POLUB NAS :)

facebook.jpg

Nasz You Tube

ytube.jpg

KONTAKT

BIURO

Fundacja Synagoga Nowa

PIC 913955244
2016-04-04_101608.jpg

The National Library of Israel

library1.jpg

Posen Library

KLIK library.jpg

Kalendarz

  calenda1.jpg

Bar Micwa Ryana

Kliknij TUTAJ rayan2.jpg

Blog Leona Jedwabia z Australii

Moja podróz przez Holokaust

jedwab2.jpg 

erec.jpg

Koszerne produkty

kosher4.jpg

 

Chabad

chabad.jpg
wikipardes.jpg

JUDAICA

magen_1.jpg

Szalom TV

szalomtv.jpg

KOL POLIN

Na królewskich salonach....  Email
05.08.2011.
Oto kilka przykładów, jakim honorem i zasługami cieszyli się obywatele żydowscy na królewskich dworach. Nie sposób wymienić tu wszystkich, ale postaram sie uzupełniać tą listę sukcesywnie. Zapraszam więc do poznania tych szlachetnych postaci:)

1./Abraham Judaeus Bohemus {?-1533},poborca podatków,bankier,faktor królewski.
W 1512 król Zygmunt I powierzył mu pobór podatków żydowskich w Wielkopolsce, na Mazowszu ,a w 1514 w całej Koronie.W 1518r dał mu przywilej zezwaljacy na osiedlanie się wybranym miejscu i prowadzenie niczym nie ograniczonej działalności handlowej.Po wycofaniu się z służby królewskiej osiadł we Lwowie,gdzie zajął się handlem i kredytami.

 

2/ Abraham Hirszowicz/XVIIIw/-kupiec,faktor królewski Stanisława Augusta Poniatowskiego.Przedstawił w 1791 podczas Seimu Czteroletniego projekt reformy ustawodawstwa wobec Żydów w duchu ich asymilacji.W siedmiu paragrafach postulował równouprawnienie Żydów w rzemiośle,zachęcania ich do zawodów rolniczych,m.innymi nadania ziemi na Ukrainie.

 
3/  Baruch ben Dawid Jawan/XVIIIw/-finansista,bankier,faktor króla Augusta III.Studia talmudyczne pobierał u Jakuba Joszuy Falka.Jako sztadlan Seimu Czterech Ziem/żydowskiego w RP/ zwalczał herezję Sabatajską i Frankistowską.
 
4/  Calahora Salomon{?-1592},rabin,lekarz,kupiec.Pochodził z Hiszpanii skąd jego rodzina przeniosła sie do Polski ok.1560r. w Krakowie.Osobisty lekarz królów Zygmunta Augusta i Stefana Batorego.Leczył członków gminy na Kazimierzu.
 
5/ -Ezofowicz Rabinkowicz Abraham Jan,finansista,nadworny bankier Zygmunta I,kredytował wydatki związane wojnami z Moskwą,administrował większością ceł litewskich.Znaczną część jego majątku pochłonęły wydatki na wojny z Moskwą,co było przyczyną upadku jego ogromnej fortuny za czasów jego synów.W 1504r. król Aleksander nadał mu majątek Wajduny z okolicznymi ziemiami orza herb.Leliwa co zostało potwierdzone nadaniami szlacheckimi.
 
6/ Ezofowicz Michel-brat Abrahama ,kupiec dzierżawca ceł na Litwie.Od 1508 zarządzał komorami celnymi na Litwie,Wołyniu i Podlasiu.W 1514 uszlachcony i przyjety do rodu Leliwa.Pasowany na rycerza osobiście przez króla Zygmunta I podczas Hołdu Pruskiego 10.04.1525r.
 
7/Fiszel Mojżesz{1480-1542},rabin,talmudysta,lekarz,pochodził z bogatej kupiecko- bankierskiej rodziny osiadłej w XV wieku w Krakowie i zyskała znaczenie ze względu na usługi bankierskie i finansowanie wypraw wojennych Kazimierzowi Jagielończykowi , Janowi Olbrachtowi i Aleksandrowi . Leczył wielu dygnitarzy świeckich i duchownych,m.in. arcybiskupa poznańskiego.Wraz z żoną Esterą pełnił usługi lekarskie na rzecz dworu królewskiego.W 1541 mianowany wraz z Szachną Rabinem Generalnym dal Małopolski.
 
