POLUB NAS :)

facebook.jpg

Nasz You Tube

ytube.jpg

KONTAKT

BIURO

Fundacja Synagoga Nowa

PIC 913955244
2016-04-04_101608.jpg

The National Library of Israel

library1.jpg

Posen Library

KLIK library.jpg

Kalendarz

  calenda1.jpg

TSKZ

tskz.jpg

Bar Micwa Ryana

Kliknij TUTAJ rayan2.jpg

Blog Leona Jedwabia z Australii

Moja podróz przez Holokaust

jedwab2.jpg 

erec.jpg

Koszerne produkty

kosher4.jpg

 

Chabad

chabad.jpg
wikipardes.jpg

JUDAICA

magen_1.jpg

Szalom TV

szalomtv.jpg

KOL POLIN

Sprzeczność?  Email

W Szemot 20,5 czytamy: "(...) Ja (Haszem) twój Bóg, jestem Bogiem żądającym wyłączności, który [wymierza] karę [za] grzech ojców na synach do trzeciego i do czwartego pokolenia tym, którzy Mnie nienawidzą", natomiast w Dewarim 24,16: "Ojcowie nie ponoszą śmierci za winy synów, ani synowie za winy swych ojców. Każdy umrze za swój grzech". Jak judaizm tłumaczy tę sprzeczność?

Pytania o tę "sprzeczność" pomiędzy tymi dwoma fragmentami Tory  pojawiają się bardzo często. Sprawa wygląda niepokojąco.

Jednak sprzeczność jest tu tylko pozorna.

Po pierwsze (gdybyśmy mieli patrzeć na to zagadnienie wyłącznie z logicznego punktu widzenia):

Cytat z Szemot odnosi się do postępowania Boga.


Bóg oświadcza, że będzie SAM karał w ten sposób ["Ja, (Haszem)"], ale nie zezwala na taki sposób postępowania człowiekowi.

Bowiem z kolei cytat z Dewarim odnosi się do postępowania człowieka. Jest zakazem wymienionym wśród innych przykazań dotyczących postępowania prawnego (cywilnego i karnego).

Jest oczywiste, że wynika to z faktu, że inne prawa obowiązują człowieka, a inne zasady postępowania wyznacza sobie samemu Bóg. Człowiek nie jest Bogiem, a Bóg - człowiekiem.

Ze sprzecznością mielibyśmy do czynienia wówczas, gdy Bóg zabraniałby człowiekowi karania "ojców za grzechy synów i synów za grzechy ojców" w jednym miejscu, a w drugim by mu na to zezwalał. Jednak w tej sprawie zakaz Tory jest konsekwentny: "Sądowi nie wolno karać rodziców za przestępstwa popełnione przez ich dzieci" (Ralbag). "W dosłownym znaczeniu Tora zakazuje karać rodziców za grzechy ich dzieci i odwrotnie" (Raszbam). W praktycznym wymiarze, chodzi tu o zakaz składania zeznań przeciw najbliższym krewnym.

Po drugie (i ważniejsze):

Słowa "który [wymierza] karę [za] grzech ojców na synach do trzeciego i do czwartego pokolenia tym, którzy Mnie nienawidzą" są często rozumiane co najmniej nieprecyzyjnie.

Tam nie ma mowy o karze dla synów, wnuków i prawnuków, bez związku z ich własnym postępowaniem. Od ich postawy zależy, czy kara zostanie wykonana.

Ibn Ezra interpretował słowa Boga w ten sposób, że wyrażają one miłosierdzie, bo zamiast karać natychmiast, Bóg zapamiętuje uczynki, ale ociąga się z wymierzeniem kary,  aby grzesznik lub jego dzieci wyraziły skruchę. I kara za grzechy ojców będzie wymierzona tylko "tym, którzy Mnie nienawidzą" - czyli powtarzają grzechy ojców, "pochwalają je i pragną czynić podobnie".

Dyskusja na ten temat znajduje się w Talmudzie Babilońskim (Sanhedryn 27b).

Konkluzja brzmi: kara dotyczy tylko tych "synów", którzy kontynuują grzechy swoich ojców. Dosłownie: "którzy  trzymają w swoich dłoniach czyny ojców".

 

/żródło: the 614 commandment/

 

Am Israel Chai !

AKIVA EGER

Czytaj TUTAJ

2a.jpg

 

Ambasada Izraela w Polsce

ambas1 (2).jpg

Hebrajski w Gminie

Chetnych do nauki

prosimy o kontakt

hebr2.jpg

15-activity Jewish community of Poznan

15c.jpg

15-lat naszej Gminy

tora.jpg

IRENA SENDLER-KONCERT

sendler.jpg

Codzienna Miszna

rapoport.jpg

Tajemniczy świat Żydów YTtajemniczy.jpg

 

oraz na  Facebooku

JEWISH.pl

 jewish.jpg

EC CHAIM

ec-chaim.jpg

Shavei Polska

shavei.jpg

Zydowski Instytut Historyczny

zih.jpg

C I H

3a.jpg
wirtualny.jpg

POLIN

Wirtualny spacer po wystawie stałej

polin.jpg

mhzp_logo_new3755.jpg

Muzeum Galicja

galicja.jpg
fdzz.jpg

nissenbaum.jpg

Trzemeszno

logo.jpg+ lista nazwisk

Kulmhof am Ner

kulmhof1.jpg Kliknij obrazek

Shimon Peres Funeral

simon2.jpg

Copyright © 2008 by www.poznan.jewish.org.pl