POLUB NAS :)

facebook.jpg

info kontakt

Kontakt z biurem Gminy

tylko drogą mailową 

poznan@jewish.org.pl

Fundacja Synagoga Nowa

PIC 913955244
2016-04-04_101608.jpg
erec.jpg

Koszerne produkty

kosher.jpg

 

TSKZ

tskz.jpg

Chabad

chabad.jpg
wikipardes.jpg
wirtualny.jpg

JUDAICA

magen_1.jpg

KOL POLIN

Sawicka: Ubój rytualny okazją do antysemickich obelg  Email

Debata o dopuszczalnych zasadach uboju rytualnego jest konieczna. Nie mogę się jednak zgodzić na posługiwanie się w niej haniebnymi antysemickimi argumentami, nie mogę się zgodzić na bezpodstawne zniewagi i oszczerstwa rzucane rzekomo w obronie zwierząt. Czy rzecznicy praw zwierząt rzeczywiście potrzebują takiego poparcia? – pisze Paula Sawicka.

Zabieram głos w tej sprawie poruszona lekturą ogłoszonego w Internecie listu, który do premiera Donalda Tuska skierowała pani Katarzyna Markusz (List do Premiera w związku z dyskusją o uboju rytualnym). Nie należę do osób, którym judaizm byłby w jakikolwiek sposób bliski. Nie jest mi bliska żadna religia, a fundamentalizm niektórych wyznawców jest mi wręcz obcy. Jednocześnie akceptuję prawo do wyznawania każdej religii i respektuję ich zasady dopóki nie ograniczają wolności i praw innych. I ludzi i zwierząt. Debata o dopuszczalnych zasadach uboju rytualnego jest konieczna. Nie mogę się jednak zgodzić na posługiwanie się w niej haniebnymi antysemickimi argumentami, nie mogę się zgodzić na bezpodstawne zniewagi i oszczerstwa rzucane rzekomo w obronie zwierząt. Czy rzecznicy praw zwierząt rzeczywiście potrzebują takiego poparcia?

Debata o dopuszczalności uboju rytualnego jest konieczna. Jak wiele innych „odwiecznych” zwyczajów czy praw ubój rytualny musi być na nowo osądzony zgodnie z normami, które dziś wyznajemy lub do których aspirujemy. Odrzuciliśmy niewolnictwo, odrzucamy rasizm, prymat mężczyzn nad kobietami, czy potępienie homoseksualizmu, w Indiach zaniechano palenia wdów, a w Europie odstąpiono od palenia heretyków i czarownic. O wiele zasad się wciąż spieramy. Przyznajemy prawa i swobody ( w tym religijne) ludziom. Troszczymy się o prawa zwierząt. I w tym kontekście, kontekście zgodności ze współcześnie akceptowanymi normami, musi być podejmowany problem uboju rytualnego, obrzędu religijnego, który ma również aspekty, polityczny i ekonomiczny. Jak się okazało nie potrafimy ograniczyć dyskusji do tego kontekstu. Do głosu dochodzą nieprawdziwe, agresywne i nienawistne argumenty, wzmocnione przez utrwalone uprzedzenia i stereotypy.

Dyskusja stała się rzekoma, bo zamiast prowadzić do (choćby próby) rozwiązania problemu, jeszcze go zaognia stając się pretekstem do wyrażania nieskrywanej wrogości głównie wobec Żydów, stając się platformą ekspresji najohydniejszych antysemickich inwektyw. Niektóre z nich przytacza w swoim liście pani Katarzyna Markusz. Powinniśmy się wstydzić tych słów, bo wypowiadają je osoby tak zwanego zaufania publicznego. Ja się wstydzę.

Dyskusja stała się rzekoma, bo brakuje w niej rzeczywistego zainteresowania cierpieniem zwierząt transportowanych i prowadzonych na wszelką rzeź. Brakuje w niej zainteresowania akceptowalnymi zasadami wszelkiego uboju (o ile to nie oksymoron), w tym zasadami religijnymi narzucanymi przez Torę i Koran. A trzeba wiedzieć, że zawarte w Torze zasady uboju bydła i drobiu nakazują, by zwierzę przeznaczone do spożycia było hodowane i transportowane w humanitarny sposób, a jego śmierć szybka i bezbolesna. Koran zaś zakazuje spożywania mięsa zwierząt zabitych z okrucieństwem.

Dyskusja stała się rzekoma, bo brakuje zainteresowania tym, w jakim stopniu zasady uboju humanitarnego są przestrzegane w praktyce „nierytualnych” rzeźni albo wiejskich gospodarstw, czy zwierzę ubijane rytualnie cierpi bardziej, niż w „zwyczajnej” rzeźni, gdzie jest uprzednio ogłuszane, czy możliwe jest takie praktykowanie uboju rytualnego, które uczyni zadość tym zasadom.

Dyskusja stała się rzekoma, bo nie podejmując tych kwestii nie szuka rozwiązania, bo w przestrzeni publicznej najdonośniej rozbrzmiewają jej obelżywe, haniebne, antysemickie argumenty. Źle by się stało, gdybyśmy na koniec odnieśli wrażenie, że to one miały wpływ na decyzję o zakazie uboju rytualnego.

Paula Sawicka

 

ATTENTION !

About the visits to the grave

of Akiva Eger please get in touch with Mrs. Estera by phone +48 726 100 199 Or via email gekafka@jewish.org.pl

Ambasada Izraela w Polsce

ambas1 (2).jpg

The National Library of Israel

library1.jpg

Obozy letnie 2020

INFORMACJA TUTAJ

jcc.jpg

15-activity Jewish community of Poznan

15c.jpg

15-lat naszej Gminy

tora.jpg

Zydowski Instytut Historyczny

zih.jpg

Tajemnice Judaizmu

podcast.jpg Kliknij obrazek

Codzienna Miszna

rapoport.jpg

IRENA SENDLER-KONCERT

sendler.jpg

Warsztaty w Gminie

W każdy czwartek od godz.18:15taniec.jpg

C I H

3a.jpg

POLIN

Wirtualny spacer po wystawie stałej

polin.jpg

mhzp_logo_new3755.jpg

Muzeum Galicja

galicja.jpg
fdzz.jpg

nissenbaum.jpg

Kulmhof am Ner

kulmhof1.jpg Kliknij obrazek

Shavei Polska

shavei.jpg

Szalom TV

szalomtv.jpg

Muzyka klezmerska

radio kl.jpg

Copyright © 2008 by www.poznan.jewish.org.pl