8/Izaak ben Abracham Hispanus-{?-1510}Naczelny lekarz na dworze królów Jana Albrachta,Aleksandra Jagielończyka,Zygmunta I Starego.Zosatał zwolniony z płacenia podatków,otrzymał indywidualny przywilej na mocy którego podlegał tylko jurysdykcji królów.
 
9/ Zalcstein Gecel{1773-1841}antykwariusz,księgarz,protoplasta rodu
Geclów.Zgromadził najbogatszą kolekcję starodruków,odkupijąc je po podupadłych
dworkach szlacheckich.Jego księgozbiór dał poczatek Bibliotece
Uniw.Warszawskiego i Biblioteki Ordynacji Krasińskich.W jego antykwariacie
spotykała sie elita polskich intelektualistów.
 
10/ Wahl Saul ben Jehuda{1541-1617};-Kupiec,faktor,bankier Stefana Batorego i
 • Zygmunta III,pochodził z rabinackiej rodziny włoskiej z m.Padwa.Do Polski
  przybył studiować Talmud w Brześciu Litewskim.Powiazany z magnatami litewskim
  uzyskał ogromne wpływy na dworze królewskim.1587 dzierzawił litewskie warzelnie
  soli,dochody z komór celnych ,browarów.W posłem w Seimie Czterech Ziem /Sejm
  Żydowski w RP-działał wieleset lat do upadku RP/.
  Legenda głosi,że Saul był pośmierci Stefana Batorego przez jedną noc Królem
  Polski.Miał się do tego przyczynić Mikołaj Krzysztof Radziwiłł
  zwany"Sierotką",który chciał się zrewanżować za pomoc finansową jaką miał
  otrzymać we Włoszech od Ojca Saula.Rózne wersje tej legendy oprac. w Londynie w
  1854r. Hirsz Edelman po tyt."Gdulat Szaul".
  Żródłem legendy jest przywilej królewski na mocy którego Saul jak jeden z
  głównych doradców królewskich podlegał Im bespośrednio

 

 

11/Wolczko Czolner{?-1441} Pochodził z Drohobycza.Kupiec,Faktor,Dzierżawca
ceł.Dużą część życia spędziłwe Lwowie.Dzierżawił cła Lwowskie i żupy solne w
Drohobyczu.Związany ze Władysławem Jagiełłą i dworem jako doradca.
Z polecenia Króla zajmował się osadnictwem na Rusi
Czerwonej,zaludnianiem,zakładaniem nowych wsi i miejscowości w których pełnił
rolę wójta.
W 1423 Król Jagiełło nadaje mu na własność więś WERBIŻ ,a pózniej ziemie
połozone wokół rzeki Szczerzec.
 

Pray for Izrael

200w.gif

Am Israel Chai !

AKIVA EGER

Czytaj TUTAJ

2a.jpg

 

Hebrajski w Gminie

Chetnych do nauki

prosimy o kontakt

hebr2.jpg

Ambasada Izraela w Polsce

ambas1 (2).jpg

15-activity Jewish community of Poznan

15c.jpg

15-lat naszej Gminy

tora.jpg

IRENA SENDLER-KONCERT

sendler.jpg

Codzienna Miszna

rapoport.jpg

Tajemniczy świat Żydów YTtajemniczy.jpg

 

oraz na  Facebooku

JEWISH.pl

 jewish.jpg

EC CHAIM

ec-chaim.jpg

Shavei Polska

shavei.jpg

Zydowski Instytut Historyczny

zih.jpg

C I H

3a.jpg
wirtualny.jpg

TSKZ

tskz.jpg

POLIN

Wirtualny spacer po wystawie stałej

polin.jpg

mhzp_logo_new3755.jpg

Muzeum Galicja

galicja.jpg
fdzz.jpg

nissenbaum.jpg

Trzemeszno

logo.jpg+ lista nazwisk

Kulmhof am Ner

kulmhof1.jpg Kliknij obrazek

Shimon Peres Funeral

simon2.jpg

Copyright © 2008 by www.poznan.jewish.org.pl