POLUB NAS :)

facebook.jpg

KONTAKT

BIURO

Fundacja Synagoga Nowa

PIC 913955244
2016-04-04_101608.jpg

The National Library of Israel

library1.jpg

Posen Library

KLIK library.jpg

Kalendarz

 

KLIKNIJ TUTAJ calenda1.jpg

Bar Micwa Ryana

Kliknij TUTAJ rayan2.jpg

Blog Leona Jedwabia z Australii

Moja podróz przez Holokaust

jedwab2.jpg 

erec.jpg

Koszerne produkty

kosher4.jpg

 

Chabad

chabad.jpg
wikipardes.jpg

JUDAICA

magen_1.jpg

Szalom TV

szalomtv.jpg

KOL POLIN

A to wiecie? W.Szpilman  Email
Pianista. Ten człowiek miał wielką moc ducha. Kiedy mu o tym powiedziano, odpowiedział, że po prostu żyje dla wszystkich zmarłych jego rodziny i przyjaciół.
6 lipca 2000 roku Warszawa była gorącym, wietrznym dniem, podobnie jak wtedy, w getcie warszawskim, zanim wysłano ich do Oświęcimia. I znowu w jego pamięci wszystko ożyło. Usiadł do pianina. Tym razem serce nie wytrzymało.
Tak zmarł legendarny pianista, kompozytor Vladislav Shpilman. Miał 86 lat. Według jego księgi wspomnień "Gibel miasta. Warszawskie pamiętniki. 1939 - 1945" ukazał się słynny film "Pianista".
Vladislav urodził się 15 grudnia 1911 roku w polskiej miejscowości Sosnovts we wspaniałej żydowskiej rodzinie Shmuel i Esther Schpilman. Miał brata Henrique, utalentowanego poetę, siostry Reginę i Galinę. Wszyscy zginęli w Auschwitz. I tylko on przeżył...
Władek Schpilman był nie tylko pianistą klasycznym wirtuozem, dumą Polski, solistą warszawskiego radia, ale także popularnym kompozytorem jazzowym. W latach 30-tych skomponował muzykę pod pseudonimem Al-Legro. Jego urocze fokstroty, tango i piosenki, niektóre z nich - na wierszach brata, cieszyły się szalenie popularnością. Spilman nazywany był polskim Gershwinem.
A potem było getto warszawskie, chłód i głód w jego ruinach, w totalnej samotności i Żeby nie stracić głowy, skomponował w głowie muzykę. I nadeszło cudowne zbawienie. Przy okazji przeczytajcie jego "pamiętniki wojenne", tam wszystko jest prawdą.
Niesamowite jest to, że po doświadczeniu, w latach 50-60, Spilman został autorem większości polskich hitów popowych, które cieszyły się popularnością w Związku Radzieckim: "Czerwony autobus", "Madmouzel de Paris", "Nie wierzę w piosenkę" śpiewaną przez Edytę Pieha, "Serce puka -he Nie! " - zespół "Uśmiech", "Portret Picassa" - WIA "Szczęśliwi Faceci" i nie tylko.
To właśnie Spilman został inicjatorem, organizatorem i wieloletnim prezesem Międzynarodowego Festiwalu Piosenki w Sopocie. W tym samym czasie był reżyserem i solistą wspaniałego zespołu klasycznego, z którym zwiedził wiele krajów i wykonał swój niesamowicie jasny „Concertino”, skomponowany w ruinach getta...
On po prostu żył dla wszystkich zmarłych rodziny i przyjaciół.
* Ujęcie z filmu "Pianista" Romana Polańskiego (2002).
Vladislav Shpilman - Adrien Brody.
 
Tekst oryginalny, tłumaczenie,
nadesłała Pani
Пианист. Великая сила духа была у этого человека. Когда ему говорили об этом, он отвечал, что просто живет за всех своих погибших родных и друзей.
6 июля 2000 года в Варшаве был жаркий, душный день, точно такой, как тогда, в Варшавском гетто, перед их отправкой в Освенцим. И снова в его памяти всё ожило. Он сел за рояль. На этот раз сердце не выдержало. Так умер легендарный пианист, композитор Владислав Шпильман. Ему было 86 лет. По его книге воспоминаний "Гибель города. Варшавские дневники. 1939 - 1945" был поставлен знаменитый фильм "Пианист".
Владислав родился 15 декабря 1911 года в польском городке Сосновце в замечательной еврейской семье Шмуэля и Эстер Шпильман. У него был брат Генрик, талантливый поэт, сестры Регина и Галина. Все они сгинули в Освенциме. И только он остался в живых...
Владек Шпильман был не только классическим пианистом-виртуозом, гордостью Польши, солистом Варшавского радио, но и популярным джазовым композитором. В 30-е годы сочинял музыку под псевдонимом Ал-Легро. Его очаровательные фокстроты, танго и песни, некоторые - на стихи брата, были безумно популярны. Шпильмана называли польским Гершвиным.
А потом было Варшавское гетто, холод и голод в его развалинах, в полном одиночестве и отчаянии. Чтобы не потерять рассудок, он сочинял в уме музыку. И пришло чудесное спасение. Впрочем, читайте его "Варшавские дневники", там всё - правда.
Поразительно, что после пережитого, в 50-60-е годы Шпильман стал автором большинства польских эстрадных хитов, которые были популярны и в Советском Союзе: "Червоный автобус", "Мадмуазель де Пари", "Не верю я песне" пела Эдита Пьеха, "А сердце тук-тук-тук!" - ансамбль "Улыбка", "Портрет работы Пикассо" - ВИА "Веселые ребята" и др.
Именно Шпильман стал инициатором, организатором и многолетним председателем Международного фестиваля песни в Сопоте. При этом он был руководителем и солистом великолепного классического ансамбля, с которым гастролировал во многих странах и исполнял свое изумительно светлое "Концертино", сочиненное в развалинах гетто...
Он просто жил за всех своих погибших родных и друзей.
* Кадр из фильма "Пианист" Романа Полански (2002).
Владислав Шпильман - Эдриен Броуди.
 

Pray for Izrael

200w.gif

Am Israel Chai !

AKIVA EGER

Czytaj TUTAJ

2a.jpg

 

Hebrajski w Gminie

Chetnych do nauki

prosimy o kontakt

hebr2.jpg

Ambasada Izraela w Polsce

ambas1 (2).jpg

15-activity Jewish community of Poznan

15c.jpg

15-lat naszej Gminy

tora.jpg

IRENA SENDLER-KONCERT

sendler.jpg

Codzienna Miszna

rapoport.jpg

Tajemniczy świat Żydów YTtajemniczy.jpg

 

oraz na  Facebooku

JEWISH.pl

KLIK jewish.jpg

EC CHAIM

ec-chaim.jpg

Shavei Polska

shavei.jpg

Zydowski Instytut Historyczny

zih.jpg

C I H

3a.jpg
wirtualny.jpg

TSKZ

tskz.jpg

POLIN

Wirtualny spacer po wystawie stałej

polin.jpg

mhzp_logo_new3755.jpg

Muzeum Galicja

galicja.jpg
fdzz.jpg

nissenbaum.jpg

Trzemeszno

logo.jpg+ lista nazwisk

Kulmhof am Ner

kulmhof1.jpg Kliknij obrazek

Shimon Peres Funeral

simon2.jpg

Copyright © 2008 by www.poznan.jewish.org.pl