POLUB NAS :)

facebook.jpg

Nasz You Tube

ytube.jpg

KONTAKT

BIURO

Fundacja Synagoga Nowa

PIC 913955244
2016-04-04_101608.jpg

The National Library of Israel

library1.jpg

Posen Library

KLIK library.jpg

Kalendarz

  calenda1.jpg

TSKZ

tskz.jpg

Bar Micwa Ryana

Kliknij TUTAJ rayan2.jpg

Blog Leona Jedwabia z Australii

Moja podróz przez Holokaust

jedwab2.jpg 

erec.jpg

Koszerne produkty

kosher4.jpg

 

Chabad

chabad.jpg
wikipardes.jpg

JUDAICA

magen_1.jpg

Szalom TV

szalomtv.jpg

KOL POLIN

Izraelscy przywódcy religijni w Watykanie  Email
Israel
Papież Benedykt XVI przyjął w czwartek w Watykanie delegację przywódców religijnych z Izraela. Powiedział im, że edukowanie swoich wyznawców w duchu pojednania może przynieść większe zrozumienie i pokój.
W spotkaniu wzięli udział m.in. naczelny aszkenazyjski rabin Izraela Jona Mecger, łaciński patriarcha Jerozolimy abp. Fouad Twal, naczelny imam Izraela szejk Mohammed Kiwan, rabin Dawid Rosen z komisji ds. dialogu międzyreligijnego przy rabinacie w Jerozolimie oraz druzyjski lider Moufak Rate.

Spotkanie było kontynuacją niedawnego szczytu przedstawicieli religii świata w Asyżu. Relacja "Gościa Niedzielnego"
O krzewienie klimatu dialogu i zaufania zaapelował Benedykt XVI do delegacji przywódców religijnych Izraela. Wśród osób przyjętych dzisiaj w Watykanie przez papieża znaleźli się między innymi: łaciński patriarcha Jerozolimy, abp Fouad Twal, wielki rabin Izraela Yonah Metzger, przewodniczący izraelskiej Konferencji Imamów, szejk Mohammed Kiwan oraz zwierzchnik wspólnoty druzów w Izraelu, szejk Moufak Tarif.
Benedykt XVI podkreślił szczególne znaczenie dialogu między przedstawicielami różnych religii obecnych w Ziemi Świętej, zwłaszcza w aktualnej sytuacji i w obliczu trudności w codziennym zgodnym współżyciu. Jego zdaniem może się on przyczynić do tworzenia atmosfery wzajemnego zaufania i szacunku, która z kolei doprowadzi do przyjaźni i mającego silne podstawy wzajemnego zaufania.

Papież przypomniał, że obecnie stajemy w obliczu dwóch rodzajów przemocy: z jednej strony odwoływanie się do przemocy w imię religii a z drugiej z przemocą będącą konsekwencją wyparcia się Boga. „W tej sytuacji jako przywódcy religijni jesteśmy wezwani do potwierdzenia, że właściwie przeżywana relacja człowieka z Bogiem jest siłą pokoju. Jest to prawda, która powinna być coraz bardziej widoczna w stylu w jakim żyjemy ze sobą na co dzień. Dlatego chciałbym was zachęcić do krzewienia klimatu zaufania i dialogu między przywódcami i członkami wszystkich tradycji religijnych obecnych w Ziemi Świętej” – stwierdził Benedykt XVI.

Ojciec Święty zaznaczył, że wszyscy przywódcy religijni ponoszą odpowiedzialność za wychowywanie członków swych wspólnot do głębszego wzajemnego zrozumienia i otwartości na współpracę z wyznawcami innych religii. Podkreślił, że ich powołaniem jest krzewienie większej sprawiedliwości i godności oraz nadanie światu w którym żyjemy bardziej ludzkiego wymiaru. „Sprawiedliwość, wraz z prawdą, miłością i wolnością, jest podstawowym warunkiem trwałego i bezpiecznego pokoju w świecie” - powiedział papież. Jednocześnie podkreślił, że dążenie do pojednania wymaga odwagi i wizji, jak również zaufania, którym jest sam Bóg. Nie możemy bowiem osiągnąć naszych celów, jeśli Bóg nie da nam potrzebnych sił.

Papież przypomniał słowa swej modlitwy o pokój Ziemi Świętej, włożonej na karteczce w szczelinę Ściany Płaczu w Jerozolimie, podczas swej pielgrzymki w maju 2009 r. Zaapelował o modlitwę w tej intencji wyznawców różnych religii do Boga, który sam jest naszym pokojem i pociechą.

Delegacja z Izraela spotkała się także z prefektem Kongregacji Kościołów Wschodnich, kard. Leonardo Sandrim oraz z przewodniczącym Papieskiej Rady ds. Popierania Jedności Chrześcijan, kard. Kurtem Kochem, a także z wysokimi przedstawicielami Papieskiej Rady ds. Dialogu Międzyreligijnego.


Zwierzchnicy wspólnot religijnych Ziemi Świętej po spotkaniu z Benedyktem XVI wydali oświadczenie, w którym wyrażają mu wdzięczność i uznanie dla jego wysiłków na rzecz pokoju na świecie. Deklarują wiarę w Boga Stworzyciela, który wzywa ludzi do godnego życia w pokoju. Potwierdzają wolę zaangażowania na rzecz świętości ludzkiego życia i odrzucenia przemocy, zwłaszcza popełnianej w imię religii, co nazywają profanacją sacrum. Zobowiązują się, że będą wychowywać wiernych do szacunku dla wiary innych. Wskazują na swój obowiązek zachowania sakralnego charakteru miejsc świętych, przypominając, że również izraelskie prawo gwarantuje ich ochronę. Należy ich strzec przed przemocą i profanacją. Zwierzchnicy religijni winni wzywać swe wspólnoty do poszanowania obiektów sakralnych należących do innych.

 

„Zgodnie z tym, co powyżej, jak też zachowując nakazy każdej z religii trzeba zapewnić swobodny dostęp wierzących do ich miejsc świętych. Muszą to gwarantować kompetentne władze cywilne” – czytamy w oświadczeniu Izraelskiej Rady Religijnej, wydanym w związku ze spotkaniem z Papieżem.

 

/zródło:izrael.org.il ; gosc.pl/

 

Am Israel Chai !

AKIVA EGER

Czytaj TUTAJ

2a.jpg

 

Ambasada Izraela w Polsce

ambas1 (2).jpg

Hebrajski w Gminie

Chetnych do nauki

prosimy o kontakt

hebr2.jpg

15-activity Jewish community of Poznan

15c.jpg

15-lat naszej Gminy

tora.jpg

IRENA SENDLER-KONCERT

sendler.jpg

Codzienna Miszna

rapoport.jpg

Tajemniczy świat Żydów YTtajemniczy.jpg

 

oraz na  Facebooku

JEWISH.pl

 jewish.jpg

EC CHAIM

ec-chaim.jpg

Shavei Polska

shavei.jpg

Zydowski Instytut Historyczny

zih.jpg

C I H

3a.jpg
wirtualny.jpg

POLIN

Wirtualny spacer po wystawie stałej

polin.jpg

mhzp_logo_new3755.jpg

Muzeum Galicja

galicja.jpg
fdzz.jpg

nissenbaum.jpg

Trzemeszno

logo.jpg+ lista nazwisk

Kulmhof am Ner

kulmhof1.jpg Kliknij obrazek

Shimon Peres Funeral

simon2.jpg

Copyright © 2008 by www.poznan.jewish.org.pl