POLUB NAS :)

facebook.jpg

Nasz You Tube

ytube.jpg

KONTAKT

BIURO

Fundacja Synagoga Nowa

PIC 913955244
2016-04-04_101608.jpg

The National Library of Israel

library1.jpg

Posen Library

KLIK library.jpg

Kalendarz

  calenda1.jpg

TSKZ

tskz.jpg

Bar Micwa Ryana

Kliknij TUTAJ rayan2.jpg

Blog Leona Jedwabia z Australii

Moja podróz przez Holokaust

jedwab2.jpg 

erec.jpg

Koszerne produkty

kosher4.jpg

 

Chabad

chabad.jpg
wikipardes.jpg

JUDAICA

magen_1.jpg

Szalom TV

szalomtv.jpg

KOL POLIN

Tora w poznanskiej Filii ZGWŻ-chwila na którą czekano 70 lat...  Email
Synagoga Nova
09.01.2009.

Podczas II wojny światowej, 1 września 1939 roku w synagodze odbyło się uroczyste nabożeństwo z udziałem rabina Poznania, Jakuba Sendera, w intencji zwycięstwa Oręża Polskiego. 9 września o godzinie 9 rano w synagodze odbyły się ostatnie modły.............

 

".... Niezwykły wieczór, niezwykła chwila....Jestem bardzo wzruszona, jest to bowiem moment, w którym człowiek uświadamia sobie Słowo B-ga, gdy jest blisko przy mnie...

Z całego serca pragnę podziękować Pani Dyrektor Generalny  Raanana Symphonetta Orchestra Orit Vogel Szafran, oraz jej mężowi mecenasowi Meshulmowi Shafran za cudowny dar w postaci Tory, którym obdarzyli Gminę Żydowską w Poznaniu.

Od dzisiaj Gmina Żydowska, chociaż istnieje już 10 lat, nabiera całkiem innego wymiaru i nowej wartości. Jestem przekonana, że otrzymany dar od B-ga wzbogaci naszą Gminę Żydowską o wartości, które są ponadczasowe i ponadludzkie.

Wierzę głęboko, że B-g będzie błogosławił i darczyńcom i Gminie Żydowskiej w Poznaniu...."

 


 

 

Tymi słowami, w dniu 8-stycznia 2009 r. przewodnicząca naszej Gminy Pani Alicja Kobus powitała znamienite osobistości, oraz wszystkich zgromadzonych gości, na uroczystości przekazania i wprowadzenia Tory do nowopowstałego Domu Modlitwy w siedzibie poznańskiej Filii ZGWŻ przy ul. Stawnej.

 

Meshulma Shafran z całym uroczystym pochodem /ok. 200 osób/, oprowadził Torę w murach Synagogi Nowej /aktualnie pływalni miejskiej/, aby radośnie ze śpiewami wnieść ją do Domu Modlitwy Gminy Żydowskiej w Poznaniu, gdzie  dokonano dalszych ceremonii.

 

 

Zanim wprowadzono Torę do Domu Modlitwy, odbyło się tradycyjne przymocowanie Mezuzy na odrzwiach wejścia. "Pierwszy młotek" należał do rabina Schudricha a następnie Dawid Peleg i przedstawiciele Gmin Żydowskich - przypieczętowali historyczną chwilę.

 

Na uroczystość przybyli: Ambasador państwa Izrael Dawid Peleg, Naczelny Rabin RP Michael Schudrich, reprezentant Kancelarii Premiera RP Marek Sternalski, przedstawiciele władz państwowych i regionu: Wicewojewoda Wlkp Przemysław Pacia, Doradca Marszałka Wlkp pani Krystyna Czajka, Wiceprzewodniczący Rady Miasta Poznania dr Hubert Świątkowski, Komendant Policji Wojewódzkiej Wlkp. Inspektor Wojciech Olbryś, Dyrektor Archiwum Państwowego pan Henryk Krystek, Dyrektor POSiR pan Janusz Rajewski, Wicedyrektor POSiR Maciej Mielecki. Przedstawiciele innych wyznań: ks. dr Jerzy Stranz, który tego dnia reprezentował Jego Ekscelencję Arcybiskupa Stanisława Gądeckiego, sekretarz Jego Ekscelencji Arcybiskupa Henryka Muszyńskiego ks.dr Mirosław Jasiński, Superior Jan Ostryka - 

reprezentujący Kościól Ewangelicko-Metodyczny; przedstawiciele Gmin Żydowskich w Polsce - Piotr Kadlcik - Przewodniczący Związku Gmin Wyznaniowych Żydowskich w Polsce a zarazem jako reprezentant Gminy Żydowskiej w Warszawie i Andrzej Zozula - W-ce Przewodniczący,  Simha Keler - Przewodniczący Rady ZWGŻ w Polsce i jako przedstawiciel łódzkiej Gminy Żydowskiej z towarzyszącymi osobami, Józef Kożuch - Przewodniczący wrocławskiej Gminy Żydowskiej z towarzyszącymi mu osobami, Michał Samet - Przewodniczący gdańskiej Gminy Żydowskiej, oraz pani Monika Krawczyk - Dyrektor Generalna Fundacji Ochrony Dziedzictwa Żydowskiego w Polsce.

