jako człowiek, był skromnym bardzo, bardziej niż który człowiek na ziemi” (Lb 12:3).
8. Arbe – szarańcza
„I napadła szarańcza na całą ziemię Micrajim, i zaległa cały obszar kraju Micrajim, w mnóstwie wielkim; przedtem nie bywało szarańczy podobnej, a po niej nie będzie takowej. I pokryła widnokrąg całej ziemi, że zaćmiona była ziemia; i pożarła wszystkie zioła ziemi, i wszystek owoc drzewa, który zostawił grad; a nie zostało żadnejzieleni na drzewach, i na trawie polnej, w całej ziemi Micrajim” (Wj 10:14-15). To jest kara za zejście na złą drogę. „Zła droga” oznacza zazdrość, pożądanie i brak pohamowania.
9. Choszech – ciemność
„I wyciągnął Mojżesz rękę swą ku niebu; i nastała ciemność mroczna na całej ziemi Micrajim, trzy dni. Nie widział jeden drugiego, i nie powstał nikt z miejsca swojego trzy dni” (Wj 10:22-23). To jest kara za arogancję. Spadnie na tego, kto wywyższa się ponad tego, komu winien okazać posłuszeństwo i szacunek – jako powiedziane: „Temu, kto ojcu swojemu i matce złorzeczy, w noc ciemną lampa zgaśnie” (Prz 20:20).
10. Makat bchorot – śmierć pierworodnych
„I stało się o północy, że poraził Wiekuisty wszystko pierworodne w ziemi Micrajim, od pierworodnego faraona, który miał zasiąść na tronie jego, aż do pierworodnego więźnia, który zostawał w więzieniu, i wszelkie pierworodne z bydła” (Wj 12:29). Jako kara za pychę przychodzi makat bchorot – ze względu na naturalną skłonność pierworodnych do wynoszenia się ponad innych.
/żródło: jewish.org.pl/
 

Am Israel Chai !

AKIVA EGER

Czytaj TUTAJ

2a.jpg

 

Ambasada Izraela w Polsce

ambas1 (2).jpg

Hebrajski w Gminie

Chetnych do nauki

prosimy o kontakt

hebr2.jpg

15-activity Jewish community of Poznan

15c.jpg

15-lat naszej Gminy

tora.jpg

IRENA SENDLER-KONCERT

sendler.jpg

Codzienna Miszna

rapoport.jpg

Tajemniczy świat Żydów YTtajemniczy.jpg

 

oraz na  Facebooku

JEWISH.pl

 jewish.jpg

EC CHAIM

ec-chaim.jpg

Shavei Polska

shavei.jpg

Zydowski Instytut Historyczny

zih.jpg

C I H

3a.jpg
wirtualny.jpg

POLIN

Wirtualny spacer po wystawie stałej

polin.jpg

mhzp_logo_new3755.jpg

Muzeum Galicja

galicja.jpg
fdzz.jpg

nissenbaum.jpg

Trzemeszno

logo.jpg+ lista nazwisk

Kulmhof am Ner

kulmhof1.jpg Kliknij obrazek

Shimon Peres Funeral

simon2.jpg

Copyright © 2008 by www.poznan.jewish.org.pl