POLUB NAS :)

facebook.jpg

info kontakt

Kontakt z biurem Gminy

tylko drogą mailową 

poznan@jewish.org.pl

Fundacja Synagoga Nowa

PIC 913955244
2016-04-04_101608.jpg
erec.jpg

Koszerne produkty

kosher.jpg

 

TSKZ

tskz.jpg

Chabad

chabad.jpg
wikipardes.jpg
wirtualny.jpg

JUDAICA

magen_1.jpg

KOL POLIN

Spożywanie potraw mlecznych i mięsnych.  Email
Edukacja..

Często zadawane są nam pytania, jak to jest , że robimy przerwy pomiędzy posiłkiem mięsmym a mlecznym ?

Znany nam z wielu artykułów talmudysta Paweł Jędrzejewski, odpowiada na pytanie. Warto wiedzieć, zachęcamy do zapoznania sie z kolejnym zwyczajem żydowskim.

Istnieją dwie, zupełnie różne zasady obowiązujące w zależności od tego, czy chodzi o spożywanie mleka (lub jakichkolwiek produktów mlecznych) po jedzeniu mięsa, czy też o jedzenie mięsa po spożyciu produktu lub pokarmu wytwarzanego z mleka (lub po wypiciu mleka).

• Po spożyciu mięsa należy odczekać sześć godzin (w niektórych społecznościach żydowskich ten czas wynosi trzy godziny, a zupełnym wyjątkiem są Żydzi holenderscy, którzy czekają jedną godzinę), nim rozpocznie się jedzenie produktów mlecznych. W Polsce przestrzega się okresu sześciogodzinnego.
• Natomiast po zjedzeniu potrawy mlecznej lub po piciu mleka, odczekiwanie nie jest halachicznie wymagane, chociaż niektórzy stosują zwyczajowo zasadę półgodzinnej przerwy. Istnieje jednak wyjątek od tej reguły: po zjedzeniu twardego, dojrzałego (np. żółtego) sera należy odczekać sześć godzin. We wszystkich innych przypadkach wystarczy zjeść kawałek chleba i popić go jakimś napojem, a także wypłukać usta.

Wszystkie zakazy łączenia pokarmów mlecznych z mięsem wynikają z isur achila (zakazu spożywania), isur hanaa (zakazu odnoszenia korzyści) i isur biszul (zakazu gotowania) - mleka z mięsem. Zakazy te, wyinterpretowane z Tory, należą do kategorii praw chukim, tzn. takich, których nie jesteśmy w stanie zrozumieć, bo przekraczają ludzką logikę.
Interesującą interpretacją tych zakazów jest ich wyjaśnienie odwołujące się do symboli: mleko symbolizuje życie (jest pokarmem nowo narodzonej istoty), a mięso (fragment ciała martwego zwierzęcia) – symbolizuje śmierć. Mieszanie tych dwóch, tak silnie nacechowanych symbolicznym znaczeniem składników, stwarza dysonans sprzeczny z głębokim, duchowym porządkiem świata. Werset z Tory (Szemot 23, 19), stanowiący podstawę powyższych zakazów, stwierdza dosłownie: „Nie będziesz gotował koźlęcia [gdi] w mleku matki jego [bachalew imo]” (zakaz ten wymieniony jest w Torze trzykrotnie). W tym zdaniu opozycja życie – śmierć jest widoczna ze szczególną siłą (młode zwierzę – martwe i gotowane w substancji, która przecież miała zapewniać mu życie).

Inne wyjaśnienia (Majmonides) sugerują, że gotowanie koźlęcia w mleku mogło być zwyczajem Kanaanitów.

 

ATTENTION !

About the visits to the grave

of Akiva Eger please get in touch with Mrs. Estera by phone +48 726 100 199 Or via email gekafka@jewish.org.pl

Ambasada Izraela w Polsce

ambas1 (2).jpg

Shabbat - info

Kochani, spotykamy się
w każdy niebieski.jpgpiątek o 17:00
Every Friday,we meet  on 5:00 pm
10 Stawna str./ Poznan 61-759
Opłaty - infornacje
W każda sobotę Synagoga otwarta
w godz. 9:30 -11:00.
  Every Saturday the synagogue
is open at 09:30-11:00am.

TAGLIT Lipiec''20

talit2.jpgINFORMACJE

15-activity Jewish community of Poznan

15c.jpg

15-lat naszej Gminy

tora.jpg

Tajemnice Judaizmu

podcast.jpg Kliknij obrazek

Codzienna Miszna

rapoport.jpg

IRENA SENDLER-KONCERT

sendler.jpg

Warsztaty w Gminie

W każdy czwartek od godz.18:15taniec.jpg

C I H

3a.jpg

POLIN

Wirtualny spacer po wystawie stałej

polin.jpg

mhzp_logo_new3755.jpg

Muzeum Galicja

galicja.jpg
fdzz.jpg

nissenbaum.jpg

Kulmhof am Ner

kulmhof1.jpg Kliknij obrazek

Shavei Polska

shavei.jpg

Szalom TV

szalomtv.jpg

Muzyka klezmerska

radio kl.jpg

Copyright © 2008 by www.poznan.jewish.org.pl