POLUB NAS :)

facebook.jpg

info kontakt

Kontakt z biurem Gminy

tylko drogą mailową

Fundacja Synagoga Nowa

PIC 913955244
2016-04-04_101608.jpg

JUDAICA

magen_1.jpg

KOL POLIN

Grzechy a nieszczęścia  Email
Czy można powiedzieć że grzechy sprowadzają na ludzi nieszczęścia? TAK.
Grzechem - w rozumieniu judaizmu - jest łamanie praw (nakazów i zakazów) ogłoszonych przez Boga Żydom (i to dotyczy wyłącznie Żydów!). Natomiast dla nie-Żydów grzechem jest łamanie szeroko rozumianych Siedmiu Przykazań Potomków Noego (Noacha). Prawa te dotyczą albo relacji człowieka z Bogiem, albo człowieka z człowiekiem. Te drugie - koncentrują się na etyce.

Podstawowe prawa etyczne obecne w judaizmie i wyprowadzone z Tory, obejmują tak powszechne zasady, jak zakazy: morderstwa, kradzieży, oszustwa, cudzołóstwa, składania fałszywych zeznań, stronniczości w sądzie itd. oraz nakazy: np. szanowania rodziców, pomagania biednym, ochraniania słabych itd.
Naruszanie tych zasad, grzeszenie przeciw nim - bez wątpienia sprowadza na ludzi nieszczęścia.
Nikt nie będzie przecież podważał twierdzenia, że lepiej i - przede wszystkim - bezpieczniej jest żyć w świecie, w którym ludzie nie mordują się nawzajem, nie okradają, nie oszukują, nie składają przeciw sobie fałszywych zeznań i szanują rodziców (aby przypomnieć tylko niektóre z zasad zawartych w Dziesięciu Oświadczeniach czyli Aseret ha-dibrot), niż w świecie, gdzie zasady te nie są znane lub nie są przestrzegane.

Nieszczęścia, jakie spotykają człowieka (pomijając oczywiście te, które  są rezultatem działania sił przyrody, jak np. huragany, powodzie, trzęsienia ziemi, choroby), są więc albo prostą, bezpośrednią, albo pośrednią konsekwencją jego grzechów.

Ale nie należy tego rozumieć w uproszczony, naiwny sposób, że to Bóg "zsyła" te nieszczęścia na grzeszącego człowieka jako "karę" za jego grzechy.
Nieszczęścia te dają się przecież wytłumaczyć w inny, racjonalny i logiczny sposób: jeżeli żyjemy w społeczeństwie, w którym regułą staje się nieprzestrzeganie Dekalogu (Aseret ha-dibrot) i Siedmiu Praw Potomków Noacha, spotkają nas prędzej lub później nieszczęścia dokonane z wyboru człowieka: zostaniemy okradzeni, być może ktoś z naszych bliskich zostanie skrzywdzony, a nawet zamordowany, być może złożone będą przeciw nam fałszywe oskarżenia i zostaniemy niesłusznie ukarani więzieniem, i jest w zasadzie pewne, że napotkamy dookoła kłamstwo i zawiść w ogromnym nasileniu, uniemożliwiającym normalne życie. A jeżeli jesteśmy słabi, starzy, chorzy - pozostaniemy bez pomocy.

Lecz to wcale nie Bóg będzie autorem tych ludzkich nieszczęść, ale wyłącznie ludzie nieprzestrzegający praw dotyczących relacji człowieka z człowiekiem (bein adam la-chawero). A nasza wina będzie polegała na tym, że swoją biernością dopuściliśmy do takiej sytuacji wtedy, gdy się kształtowała - że zezwoliliśmy na rozpad społecznych norm etycznych, których fundamentem są - przede wszystkim - zasady Dekalogu, bo przecież "Aby zatriumfowało zło, wystarcza być biernym".

Możemy nie postrzegać takiego obrotu spraw jako sprawiedliwego w wymiarze indywidualnym, ale w wymiarze społecznym będzie on niestety uzasadniony: za powszechne naruszanie społecznych norm ponosi konsekwencje całe społeczeństwo, zaczynając, niestety, od  tych, którzy są w nim najsłabsi.

/the 614th commandment/

 

ATTENTION !

About the visits to the grave of Akiva Eger please get in touch with Mrs. Estera by phone +48 726 100 199 Or via email gekafka@jewish.org.pl

Szabat - informacje

Kochani, spotkania szabatowe odbywają się w każdy niebieski.jpgpiątek o godz. 19:00.Opłaty - infornacja/

W każda sobotę modlitwy w Synagodze odbywają się od godz. 9:30 do 11:00.

POLIN

Wirtualny spacer po wystawie stałej

polin.jpg

15-activity Jewish community of Poznan

15c.jpg

15-lat naszej Gminy

tora.jpg

Codzienna Miszna

rapoport.jpg

IRENA SENDLER-KONCERT

sendler.jpg

Warsztaty w Gminie

taniec.jpg

Blog Leona Jedwabia z Australii

Moja podróz przez Holokaust

jedwab2.jpg 

Albumy PICASA

NASZE ALBUMY KLIKNIJ
erec.jpg
wikipardes.jpg

Koszerne produkty

kosher.jpg

 

mhzp_logo_new3755.jpg
fdzz.jpg

nissenbaum.jpg
wirtualny.jpg
tskz.jpg

Shavei Polska

shavei.jpg
fzplogo.jpg

Chabad

chabad.jpg
torun.jpg

Copyright © 2008 by www.poznan.jewish.org.pl