POLUB NAS :)

facebook.jpg

info kontakt

Kontakt z biurem Gminy

tylko drogą mailową 

poznan@jewish.org.pl

Fundacja Synagoga Nowa

PIC 913955244
2016-04-04_101608.jpg
erec.jpg

Koszerne produkty

kosher.jpg

 

TSKZ

tskz.jpg

Chabad

chabad.jpg
wikipardes.jpg
wirtualny.jpg

JUDAICA

magen_1.jpg

KOL POLIN

Czym jest Szawuot?  Email
Szawuot jest drugim z trzech ważnych świąt (Pesach jest pierwszym, a Sukot trzecim). Przypada dokładnie pięćdziesiąt dni po drugim dniu Pesach. To rocznica dnia, w którym otrzymaliśmy Torę na Górze Synaj. Jest to biblijne święto ze specjalnymi modlitwami, świątecznym zapalaniem świec i kiduszem. Wiele form pracy i aktywności jest w tym dniu zabronionych. Słowo „Szawuot” oznacza „tygodnie”: Oznacza to zakończenie siedmiotygodniowego okresu liczenia pomiędzy Pesach i Szawuot.

 


Podczas tych siedmiu tygodni naród żydowski oczyszczał się z niewoli egipskiej i stawał się narodem świętym, gotowym do wkroczenia w wieczne przymierze z B-giem i do przyjęcia Tory. W tym dniu otrzymaliśmy dar z Wysokości, którego nie moglibyśmy osiągnąć za pomocą naszych własnych ograniczonych możliwości. Otrzymaliśmy zdolność do dosięgnięcia i dotknięcia Boskości, do bycia B-żymi istotami ludzkimi. Istotami, które są w stanie wzrastać w górę, ponad ograniczenia natury. Przed nadaniem Tory byliśmy rodziną i wspólnotą. Doświadczenie Synaju dało nam nową jakość. Staliśmy się Narodem Żydowskim, Narodem Wybranym. Święto Szawuot jest jak dzień zaślubin. Pod ślubnym baldachimem Góry Synaj B-g zaślubił nas Sobie. B-g przyrzekł wieczne oddanie dla nas, a my w odpowiedzi obiecaliśmy nieskończoną lojalność dla Niego. Każdego roku w święto Szawuot odnawiamy tą historyczną chwilę. B-g jeszcze raz daje nam Torę, a my z miłością jeszcze raz ją przyjmujemy i odnawiamy naszą miłość do Niego.

Zwyczaj jedzenia mlecznych produktów w Szawuot

Jest w zwyczaju jedzenie produktów mlecznych w pierwszy dzień Szawuot. Są liczne powody tego zwyczaju. W święto Szawuot do Świątyni były przynoszone dwa bochenki chleba ofiarnego. Dla upamiętnienia tego zwyczaju w Szawuot jemy dwa posiłki: najpierw posiłek mleczny, a potem, po przerwie jemy tradycyjny świąteczny posiłek mięsny. Wraz z nadaniem Tory Żydzi zostali również zobowiązani do przestrzegania praw Kaszrutu. Ponieważ Tora była dana w Szabat, żadne bydło nie mogło być zarżnięte, ani naczynia nie mogły zostać wykoszerowane. Dlatego też w ten dzień Żydzi jedli nabiał. Inny powód zwyczaju jedzenia produktów mlecznych jest taki, że Tora jest jak pożywne mleko. Hebrajskie słowo na określenie mleka to „chalaw”. Jeśli dodamy do siebie liczbową wartość liter w słowie chalaw: 8+30+2 to otrzymamy liczbę 40. 40 jest liczbą dni, które Mosze spędził na Górze Synaj, kiedy otrzymał Torę.

Księga Rut

W wielu synagogach w drugi dzień Szawuot czytana jest Księga Rut. Jest kilka powodów dla tego zwyczaju:

A) Szawuot jest dniem urodzin i jorcajtem (dniem śmierci) Króla Dawida, a Księga Rut opowiada o jego przodkach. Rut i jej mąż Boaz byli pradziadkami Króla Dawida.

B) Sceny żniw, opisane w Księdze Rut, odpowiadają świętu Plonów.

C) Rut była szczerą konwertytką, która przyjęła Judaizm z całego swego serca. W Szawuot wszyscy Żydzi byli konwertytami przyjmującymi Torę i wszystkie jej zasady.


