POLUB NAS :)

facebook.jpg

Nasz You Tube

ytube.jpg

KONTAKT

BIURO

Fundacja Synagoga Nowa

PIC 913955244
2016-04-04_101608.jpg

The National Library of Israel

library1.jpg

Posen Library

KLIK library.jpg

Kalendarz

  calenda1.jpg

TSKZ

tskz.jpg

Bar Micwa Ryana

Kliknij TUTAJ rayan2.jpg

Blog Leona Jedwabia z Australii

Moja podróz przez Holokaust

jedwab2.jpg 

erec.jpg

Koszerne produkty

kosher4.jpg

 

Chabad

chabad.jpg
wikipardes.jpg

JUDAICA

magen_1.jpg

Szalom TV

szalomtv.jpg

KOL POLIN

Judaizm...


Czym jest Szulchan aruch?
30.03.2012.
Czytaj całość"Pojedynczy człowiek, zaaferowany walką o byt, nie jest w stanie sam w swoim - jakże krótkim - życiu, interpretować Boskiej Instrukcji, jaką jest Tora i musi korzystać z wnikliwych analiz i interpretacji, będących rezultatem stuleci przemyśleń mędrców i ich dysput, stanowiących Torę Ustną. Tora Ustna to przede wszystkim Talmud. Halacha jest zapisem funkcjonowania tych ustaleń w życiowej praktyce." rezultatem talmudycznych ustaleń. "Szulchan aruch" jest zapisem funkcjonowania tych ustaleń w życiowej praktyce."
Czytaj całość
 
ZEMSTA A KARA
18.03.2012.
Tora (Wajikra) mówi: „Nie będziesz mścił się” (19:18). Nie jest prawdą to, co przypisuje judaizmowi Ewangelia św. Mateusza (5, 43): „Słyszeliście, że powiedziano: Będziesz miłował bliźniego swego, a będziesz miał w nienawiści nieprzyjaciela swego”, która odsyła nas do Wajikry 19, 18, gdzie czytamy – jak widać wyżej – dokładne zaprzeczenie tezy Ewangelii. Jednocześnie za postępowanie, które krzywdzi człowieka (i skłania go do myśli o zemście), wyznaczane są w Torze kary.
Czytaj całość
 
WYBACZANIE
18.03.2012.
"Ten, kto niszczy dobre imię bliźniego, nie może otrzymać wybaczenia"
pytanie od WS :
Czy zawsze trzeba wybaczać temu, kto prosi o wybaczenie?
To zależy od paru spraw, odpowiedź na to pytanie nie jest więc jednoznaczna.

 

Czytaj całość
 
EUTANAZJA A JUDAIZM
18.03.2012.

"Przedłużanie życia jest micwą. Przedłużanie umierania - nie jest". "Istnieje ogólna zgoda, że nigdy nie można stosować żadnych metod skrócenia życia, ale jednocześnie nie ma bezwzględnego nakazu „powstrzymywania duszy przed opuszczeniem ciała”, czyli stosowania metod przedłużania życia."

 pytanie od LK :
Jaki pogląd ma judaizm na eutanazję?
odpowiedź :
Aktywna eutanazja jest absolutnie zakazana przez żydowskie prawo religijne.

Czytaj całość
 
OBOJĘTNOŚĆ
16.03.2012.

Bo gdy widzimy zło, musimy albo na nie zareagować - a to oznacza kłopoty i niebezpieczeństwo, albo nie zareagować - i to może oznaczać wyrzuty sumienia.
Oba rozwiązania są więc zagrożeniem dla naszego spokoju.
Dlatego właśnie większość ludzi wybiera obojętność.

 

 pytanie od NC:

Napisaliście w odpowiedzi na temat dobra: "Zło czyni ten, kto krzywdzi bliźniego. Dobro - ten, kto mu pomaga. Jednak większość ludzi przechodzi obok bliźniego zachowując po prostu obojętność." Dlaczego się tak dzieje? Dlaczego ludzie wybierają obojętność?

Czytaj całość
 
Dlaczego zakazy?
16.03.2012.

