POLUB NAS :)

facebook.jpg

info kontakt

Kontakt z biurem Gminy

tylko drogą mailową 

poznan@jewish.org.pl

Fundacja Synagoga Nowa

PIC 913955244
2016-04-04_101608.jpg
erec.jpg

Koszerne produkty

kosher.jpg

 

TSKZ

tskz.jpg

Chabad

chabad.jpg
wikipardes.jpg
wirtualny.jpg

JUDAICA

magen_1.jpg

KOL POLIN

EDUKACJA


Dlaczego Tora nie zajmuje się światem....  Email
22.05.2014.

Czytaj całośćDlaczego Tora Nie Zajmuje Się Światem-Który-Ma-Nadejść?

Dlaczego Tora jest tak materialistyczna? Co z wymiarem duchowym?W ostatni Szabat zakończyliśmy czytanie Sefer Wajikra (Księgi Kapłańskiej). Parsza otwiera się wersetem 3 w rozdziale 26, gdzie czytamy: „Jeżeli podług ustaw moich postępować będziecie, a przykazań Moich przestrzegać, i pełnić je będziecie, …” Co możemy oczekiwać w kolejnych wersetach?

Czytaj całość
 
Relacje pomiędzy Torą i Nauką...Wykład rabina Rapoporta  Email
22.05.2014.
 
Jom HaAcmaut  Email
04.05.2014.
 
Wykład rabina I.Rapoporta Jaka modlitwa...?  Email
25.04.2014.

 
WYKŁAD NA PESACH  Email
25.04.2014.
WYKŁAD RABINA RAPOPORTA
 
Liczenie Omeru-wykład rabina Rapoporta  Email
23.04.2014.

 
Ósmego dnia zawołał Mojżesz Aharona  Email
20.03.2014.
Rabin Icchak Rapoport: BIRKAT KOHANIM
Rabin Avi Baumol
Ósmego dnia – czy może tak naprawdę był to pierwszy dzień? Chodzi o zakończenie jemej miluim – dni inauguracji Miszkanu, jednak Raszi cytuje Midrasz odnoszący się do tego dnia jako do Rosz Hodesz Nisan, pierwszego dnia drugiego roku po wyjściu z Egiptu

 

Czytaj całość
 
HOMILIA Z TALMUDU  Email
06.03.2014.

Do czego może doprowadzić złość między ojcem, a synem? Czy można świętować z wrogiem? Czemu została zniszczona druga świątynia? Dlaczego nienawistnego mężczyzny żona roniła, a małe dzieci umierały? Czy możliwe, że wina jednostki ma wpływ na całą społeczność? Co ma do tego wielka demonstracja, która niedawno wydarzyła się w Jerozolimie? I w końcu: czy istnieje coś takiego jak daremna nienawiść? Na te i inne pytania odpowiada rabin Rapoport w swoim cotygodniowym wywodzie na temat kilku fragmentów Gemary z komentarzami Maharala – wielkiego rabina z Pragi.

 

 
Purim Katan - rozważania rabina Rapoporta  Email
25.02.2014.

Kiedy usiadłem, by napisać artykuł do naszego elektrycznego biuletynu, zdałem sobie sprawę z tego, że piszę w dniu 11 Adar – Jorcajt wielkiego uczonego Rabina Chaima Josefa Dawida Azulay, błogosławionej pamięci, nazywanego zazwyczaj Chida, od inicjałów swych imion. Podpisywał on w ten sposób swe pisma i listy. Chida był tak bardzo podziwiany w społeczności żydowskiej, że niektórzy zwykli byli mówić: „Od Josefa do Josefa, nie było nikogo tak wspaniałego jak Josef”.

Czytaj całość
 
Szabat  Email
07.02.2014.

Zachęcamy do wspólnego studiowania Tory z rabinem Rapoportem. Na ten tydzień rabin wziął pod lupę Księgę Wyjścia 1:1.

JEŚLI BĘDZIECIE PAŃSTWO UCZESTNICZYĆ W WYKŁADZIE NA YOU TUBE, PROSIMY O ZALAJKOWANIE WYKŁADU. DZIĘKUJEMY W IMIENIU RABINA :)

 
 
O nienawiści  Email
29.01.2014.

Wszystko ma swoją porę i każda rzecz ma swój czas pod niebem. (...) Czas miłowania i czas nienawiści. Kohelet 3 (1)-8

Nie będziesz nienawidził swojego brata w swoim sercu (...)Wajikra 19:17
 

"Nienawiść" to uczucie wyjątkowo silnej wrogości. Zdarzają się sytuacje, w których ludziom najwyraźniej nie wystarcza zwyczajna niechęć lub pogarda, ale przejawiają wobec siebie uczucie bardziej intensywne - nienawiść.

Nienawiść jest - tak jak każde negatywne uczucie wobec innego człowieka - sprawiedliwa i niesprawiedliwa, uzasadniona i nieuzasadniona.

