KONTAKT

BIURO

LINK do info

Składki i Cedaka

Fundacja Synagoga Nowa

PIC 913955244
2016-04-04_101608.jpg

POLUB NAS :)

facebook.jpg

Bar Micwa Ryana

Kliknij TUTAJ rayan2.jpg

Blog Leona Jedwabia z Australii

Moja podróz przez Holokaust

jedwab2.jpg 

Kalendarz

 

KLIKNIJ TUTAJ calenda1.jpg
erec.jpg

Koszerne produkty

kosher4.jpg

 

Chabad

chabad.jpg
wikipardes.jpg

JUDAICA

magen_1.jpg

Szalom TV

szalomtv.jpg

KOL POLIN

Muzyka klezmerska

radio kl.jpg
Czym jest Szulchan aruch?  Email
"Pojedynczy człowiek, zaaferowany walką o byt, nie jest w stanie sam w swoim - jakże krótkim - życiu, interpretować Boskiej Instrukcji, jaką jest Tora i musi korzystać z wnikliwych analiz i interpretacji, będących rezultatem stuleci przemyśleń mędrców i ich dysput, stanowiących Torę Ustną. Tora Ustna to przede wszystkim Talmud. Halacha jest zapisem funkcjonowania tych ustaleń w życiowej praktyce." rezultatem talmudycznych ustaleń. "Szulchan aruch" jest zapisem funkcjonowania tych ustaleń w życiowej praktyce."

Szulchan aruch to dzieło, którego autorem jest raw Josef ben Efraim Karo (urodzony w Toledo, 1488 – zmarł w Safed, 1575), zwany także HaMechaber ("Autor"). Stanowi ono kodyfikację żydowskiego prawa religijnego i składa się z czterech tomów: Orach Chajim (Droga życia), w której znajduje sie omówienie praw życia codziennego, świąt, Szabatu i modlitwy, Jore Dea (Pouczenie wiedzy) - dotyczący zasad koszerności, uboju zwierząt, czystości rytualnej, konwersji i żałoby, Ewen Haezer (Kamień pomocny) - poświęcony prawom dotyczącym kobiet, ślubów i rozwodów, Choszen Miszpat (Napierśnik prawa) - skupiony na prawie cywilnym, administracyjnym i karnym.

Szulchan aruch (Nakryty stół) został spisany z uwzględnieniem rozstrzygnięć halachicznych Rifa [Izaak Alfasi (1013-1103)], Rambama [Mosze ben Majmon (1135 - 1204)] oraz Rosza [Aszer ben Jechiel (~1250 – 1327)].

Oznacza to, że akcent położony był na traktowanie prawa w wydaniu sefardyjskim (tylko Rosz był reprezentantem Żydów aszkenazyjskich). Dlatego też krakowski rabin Mosze Isserles (Remu) sporządził uzupełnienia do Szulchan aruch, prezentując zwyczaje aszkenazyjskie - i dziełu swemu nadał tytuł Mapa (Obrus). Szulchan aruch wydawany jest prawie zawsze razem z Mapą - od czasów wydania krakowskiego w roku 1571.

Sam Szulchan aruch, ukończony w roku 1555, miał pierwsze wydanie w Wenecji w latach 1564/1565 i do czasów współczesnych jest uznawany za podstawowe dzieło halachy (prawa religijnego).

Szulchan aruch swoją listą halachicznych rozstrzygnięć obejmuje ogromne obszary ludzkiego życia. U podstaw tego kodeksu, a wcześniej - samej halachy, leży przeświadczenie, że pojedynczy człowiek, zaaferowany walką o byt, nie jest w stanie sam w swoim - jakże krótkim - życiu, interpretować Boskiej Instrukcji, jaką jest Tora i musi korzystać z wnikliwych analiz i interpretacji, będących rezultatem stuleci przemyśleń mędrców i ich dysput, stanowiących Torę Ustną. Tora Ustna to przede wszystkim Talmud. Halacha jest rezultatem talmudycznych ustaleń. Szulchan aruch jest zapisem funkcjonowania tych ustaleń w życiowej praktyce.

/Mike Jay, the 614 commandment/

 

Hebrajski w Gminie

Chetnych do nauki

prosimy o kontakt

hebr.jpg

AKIVA EGER

Czytaj TUTAJ

2a.jpg

 

Ambasada Izraela w Polsce

ambas1 (2).jpg

The National Library of Israel

library1.jpg

15-activity Jewish community of Poznan

15c.jpg

15-lat naszej Gminy

tora.jpg

IRENA SENDLER-KONCERT

sendler.jpg

Codzienna Miszna

rapoport.jpg

Tajemniczy świat Żydów YTtajemniczy.jpg

 

oraz na  Facebooku

JEWISH.pl

KLIK jewish.jpg

EC CHAIM

ec-chaim.jpg

Shavei Polska

shavei.jpg

Zydowski Instytut Historyczny

zih.jpg

C I H

3a.jpg
wirtualny.jpg

TSKZ

tskz.jpg

OTWARTA

otwarta.jpg

POLIN

Wirtualny spacer po wystawie stałej

polin.jpg

mhzp_logo_new3755.jpg

Muzeum Galicja

galicja.jpg
fdzz.jpg

nissenbaum.jpg

Trzemeszno

logo.jpg+ lista nazwisk

Kulmhof am Ner

kulmhof1.jpg Kliknij obrazek

Shimon Peres Funeral

simon2.jpg

Copyright © 2008 by www.poznan.jewish.org.pl