Rambam w swoim dziele Miszne Tora, stwierdza, że każdy nie-Żyd, który świadomie przestrzega tych praw, zapewnia sobie to, co Żyd może osiągnąć w relacji z Bogiem, przestrzegając wszystkich praw Tory. Warunkiem jest jednak świadome stosowanie się do Praw Potomków Noacha, z uznaniem ich Boskiego pochodzenia. Inni mędrcy nie stawiają takiego warunku.

Dlaczego wszystkie Siedem Praw Potomków Noacha, obowiązujące nie-Żydów, to zakazy?

Czytaj całość
 
Kto jest mądry?
16.03.2012.

Ben Zoma uczył: Kto jest mądry?  Ten, kto się uczy od każdego człowieka.

(Pirke Awot 4:1)

Czytaj całość
 
Czym jest Świątynia, jeśli nie B-skim ustępstwem na rzecz potrzeb człowieka?
11.03.2012.
Studiowanie dokładnych instrukcji budowy Świątyni i jej funkcji  w czasach kiedy nie ma Beit Mikdasz, może się wydawać nieaktualne, jednak tak nie jest. Żydowska koncepcja tego czym powinna być Świątynia, związana jest z żydowską ideą domu: to miejsce, w którym oferujemy to co mamy, gdzie poświęcamy nasze życie. Choć z Miszkanem i związanym z nim składaniem ofiar dzieli nas historyczny i psychologiczny dystans, jest możliwe i nawet konieczne, by uczyć sie na temat Miszkanu, tego świętego przybytku, budowanego przez naszym przodków na pustyni; wiele z nauk i wartości związanych z tym tematem jest wciąż dla nas aktualne i istotne.
Czytaj całość
 
Wykład rabina Pecarica w Poznaniu
11.03.2012.
 
Charakter
25.02.2012.

Prawdziwy charakter człowieka może być oceniony przez trzy rzeczy: jego kubek (koso) [jak zachowuje się pod wpływem alkoholu], jego sakiewkę (kiso) [jak postępuje w sprawach dotyczących jego pieniędzy] i jego gniew (kaso) (Eruwin 65b).


Mędrcy dodają: jeszcze po tym, co robi dla przyjemności [inna wersja: z czego się śmieje].

/the 614 commandment/

 
Słowa w gniewie....
25.02.2012.

Gdy jesteśmy zdenerwowani na kogoś, myślimy i działamy niesprawiedliwie, bo pod wpływem złych emocji. Także mówimy. Jednak ludzie dokoła nas, nawet nasi bliscy, zazwyczaj biorą nasze słowa wypowiadane w gniewie za wyraz tego, co naprawdę o nich myślimy. A słowa te wyrażają przecież jedynie to, co czujemy w tym momencie.

Dlatego tak ważna jest myśl rabina Salomona ben Jehudy ibn Gabirola [Avicebrona] (ok. 1021-1058) - żydowskiego filozofa i poety z Hiszpanii:


"Mogę odwołać to, co zaledwie pomyślałem, ale nie mogę odwołać tego, co już powiedziałem".

 

/zrodlo: the 614 commandment/

 
Sprzeczność?
25.02.2012.

W Szemot 20,5 czytamy: "(...) Ja (Haszem) twój Bóg, jestem Bogiem żądającym wyłączności, który [wymierza] karę [za] grzech ojców na synach do trzeciego i do czwartego pokolenia tym, którzy Mnie nienawidzą", natomiast w Dewarim 24,16: "Ojcowie nie ponoszą śmierci za winy synów, ani synowie za winy swych ojców. Każdy umrze za swój grzech". Jak judaizm tłumaczy tę sprzeczność?

Czytaj całość
 
Natura człowieka
05.01.2012.

