POLUB NAS :)

facebook.jpg

KONTAKT

BIURO

Fundacja Synagoga Nowa

PIC 913955244
2016-04-04_101608.jpg

The National Library of Israel

library1.jpg

Posen Library

KLIK library.jpg

Kalendarz

 

KLIKNIJ TUTAJ calenda1.jpg

Bar Micwa Ryana

Kliknij TUTAJ rayan2.jpg

Blog Leona Jedwabia z Australii

Moja podróz przez Holokaust

jedwab2.jpg 

erec.jpg

Koszerne produkty

kosher4.jpg

 

Chabad

chabad.jpg
wikipardes.jpg

JUDAICA

magen_1.jpg

Szalom TV

szalomtv.jpg

KOL POLIN

Litera alfabetu SZIN  Email
Najbardziej znaną i rozpoznawalną literą alfabetu hebrajskiego jest jego dwudziesta pierwsza litera – szin, ש. Być może wynika to z jej ciekawego i misternego kształtu. Są tacy, którzy widzą kształt tej litery jako rodzaj wznoszącego się płomienia, który reprezentuje ogień ofiarny, który płonął w Świątyni Jerozolimskiej.

 

Litera szin składa się z trzech pionowych linii reprezentujących trzy kolumny.
Sama litera wygląda jak korona. Trzy linie szin można interpretować jako trzy ogólne stany/cechy człowieka: wola, intelekt i emocje.
W przypadku woli, która jest cechą ponad racjonalną, istniejącą poza intelektem, szin reprezentuje promienie światła przekazywane przez trzy linie (kanały) tej litery. Te promienie są przekazywane światu przez prawą linię, która reprezentuje dobroć; lewą linię, która reprezentuje sprawiedliwość; i linię środkową, która reprezentuje miłosierdzie.

 

Kiedy szin reprezentuje stan intelektualny, jej trzy linie oznaczają trzy zdolności intelektualne Sefirot, kabalistycznego Drzewa Życia: prawa linia to Chochma, mądrość, błysk idei; lewa linia to Bina, zrozumienie; a środkowa to Din, wiedza i jej zastosowanie.
W przypadku stanów emocji, czyli middos, prawa linia szin reprezentuje Chesed, życzliwość; lewa linia reprezentuje Gewurę, surowość lub dyscyplinę; a linia środkowa reprezentuje Tiferet, miłosierdzie lub współczucie.
Trzy linie szin mogą również oznaczać trzy filary, na których stoi świat: studiowanie Tory, modlitwa i dobre uczynki.
Jeśli litera szin jest wyryta w kamieniu, to wokół jej trzech bruzd widzimy cztery kolumny. To są cztery linie czteroliniowej formy szin, która jest w tym przypadku odbitym światłem Luchos, Tablic Dziesięciu Przykazań. Te cztery linie reprezentują wspaniałość i świętość słowa Bożego wyrytego w fizycznym kamieniu.

 

Litera szin ma pięć definicji. Pierwsza to shein, co oznacza „ząb” lub „zęby”. Druga to lo shanisi, co oznacza „nieugiętość wiary”. Trzecia to shinoy, czyli „przemieniać na dobre”. Czwarta to shuvah, co oznacza „powrót”. Piąta to shana, czyli „rok”.
Powszechnym zastosowaniem zębów (shein) jest żucie jedzenia. Zęby kruszą i mielą jedzenie. To działanie reprezentuje osobę, która ostrożnie „przeżuwa” lub jest ostrożna w swoich działaniach. Dodatkowo zęby reprezentują siłę. Często, jeśli nie mamy siły złamać czegoś rękami, używamy zębów.

 

Ta siła prowadzi nas do kolejnej interpretacji szin, którą jest lo shinisi, ten, który się nie zmienia. To jest przykładem osoby, która jest silna w swojej wierze. Może przenieść się do innej lokalizacji. Pogoda może być gorąca lub zimna. Sytuacja w jego pracy lub w finansach może się zmieniać. Ale ta osoba potrafi być silna w wierze i nie dać się zwieść okolicznościom swojego życia.
Szin reprezentuje również koncepcję shinoy, która oznacza zmianę na dobre. Kiedy człowiek uświadamia sobie, że ma wady, że nie jest doskonały w swoim intelekcie, rozumieniu i wiedzy, myśleniu, mowie i działaniu, podejmuje on próbę poprawy tych cech.
Ta zdolność do zmiany ma bezpośredni związek z koncepcją shuvah, która oznacza powrót na ścieżkę trzech Patriarchów: Abrahama, Izaaka i Jakuba. Jako Żydzi odziedziczyliśmy więź naszych przodków z Bogiem: umiejętność miłowania od Abrahama, surowość od Izaaka i miłosierdzie od Jakuba. Każdy Żyd zawsze może powrócić do Boga.

