POLUB NAS :)

facebook.jpg

info kontakt

Kontakt z biurem Gminy

tylko drogą mailową 

poznan@jewish.org.pl

Fundacja Synagoga Nowa

PIC 913955244
2016-04-04_101608.jpg
erec.jpg

Koszerne produkty

kosher.jpg

 

TSKZ

tskz.jpg

Chabad

chabad.jpg
wikipardes.jpg
wirtualny.jpg

JUDAICA

magen_1.jpg

KOL POLIN

Gmina, TSKŻ, Beit czy Chabad?  Email
Informacje o gminie i o nas
Czym różni się Beit Warszawa od Gminy w Warszawie? Czy Gmina Wyznaniowa Żydowska jest tylko dla ortodoksyjnych Żydów? Ile gmin żydowskich jest w Warszawie? Jaką rolę w środowisku żydowskim pełni Chabad Lubawich? Co to jest TSKŻ? - takie i inne pytania są nam ostatnio coraz częściej zadawane. Aby ułatwić zrozumienie relacji pomiędzy organizacjami żydowskimi działającymi w stolicy (i nie tylko), postanowiliśmy je pokrótce opisać. Gmina Wyznaniowa Żydowska w Warszawie

      Gmina Wyznaniowa Żydowska w Warszawie jest jedną z ośmiu gmin skupionych w Związku Gmin Wyznaniowych Żydowskich w RP. Została reaktywowana jesienią 1997 roku i działa w oparciu o ustawę z dnia 20 lutego 1997 r. „O stosunku Państwa do gmin wyznaniowych żydowskich w Rzeczpospolitej Polskiej”. Nawiązuje do formuły przedwojennej Gminy Żydowskiej, a więc realizuje misję samorządu żydowskiego. Co ważne: członkiem Gminy może zostać każdy - niezależnie od stopnia religijności - kto ma pochodzenie żydowskie. Jest ono o tyle istotne, że na podstawie ustawy osoby należące do gmin mają np. prawo do zwolnień od pracy lub nauki w święta żydowskie. Fałszywe jest więc stwierdzenie, że gmina jest ortodoksyjna. Jednocześnie członkowie Gminy mogą należeć do innych stowarzyszeń i organizacji żydowskich, z wyjątkiem innych związków wyznaniowych. W związku z ustawą o stosunku Państwa do gmin wyznaniowych żydowskich Gmina otacza opieką cmentarze żydowskie oraz inne miejsca związane ze spuścizną kultury i religii żydowskiej na terenie jej działania. Gmina prowadzi liczne projekty edukacyjne i kulturalne w Warszawie i na terenie swojego działania, oraz projekty nastawione na tworzenie społeczeństwa otwartego, tolerancji i praw człowieka. Członków Gminy obejmuje system pomocy społecznej, udzielanej osobom, które znalazły się w trudnej sytuacji życiowej oraz ofiarom Holocaustu. Pomoc dociera również do osób nagrodzonych medalem „Sprawiedliwych wśród Narodów Świata”. Jej forma może być różna: rzeczowa lub finansowa, Gmina może zapewnić też poradnictwo prawne, lekarstwa lub pomoc wolontariuszy.

www.warszawa.jewish.org.pl


Towarzystwo Społeczno – Kulturalne Żydów

      TSKŻ to świecka organizacja żydowska powstała w 1950 roku z połączenia Centralnego Komitetu Żydów Polskich i Żydowskiego Towarzystwa Kultury. Obecnie liczy około 2700 członków. Główne cele stowarzyszenia to integracja środowiska żydowskiego, działalność w obszarze kultury żydowskiej i języka jidysz oraz budowanie dobrych relacji polsko-żydowskich. Zarząd Główny ma siedzibę w Warszawie, a w 17 większych miastach Polski są oddziały Stowarzyszenia. Dzięki dotacji Minstra Spraw Wewnętrznych i Administracji, wydaje pismo „Słowo Żydowskie – Dos Jidysze Wort” w językach polskim i jidysz. Jest także członkiem Europejskiego i Światowego Kongresu Żydów oraz współpracuje z innymi organizacjami żydowskimi i polskimi. W Otwocku pod Warszawą stowarzyszenie posiada własny ośrodek szkoleniowo-wypoczynkowy „Śródborowianka”.