Czytaj całość
 
Dwa Talmudy  Email
29.01.2014.

Jakie są różnice między Talmudem Babilońskim a Jerozolimskim i dlaczego częściej odwołujemy się do Babilońskiego?

 

Na początku byli tanaici (tanaim od 'tana' - 'uczony') - mędrcy działający w Ziemi Jisraela w I i II wieku n.e., którzy spisywali  misznajot, czyli nauki dotąd  zachowywane i utrwalane przez powtarzanie na głos. Najważniejsi tanaici to  rabi Jehoszua, Eliezer, Akiwa, Jose, Meir, Eleazar i Jochanan ben Zakaj. W II wieku  rabi Jehuda Hanasi, przewodniczący Sanhedrynu, zredagował  teksty wielu misznajot i powstała Miszna, która jest podstawą Talmudu. Ma ona sześć porządków (sedarim), 63 traktaty (masechtot).
Czytaj całość
 
Szabat a Natura  Email
29.01.2014.
Szabat to pokój między ludźmi. Szabat to pokój między ludźmi a Bogiem. Szabat to także pokój między Człowiekiem a Naturą.

Ludzie przerywają swoją ingerencję (zarówno destrukcyjną, jak i twórczą) w Naturę. Tak, jak nie  rządzą innymi ludźmi, nie podporządkowują sobie też – zwłaszcza rezygnując z posługiwania się wszelkimi urządzeniami mechanicznymi - Natury,

pozwalając jej na odpoczynek od człowieka.

 
Wykład rabina I.Rapoporta na Tu B'Szwat  Email
16.01.2014.

 
Jezus w Talmudzie  Email
15.01.2014.

Istnieją cztery główne fragmenty Talmudu, które są przez niektórych kojarzone z opisem życia i śmierci Jezusa z Nazaretu. Zajmiemy się analizą tych cytatów i zastanowimy się czy można je jednoznacznie przypisać do życia Jezusa. Spojrzymy także na dwa inne cytaty, które pomogą nam zidentyfikować aktorów tamtych wydarzeń. Spora liczba żydowskich historyków i talmudystów zajmowała się tym tematem i dochodzili do wniosku, że żadnego domniemanego "Jezusa z Talmudu" nie można powiązać z centralną postacią z Nowego Testamentu

Czytaj całość
 
Rabin I.Rapoport - komentarz do parszy Beszelach  Email
09.01.2014.
Czytaj całośćParaszat Beszalach, 10 Szwat 5774
Pierwsze dwa wersety naszej parszy mówią: A gdy faraon odprawiał lud, Bóg nie powiódł ich drogą przez ziemię Filistynów, chociaż było to blisko, bo rzekł Bóg: "Może lud będzie żałował, gdy zobaczą wojnę, i wrócą do Egiptu". I Bóg prowadził lud drogą okrężną po pustyni nad Morzem Trzcin i uzbrojeni wyszli synowie Izraela z ziemi egipskiej. (tłumaczenie własne)
Czytaj całość
 
Wykład i parsza na Szabat  Email
02.01.2014.

Zbliża się szabat - zapraszamy do komentarza do cotygodniowego fragmentu Tory, piórem Rabina Icchaka Rapoporta

 

 

Czytaj całość
 
««  start « poprz. 1 2 3 4 5 6 7 8 nast.  » koniec »»

ATTENTION !

About the visits to the grave

of Akiva Eger please get in touch with Mrs. Estera by phone +48 726 100 199 Or via email gekafka@jewish.org.pl

Ambasada Izraela w Polsce

ambas1 (2).jpg

Shabbat - info

Kochani, spotykamy się
w każdy niebieski.jpgpiątek o 17:00
Every Friday,we meet  on 5:00 pm
10 Stawna str./ Poznan 61-759
Opłaty - infornacje
W każda sobotę Synagoga otwarta
w godz. 9:30 -11:00.
  Every Saturday the synagogue
is open at 09:30-11:00am.

TAGLIT Lipiec''20

talit2.jpgINFORMACJE

15-activity Jewish community of Poznan

15c.jpg

15-lat naszej Gminy

tora.jpg

Tajemnice Judaizmu

podcast.jpg Kliknij obrazek

Codzienna Miszna

rapoport.jpg

IRENA SENDLER-KONCERT

sendler.jpg

Warsztaty w Gminie

W każdy czwartek od godz.18:15taniec.jpg

C I H

3a.jpg

POLIN

Wirtualny spacer po wystawie stałej

polin.jpg

mhzp_logo_new3755.jpg

Muzeum Galicja

galicja.jpg
fdzz.jpg

nissenbaum.jpg

Kulmhof am Ner

kulmhof1.jpg Kliknij obrazek

Shavei Polska

shavei.jpg

Szalom TV

szalomtv.jpg

Muzyka klezmerska

radio kl.jpg

Copyright © 2008 by www.poznan.jewish.org.pl