POLUB NAS :)

facebook.jpg

info kontakt

Kontakt z biurem Gminy

tylko drogą mailową 

poznan@jewish.org.pl

Fundacja Synagoga Nowa

PIC 913955244
2016-04-04_101608.jpg
erec.jpg

Koszerne produkty

kosher.jpg

 

TSKZ

tskz.jpg

Chabad

chabad.jpg
wikipardes.jpg
wirtualny.jpg

JUDAICA

magen_1.jpg

KOL POLIN

Imię B'GA  Email
Tzw. „prosty Tetragrammaton”, czyli czteroliterowe, niewymawialne Imię Boga (Jod-He-Waw-He), zwane Szem ha-Meforasz, pojawia się w masoreckim tekście Tanach (Biblii Hebrajskiej) 5410 razy, z czego w Bereszit (Ks. Rodzaju) – 153 razy, w Szemot (Ks. Wyjścia) – 364 razy, w Wajikra (Ks. Kapłańska) – 285, Bemidbar (Ks. Liczb) – 387, Dewarim (Ks. Powtórzonego Prawa) – 230 razy (czyli w Chumasz – Pięciu Księgach Mojżesza) – 1419 razy. Następnie w Newiim (Księgach Prorockich) – razem 2696 razy i w Ketuwim (Pismach) -1295 razy.

W Dekalogu (Aseret ha-Dibrot) pojawia się ono również (np. w paraszy Jitro w księdze Szemot, rozdział 20, wersety 20:1 – 20:17 występuje osiem razy.)

Słowo to nie było wymawiane i zastępowane było zawsze innymi określeniami, ze względu na szacunek dla Imienia Boga. W tłumaczeniu Tory na język polski autorstwa rabina Izaaka Cylkowa Tetragrammaton zastępowany jest konsekwentnie słowem „Wiekuisty” (str.89-91). W przekładzie targumowym rabina Sachy Pecarica - Czteroliterowe Niewymawialne Imię zapisywane jest słowem "Bóg" pismem pochyłym (kursywą). Natomiast w przekładach chrześcijańskich stosowane jest słowo "Pan" (np. w Biblii Tysiąclecia).

Tetragrammaton nie daje nam podstaw, aby wiedzieć, jak wymawiane było to słowo. Po pierwsze masorecki tekst stosuje często tzw. zasadę Qere i Ketiw (odróżniania tego, jak ma być powiedziane od tego, jak ma być zapisane: polega to na ukrywaniu prawdopodobnej wymowy Tetragrammatonu przez dodanie oznaczeń samogłoskowych), a po drugie tylko Najwyższy Kapłan w Świątyni Jerozolimskiej wiedział, jak dokładnie wymawiać Imię i wypowiadał je raz do roku w Kodesz ha-Kodaszim (Święte Świętych).
 

ATTENTION !

About the visits to the grave

of Akiva Eger please get in touch with Mrs. Estera by phone +48 726 100 199 Or via email gekafka@jewish.org.pl

Ambasada Izraela w Polsce

ambas1 (2).jpg

Shabbat - info

The synagogue is closed

until further notice

Uwaga !!!

Gmina zawiesza wszelką działalność

Do odwołania

Zarządzenie Przewodniczącej Alicji Kobus

 

niebieski.jpg

TAGLIT Lipiec''20

talit2.jpgINFORMACJE

Obozy letnie 2020

INFORMACJA TUTAJ

jcc.jpg

15-activity Jewish community of Poznan

15c.jpg

15-lat naszej Gminy

tora.jpg

Zydowski Instytut Historyczny

zih.jpg

Tajemnice Judaizmu

podcast.jpg Kliknij obrazek

Codzienna Miszna

rapoport.jpg

IRENA SENDLER-KONCERT

sendler.jpg

Warsztaty w Gminie

W każdy czwartek od godz.18:15taniec.jpg

C I H

3a.jpg

POLIN

Wirtualny spacer po wystawie stałej

polin.jpg

mhzp_logo_new3755.jpg

Muzeum Galicja

galicja.jpg
fdzz.jpg

nissenbaum.jpg

Kulmhof am Ner

kulmhof1.jpg Kliknij obrazek

Shavei Polska

shavei.jpg

Szalom TV

szalomtv.jpg

Muzyka klezmerska

radio kl.jpg

Copyright © 2008 by www.poznan.jewish.org.pl