POLUB NAS :)

facebook.jpg

info kontakt

Kontakt z biurem Gminy

tylko drogą mailową

Fundacja Synagoga Nowa

PIC 913955244
2016-04-04_101608.jpg

JUDAICA

magen_1.jpg

KOL POLIN

Zarys dziejów osadnictwa żydowskiego w Poznaniu XIII-XVII w.

Początki osadnictwa żydowskiego w Poznaniu sięgają drugiej połowy XIII wieku. Prawdopodobnie już w momencie lokacji miasta w 1254 roku oraz wyznaczania parceli i pierwotnych ulic określona została strefa, gdzie mogli osiedlać się Żydzi. Od tego momentu dzieje Gminy żydowskiej były nierozerwalnie związane z historią miasta aż do wybuchu II wojny światowej.


 

 

 

Zarys dziejów poznańskich Żydów opracował dr Rafał Witkowski -

dziekan wydz. Historii UAM w Poznaniu.

 

W 1264 roku książe Bolesław Pobożny, władający kaliską i poznańską dzielnicą Wielkopolski, wydał przywilej dla ludności żydowskiej w swoim księstwie. Wzorując się na podobnych przywilejach, jakie otrzymali Żydzi mieszkający w Austrii, Czechach i na Węgrzech, określił on prawa i obowiązki wyznawców Judaizmu. Mogli oni posiadać synagogę i cmentarz, podlegając bezpośrednio sądownictwu księcia. Być może już pod koniec XIII wieku założony został najstarszy cmentarz żydowski na tzw. Muszej Górze w okolicy dzisiejszego Placu Wolności. Najstarza wzmianka w żródłach pisanych o istnieniu synagogi pochodzi z ok. 1360 r. Nieco póżniej wymieniony został z imienia pierwszy rabin poznański - Pechno.

W XV wieku działa w Poznaniu szkoła żydowska, tzw. Lamdej Pozna, a dzielnica żydowska zamykała się wokół ówczesnych ulic Żydowskiej (zwanej też Sukiennicą), Tkacką i Małą Żydowską (dziś nieistniejąca). Na tym obszarze gmna posiadała 83 domy, ale wynajmowała dodatkowe od okolicznych chrześcijan. Według wielkości podatku konsumpcyjnego, płaconego przez gminy żydowskie w całym państwie w 1507 r., gmina poznańska była trzecią co do wielkości (po Lwowie i Kazimierzu). Po pożarze miasta w 1590 r. odbudowano także dzielnicę żydowską, którą ponownie zniszczył ogień w 1613 r. Wówczas na kilka lat Żydzi musieli przenieść się na przedmieścia, lecz do roku 1619 powrócili i zbudowali 134 domy i kamienice, które zamieszkiwało ok. 1500 osób. Gmina posiadała własny szpital, szkołę i synagogę. W drugiej połowie XVI wieku na czele wspólnoty stał słynny rabin Juda Loew, znany także jako Maharal z Pragi. Pozycja prawna Żydów zamieszkujących Poznań zależała od przywilejów, jakie otrzymywali od władców, oraz od umów zawieranych z magistratem poznańskim.

 

ATTENTION !

About the visits to the grave of Akiva Eger please get in touch with Mrs. Estera by phone +48 726 100 199 Or via email gekafka@jewish.org.pl

Szabat - informacje

Kochani, spotkania szabatowe odbywają się w każdy niebieski.jpgpiątek o godz. 19:00.Opłaty - infornacja/

W każda sobotę modlitwy w Synagodze odbywają się od godz. 9:30 do 11:00.

POLIN

Wirtualny spacer po wystawie stałej

polin.jpg

15-activity Jewish community of Poznan

15c.jpg

15-lat naszej Gminy

tora.jpg

Codzienna Miszna

rapoport.jpg

IRENA SENDLER-KONCERT

sendler.jpg

Warsztaty w Gminie

taniec.jpg

Blog Leona Jedwabia z Australii

Moja podróz przez Holokaust

jedwab2.jpg 

Albumy PICASA

NASZE ALBUMY KLIKNIJ
erec.jpg
wikipardes.jpg

Koszerne produkty

kosher.jpg

 

mhzp_logo_new3755.jpg
fdzz.jpg

nissenbaum.jpg
wirtualny.jpg
tskz.jpg

Shavei Polska

shavei.jpg
fzplogo.jpg

Chabad

chabad.jpg
torun.jpg

Copyright © 2008 by www.poznan.jewish.org.pl