POLUB NAS :)

facebook.jpg

info kontakt

Kontakt z biurem Gminy

tylko drogą mailową

Fundacja Synagoga Nowa

PIC 913955244
2016-04-04_101608.jpg

JUDAICA

magen_1.jpg

KOL POLIN

Judaizm...


Zrozumieć Pesach - micwa spożywania macy
04.04.2010.
Faraon wezwał Moszego i Aharona nocą i powiedział, że Żydzi mogą opuścić Egipt. I wtedy „Ludzie zabrali swoje ciasto, zanim się zakwasiło. Resztę swojego [ciasta] obwiązali w ubrania [i umieścili] na ramionach” (Szemot 12, 34). Oznacza to, że Żydzi nie wynieśli z Egiptu chleba, ale placki macy i one stanowiły ich pożywienie bezpośrednio po wyjściu z niewoli – „Upiekli ciasto, które wynieśli z Egiptu, jako placki macy, bo się nie zakwasiło” (12, 9).
Czytaj całość
 
Jam Suf czy Morze Czerwone?
04.04.2010.

Siódmego dnia Pesach (czyli 21 dnia miesiąca nisan) Żydzi przeszli przez morze nazywane Morzem Czerwonym, a także Morzem Traw, Morzem Sitowia lub Morzem Trzcin. Paraszat czytana tego dnia (Szemot 14-15) zawiera opis tego wydarzenia i Pieśń Morza (Szirat hajam) - śpiewaną przez uciekinierów, po cudownym ocaleniu. Dzień ten jest jom tow (pełnym dniem świątecznym), a w diasporze jest nim również następny, ósmy dzień.

Czytaj całość
 
Dlaczego wyszliśmy z Egiptu?
25.03.2010.
Czytaj całośćJeżeli szukać elementów tradycji żydowskiej, które potwierdzałyby tezę, że w Judaizmie nie liczy się uczucie, relacja z B-giem czy świadomość tego co się robi, a jedynie zapętlona w nieskończoną ilość szczegółów praktyka religijna, myślę, że przygotowania do Święta Pesach byłyby najlepszym argumentem.
Czytaj całość
 
Czym jest Pesach?
23.03.2010.

Czytaj całośćPonad trzy tysiące dwieście lat temu faraon – egipski władca, który zapomniał, jak wielkie były dla Egiptu zasługi Józefa – uczynił wszystkich potomków Jakuba, a więc synów Józefa i jego braci – niewolnikami. Pomimo tego faraon obawiał się Żydów i aby zapobiec powiększaniu się ich liczby, wydał rozkaz mordowania wszystkich niemowląt płci męskiej. Jeden z hebrajskich chłopców – Mojżesz, ocalał (gdy jego matce i siostrze udało się włączyć w jego ratowanie córkę faraona, która go zaadoptowała) i wychował się w pałacu króla. Gdy był już dorosły, zobaczył egipskiego nadzorcę znęcającego się nad hebrajskim niewolnikiem. Wiedział już wówczas o swoim pochodzeniu. Tak bardzo uniósł się gniewem na niesprawiedliwość, że zabił nadzorcę, po czym – uciekając przed wyrokiem faraona – udał się do kraju Midian.

Wiele lat później Bóg wezwał Mojżesza, by wrócił do Egiptu i zażądania od faraona, aby pozwolił ludowi Izraela na powrót do ziemi Kanaan. Gdy faraon nie zgadzał się na uwolnienie Hebrajczyków, Bóg zesłał na Egipt dziesięć plag. Ostatnia z nich była najpotworniejsza: śmierć każdego pierworodnego w całym Egipcie. Poprzedniego dnia Mojżesz nakazał Żydom, aby pokropili nadproża i framugi drzwi krwią baranka. W nocy przyszła śmierć na wszystkich pierworodnych. Krew baranka na framugach drzwi była znakiem, że dom zamieszkiwany jest przez Żydów i Bóg pomijał (hebr. pasach) ten dom. Zaraz po tym, gdy rozpoczęła się ostatnia plaga, faraon ogłosił, że Żydzi mogą opuścić Egipt. Uczynili to w takim pośpiechu, że ciasto, które przygotowywali na chleb, nie miało czasu wyrosnąć. Wyszli więc w tę noc z Egiptu z ciastem niegotowym, z którego można było zrobić tylko cienki placek – macę. Po siedmiu dniach uciekinierzy przeszli przez Morze Czerwone (zwane też Morzem Sitowia), a po czterdziestu dziewięciu dniach, u podnóża góry Synaj, otrzymali od Boga Torę. Po czterdziestu latach osiągnęli Ziemię Obiecaną.