 

To prowadzi nas do ostatniej interpretacji słowa szinshanah, co oznacza „rok”. Rok zawiera cztery pory roku. Jesień to czas, kiedy do świata biznesu wchodzi się po miesiącu pełnym świąt: Rosz HaszanaJom Kipur i Sukkot. Zima to okres chłodu i obojętności. Wiosna to okres odrodzenia i rozwoju. Przypomina nam, abyśmy nie byli samozadowoleni, ale raczej, abyśmy stale doskonalili się w pobożności i człowieczeństwie. Upał lata rozbudza w ciele namiętności.

 

W każdym aspekcie zmian pór roku należy pozostać niezachwianym w swojej wierze w Boga. Cztery pory roku odbijają się echem w czterech liniach szin. Antidotum na wyzwania nieodłącznie związane z każdą z czterech pór roku to cztery Matki, Sara, Rebeka, Rachel i Lea. Nauki naszych matek, tak jak Luchos, Tablice Dziesięciu Przykazań, są naprawdę wyryte w naszych sercach i umysłach. Matka uczy z miłości i uczucia. Jej lekcje zaczynają się jeszcze przed narodzinami i pozostają na całe życie w jej dzieciach. Dla kontrastu, nauki ojca zaczynają się w życiu później i często w atmosferze surowości i rygoru. Edukacja matki jest bardziej podstawowa i bardziej nieusuwalna. Chociaż instrukcje ojca są ważne, matka ma bardziej

sugestywny i trwały wpływ na dziecko.

 

Szin jest pierwszą literą słowa שַׁדַי (Shadai), które jest jednym z imion Boga.

 

Szin jest również pierwszą literą słowa שָׁלוֹם (shalom) pokój.

 

To samo dotyczy słowa שַׁבָּת (Shabbat), siódmego dnia stworzenia, który oznacza całkowity odpoczynek od tygodnia pracy i jest wypełniony ciszą i spokojem.
Litera szin znajduje się na tefilinie (żydowskim szalu modlitewnym) w dwóch formach: po lewej stronie, noszonej na głowie wytłoczona jest litera szin z czterema liniami, natomiast po prawej stronie, noszonej na ramieniu, szin znajduje się w standardowej trójgłowej wersji. Te dwie formy reprezentują dwa rodzaje boskiej mądrości: objawioną i ukrytą.
Symbol ten jest przedstawiany również na mezuzie oraz w geście błogosławieństwa kapłańskiego.

Polskie tłumaczenie i redakcja Alex Wieseltier

 

https://www.chabad.org/library/article_cdo/aid/137093/jewish/Shin-Sin.htm

 

Pray for Izrael

200w.gif

Am Israel Chai !

AKIVA EGER

Czytaj TUTAJ

2a.jpg

 

Hebrajski w Gminie

Chetnych do nauki

prosimy o kontakt

hebr2.jpg

Ambasada Izraela w Polsce

ambas1 (2).jpg

15-activity Jewish community of Poznan

15c.jpg

15-lat naszej Gminy

tora.jpg

IRENA SENDLER-KONCERT

sendler.jpg

Codzienna Miszna

rapoport.jpg

Tajemniczy świat Żydów YTtajemniczy.jpg

 

oraz na  Facebooku

JEWISH.pl

KLIK jewish.jpg

EC CHAIM

ec-chaim.jpg

Shavei Polska

shavei.jpg

Zydowski Instytut Historyczny

zih.jpg

C I H

3a.jpg
wirtualny.jpg

TSKZ

tskz.jpg

POLIN

Wirtualny spacer po wystawie stałej

polin.jpg

mhzp_logo_new3755.jpg

Muzeum Galicja

galicja.jpg
fdzz.jpg

nissenbaum.jpg

Trzemeszno

logo.jpg+ lista nazwisk

Kulmhof am Ner

kulmhof1.jpg Kliknij obrazek

Shimon Peres Funeral

simon2.jpg

Copyright © 2008 by www.poznan.jewish.org.pl