"Natura ludzka podlega działaniu dwóch potężnych sił: jecer hara i jecer hatow. Jecer hara jest instynktem wyrosłym z egoizmu i jest odpowiednikiem tego, co tysiące lat później Zygmunt Freud określił jako id: skupia w sobie energię agresji, niemoralnych pożądań, egoistycznych zachcianek i inklinacji. Jecer hatow jest natomiast ekwiwalentem freudowskiego superego. Jest to system wartości (społecznych norm), uznawanych przez człowieka za własne, które kierują go w stronę dobra - w miarę, gdy dojrzewa społecznie i indywidualnie."

Czy Judaizm uważa że człowiek jest z natury dobry?

Czytaj całość
 
Wolna wola
05.01.2012.

Człowiek ma wolną wolę; wszystko oprócz niej nie zależy od niego, ale od Boga. Znaczy to, że człowiekowi dane jest bardzo wiele.

W antycznej epoce judaizmu istniały trzy poglądy na problem przeznaczenia. Saduceusze zaprzeczali całkowicie istnieniu przeznaczenia. Faryzeusze uważali, że człowiek podlega przeznaczeniu w materialnym wymiarze swojej egzystencji, natomiast jest całkowicie wolny w wymiarze duchowym. Jedynie esseńczycy uważali, że wszystko podlega przeznaczeniu. 

Pogląd faryzeuszy stał się stanowiskiem dominującym w judaizmie. Rabi Akiwa jest autorem słów: „Wszystko jest przewidziane, ale wolna wola jest dana” (Pirke Awot 3, 19), a rabi Chanina mówi: „Wszystko jest w mocy Boga, oprócz bojaźni przed Bogiem” („Wszystko jest w rękach Boga prócz bojaźni Bożej”) (Berachot 33b, Nida 16a).

Czytaj całość
 
Dokąd poszedł Bóg?
02.12.2011.

To, że Bóg nie reaguje na zło i że oddala się od świata, nie oznacza, że go nie dostrzega i wnikliwie nie obserwuje. Jednak Jego najważniejszym celem nie jest automatyczne, mechaniczne usunięcie zła ze świata. Wtedy musiałby pozbawić człowieka wolnej woli, przemienić go w bezwolnego robota, odebrać mu duszę. To nie byłby już człowiek. Jego najważniejszym celem jest to, aby ludzkość zrozumiała, że zło zniknie ze świata wtedy, gdy ludzie sami przestaną je czynić

Czytaj całość
 
Mordercy muszą umrzeć
27.11.2011.

Dennis Prager

Nie należy mylić poglądów wyznawanych przez Żydów lub chrześcijan z wartościami judeochrześcijańskimi. Wielu Żydów jak i chrześcijan, w tym wielu szczerze religijnych, zajmuje czasami stanowiska stojące w sprzeczności z biblijnymi wartościami judeochrześcijańskimi, które na potrzeby niniejszego artykułu określmy, w skrócie, jako oparte na Starym Testamencie wartości wyznawane przez chrześcijan, zwłaszcza chrześcijan amerykańskich.

Jaskrawym przykładem tej sprzeczności jest postawa wobec kary śmierci dla morderców. Wielu Żydów i chrześcijan uważa, ze w ogóle nie powinno się odbierać mordercom życia, ponieważ jest to nie tylko etycznie złe, ale i sprzeczne z żydowskim czy chrześcijańskim światopoglądem.

Czytaj całość
 
Judaizm wobec kary śmierci
27.11.2011.

Czytaj całośćTora nie tylko zabrania morderstwa (patrz: "Etyka relatywna, etyka sytuacyjna"), ale także zdecydowanie i wyraźnie nakazuje stosowanie kary śmierci za morderstwo z premedytacją. Jest to jedyna micwa (przykazanie), wymieniona we wszystkich pięciu Księgach Mojżeszowych.

W Bereszit (Księga Rodzaju) (9:6) czytamy: "Kto rozlewa krew człowieka - tego krew będzie rozlana przez człowieka. Bo (Bóg) człowieka uczynił według istoty Boga."