Czytaj całość
 
Tora i klonowanie
08.03.2010.

Czytaj całośćProblemem są nie tylko zachowania antysemickie, ale sytuacja, w której zło nie jest równoważone przez dobro. Kiedy jeden człowiek powie coś haniebnego, a reszta milczy - mówi Rabin Michael Schudrich*

Katarzyna Wiśniewska, Jan Turnau: Czym jest Tora dla wyznawców judaizmu?
 

Czytaj całość
 
Zasada matrylinearności w Torze
07.03.2010.
Wszystkie odłamy judaizmu zgadzają się, że osoba, której matka jest Żydówką – jest Żydem, a dzieci każdej kobiety, która jest Żydówką – są Żydami. „Zasada matrylinearności” jest niepodważalnym kryterium i nie zmienia go ani fakt wychowania się w innej kulturze, ani związek z inną religią (jakkolwiek w tej sprawie istnieją odmienne, zdecydowanie mniejszościowe zdania, między innymi opinia Majmonidesa).
Czytaj całość
 
"Oko za Oko"
07.03.2010.
Jaki jest pogląd współczesnego judaizmu na okrutną zasadę biblijną "oko za oko, ząb za ząb"?
Okrutną? Rzeczywiście: gdy mówimy o zasadzie "oko za oko, ząb za ząb", to wyobrażamy sobie okrutne wyłupywanie oka temu, kto kogoś oka pozbawił. Ten wizualny stereotyp ma długą tradycję. Nie ma natomiast wiele wspólnego z prawdą.
Czytaj całość
 
Micwot Derabanan
01.03.2010.

Co znaczy słowo: "miderabanan"? Spotkałem wyrażenie "dzienny Kidusz jest tylko miderabanan". Nie mogę znaleźć w źródłach dostępnych ogólnie w Polsce (tzn. dla mnie dostępnych) jego znaczenia. Czy oznacza to samo, co "minhag"?

Czytaj całość
 
Kamyki na grobie...
01.03.2010.
Dlaczego kładzie się kamienie na macewach? Co one symbolizują?
W Dewarim (Ks. Powtórzonego Prawa) znajduje się nakaz pogrzebania człowieka w dzień śmierci (21, 23). Także z Tory wyinterpretowane jest przykazanie nakazujące położenie kamienia nagrobnego.
Czytaj całość
 
Kobieta w Judaiżmie
24.02.2010.

"Jestem kobietą"

Sara Ester Krisp

Nigdy nie zapomnę tego dnia kiedy mój nauczyciel od wychowania seksualnego stwierdził, że nie ma żadnej różnicy między mężczyznami a kobietami. Obejrzałam się w koło zaskoczona tym co przed chwilą usłyszałam zastanawiając się czy inni też tak to odczuli. Przez wiekszą część tego semestru wpajano nam, że wszelkie różnice rasowe lub geograficzne pomiędzy ludźmi nie mają najmniejszego znaczenia i że to jedynie społeczeństwo stara się wbić nam je do głowy.

Czytaj całość
 
TIKKUN OLAM A MISJA ŻYDÓW
14.02.2010.
Według tradycji Talmudu (Szabat 31a), po śmierci Żyd musi rozliczyć się ze swojego życia odpowiadając najpierw na zadane mu pięć pytań o sprawy w życiu najważniejsze. Jedno z tych pytań brzmi: "Czy wierzyłeś w naprawę świata [w tikkun olam]?"
Czytaj całość
 
Czas naszego życia - o znaczeniu Szabatu Mevarchim
13.02.2010.

Najczęściej stosowanym sposobem potraktowania kalendarza jako przestrzeni ponad 300 dni usianych świętami i datami o specjalnym znaczeniu, jest podział na poszczególne odcinki. Aby to morze dni uczynić bardziej przejrzystym, a specjalne wydarzenia były łatwiejsze do zlokalizowania, podzielono rok na dwanaście odcinków, nazywając każdy „miesiącem”.

