POLUB NAS :)

facebook.jpg

info kontakt

Kontakt z biurem Gminy

tylko drogą mailową 

poznan@jewish.org.pl

Fundacja Synagoga Nowa

PIC 913955244
2016-04-04_101608.jpg
erec.jpg

Koszerne produkty

kosher.jpg

 

TSKZ

tskz.jpg

Chabad

chabad.jpg
wikipardes.jpg
wirtualny.jpg

JUDAICA

magen_1.jpg

KOL POLIN

Timszel  Email
SŁowo Timszel - co ono oznacza?
To jest bardzo ważne słowo i w dodatku słowo, które w przekładach chrześcijańskich Tory (Stary Testament) tłumaczone jest często nieprecyzyjnie.
Spójrzmy do Bereszit (Księga Rodzaju) rozdział 4, werset 7. Oto słowa, którymi zwraca się Bóg do Kaina, gdy ten gniewa się na swojego brata Hewela (Abla) i prawdopodobnie planuje już jego zamordowanie:
Halo im-tejtiw se'et wejim lo tejtiw lapetach chatat rowets we'elecha teszukato we'atah timszol-bo.
Biblia Tysiąclecia tłumaczy ten werset:
 
„(…) jeżeli zaś nie będziesz dobrze postępował, grzech leży u wrót i czyha na ciebie, a przecież ty masz nad nim panować”
 
Timszel (timszol) przetłumaczone jest to jako „masz panować”. Podobnie jest w absolutnej większości tłumaczeń na języki narodowe.
Ale słowo „timszol” (od לִמְשָׁל limszol - "panować, mieć władzę") nie znaczy tu „masz panować”, ale "masz [posiadasz] nad nim władzę", co oznacza: „możesz [nad nim] panować”, bo posiadasz potrzebne do tego zdolności.
 
Już Raszi w komentarzu do tego wersetu pisze: „jeżeli chcesz, możesz go (grzech) pokonać”. „Możesz”, ale nie „musisz”, ani nie „ masz”. I "jeżeli chcesz".
 
A wcześniej Talmud stwierdza: “jeżeli chcesz, możesz opanować złe skłonności, bo jest napisane: możesz je pokonać” (Kidduszin 30b, także: Sifrei Ekew 45)
 
Dlaczego jest tak istotne, aby tłumaczyć „timszol” jako „możesz panować”, a nie „masz panować”?
Bo stwierdzenie „możesz panować”, które wypowiada Bóg do Kaina, zawiera w sobie esencję wolnej woli, którą Bóg dał człowiekowi.
 
Wolna wola oznacza możliwość czynienia dobra albo czynienia zła, oznacza wybór pomiędzy grzechem a odrzuceniem grzechu, oznacza tu - w tej konkretnej sytuacji - wybór pomiędzy tym, czy Hewel (Abel) będzie żył, czy zostanie zamordowany. [Kain - jak wiadomo - nie wykorzystuje władzy nad grzechem, ale wykorzystuje wolną wolę: morduje swojego brata (następny werset 4:8)]
 
To słowo jest tak ważne, bo w nim Bóg potwierdza to, co czyni człowieka człowiekiem i odróżnia go od wszystkich innych istot (zwierzęta nie mają wolnej woli i posługują się bez jej udziału mechanizmem automatycznego instynktu; anioły też są pozbawione wolnej woli i stanowią jedynie narzędzie w działaniach Boga).
 
Tylko do człowieka może odnosić się w tym kontekście słowo „timszol”. Jest więc ono definicją jego wolności i jednocześnie odpowiedzialności. „Możesz panować [nad grzechem]” oznacza bowiem prawo wyboru i obowiązek poniesienia za ten wybór konsekwencji. Tylko człowiek został stworzony z zdolnością do popełnienia zła, ale jednocześnie została dana mu umiejętność pokonania tego zła nawet wtedy, gdy jest ono już "na progu", "u wrót".
***
 
Rozważania nad sensem tego słowa weszły do literatury Zachodu dzięki powieści Johna Steinbecka „Na wschód do Edenu”, gdzie bohater musi odbywać długą drogę, aby dojść do znaczenia słowa "timszel" (w takiej wersji występuje to słowo w powieści).
 
Ilustracja: P.P. Rubens, "Kain zabija Abla".
 
PJ /The 614 Commandment Society
 

ATTENTION !

About the visits to the grave

of Akiva Eger please get in touch with Mrs. Estera by phone +48 726 100 199 Or via email gekafka@jewish.org.pl

Ambasada Izraela w Polsce

ambas1 (2).jpg

Shabbat - info

niebieski.jpgZapraszamy w piatek

25 września na godz 18:00

YOM KIPPUR

Zapraszamy w niedzielę

27 września na g. 18:00

-w poniedziałek 28.09

"złamanie "postu g. 19:26

jom.jpg

The National Library of Israel

library1.jpg

Obozy letnie 2020

INFORMACJA TUTAJ

jcc.jpg

15-activity Jewish community of Poznan

15c.jpg

15-lat naszej Gminy

tora.jpg

Zydowski Instytut Historyczny

zih.jpg

Tajemnice Judaizmu

podcast.jpg Kliknij obrazek

Codzienna Miszna

rapoport.jpg

IRENA SENDLER-KONCERT

sendler.jpg

Warsztaty w Gminie

W każdy czwartek od godz.18:15taniec.jpg

C I H

3a.jpg

POLIN

Wirtualny spacer po wystawie stałej

polin.jpg

mhzp_logo_new3755.jpg

Muzeum Galicja

galicja.jpg
fdzz.jpg

nissenbaum.jpg

Kulmhof am Ner

kulmhof1.jpg Kliknij obrazek

Shavei Polska

shavei.jpg

Szalom TV

szalomtv.jpg

Muzyka klezmerska

radio kl.jpg

Copyright © 2008 by www.poznan.jewish.org.pl