www.tskz.pl


Beit Warszawa

      Stowarzyszenie kultury żydowskiej założone zostało w 1999 roku, a zarejestrowane w sądzie w marcu 2002 roku jako Towarzystwo Kultury Żydowskiej Beit Warszawa. Członkiem stowarzyszenia może zostać każdy, bez względu na pochodzenie. Warunkiem jest ukończenie 18 roku życia, wypełnienie i podpisanie deklaracji członkowskiej popartej przez dwóch członków Zarządu Beit Warszawa oraz wpłacenie składki członkowskiej. Beit nie jest więc gminą żydowską, a jedynie organizacją zrzeszającą grupę ludzi o podobnych zainteresowaniach i celach. Prowadzi m.in. własną synagogę z której korzystają wierzący członkowie stowarzyszenia - gdyż zgodnie z ustawą o gwarancjach wolności i sumienia z 1989 roku wpis do rejestru kościołów i związków wyznaniowych nie jest warunkiem koniecznym do wyznawania i szerzenia wiary religijnej. Beit Warszawa zatrudnia dwóch rabinów, jednak żaden z nich nie jest członkiem rabinatu polskiego.

www.beit.org.pl


Chabad Lubawicz

      Ruch Chabad-Lubawicz powstał przed 250 laty w rosyjskiej miejscowości Lubawicze. Jest to odłam chasydyzmu - jednego z nurtów istniejących w judaizmie od ok. 350 lat. Chabad-Lubawicz ma swoich wyznawców i ośrodki w wielu krajach. Jego główna siedziba mieści się w Nowym Jorku. Przedstawiciele ruchu w Polsce pochodzą z USA i Izraela, a sama organizacja jest zarejestrowana jako Fundacja Chai. Chabad prowadzi działalność na rzecz środowiska żydowskiego i współpracuje z częścią Gmin Żydowskich w Polsce. W Warszawie ma m.in. swoją synagogę, mykwę (łaźnię rytualną) i zatrudnia rabinów. Tworzy również centra edukacyjne oraz szkoły rabinackie, w których kształcą się chasydzi przybyli z różnych stron świata.

www.chabad.org.pl


      Tak więc wszystkie wymienione organizacje działają na zupełnie różnych podstawach prawnych. Każda ma swoje zadania i cele do wypełnienia. Czasem różne, jednak bardzo często do siebie podobne, szczególnie na polu edukacji i kultury. Członkowie Gminy uczestniczą w wydarzeniach i świętach organizowanych czy to przez TSKŻ, Beit Warszawa, czy przez Chabad Lubawicz. Ważne jest, że taka różnorodność działań i ruchów pomaga w rozwoju szeroko pojętego życia żydowskiego w naszym kraju.

Anna Grzegorzewska

/za: jewish.org.pl /
 

ATTENTION !

About the visits to the grave

of Akiva Eger please get in touch with Mrs. Estera by phone +48 726 100 199 Or via email gekafka@jewish.org.pl

Ambasada Izraela w Polsce

ambas1 (2).jpg

Shabbat - info

The synagogue is closed

until further notice

Uwaga !!!

Gmina zawiesza wszelką działalność

Do odwołania

Zarządzenie Przewodniczącej Alicji Kobus

 

niebieski.jpg

TAGLIT Lipiec''20

talit2.jpgINFORMACJE

Obozy letnie 2020

INFORMACJA TUTAJ

jcc.jpg

15-activity Jewish community of Poznan

15c.jpg

15-lat naszej Gminy

tora.jpg

Zydowski Instytut Historyczny

zih.jpg

Tajemnice Judaizmu

podcast.jpg Kliknij obrazek

Codzienna Miszna

rapoport.jpg

IRENA SENDLER-KONCERT

sendler.jpg

Warsztaty w Gminie

W każdy czwartek od godz.18:15taniec.jpg

C I H

3a.jpg

POLIN

Wirtualny spacer po wystawie stałej

polin.jpg

mhzp_logo_new3755.jpg

Muzeum Galicja

galicja.jpg
fdzz.jpg

nissenbaum.jpg

Kulmhof am Ner

kulmhof1.jpg Kliknij obrazek

Shavei Polska

shavei.jpg

Szalom TV

szalomtv.jpg

Muzyka klezmerska

radio kl.jpg

Copyright © 2008 by www.poznan.jewish.org.pl