POLUB NAS :)

facebook.jpg

info kontakt

Kontakt z biurem Gminy

tylko drogą mailową 

poznan@jewish.org.pl

Fundacja Synagoga Nowa

PIC 913955244
2016-04-04_101608.jpg

Blog Leona Jedwabia z Australii

Moja podróz przez Holokaust

jedwab2.jpg 

Hebrajski on-line

hebr.jpgKliknij obrazek
erec.jpg

Koszerne produkty

kosher.jpg

 

TSKZ

tskz.jpg

Chabad

chabad.jpg
wikipardes.jpg

JUDAICA

magen_1.jpg

KOL POLIN

Muzyka klezmerska

radio kl.jpg
Czym jest Tora ?  Email
Technicznie termin ten odnosi się do pięciu Ksiąg Moszego. Jest to Tora Pisana - Tora Szebektaw. Zwój, na którym są one spisane nazywa się Sefer Tora. Można by powiedzieć, używając współczesnego języka, że jest to konstytucja narodu żydowskiego. Konstytucja wyjątkowa, gdyż nie była przygotowana przez ludzi, ale podarowana Żydom przez Boga.
W szerszym rozumieniu, termin ten nierozerwalnie łączy się z Torą Ustną - Torą Szebealpe, którą "Mosze otrzymał na Synaju, przekazał Joszuemu, ten przekazał Starszym, Starsi Prorokom, Prorocy ludziom Wielkiego Zgromadzenia" (Pirke Awot 1:1).
 
Tora, zarówno Ustna, jak i Pisana, jest przewodnikiem człowieka w tym świecie, uczy nas, jak wypełniać Wolę Stwórcy. Obejmuje Ona każdy aspekt ludzkiego życia; Pisana podaje przykazanie, Ustna opisuje ze szczegółami, jak je właściwie wypełnić.
Całość świętych ksiąg określa się mianem Tanach - co jest skrótem pierwszych liter słów Tora (Pięcioksiąg Moszego), Newiim (Prorocy) i Ketuwim (Pisma).
Tora to nie tylko przykazania, historia Praojców i narodzin żydowskiego narodu. Tora to instrukcja, według której Haszem stworzył świat: "Bóg spojrzał w Torę i stworzył Wszechświat" (Zohar 1:134a). Haszem ubrał Torę w formę "książki" tylko po to, aby człowiek mógł Ją czytać.
Tora zawiera w sobie wszystko i, jak uczą nasi Rabini (Bereszit Raba 8:2), powstała dwa tysiące lat przed stworzeniem świata. Magid z Mezricza uczy nas, że Tora jest wieczna i nie istnieje w czasie - jak więc może opowiadać różne historie umieszczone w konkretnym czasie?
W rzeczywistości historie te istnieją zawsze, w każdym momencie.
 
Człowiek również jest mikrokosmosem, stąd historie Tory istnieją też w nim.Cała Tora to jedno z Imion Boga. Na początku była kombinacją liter i ukrytych tajemnic, których żadne oko nie odkryło. Jednak, gdy Tora zaczęła zstępować w niższe światy, aby móc się pojawić wśród ludzi, została ubrana w materialną szatę - opowieści (Rabi Lewi Jicchak).Tora jest fundamentem judaizmu. Bez Niej nie mógłby istnieć. Tak, jak Bóg jest niezmienny, tak i Jego Tora jest wieczna i niezmienna . Każde Jej słowo, zarówno Tory Pisanej, jak i Ustnej, zostało podyktowane Moszemu przez Boga.
Przed swoją śmiercią, Mosze spisał słowa Tory Szebektaw, a resztę - Torę Szebealpe przekazał Joszuemu ustnie. W związku z tym, że Tora objawia człowiekowi Wolę Boga, została podyktowana litera po literze, aby uniknąć pomyłki. Stąd nawet miejsca, które wydają się całkowicie bez znaczenia, mogą nauczyć wielu lekcji tego, kto zechce zbadać Jej głębie.
Kluczem do zrozumienia Tory jest tradycja ustna przekazywana przez wszystkie pokolenia od Moszego, a wyrażona w Talmudzie i midraszach.
 
"Tora mówi w języku człowieka" (Berachot 31a) - Bóg ubrał Torę w słowa tak, aby była zrozumiana przez wszystkich ludzi, we wszystkich pokoleniach.Jest napisane: "Tablice były zrobione przez Boga, a pismo było pismem Boga, wyrytym (charut) w tablicach" (Szemot 32:16).
 
Nasi Rabini mówią: "Nie czytaj wyryte (charut), lecz wolne (cherut)" (Eruwim 54a). Tora mówi o dwóch rodzajach wolności - wolności od Anioła Śmierci i wolności spod jarzma władzy tego świata (Szemot Raba 41:7). Dzieje się tak, ponieważ Tora została stworzona zanim zaistniał cały wszechświat. Wszystkie światy mają swoje źródło w Torze, stąd jest Ona ponad nimi.
Tora i micwot (przykazania) są Ubraniem duszy. Jednak mimo że są tak nazywane, w rzeczywistości są nieskończenie wyżej niż dusza. Zohar uczy: "Tora i Bóg są Jednym" (1:24a).
 

ATTENTION !

About the visits

to the grave

of Akiva Eger

please get in touch with Mrs.Estera +48 726 100 199 Or gekafka@jewish.org.pl

UWAGA !

W związku pandemią covid-19, synagoga nieczynna do odwołania
kontakt tylko przez email
poznan@jewish.org.pl

Due to the covid-19 pandemic, the synagogue is closed until further notice
contact by email only poznan@jewish.org.pl

SUKOT21

sukkot.jpg

Ambasada Izraela w Polsce

ambas1 (2).jpg

The National Library of Israel

library1.jpg

15-activity Jewish community of Poznan

15c.jpg

15-lat naszej Gminy

tora.jpg

IRENA SENDLER-KONCERT

sendler.jpg

OTWARTA

otwarta.jpg

Zydowski Instytut Historyczny

zih.jpg

Tajemniczy świat Żydów YTtajemniczy.jpg

 

oraz na  Facebooku

Codzienna Miszna

rapoport.jpg

EC CHAIM

ec-chaim.jpg

Shavei Polska

shavei.jpg

C I H

3a.jpg

POLIN

Wirtualny spacer po wystawie stałej

polin.jpg

mhzp_logo_new3755.jpg

Muzeum Galicja

galicja.jpg
fdzz.jpg

nissenbaum.jpg

Portal Chaim

Portal o kulturze, Żydach,

artystach i Wielkopolsce

chaim.jpg

Trzemeszno

logo.jpg+ lista nazwisk

Kulmhof am Ner

kulmhof1.jpg Kliknij obrazek
wirtualny.jpg

Szalom TV

szalomtv.jpg

Shimon Peres Funeral

simon2.jpg

Copyright © 2008 by www.poznan.jewish.org.pl