 

Czytaj całość
 
Plotka, czyli Laszon Hara
07.02.2010.
Czytaj całośćMieszkał kiedyś w sztetlu człowiek, który oplotkowywał rabina. Pewnego dnia poczuł wyrzuty sumienia, poszedł do rabina i poprosił go o przebaczenie za rozsiewanie plotek o nim. Rabin nakazał mu wziąć kilka poduszek wypełnionych pierzem, zanieść je na wzgórze, przeciąć je i wypuścić pierze na wiatr. Człowiek ten poszedł więc na wzgórze, zabierając ze sobą poduszki, poprzecinał je i wypuścił z nich pierze, które natychmiast porwał wiatr....
Czytaj całość
 
Biblia czy Talmud?
03.10.2009.

Witam. Próbuję katolikom przybliżyć znajomość judaizmu.  Do tej pory, nie miałam z tym większych problemów, ale dzisiaj ksiądz wrzucił mi taki tekścik: Talmud (traktat Eruwin 21b, wydanie Soncino): "Synu, bądź bardziej gorliwy w posłuszeństwie do słów Pisma (Talmudu) niż do słów Tory (Starego Testamentu).  "Słyszałaś kiedyś o prześladowaniu w Izraelu Żydów etiopskich za to, że nie znają Talmudu? Odmawia się im ślubów i pochówków i innych służb." Ja twierdzę, że jedyną świętą dla Żydów księgą jest Tanach. On się upiera, że Talmud. Pomóżcie, proszę.

(Na pytanie postawione przez R.M. odpowiada  "The 614 Commandment")

Czytaj całość
 
Istota modlitwy
03.10.2009.

Czytaj całośćRabin Adin Steinsaltz 

Modlitwa jest szczególną formą wyrazu uczuć religijnych i relacji człowieka z jego Stwórcą. Rzecz jasna istnieje wiele innych sposobów ekspresji tych uczuć - od ustalonych rytuałów po te działania, w których człowiek daje wyraz swojemu podporządkowaniu woli Boga poprzez czynienie czegoś lub powstrzymywanie się od jakichś działań.

 

Czytaj całość
 
Jossef Kohen. O gniewie i przebaczeniu
13.09.2009.
Bez gniewu i złości nasze życie było by zupełnie inne. Niewątpliwie lepsze. „Złoszcząc się, nie rozpozna człowiek tego wszystkiego, co się przed jego oczyma dzieje” (Koh 9:1) – powiedział król Salomon. Z kolei RaMbaM w swoim podstawowym dziele  (w rozdziale poświęconym stanom ducha) naucza, że złość jest to nastrój , którego za wszelką cenę należy unikać.
Czytaj całość
 
Główne tradycje liturgii żydowskiej
07.08.2009.

Na przestrzeni wieków Żydzi mieszkali w rozproszeniu, pielęgnując swe tradycje, zwyczaje. Z czasem poczęły się różnicować tradycje liturgiczne. Należy jednak podkreślić, że wszystkie mają jeden rdzeń, a główna struktura najważniejszych modlitw i ich kolejność są zawsze identyczne. Różnice dotyczą detali - szczególnie obecności pijutim (poezji religijnej), a także małych zmian w kolejności pomniejszych modlitw, błogosławieństw, czasem wręcz bardzo drobnych zmian w użyciu konkretnego słowa lub jego wymowy.

 

Czytaj całość
 
Gmina, TSKŻ, Beit czy Chabad?
07.08.2009.
Czym różni się Beit Warszawa od Gminy w Warszawie? Czy Gmina Wyznaniowa Żydowska jest tylko dla ortodoksyjnych Żydów? Ile gmin żydowskich jest w Warszawie? Jaką rolę w środowisku żydowskim pełni Chabad Lubawich? Co to jest TSKŻ? - takie i inne pytania są nam ostatnio coraz częściej zadawane. Aby ułatwić zrozumienie relacji pomiędzy organizacjami żydowskimi działającymi w stolicy (i nie tylko), postanowiliśmy je pokrótce opisać.
Czytaj całość
 
Szamaj i Hilel - czyli dwa główne kierunki w Judaiżmie
28.07.2009.
Około sto lat przed erą współczesną, żyli w Izraelu dwaj sławni mężowie Szamaj i Hilel - obaj równie słynący ze swojej mądrości i wiedzy, zwłaszcza dotyczącej spraw związanych z wiarą. Toteż wielu ówczesnych udawało się do nich prosząc o rady i wyjaśnienia spraw pewnych, tyczących się właśnie trudnych przepisów religijnych, które dla mniej obeznanych w tej dziedzinie były zbyt zawiłe.
Czytaj całość
 
Ani maamin - Wierzę pełnią wiary
20.07.2009.