Czytaj całość
 
Kolumb ukrytych Żydów
17.11.2011.
Czytaj całośćWędruje po dżunglach Amazonii, odwiedza chińskie wsie, przeszukuje Hiszpanię szukając Maranos a za swą życiową misję uważa Bnei Menaszy z Indii. Michael Freund ma obsesję: Odkrywanie istnienia Żydów w odległych miejscach.
To było sześć lat temu. Michael Freund zdecydował się rozpocząć swą południowo amerykańską przygodę. Uzbrojony w wielką motywację, wszedł na małą łódkę, która zabrała go w górę Amazonki, w Peru. Nagle znalazł się w dżungli pełnej drzew i zwierząt przypominających stwory straszące dzieci w sennych koszmarach.
Czytaj całość
 
Naczelny Rabin Plaży...
17.11.2011.

Plaża w Izraelu to chyba ostatnie miejsce, w którym można by się spodziewać doświadczenia czegoś zachęcającego do wzmocnienia nadzieji dotyczących przyszłości narodu żydowskiego. Spotkamy tam masy półnagich plażowiczów, których ciała, w wielu przypadkach, przebite są kolczykami w różnych niecenzuralnych miejsach. Jest mało prawdopodobne by w tego typu otoczeniu nawet najbardziej zaangażowane umysły były w stanie utrzymać skupienie na różnych ważnych kwestiach, takich jak los naszego narodu.

Czytaj całość
 
Charakter kontra krew
13.11.2011.
Włączenie do Tanachu Księgi Rut, przekonuje, jak związki etniczne nie są - w obliczu wartości ludzkiego charakteru - istotne. Rut, urodzona jako nie-Żydówka, wybiera wiarę Żydów i przynależność do narodu żydowskiego. Fakt, że pochodzi z innego ludu, jest równie nieistotny dla Żydów, jak kolor jej włosów. A to przecież z jej rodziny ma, według tradycji, narodzić się Mesjasz
Jakie argumenty można przytoczyć na dowód, że judaizm zawsze cenił charakter człowieka bardziej, niż jego pochodzenie? Czy hasła o tym, że liczy się postępowanie człowieka, a nie jego związki krwi, nie są czymś w judaizmie nowym?
Czytaj całość
 
Ladino
11.11.2011.
Z oczywistych względów w naszym rejonie najbardziej znanym żydowskim językiem jest jidysz - na terenie Polski kwitła kultura w tym języku. Nie tylko Żydzi aszkenazyjscy mieli jednak swój język. Niezwykle ciekawą żydowską mową jest również ladino, zwany też idioma castellano.
Czytaj całość
 
Judaizm a postawy niereligijnych żydów
10.11.2011.
pytanie od DS :

W jaki sposób dziedzictwo judaizmu wpłynęło - historycznie rzecz biorąc - na postawy niereligijnych Żydów?
odpowiedzi :

Czytaj całość
 
««  start « poprz. 1 2 3 4 5 6 7 8 nast.  » koniec »»

Am Israel Chai !

AKIVA EGER

Czytaj TUTAJ

2a.jpg

 

Ambasada Izraela w Polsce

ambas1 (2).jpg

Hebrajski w Gminie

Chetnych do nauki

prosimy o kontakt

hebr2.jpg

15-activity Jewish community of Poznan

15c.jpg

15-lat naszej Gminy

tora.jpg

IRENA SENDLER-KONCERT

sendler.jpg

Codzienna Miszna

rapoport.jpg

Tajemniczy świat Żydów YTtajemniczy.jpg

 

oraz na  Facebooku

JEWISH.pl

 jewish.jpg

EC CHAIM

ec-chaim.jpg

Shavei Polska

shavei.jpg

Zydowski Instytut Historyczny

zih.jpg

C I H

3a.jpg
wirtualny.jpg

POLIN

Wirtualny spacer po wystawie stałej

polin.jpg

mhzp_logo_new3755.jpg

Muzeum Galicja

galicja.jpg
fdzz.jpg

nissenbaum.jpg

Trzemeszno

logo.jpg+ lista nazwisk

Kulmhof am Ner

kulmhof1.jpg Kliknij obrazek

Shimon Peres Funeral

simon2.jpg

Copyright © 2008 by www.poznan.jewish.org.pl