POLUB NAS :)

facebook.jpg

Nasz You Tube

ytube.jpg

KONTAKT

BIURO

Fundacja Synagoga Nowa

PIC 913955244
2016-04-04_101608.jpg

The National Library of Israel

library1.jpg

Posen Library

KLIK library.jpg

Kalendarz

  calenda1.jpg

TSKZ

tskz.jpg

Bar Micwa Ryana

Kliknij TUTAJ rayan2.jpg

Blog Leona Jedwabia z Australii

Moja podróz przez Holokaust

jedwab2.jpg 

erec.jpg

Koszerne produkty

kosher4.jpg

 

Chabad

chabad.jpg
wikipardes.jpg

JUDAICA

magen_1.jpg

Szalom TV

szalomtv.jpg

KOL POLIN

Talmud Babiloński a Jerozolimski...  Email
EDUKACJA
Jakie są różnice między Talmudem Babilońskim a Jerozolimskim i dlaczego częściej odwołujemy się do Babilońskiego?
odpowiedź:
Na początku byli tanaici (tanaim od 'tana' - 'uczony') - mędrcy działający w Ziemi Jisraela w I i II wieku n.e., którzy spisywali misznajot, czyli nauki dotąd zachowywane i utrwalane przez powtarzanie na głos. Najważniejsi tanaici to rabi Jehoszua, Eliezer, Akiwa, Jose, Meir, Eleazar i Jochanan ben Zakaj. W II wieku rabi Jehuda Hanasi, przewodniczący Sanhedrynu, 
zredagował teksty wielu misznajot i powstała Miszna, która jest podstawą Talmudu. Ma ona sześć porządków (sedarim), 63 traktaty (masechtot).
 
Misznajot, które nie znalazły się w Misznie, tworzą Berajtę ('naukę na zewnątrz'). Nie są one zebrane w jednym tomie, ale rozproszone, jakkolwiek najbardziej popularnym zbiorem berajtot jest Tosefta ('dodatek').
 
I od tego momentu zaczyna się historia tworzenia Talmudów: Babilońskiego i Jerozolimskiego.
 
Oba Talmudy tworzyli amoraici ['amar' znaczy 'mówić', 'objaśniać', ale także 'uczyć' w misznaickim hebrajskim]. Ośrodki tworzenia Talmudów były dwa. Jisrael - np. Cezarea, Tyberiada, Lydda, Seforis. Babilonia - np. Sura, Nehardeia, Mata Mahasja. Czas powstawania: 200-500 n.e.
 
Mówi się o pięciu pokoleniach amoraitów palestyńskich (jerozolimskich) - każdy z nich to rabbi. Wymienia się siedem (lub osiem) pokoleń amoraitów babilońskich - każdy z nich to raw. Oba te ośrodki zajmowały się omawianiem prawie identycznej Miszny. Ich dyskusje zostały zapisane jako dwie Gemary, które razem z Miszną tworzą dwa Talmudy.
 
Talmud Jerozolimski zredagował rabbi Jochanan w końcu IV i początku V wieku. W języku zachodnioaramejskim i hebrajskim misznaickim.
 
Talmud Babiloński około sto lat później zredagowali raw Aszi i raw Rawina w języku wschodnioaramejskim i hebrajskim misznaickim.
 
I teraz ważny moment: w końcu redakcji Talmudu Babilońskiego uczestniczyli saworaici ('sawar' - 'myśleć', 'badać') następcy amoraitów i oni nadali Talmudowi Babilońskiemu bardziej wypracowany kształt. Po nich przyszli z kolei ich następcy - gaonim ('gaon'- 'duma', 'wspaniałość'). Na prawie 600 lat! Ci skupili się nad Talmudem Babilońskim, jako bardziej "aktualnym" (jego redakcję zakończono później) raczej, niż nad Jerozolimskim. Także dlatego, że Babiloński był obszerniejszy. Przez następne około 500 lat wnosili do niego dalsze udoskonalenia i poprawki. Talmud Babiloński w ich wersji redakcyjnej - przeprowadzonej dokładnie, bez pośpiechu, ze zwróceniem uwagi na detal - uzyskał zdecydowana "przewagę" nad Talmudem Jerozolimskim, który jest także studiowany w jesziwach, ale Babiloński traktuje się jako ważniejszy ze względu na obszerność, większą liczbę poruszanych zagadnień, większą wnikliwość, doskonałość redakcji i tradycję.
 
Uwaga: Co prawda i amoraici z Babilonii i amoraici z Erec Jisrael pisali komentarze do Miszny zredagowanej przez r. Jehudę Hanasiego, ale uważa się, że twórcy Talmudu Jerozolimskiego mieli dostęp do nieco wcześniejszej wersji, a Babilońskiego - do ostatecznej.
 
Paweł Jędrzejewski
 

Am Israel Chai !

AKIVA EGER

Czytaj TUTAJ

2a.jpg

 

Ambasada Izraela w Polsce

ambas1 (2).jpg

Hebrajski w Gminie

Chetnych do nauki

prosimy o kontakt

hebr2.jpg

15-activity Jewish community of Poznan

15c.jpg

15-lat naszej Gminy

tora.jpg

IRENA SENDLER-KONCERT

sendler.jpg

Codzienna Miszna

rapoport.jpg

Tajemniczy świat Żydów YTtajemniczy.jpg

 

oraz na  Facebooku

JEWISH.pl

 jewish.jpg

EC CHAIM

ec-chaim.jpg

Shavei Polska

shavei.jpg

Zydowski Instytut Historyczny

zih.jpg

C I H

3a.jpg
wirtualny.jpg

POLIN

Wirtualny spacer po wystawie stałej

polin.jpg

mhzp_logo_new3755.jpg

Muzeum Galicja

galicja.jpg
fdzz.jpg

nissenbaum.jpg

Trzemeszno

logo.jpg+ lista nazwisk

Kulmhof am Ner

kulmhof1.jpg Kliknij obrazek

Shimon Peres Funeral

simon2.jpg

Copyright © 2008 by www.poznan.jewish.org.pl