POLUB NAS :)

facebook.jpg

info kontakt

Kontakt z biurem Gminy

tylko drogą mailową 

poznan@jewish.org.pl

Fundacja Synagoga Nowa

PIC 913955244
2016-04-04_101608.jpg

Blog Leona Jedwabia z Australii

Moja podróz przez Holokaust

jedwab2.jpg 

Hebrajski on-line

hebr.jpgKliknij obrazek
erec.jpg

Koszerne produkty

kosher.jpg

 

TSKZ

tskz.jpg

Chabad

chabad.jpg
wikipardes.jpg

JUDAICA

magen_1.jpg

KOL POLIN

Muzyka klezmerska

radio kl.jpg
Film o Felicji i recenzje uczniów z ZSzE w Poznaniu  Email
11.01.2013.

Uczniowie Zespołu Szkół Ekonomicznych w Poznaniu, z którymi na codzień współpracuje gmina, a ktorzy mieli możliwość obejrzenia filmu  zrealizowanego na podstawie książki autorstwa Felicji Bryn, nadesłali recenzję, również w j.angielskim. Zachęcamy do zapoznania się z treścią:

"Nigdy nie zapomnij kłamać” – takie słowa usłyszała mała, pięcioletnia dziewczynka od ojca opuszczając getto, to również tytuł filmu, który mieliśmy okazję oglądać 6 listopada. Gościliśmy w szkole Panią Alicję Kobus, Przewodniczącą Filii Związku Gmin Wyznaniowych Żydowskich w Poznaniu, która przywiozła nam film opowiadający losy Felicji Bryn, uratowanej z piekła Holokaustu przez małżeństwo gospodarzy z Wielkopolski. Obraz jest dokumentem opartym na książce pod tym samym tytułem, w którym dorosła już kobieta opowiada o swoim życiu, o podarowanej wolności i trudach zmagania się z przeszłością.

Historia Felicji porusza dogłębnie. Przed oczyma przesuwają się obrazy wojny, a główna bohaterka, pozbawiona opieki najbliższych, musi zaufać obcym ludziom i sprostać poleceniu ojca – musi kłamać, bo jeśli powie prawdę, to zginie. Felicja zabiera nas również w podróż do czasów powojennych. Razem z bohaterką przenosimy się więc do Poznania, Wrocławia, Szczecina, Izraela i Ameryki. Choć zakończenie jest szczęśliwe, to jednak gorycz pozostaje…

Po projekcji filmu, nasz gość Pani Alicja Kobus cierpliwie i z wielką serdecznością odpowiadała na nasze wszystkie pytania. To spotkanie było nie tylko udaną lekcją historii. Świadectwo Felicji Bryn dowodzi wiary w ludzi, wiary w dobro i uczy, że w życiu najważniejsze jest… życie.

 

 

“Do not forget to lie” - the words that a small, five-year girl heard from her father leaving the ghetto, stand also for the title of a film that we have seen on Nov. 6, when we hosted in our school Mrs. Alicja Kobus, the President of the Poznan Branch of the Union of Jewish Religious Communities, who brought us a film telling the story of Felicia Bryn, who was saved from the hell of the Holocaust by the marriage of farmers of Greater Poland. The picture is a document based on the book of the same title, in which the already grown woman talks about her life, freedom granted to her and the hardships of struggling with the past.

Felicia’s story moves deeply. The images of war shift before the eyes, and the main character, devoid of the care of the next of kin, she has to trust strangers and to meet the father’s command – she has to lie, because if she tells the truth, she will die. Felicia also takes us on a journey to the post-war period. Together with the heroine so we move to Poznan, Wroclaw, Szczecin, Israel and America. Although it is the happy ending, it is also impossible to get rid of bitterness ...

After the screening, our guest, Alicja Kobus patiently and with great affection responded to all our questions. This meeting was not only a successful history lesson. Felicia Bryn’s testimony shows faith in people, faith in goodness, and teaches that the most important thing in life is ... life.

 

 

ATTENTION !

About the visits

to the grave

of Akiva Eger

please get in touch with Mrs.Estera +48 726 100 199 Or gekafka@jewish.org.pl

UWAGA !

W związku pandemią covid-19, synagoga nieczynna do odwołania
kontakt tylko przez email
poznan@jewish.org.pl

Due to the covid-19 pandemic, the synagogue is closed until further notice
contact by email only poznan@jewish.org.pl

SUKOT21

sukkot.jpg

Ambasada Izraela w Polsce

ambas1 (2).jpg

The National Library of Israel

library1.jpg

15-activity Jewish community of Poznan

15c.jpg

15-lat naszej Gminy

tora.jpg

IRENA SENDLER-KONCERT

sendler.jpg

OTWARTA

otwarta.jpg

Zydowski Instytut Historyczny

zih.jpg

Tajemniczy świat Żydów YTtajemniczy.jpg

 

oraz na  Facebooku

Codzienna Miszna

rapoport.jpg

EC CHAIM

ec-chaim.jpg

Shavei Polska

shavei.jpg

C I H

3a.jpg

POLIN

Wirtualny spacer po wystawie stałej

polin.jpg

mhzp_logo_new3755.jpg

Muzeum Galicja

galicja.jpg
fdzz.jpg

nissenbaum.jpg

Portal Chaim

Portal o kulturze, Żydach,

artystach i Wielkopolsce

chaim.jpg

Trzemeszno

logo.jpg+ lista nazwisk

Kulmhof am Ner

kulmhof1.jpg Kliknij obrazek
wirtualny.jpg

Szalom TV

szalomtv.jpg

Shimon Peres Funeral

simon2.jpg

Copyright © 2008 by www.poznan.jewish.org.pl