POLUB NAS :)

facebook.jpg

info kontakt

Kontakt z biurem Gminy

tylko drogą mailową 

poznan@jewish.org.pl

Fundacja Synagoga Nowa

PIC 913955244
2016-04-04_101608.jpg
erec.jpg

Koszerne produkty

kosher.jpg

 

TSKZ

tskz.jpg

Chabad

chabad.jpg
wikipardes.jpg
wirtualny.jpg

JUDAICA

magen_1.jpg

KOL POLIN

Talmud Babiloński a Jerozolimski...  Email
EDUKACJA
Jakie są różnice między Talmudem Babilońskim a Jerozolimskim i dlaczego częściej odwołujemy się do Babilońskiego?
odpowiedź:
Na początku byli tanaici (tanaim od 'tana' - 'uczony') - mędrcy działający w Ziemi Jisraela w I i II wieku n.e., którzy spisywali misznajot, czyli nauki dotąd zachowywane i utrwalane przez powtarzanie na głos. Najważniejsi tanaici to rabi Jehoszua, Eliezer, Akiwa, Jose, Meir, Eleazar i Jochanan ben Zakaj. W II wieku rabi Jehuda Hanasi, przewodniczący Sanhedrynu, 
zredagował teksty wielu misznajot i powstała Miszna, która jest podstawą Talmudu. Ma ona sześć porządków (sedarim), 63 traktaty (masechtot).
 
Misznajot, które nie znalazły się w Misznie, tworzą Berajtę ('naukę na zewnątrz'). Nie są one zebrane w jednym tomie, ale rozproszone, jakkolwiek najbardziej popularnym zbiorem berajtot jest Tosefta ('dodatek').
 
I od tego momentu zaczyna się historia tworzenia Talmudów: Babilońskiego i Jerozolimskiego.
 
Oba Talmudy tworzyli amoraici ['amar' znaczy 'mówić', 'objaśniać', ale także 'uczyć' w misznaickim hebrajskim]. Ośrodki tworzenia Talmudów były dwa. Jisrael - np. Cezarea, Tyberiada, Lydda, Seforis. Babilonia - np. Sura, Nehardeia, Mata Mahasja. Czas powstawania: 200-500 n.e.
 
Mówi się o pięciu pokoleniach amoraitów palestyńskich (jerozolimskich) - każdy z nich to rabbi. Wymienia się siedem (lub osiem) pokoleń amoraitów babilońskich - każdy z nich to raw. Oba te ośrodki zajmowały się omawianiem prawie identycznej Miszny. Ich dyskusje zostały zapisane jako dwie Gemary, które razem z Miszną tworzą dwa Talmudy.
 
Talmud Jerozolimski zredagował rabbi Jochanan w końcu IV i początku V wieku. W języku zachodnioaramejskim i hebrajskim misznaickim.
 
Talmud Babiloński około sto lat później zredagowali raw Aszi i raw Rawina w języku wschodnioaramejskim i hebrajskim misznaickim.
 
I teraz ważny moment: w końcu redakcji Talmudu Babilońskiego uczestniczyli saworaici ('sawar' - 'myśleć', 'badać') następcy amoraitów i oni nadali Talmudowi Babilońskiemu bardziej wypracowany kształt. Po nich przyszli z kolei ich następcy - gaonim ('gaon'- 'duma', 'wspaniałość'). Na prawie 600 lat! Ci skupili się nad Talmudem Babilońskim, jako bardziej "aktualnym" (jego redakcję zakończono później) raczej, niż nad Jerozolimskim. Także dlatego, że Babiloński był obszerniejszy. Przez następne około 500 lat wnosili do niego dalsze udoskonalenia i poprawki. Talmud Babiloński w ich wersji redakcyjnej - przeprowadzonej dokładnie, bez pośpiechu, ze zwróceniem uwagi na detal - uzyskał zdecydowana "przewagę" nad Talmudem Jerozolimskim, który jest także studiowany w jesziwach, ale Babiloński traktuje się jako ważniejszy ze względu na obszerność, większą liczbę poruszanych zagadnień, większą wnikliwość, doskonałość redakcji i tradycję.
 
Uwaga: Co prawda i amoraici z Babilonii i amoraici z Erec Jisrael pisali komentarze do Miszny zredagowanej przez r. Jehudę Hanasiego, ale uważa się, że twórcy Talmudu Jerozolimskiego mieli dostęp do nieco wcześniejszej wersji, a Babilońskiego - do ostatecznej.
 
Paweł Jędrzejewski
 

ATTENTION !

About the visits to the grave

of Akiva Eger please get in touch with Mrs. Estera by phone +48 726 100 199 Or via email gekafka@jewish.org.pl

Ambasada Izraela w Polsce

ambas1 (2).jpg

Shabbat - info

Kochani, spotykamy się
w każdy niebieski.jpgpiątek o 17:00
Every Friday,we meet  on 5:00 pm
10 Stawna str./ Poznan 61-759
Opłaty - infornacje
W każda sobotę Synagoga otwarta
w godz. 9:30 -11:00.
  Every Saturday the synagogue
is open at 09:30-11:00am.

TAGLIT Lipiec''20

talit2.jpgINFORMACJE

15-activity Jewish community of Poznan

15c.jpg

15-lat naszej Gminy

tora.jpg

Tajemnice Judaizmu

podcast.jpg Kliknij obrazek

Codzienna Miszna

rapoport.jpg

IRENA SENDLER-KONCERT

sendler.jpg

Warsztaty w Gminie

W każdy czwartek od godz.18:15taniec.jpg

C I H

3a.jpg

POLIN

Wirtualny spacer po wystawie stałej

polin.jpg

mhzp_logo_new3755.jpg

Muzeum Galicja

galicja.jpg
fdzz.jpg

nissenbaum.jpg

Kulmhof am Ner

kulmhof1.jpg Kliknij obrazek

Shavei Polska

shavei.jpg

Szalom TV

szalomtv.jpg

Muzyka klezmerska

radio kl.jpg

Copyright © 2008 by www.poznan.jewish.org.pl