Choć zamieszkiwał w Otwocku, Rebe Szaul Jedidja Elazar z Modrzyc miał chasydów w każdym większym mieście w Polsce. Jednym z nich był reb Azriel Dawid Fastag, który dzięki wyjątkowo pięknemu głosowi stał się w Warszawie sławny. Wielu ludzi przychodziło do szulu, w którym Reb Azriel wraz z braćmi prowadził modlitwy w Jamim Noraim (Wielkie Święta). Reb Azriel Dawid był baal tefila (prowadził modlitwy), a jego bracia towarzyszyli mu jako chór. Jego wyjątkowy, mocny i poruszający głos wywierał wrażenie na wszystkich, którzy go słuchali.

 

Czytaj całość
 
Dzieje monoteizmu
26.06.2009.
Dzieje monoteizmu w swoim okresie rozwoju najważniejszym nierozerwalnie wiążą się z dziejami narodu żydowskiego i to od samego początku pojawienia się tego narodu na arenie dziejów ludzkości.
Wprawdzie myśl o Bogu jedynym pojawiła się również i u innych ludów, wśród innych kultur lecz była ona niejako w swojej postaci początkowej, w zamierzeniach niejako jedynie - i w tym okresie postać Boga przedstawiana była obrazowo i dosłownie, w powiązaniu z postacią czy rzeczą występującą w rzeczywistości - była więc pod postacią bytu rzeczywistego; w okresie późniejszym pod postacią bytu bezcielesnego, duchowego ale ciągle jeszcze związanego ze zjawiskami występującymi w rzeczywistości otaczającej człowieka, przyporządkowana niejako do świata tego i będąca jego częścią, przynależną rzeczywistości.
Czytaj całość
 
Teorie wielkiego wybuchu i ewolucji a judaizm
25.03.2009.

Istnieje popularny stereotyp widzący w biblijnej opowieści o stworzeniu świata, życia na ziemi i człowieka, prymitywną baśń, której zaprzeczają ustalenia współczesnej nauki.

Trudno wyobrazić sobie coś bardziej odległego od prawdy.

Winę za popularne, ale niesłuszne przekonanie, że pomiędzy wersją powstania świata i życia na ziemi przedstawianą w Torze, a współczesną wiedzą, istnieje nierozwiązywalny konflikt, zawinił jeden, podstawowy błąd: odczytywanie słów Tory w ich dosłownym znaczeniu, a nie jako symbolicznego zapisu idei, który miał być z założenia sformułowany tak, aby trafiać zarówno do ludzi żyjących tysiące lat temu, jak i do nas - dziś.

Czytaj całość
 
««  start « poprz. 1 2 3 4 5 nast.  » koniec »»

ATTENTION !

About the visits to the grave of Akiva Eger please get in touch with Mrs. Estera by phone +48 726 100 199 Or via email gekafka@jewish.org.pl

Szabat - informacje

Kochani, spotkania szabatowe odbywają się w każdy niebieski.jpgpiątek o godz. 19:00.Opłaty - infornacja/

W każda sobotę modlitwy w Synagodze odbywają się od godz. 9:30 do 11:00.

POLIN

Wirtualny spacer po wystawie stałej

polin.jpg

15-activity Jewish community of Poznan

15c.jpg

15-lat naszej Gminy

tora.jpg

Codzienna Miszna

rapoport.jpg

IRENA SENDLER-KONCERT

sendler.jpg

Warsztaty w Gminie

taniec.jpg

Blog Leona Jedwabia z Australii

Moja podróz przez Holokaust

jedwab2.jpg 

Albumy PICASA

NASZE ALBUMY KLIKNIJ
erec.jpg
wikipardes.jpg

Koszerne produkty

kosher.jpg

 

mhzp_logo_new3755.jpg
fdzz.jpg

nissenbaum.jpg
wirtualny.jpg
tskz.jpg

Shavei Polska

shavei.jpg
fzplogo.jpg

Chabad

chabad.jpg
torun.jpg

Copyright © 2008 by www.poznan.jewish.org.pl