POLUB NAS :)

facebook.jpg

Nasz You Tube

ytube.jpg

KONTAKT

BIURO

Fundacja Synagoga Nowa

PIC 913955244
2016-04-04_101608.jpg

The National Library of Israel

library1.jpg

Posen Library

KLIK library.jpg

Kalendarz

  calenda1.jpg

TSKZ

tskz.jpg

Bar Micwa Ryana

Kliknij TUTAJ rayan2.jpg

Blog Leona Jedwabia z Australii

Moja podróz przez Holokaust

jedwab2.jpg 

erec.jpg

Koszerne produkty

kosher4.jpg

 

Chabad

chabad.jpg
wikipardes.jpg

JUDAICA

magen_1.jpg

Szalom TV

szalomtv.jpg

KOL POLIN

Grzechy a nieszczęścia  Email
Czy można powiedzieć że grzechy sprowadzają na ludzi nieszczęścia? TAK.
Grzechem - w rozumieniu judaizmu - jest łamanie praw (nakazów i zakazów) ogłoszonych przez Boga Żydom (i to dotyczy wyłącznie Żydów!). Natomiast dla nie-Żydów grzechem jest łamanie szeroko rozumianych Siedmiu Przykazań Potomków Noego (Noacha). Prawa te dotyczą albo relacji człowieka z Bogiem, albo człowieka z człowiekiem. Te drugie - koncentrują się na etyce.

Podstawowe prawa etyczne obecne w judaizmie i wyprowadzone z Tory, obejmują tak powszechne zasady, jak zakazy: morderstwa, kradzieży, oszustwa, cudzołóstwa, składania fałszywych zeznań, stronniczości w sądzie itd. oraz nakazy: np. szanowania rodziców, pomagania biednym, ochraniania słabych itd.
Naruszanie tych zasad, grzeszenie przeciw nim - bez wątpienia sprowadza na ludzi nieszczęścia.
Nikt nie będzie przecież podważał twierdzenia, że lepiej i - przede wszystkim - bezpieczniej jest żyć w świecie, w którym ludzie nie mordują się nawzajem, nie okradają, nie oszukują, nie składają przeciw sobie fałszywych zeznań i szanują rodziców (aby przypomnieć tylko niektóre z zasad zawartych w Dziesięciu Oświadczeniach czyli Aseret ha-dibrot), niż w świecie, gdzie zasady te nie są znane lub nie są przestrzegane.

Nieszczęścia, jakie spotykają człowieka (pomijając oczywiście te, które  są rezultatem działania sił przyrody, jak np. huragany, powodzie, trzęsienia ziemi, choroby), są więc albo prostą, bezpośrednią, albo pośrednią konsekwencją jego grzechów.

Ale nie należy tego rozumieć w uproszczony, naiwny sposób, że to Bóg "zsyła" te nieszczęścia na grzeszącego człowieka jako "karę" za jego grzechy.
Nieszczęścia te dają się przecież wytłumaczyć w inny, racjonalny i logiczny sposób: jeżeli żyjemy w społeczeństwie, w którym regułą staje się nieprzestrzeganie Dekalogu (Aseret ha-dibrot) i Siedmiu Praw Potomków Noacha, spotkają nas prędzej lub później nieszczęścia dokonane z wyboru człowieka: zostaniemy okradzeni, być może ktoś z naszych bliskich zostanie skrzywdzony, a nawet zamordowany, być może złożone będą przeciw nam fałszywe oskarżenia i zostaniemy niesłusznie ukarani więzieniem, i jest w zasadzie pewne, że napotkamy dookoła kłamstwo i zawiść w ogromnym nasileniu, uniemożliwiającym normalne życie. A jeżeli jesteśmy słabi, starzy, chorzy - pozostaniemy bez pomocy.

Lecz to wcale nie Bóg będzie autorem tych ludzkich nieszczęść, ale wyłącznie ludzie nieprzestrzegający praw dotyczących relacji człowieka z człowiekiem (bein adam la-chawero). A nasza wina będzie polegała na tym, że swoją biernością dopuściliśmy do takiej sytuacji wtedy, gdy się kształtowała - że zezwoliliśmy na rozpad społecznych norm etycznych, których fundamentem są - przede wszystkim - zasady Dekalogu, bo przecież "Aby zatriumfowało zło, wystarcza być biernym".

Możemy nie postrzegać takiego obrotu spraw jako sprawiedliwego w wymiarze indywidualnym, ale w wymiarze społecznym będzie on niestety uzasadniony: za powszechne naruszanie społecznych norm ponosi konsekwencje całe społeczeństwo, zaczynając, niestety, od  tych, którzy są w nim najsłabsi.

/the 614th commandment/

 

Am Israel Chai !

AKIVA EGER

Czytaj TUTAJ

2a.jpg

 

Ambasada Izraela w Polsce

ambas1 (2).jpg

Hebrajski w Gminie

Chetnych do nauki

prosimy o kontakt

hebr2.jpg

15-activity Jewish community of Poznan

15c.jpg

15-lat naszej Gminy

tora.jpg

IRENA SENDLER-KONCERT

sendler.jpg

Codzienna Miszna

rapoport.jpg

Tajemniczy świat Żydów YTtajemniczy.jpg

 

oraz na  Facebooku

JEWISH.pl

 jewish.jpg

EC CHAIM

ec-chaim.jpg

Shavei Polska

shavei.jpg

Zydowski Instytut Historyczny

zih.jpg

C I H

3a.jpg
wirtualny.jpg

POLIN

Wirtualny spacer po wystawie stałej

polin.jpg

mhzp_logo_new3755.jpg

Muzeum Galicja

galicja.jpg
fdzz.jpg

nissenbaum.jpg

Trzemeszno

logo.jpg+ lista nazwisk

Kulmhof am Ner

kulmhof1.jpg Kliknij obrazek

Shimon Peres Funeral

simon2.jpg

Copyright © 2008 by www.poznan.jewish.org.pl