Ozdabianie domu zielenią i kwiatami

W Szawuot zwyczajowo ozdabia się dom i synagogę owocami, kwiatami i zielenią. Powód tego jest taki, że w czasach Świątyni pierwsze owoce nowych zbiorów były przynoszone do Świątyni właśnie w czasie Szawuot. Także nasi Mędrcy uczą, że pomimo iż Góra Synaj była usytuowana na pustyni, w czasie kiedy była dawana Tora, góra rozkwitła i pokryła się kwiatami.

Czym jest Tora?

Tora jest złożona z dwóch części: Prawa Pisanego i Prawa Ustnego. Tora Pisana zawiera „Pięcioksiąg Muszego”, „Proroków” i „Pisma”. Razem z Torą Pisaną Mosze otrzymał także Torę Ustną. Tora Ustna wyjaśnia i porządkuje Prawo Pisane. Była ona przekazywana ustnie z pokolenia na pokolenie i potem spisana w Misznie, Talmudzie i Midraszach. Słowo „Tora” oznacza instrukcję lub przewodnik. Tora kieruje każdym naszym krokiem i prowadzi nas dzięki swoim 613 micwot. Słowo „micwa” oznacza zarówno przykazanie jak i bliskość. Poprzez studiowanie Tory i wypełnianie micwot zbliżamy siebie i nasze otoczenie do B-ga. B-ży cel stworzenia świata jest taki, że uświęcamy całe stworzenie, gospodarując nim ze świętością i duchowością. W święto Szawuot, cały żydowski naród usłyszał od B-ga 10 Przykazań. Następnego dnia Mosze wszedł na Górę Synaj, gdzie został nauczony przez B-ga reszty Tory – zarówno Prawa Pisanego, jak i Ustnego, które potem Mosze przekazał całemu narodowi. Kiedy Tora jest czytana w synagodze w Szawuot, doświadczamy na nowo przekazu Tory z Synaju przez B-ga.

Tak jak w Wydarzeniu Synaju uczestniczył każdy żydowski mężczyzna, kobieta i dziecko, tak również dzisiaj każdy Żyd powinien dołożyć wszelkich starań by być obecnym w synagodze we czwartek, 28 maja, kiedy to 10 Przykazań będzie czytane z Tory. Ma też specjalne znaczenie przyprowadzenie ze sobą dzieci, nawet najmłodszych i noworodków, żeby usłyszały 10 Przykazań. Zanim B-g dał Torę narodowi żydowskiemu, zażądał poręczenia. Żydzi wysuwali wiele propozycji. Wszystkie one jednak były odrzucane przez B-ga. Trwało to aż do momentu, gdy zadeklarowali „Nasze dzieci będą naszymi poręczycielami, że będziemy wypełniać i przestrzegać Tory”. B-g to zaakceptował ich i zgodził się dać im Torę.

Ty też spraw, żebyśmy przyprowadzimy wszystkich naszych „poręczycieli” do synagogi w pierwszy dzień Szawuot.

Rabin Boaz Pash
Dziękujemy organizacji Shavei Israel za udostępnienie tekstu

 

ATTENTION !

About the visits to the grave

of Akiva Eger please get in touch with Mrs. Estera by phone +48 726 100 199 Or via email gekafka@jewish.org.pl

Ambasada Izraela w Polsce

ambas1 (2).jpg

Shabbat - info

niebieski.jpgZapraszamy w piatek

25 września na godz 18:00

YOM KIPPUR

Zapraszamy w niedzielę

27 września na g. 18:00

-w poniedziałek 28.09

"złamanie "postu g. 19:26

jom.jpg

The National Library of Israel

library1.jpg

Obozy letnie 2020

INFORMACJA TUTAJ

jcc.jpg

15-activity Jewish community of Poznan

15c.jpg

15-lat naszej Gminy

tora.jpg

Zydowski Instytut Historyczny

zih.jpg

Tajemnice Judaizmu

podcast.jpg Kliknij obrazek

Codzienna Miszna

rapoport.jpg

IRENA SENDLER-KONCERT

sendler.jpg

Warsztaty w Gminie

W każdy czwartek od godz.18:15taniec.jpg

C I H

3a.jpg

POLIN

Wirtualny spacer po wystawie stałej

polin.jpg

mhzp_logo_new3755.jpg

Muzeum Galicja

galicja.jpg
fdzz.jpg

nissenbaum.jpg

Kulmhof am Ner

kulmhof1.jpg Kliknij obrazek

Shavei Polska

shavei.jpg

Szalom TV

szalomtv.jpg

Muzyka klezmerska

radio kl.jpg

Copyright © 2008 by www.poznan.jewish.org.pl