POLUB NAS :)

facebook.jpg

info kontakt

Kontakt z biurem Gminy

tylko drogą mailową

Fundacja Synagoga Nowa

PIC 913955244
2016-04-04_101608.jpg

JUDAICA

magen_1.jpg

KOL POLIN

Okres Wielkiego Księstwa Poznańskiego do II WŚ  Email

Konieczność zmian w położeniu prawnym i społecznym ludności żydowskiej zmusiła władze pruskie do działania. Naczelny Prezes Prowincji Poznańskiej Eduward Flottwell ogłosił 1 czerwca 1833 roku Tymczasowe zarządzanie względem Żydostwa w Wielkim Księstwie Poznańskim, które podzieliło ludność żydowską na dwie kategorie: naturalizowanych i tolerowanych.

Żydzi naturalizowani otrzymali prawa cywilne, mogli wybierać sobie miejsca zamieszkania w obrębie prowincji, wykonywać wybrany zawód oraz kupować nieruchomości. Musieli jednak wykazać się posiadaniem odpowiedniego majątku, znajomością języka niemieckiego i porzuceniem tradycyjnego stroju. Na Żydów tolerowanych nałożono określone restrykcje prawne i ekonomiczne. Do 1848 r. naturalizację uzyskało w Poznaniu 1005 Żydów (16% całej żydowskiej populacji). Uchwalona w okresie Wiosny Ludów konstytucja Prus z 5 grudnia 1848 r. zniosła podział na dwie kategorie, gwarantując wszystkim prawa obywatelskie. Nowa konstytucja Prus z 1850 r. przywróciła niektóre antyżydowskie przepisy, ale zostały one zniesione ostatecznie po zjednoczeniu Rzeszy (1871 r.). Rozpoczął się wówczas intensywny proces przyjmowania kultury niemieckiej, asymilacji narodowej, stopniowej migracji Żydów poznańskich do innych miast Rzeszy oraz emigracji (głównie do Stanów Zjednoczonych). W 1861 r. gmina żydowska w Poznaniu liczyła 7964 osoby, ale potem stale zmniejszała się.

W listopadzie 1918 r. Żydzi poznańscy utworzyli Żydowską Radę Ludową, przekształconą w 1921 r. w Związek Żydów Wielkopolskich. Znaczna część Żydów poznańskich po zakończeniu I wojny światowej wyemigrowała do Niemiec, a w Poznaniu zaczęli osiedlać się Żydzi z innych miast wielkopolski oraz z dawnego zaboru rosyjskiego. W 1919 r. po raz ostatni wybrany został w wyborach do władz miejskich przedstawiciel ludności żydowskiej z osobnej żydowskiej listy wyborczej.

W 1921 r. mieszkało w Poznaniu tylko 2088 Żydów, którzy stanowili ponad 1 procent populacji miasta. Ostatnim rabinem gminy poznańskiej został Dawid Szyje Sender (1903-1942 ?), kierujący już wspólnotą od 1928 roku, kiedy jego poprzednik Jakub Freiman (1866-1937), wyjechał do Berlina.

W momencie wybuchu II wojny światowej w Poznaniu mieszkało ponad 2000 Żydów. Zimą 1939-1940 r. żydowscy mieszkańcy Poznania i okolic zostali wysiedleni do Generalnego Gubernatorstwa, co oznaczało przekreslenie wielowiekowej obecności Żydów w Poznaniu.

/wikipedia/

 

ATTENTION !

About the visits to the grave of Akiva Eger please get in touch with Mrs. Estera by phone +48 726 100 199 Or via email gekafka@jewish.org.pl

Shabbat - info

Kochani, spotykamy się w każdy niebieski.jpgpiątek pół godz. przed zapaleniem świec !!!

Every Friday,we meet half an hour before  lighting candles Stawna str 10

Opłaty - infornacje

W każda sobotę modlitwy w Synagodze odbywają się od godz. 9:30 do 11:00.

The synagogue is open every Saturday at 09:30-11:00am.

Simchat Torah

Zapalenie świec dla Poznania po godz. 18:37

Prosimy o przybycie min półgodz. wcześniej.

simchat.jpgOPŁATY za świąteczny posiłek

POLIN

Wirtualny spacer po wystawie stałej

polin.jpg

15-activity Jewish community of Poznan

15c.jpg

15-lat naszej Gminy

tora.jpg

Codzienna Miszna

rapoport.jpg

IRENA SENDLER-KONCERT

sendler.jpg

Warsztaty w Gminie

taniec.jpg

Blog Leona Jedwabia z Australii

Moja podróz przez Holokaust

jedwab2.jpg 

Albumy PICASA

NASZE ALBUMY KLIKNIJ
erec.jpg
wikipardes.jpg

Koszerne produkty

kosher.jpg

 

mhzp_logo_new3755.jpg
fdzz.jpg

nissenbaum.jpg
wirtualny.jpg
tskz.jpg

Shavei Polska

shavei.jpg
fzplogo.jpg

Chabad

chabad.jpg
torun.jpg

Copyright © 2008 by www.poznan.jewish.org.pl