POLUB NAS :)

facebook.jpg

info kontakt

Kontakt z biurem Gminy

tylko drogą mailową

Fundacja Synagoga Nowa

PIC 913955244
2016-04-04_101608.jpg

JUDAICA

magen_1.jpg

KOL POLIN

Żydowski Dom Sierot - 103 rocznica powstania.  Email
27 lutego 1913 roku odbyło się uroczyste otwarcie Żydowskiego Domu Sierot nabożeństwem w sali rekreacyjnej oraz przemówieniem kaznodziei Wielkiej Synagogi, Samuela Abrahama Poznańskiego. Dyrektorem placówki przy ul. Krochmalnej 92 został Janusz Korczak, a współpracę jako naczelna wychowawczyni podjęła Stefania Wilczyńska. W placówce znalazło się miejsce dla 100 dzieci obojga płci, sierot ,

i półsierot. Do dyspozycji były kuchnie, magazyny, pralnie, łazienki i pomieszczenia gospodarcze w suterenie, kancelaria, sala rekreacyjna, pracownia krawiecka, sklepik oraz pokój modlitw na parterze, pokoje wychowanków

ambulatorium oraz magazyny na piętrze i sypialnie, izolatka oraz pokój dyżurnego wychowawcy na drugim piętrze. Z obu stron budynku znalazły się zieleńce z placami zabaw. Od strony ulicy Krochmalnej znajdował się także parterowy domek z mieszkaniami dla pracowników.
Instytucja oraz budynek w niezmienionym kształcie przetrwały do 1939 roku, a już podczas niemieckiej okupacji, w związku z powstaniem getta warszawskiego, Żydowski Dom Sierot zmuszony został opuścić obiekt przy ul. Krochmalnej i przenieść się do getta. Dzięki staraniom Janusza Korczaka udało mu się zamienić budynkami ze szkołą kupiecką im. Roeslerów przy ul. Chłodnej 33, gdzie początkowo przeniosła się placówka. Stąd dom dziecka też musiał się wyprowadzić, wobec czego 21 października 1941 roku został przeniesiony do gmachu Pracowników Handlowych i Przemysłowych, położonego między ulicami Sienną (nr 16) oraz Śliską (nr 9). Instytucja starała się działać normalnie, jednak z każdym dniem było to coraz trudniejsze.
W 1942 roku instytucja miała zostać ponownie przeniesiona, tym razem do budynku przy Dzielnej 39, jednak na przeszkodzie stanęła akcja likwidacyjna getta, która rozpoczęła się 22 lipca 1942 roku. Dnia 6 sierpnia dr Janusz Korczak wyszedł ze swoimi podopiecznymi w kierunku Umschlagplatzu, wyprowadzając je z budynku ul. Śliską, tłumacząc im, że udają się do Różyczki koło Czaplowizny (dziś Marysin Wawerski), dokąd zazwyczaj wyjeżdżały żydowskie dzieci w wakacje. Wszyscy wyprowadzeni zawiezieni zostali do Treblinki, gdzie zginęli w komorach gazowych.
fot.: www.korczakinfo.waw.pl

  /Fundacja Shalom/

 

ATTENTION !

About the visits to the grave of Akiva Eger please get in touch with Mrs. Estera by phone +48 726 100 199 Or via email gekafka@jewish.org.pl

Szabat - informacje

Kochani, spotkania szabatowe odbywają się w każdy niebieski.jpgpiątek o godz. 19:00.Opłaty - infornacja/

W każda sobotę modlitwy w Synagodze odbywają się od godz. 9:30 do 11:00.

POLIN

Wirtualny spacer po wystawie stałej

polin.jpg

15-activity Jewish community of Poznan

15c.jpg

15-lat naszej Gminy

tora.jpg

Codzienna Miszna

rapoport.jpg

IRENA SENDLER-KONCERT

sendler.jpg

Warsztaty w Gminie

taniec.jpg

Blog Leona Jedwabia z Australii

Moja podróz przez Holokaust

jedwab2.jpg 

Albumy PICASA

NASZE ALBUMY KLIKNIJ
erec.jpg
wikipardes.jpg

Koszerne produkty

kosher.jpg

 

mhzp_logo_new3755.jpg
fdzz.jpg

nissenbaum.jpg
wirtualny.jpg
tskz.jpg

Shavei Polska

shavei.jpg
fzplogo.jpg

Chabad

chabad.jpg
torun.jpg

Copyright © 2008 by www.poznan.jewish.org.pl