POLUB NAS :)

facebook.jpg

info kontakt

Kontakt z biurem Gminy

tylko drogą mailową 

poznan@jewish.org.pl

Fundacja Synagoga Nowa

PIC 913955244
2016-04-04_101608.jpg
erec.jpg

Koszerne produkty

kosher.jpg

 

TSKZ

tskz.jpg

Chabad

chabad.jpg
wikipardes.jpg
wirtualny.jpg

JUDAICA

magen_1.jpg

KOL POLIN

Zarys dziejów osadnictwa żydowskiego w Poznaniu XIII-XVII w.

Początki osadnictwa żydowskiego w Poznaniu sięgają drugiej połowy XIII wieku. Prawdopodobnie już w momencie lokacji miasta w 1254 roku oraz wyznaczania parceli i pierwotnych ulic określona została strefa, gdzie mogli osiedlać się Żydzi. Od tego momentu dzieje Gminy żydowskiej były nierozerwalnie związane z historią miasta aż do wybuchu II wojny światowej.


 

 

 

Zarys dziejów poznańskich Żydów opracował dr Rafał Witkowski -

dziekan wydz. Historii UAM w Poznaniu.

 

W 1264 roku książe Bolesław Pobożny, władający kaliską i poznańską dzielnicą Wielkopolski, wydał przywilej dla ludności żydowskiej w swoim księstwie. Wzorując się na podobnych przywilejach, jakie otrzymali Żydzi mieszkający w Austrii, Czechach i na Węgrzech, określił on prawa i obowiązki wyznawców Judaizmu. Mogli oni posiadać synagogę i cmentarz, podlegając bezpośrednio sądownictwu księcia. Być może już pod koniec XIII wieku założony został najstarszy cmentarz żydowski na tzw. Muszej Górze w okolicy dzisiejszego Placu Wolności. Najstarza wzmianka w żródłach pisanych o istnieniu synagogi pochodzi z ok. 1360 r. Nieco póżniej wymieniony został z imienia pierwszy rabin poznański - Pechno.

W XV wieku działa w Poznaniu szkoła żydowska, tzw. Lamdej Pozna, a dzielnica żydowska zamykała się wokół ówczesnych ulic Żydowskiej (zwanej też Sukiennicą), Tkacką i Małą Żydowską (dziś nieistniejąca). Na tym obszarze gmna posiadała 83 domy, ale wynajmowała dodatkowe od okolicznych chrześcijan. Według wielkości podatku konsumpcyjnego, płaconego przez gminy żydowskie w całym państwie w 1507 r., gmina poznańska była trzecią co do wielkości (po Lwowie i Kazimierzu). Po pożarze miasta w 1590 r. odbudowano także dzielnicę żydowską, którą ponownie zniszczył ogień w 1613 r. Wówczas na kilka lat Żydzi musieli przenieść się na przedmieścia, lecz do roku 1619 powrócili i zbudowali 134 domy i kamienice, które zamieszkiwało ok. 1500 osób. Gmina posiadała własny szpital, szkołę i synagogę. W drugiej połowie XVI wieku na czele wspólnoty stał słynny rabin Juda Loew, znany także jako Maharal z Pragi. Pozycja prawna Żydów zamieszkujących Poznań zależała od przywilejów, jakie otrzymywali od władców, oraz od umów zawieranych z magistratem poznańskim.

 

ATTENTION !

About the visits to the grave

of Akiva Eger please get in touch with Mrs. Estera by phone +48 726 100 199 Or via email gekafka@jewish.org.pl

Ambasada Izraela w Polsce

ambas1 (2).jpg

Shabbat - info

Piątek 10 lipca

Zapalenie świec 20:54

Spotykamy się o 19:00

niebieski.jpg

 

 

The National Library of Israel

library1.jpg

Obozy letnie 2020

INFORMACJA TUTAJ

jcc.jpg

15-activity Jewish community of Poznan

15c.jpg

15-lat naszej Gminy

tora.jpg

Zydowski Instytut Historyczny

zih.jpg

Tajemnice Judaizmu

podcast.jpg Kliknij obrazek

Codzienna Miszna

rapoport.jpg

IRENA SENDLER-KONCERT

sendler.jpg

Warsztaty w Gminie

W każdy czwartek od godz.18:15taniec.jpg

C I H

3a.jpg

POLIN

Wirtualny spacer po wystawie stałej

polin.jpg

mhzp_logo_new3755.jpg

Muzeum Galicja

galicja.jpg
fdzz.jpg

nissenbaum.jpg

Kulmhof am Ner

kulmhof1.jpg Kliknij obrazek

Shavei Polska

shavei.jpg

Szalom TV

szalomtv.jpg

Muzyka klezmerska

radio kl.jpg

Copyright © 2008 by www.poznan.jewish.org.pl