Gośćmi specjalnymi byli członkowie  Ra'anana Symphonette Orchestra, wraz z osobami towarzyszącymi, oraz pani Ilona Dvorak-Cousine Przewodnicząca Towarzystwa Przyjażni Izrael-Polska.

 

Nie sposób tu wymienić wszystkich znamienitych przybyłych gości, nie sposób też było zliczyć wszystkich, którzy tego dnia zaszczycili swoją obecnością skromne progi Gminy Żydowskiej w Poznaniu.

Przybyła młodzież licealna i studencka Poznania, a także obywatele miasta, przechodnie ciekawi wydarzeń.  

 

W małym pomieszczeniu Domu Modlitwy zmieściła się zaledwie niewielka część wszystkich przybyłych, tłok był niesamowity, a ci którym nie udało się wcześniej zająć miejsc w środku, stali na klatce schodowej, każdy chciał uczestniczyć w ceremonii chociażby słuchając.

 

Po złożeniu Tory w Aron ha-Kodesh, Alicja Kobus ciepłymi słowami powitała gości i podziękowała państwu Shafranom z Izraela, fundatorom Zwoju Tory, jak również Parochetu- ozdobnej zasłony, którą poświęcili Irenie Sendlerowej i ofiarom Holokaustu. Podziękowała także za rownie wspaniały dar -nakrycie bimy -które ufundowała Raanana Symphonette Orchestra, a poświęciła je pamięci bohaterskiemu żołnierzowi walczącemu w wojnie libańskiej, majorowi Roiowi Klein, który uratował wielu wspóltowarzyszy walk od śmierci bądż kalectwa,rzucając się na granat i zasłaniając ich wlasnym ciałem przed wybuchem.

 

Naczelny Rabin Michael Schudrich, jak i Przewodniczący Związku Gmin Wyznaniowych Żydowskich w Polsce, w swoich wystąpieniach podkreślili ważność tego wydarzenia nie tylko dla Gminy Poznanskiej, ale dla całej społeczności żydowskiej w Polsce. Dawid Peleg również zajął takie stanowisko.

 

Z Kancelarii Prezesa Rady Ministrów - Sekretarza Stanu Rafała Grupińskiego nadszedł list, w którym czytamy:

 

"Szanowni Państwo..

Dzisiejszy dzień jest dniem szczególnym, gdyż historia zatoczyła koło. Po /....70-latach.../ Tora wraca do Synagogi w Poznaniu. To wielkie święto zarówno dla Żydów jak i wszystkich, którzy w Pięcioksiągu widzą jeden z fundamentów cywilizacji Europejskiej.

To miejsce otrzymuje dzisiaj swoje centrum, w którym zawarte zostało przymierze B-ga z człowiekiem. Nie mam wątpliwości co do tego, że ludzie, którzy tworzą społeczność żydowską w Poznaniu mają święte prawo do przechowywania Tory. Świadczy o tym każdy dzień, w którym tutejsza Gmina służy idei zbliżenia człowieka do człowieka.

Wierzę, że każdego roku będzie można uroczyście obchodzić Simchat Tora, a przesłanie wspólnych dla Żydów i Chrześcijan ksiąg jeszcze bardziej przybliży do siebie mieszkańców tego miasta wyznających różne religie.

Chciałbym bardzo serdecznie podziękować tym wszystkim, którzy przyczynili się do tego, że możemy się tu dzisiaj spotkać. Pani Alicji Kobus dziękuję za to, że prowadzi tutejszą Gminę Żydowską w duchu Tory, miłości i dialogu. Państwu Orit i Meshulam Shafran  w imieniu Wielkopolan dziekuje za dar Tory, który staje się jednym z najważniejszych skarbów naszego miasta.

Z wyrazami szacunku

Rafał Grupiński.............................................................................................................................."

 

Wystąpienie Pani Moniki Krawczyk - FODŻ:

 

"Szanowna Pani Przewodnicząca, Droga Alicjo,

Dzisiejszy dzień niewątpliwie przejdzie do historii jako wydarzenie szczególne w dziejach powojennej społeczności żydowskiej w Polsce. Wprowadzenie Zwojów Tory jest nadaniem konstytucji gminie żydowskiej. Bez Tory, synagoga, dom modlitwy jest jedynie pustą skorupą. Obecność Tory nadaje status świętości miejscu w którym się znajduje i ten stan promieniuje na całe miasto i kraj. Świętość tej Tory łączy się ze świętością wielu pokoleń Żydów poznańskich i wielkopolskich, ze świętością Zwojów Tory i świętych ksiąg które zanim zostały unicestwione wraz z nimi w okresie Holokaustu przez zbrodniarzy z nazistowskich Niemiec, przez wiele pokoleń służyły ludziom aby zbliżyć się do Stwórcy. Podobnie jak dusze ludzkie nie gina, tak też i rękopisy nie płoną. Dzisiejsza uroczystość nam o tym przypomina, zatem z radością i nadzieją możemy uczestniczyć w inauguracji i odnowieniu sprawowania służby bożej w tym miejscu. 

