POLUB NAS :)

facebook.jpg

Nasz You Tube

ytube.jpg

KONTAKT

BIURO

Fundacja Synagoga Nowa

PIC 913955244
2016-04-04_101608.jpg

The National Library of Israel

library1.jpg

Posen Library

KLIK library.jpg

Kalendarz

  calenda1.jpg

TSKZ

tskz.jpg

Bar Micwa Ryana

Kliknij TUTAJ rayan2.jpg

Blog Leona Jedwabia z Australii

Moja podróz przez Holokaust

jedwab2.jpg 

erec.jpg

Koszerne produkty

kosher4.jpg

 

Chabad

chabad.jpg
wikipardes.jpg

JUDAICA

magen_1.jpg

Szalom TV

szalomtv.jpg

KOL POLIN

Oczekiwania B-ga wobec człowieka  Email
19.07.2020.
Spis oczekiwań Boga wobec człowieka znajdujemy w Psalmie 15.
Wersety te traktowane są przez Talmud (Makot 24a) jako podsumowanie 613 przykazań Tory.
„Kto godny jest, aby stanąć przed Bogiem? Kto będzie przebywał w Twojej Świątyni, kto zamieszka na Twej Świętej Górze?
 

Ten, który żyje bez skazy, postępuje sprawiedliwie, kto mówi prawdę w swoim sercu [oznacza to, że działa zgodnie z prawdą, nawet jeżeli tylko on zna prawdę i postępowanie według niej przynosi mu szkodę] i nie rzuca oszczerstw mową [plotkowaniem]; ten, który nie czyni bliźniemu nic złego i nie ubliża swemu sąsiadowi; kto czyniącego zło uważa za godnego pogardy [niezależnie, kim jest ten „czyniący zło”], a szanuje tego, kto się boi Boga; ten, kto dotrzymuje przysięgi, choć przysiągł ze swoją stratą; ten, kto nie pożycza pieniędzy na lichwę i nie da się przekupić przeciw niewinnemu [prawdopodobnie to stwierdzenie odnosi się przede wszystkim do sędziego]. Kto tak postępuje, nigdy nie ulegnie zachwianiu”.

Wart podkreślenia jest fakt, że wszystkie te wymagania, które Bóg ogłasza „godnemu, aby przed Nim stanął” (w Świątyni), są wymaganiami etycznymi i dotyczą stosunku do drugiego człowieka, a nie do Boga. Nie ma tu mowy ani o składaniu ofiar, ani o wypełnianiu rytuałów.

To stanowisko potwierdza – między innymi – Księga Przysłów (21, 3): „Postępowanie uczciwe i sprawiedliwe milsze jest Bogu niż oddanie zarżnięte na ucztę”. Inny możliwy przekład na polski: "Postępowanie uczciwe [sprawiedliwe] i prawe milsze Haszem niż ofiara [niż ołtarz]".

Jednak mimo to słowo „religijny” najczęściej utożsamiane jest współcześnie z takimi – niezwiązanymi bezpośrednio z etyką – wymogami judaizmu, jak np. przestrzeganie zasad koszerności, Szabatu, uczestniczenie w nabożeństwach w synagodze. W potocznym pojęciu ten, kto na przykład przestrzega zasad kaszrutu (reguł dietetycznych), jest uważany za człowieka religijnego, a ten kto nie przestrzega – nie jest.

Jest to tyleż popularne, co niesłuszne stanowisko, ponieważ propaguje ono wrażenie, że w judaizmie etyka odgrywa rolę drugorzędną. Psalm 15 udowadnia (na równi z wieloma innymi fragmentami Tanachu), że jest całkiem inaczej.
 
/P.J tne 614 Commandment Socjety/
 

Am Israel Chai !

AKIVA EGER

Czytaj TUTAJ

2a.jpg

 

Ambasada Izraela w Polsce

ambas1 (2).jpg

Hebrajski w Gminie

Chetnych do nauki

prosimy o kontakt

hebr2.jpg

15-activity Jewish community of Poznan

15c.jpg

15-lat naszej Gminy

tora.jpg

IRENA SENDLER-KONCERT

sendler.jpg

Codzienna Miszna

rapoport.jpg

Tajemniczy świat Żydów YTtajemniczy.jpg

 

oraz na  Facebooku

JEWISH.pl

 jewish.jpg

EC CHAIM

ec-chaim.jpg

Shavei Polska

shavei.jpg

Zydowski Instytut Historyczny

zih.jpg

C I H

3a.jpg
wirtualny.jpg

POLIN

Wirtualny spacer po wystawie stałej

polin.jpg

mhzp_logo_new3755.jpg

Muzeum Galicja

galicja.jpg
fdzz.jpg

nissenbaum.jpg

Trzemeszno

logo.jpg+ lista nazwisk

Kulmhof am Ner

kulmhof1.jpg Kliknij obrazek

Shimon Peres Funeral

simon2.jpg

Copyright © 2008 by www.poznan.jewish.org.pl