Na pamiątkę tego wydarzenia, w imieniu wlasnym, w prezencie przekazuję ten wskaznik do odczytywania Tory. Oby służył wielu przyszłym pokoleniom.

Ponieważ przesłaniem Pisma Świętego jest Pokój, zatem też w myślach łączymy się z naszymi braćmi w Izraelu, którzy pragnąc pokoju zmuszeni sa do zbrojnej obrony swojej egzystencji.

SkLadam w imieniu Zarządu i pracowników Fundacji Ochrony Dziedzictwa Żydowskiego serdeczne gratulacje i życzenia pomyślności w dalszym budowaniu społeczności żydowskiej w Wielkopolsce.

Jak prawdziwe stały się słowa Rabina Elimelecha z Leżajska: "Twoja nagroda będzie nieprzeliczalna". I wtedy Abraham pomyślał o olbrzymim majątku, który zaraz otrzyma. Jednak B-g mu powiedział: nie to będzie zabezpieczeniem twojego potomka, ale wartości duchowe, które odziedziczy po tobie"

To duch daje siłę do kontynuowania dziela, które nie ma wymiernej wartości. Efektów tego dzialania jesteśmy dziś swiadkami.

Tego Ducha i tej Siły, Pani Przewodnicząca,  życzę całej społeczności poznańskiej. "

 

Zaproszony do uczestnictwa w ceremonii Hnryk Józef Muszyński - Arcybiskup Metropolita Gnieżnieński z ważnych powodów nie mógł osobiście przybyć, lecz przekazał list, w którym czytamy: 

 

"Szanowna Pani Przewodnicząca,

........Jestem przekonany, że dzisiejszy wieczór, czyli poczatek 13 Tewet 5769 roku od stworzenia świata, stanie się dla Waszej poznańskiej Gminy momentem. który na trwałe wpisze sie jej długie dzieje, jako jeden z najradośniejszych dni. Wprowadzenie Tory do wspólnoty wiernych jest bowiem wydarzeniem, które porownać można jedynie z zstępowaniem Obecności B-ga w namioty Jakuba. Jako szczególny obiekt kultu będzie ona służyła wspólnej modlitwie wiernych stanowiąc dla nich mocny fundament i punkt odniesienia w życiu codziennym.

Dzieląc z Państwem radość tego dnia, skladam serdeczne życzenia, a czynię to parafrazując fragment z Księgi Rodzaju, który w najbliższy Szabat, jako parasz, w ramach K'riat HaTorah, po raz pierwszy zostanie odczytany z wniesionych dziś rodałów Tory. Są to słowa błogosławieństwa wypowiedzianego przez Jakuba do swego potomstwa:

...Niech B-g, któremu wiernie służyli nasi przodkowie, Abraham i Izaak,

troszczy się o was przez całe życie.

Niech Anioł, który broni was od wszelkiego zlego błogosławi wam,

a imiona waszych perzodków, Abrahama i Izaaka, niech przetrwają

w waszym potomstwie./Bereszit 48,15-16/......

 

Z należytym szacunkiem i serdecznymi pozdrowieniami dla całej Gminy Żydowskiej w Poznaniu i wszystkich zgromadzonych dostojnych gości......"

Dla uprzyjemnienia i podniosłości zdarzenia, Meshulma Shafran - znakomity kantor - zaśpiewał kilka pieśni religijnych, po czym wszyscy zostali zaproszeni do sal na poczęstunek.

 

Panowała radosna i przyjacielska atmosfera, a rozmowy i dyskusje ciągnęły się do póżnych godzin nocnych.

 

Am Israel Chai !

AKIVA EGER

Czytaj TUTAJ

2a.jpg

 

Ambasada Izraela w Polsce

ambas1 (2).jpg

Hebrajski w Gminie

Chetnych do nauki

prosimy o kontakt

hebr2.jpg

15-activity Jewish community of Poznan

15c.jpg

15-lat naszej Gminy

tora.jpg

IRENA SENDLER-KONCERT

sendler.jpg

Codzienna Miszna

rapoport.jpg

Tajemniczy świat Żydów YTtajemniczy.jpg

 

oraz na  Facebooku

JEWISH.pl

 jewish.jpg

EC CHAIM

ec-chaim.jpg

Shavei Polska

shavei.jpg

Zydowski Instytut Historyczny

zih.jpg

C I H

3a.jpg
wirtualny.jpg

POLIN

Wirtualny spacer po wystawie stałej

polin.jpg

mhzp_logo_new3755.jpg

Muzeum Galicja

galicja.jpg
fdzz.jpg

nissenbaum.jpg

Trzemeszno

logo.jpg+ lista nazwisk

Kulmhof am Ner

kulmhof1.jpg Kliknij obrazek

Shimon Peres Funeral

simon2.jpg

Copyright © 2008 by www.poznan.jewish.org.pl