POLUB NAS :)

facebook.jpg

KONTAKT

BIURO

Fundacja Synagoga Nowa

PIC 913955244
2016-04-04_101608.jpg

The National Library of Israel

library1.jpg

Posen Library

KLIK library.jpg

Kalendarz

 

KLIKNIJ TUTAJ calenda1.jpg

Bar Micwa Ryana

Kliknij TUTAJ rayan2.jpg

Blog Leona Jedwabia z Australii

Moja podróz przez Holokaust

jedwab2.jpg 

erec.jpg

Koszerne produkty

kosher4.jpg

 

Chabad

chabad.jpg
wikipardes.jpg

JUDAICA

magen_1.jpg

Szalom TV

szalomtv.jpg

KOL POLIN

Pierwsze Przykazanie z dziesięciu  Email
Do Stowarzyszenia 614-Przykazania napływają ciekawe pytania, warto je przytoczyć :

pytanie:

Katechizm katolicki i nie tylko on podaje, że pierwsze przykazanie zaczyna się od "Nie będziesz miał bogów cudzych przede mną". A jaka jest myśl żydowska na temat pierwszego? Czy jest tzw. "wstęp" jak to mówi katechizm "Jam jest Pan Bóg twój...", a później przykazania?

odpowiedź :

Jest inaczej.
 
Oto pierwsze dwa przykazania:
 
1. Istnienie Boga. Zaczyna się od wersetu 20:2 "Ja jestem Haszem, twój Bóg (...)" i kończy na wersecie następnym (20:3).
 
2. Zakaz bałwochwalstwa. Od wersetu 20:3 "Nie wolno ci mieć innych Bogów oprócz Mnie" do wersetu 20:6 włącznie.
 
Czy pierwsze przykazanie z Dekalogu jest rzeczywiście przykazaniem?
Na to pytanie nie istnieje jednoznaczna odpowiedź. Zdania są podzielone.
 
Ja jestem Haszem, twój Bóg, który wywiódł cię z ziemi egipskiej, z domu niewoli (Szemot 20:2) było traktowane jako przykazanie wiary w jedynego Boga (Majmonides).
 
Jednak Jicchak ben Jehuda Abrawanel (1437-1508) twierdził, że nie można uważać powyższego wersetu za przykazanie, ponieważ jeżeli wierzymy w Boga, czynimy to dlatego, że w Niego wierzymy, a nie dlatego, że jest to przykazane.
 
Dlaczego?
 
Bo jeżeli nie wierzymy w Boga, to od kogo pochodzi nakaz wiary w Jego istnienie?!
Ponadto Dziesięcioro Przykazań nie jest przecież wcale nazywane Aseret ha-Micwot ale Aseret ha-Dibrot (Dziesięć Oświadczeń) właśnie przede wszystkim dlatego, że otwierający je werset ma charakter stwierdzenia, na podstawie którego Bóg nakazuje oraz zakazuje i można je interpretować w taki sposób: Ponieważ wyprowadziłem was z ziemi egipskiej, mam prawo nakazywać wam szanowanie rodziców, przestrzeganie Szabatu, niemordowanie itd.
 
Jednak większość mędrców judaizmu dostrzega w Pierwszym Przykazaniu nakaz wiary w Boga i przychyla się do stanowiska Majmonidesa (Rambama).
...
Oto pełna lista Dziesięciu Boskich Oświadczeń (według najpowszechniej akceptowanego, tradycyjnego podziału):
 
Najpierw Dekrety ogłoszone przez Boga w pierwszej osobie.
 
1. Istnienie Boga. Zaczyna się od wersetu 20:2 "Ja jestem Haszem, twój Bóg (...)" i kończy na wersecie następnym (20:3).
 
2. Zakaz bałwochwalstwa. Od wersetu 20:3 "Nie wolno ci mieć innych Bogów oprócz Mnie" do wersetu 20:6 włącznie.
Następne Dekrety zostały przekazane - według niektórych interpretacji (np. Makot 24a) - zgromadzonemu przed górą Synaj ludowi już przez Moszego (Mojżesza), ponieważ ludzie byli przerażeni obecnością Boga.
Konsekwentnie więc, Bóg pojawia się tu już w trzeciej osobie l.p.
 
3. Zakaz przysięgania na próżno (dosłownie: niesienia Imienia Boga w złej sprawie). Wyłącznie werset 20:7.
 
4. Przestrzeganie Szabatu. Od wersetu 20;8 do wersetu 20:11
 
5. Szanowanie rodziców. Werset 20:12
 
6. Zakaz morderstwa. (nie błędne tłumaczenie: "nie zabijaj", ale: "nie morduj"). Werset 20:13
 
7. Zakaz cudzołóstwa. Również werset 20:13
 
8. Zakaz kradzieży (porywania człowieka). Werset 20:13
 
9. Zakaz składania fałszywego świadectwa. Także 20:13
 
10. Zakaz pożądania cudzej własności. Werset 20:14
 
Dekrety te powtórzone są w Dewarim (rozdział 5). Różnice polegają na użyciu w drugiej wersji nieco innych słów. Na przykład, gdy w Szemot o Szabacie powiedziane jest "zachor", czyli "pamiętaj", to w Dewarim znajdujemy w tym miejscu "szamor" ("przestrzegaj").
 
Aseret hadibrot spisane były na dwóch tablicach, na każdej znajdowało się ich pięć. Na pierwszej - przykazania dotyczące relacji pomiędzy człowiekiem a Bogiem (bein adam leMakom) [przykazanie o szacunku dla rodziców obejmuje trzeciego partnera w stworzeniu człowieka - Boga], a na drugiej - dotyczące relacji pomiędzy człowiekiem a drugim człowiekiem (bein adam lechawero).
 
Jak wspomnieliśmy, istnieją poglądy, że werset 20:2 ("Ja jestem Haszem, twój Bóg [...]") nie należy w ogóle do Aseret hadibrot, a pierwszym przykazaniem jest werset 20:3 ("Nie wolno ci mieć innych bogów oprócz Mnie"), a następny werset - 20:4 ("Nie wolno ci zrobić sobie figury, żadnego wyobrażenia tego, co jest w niebie na górze, ani tego, co jest na ziemi w dole, ani tego, co jest w wodzie poniżej lądu.") - jest przykazaniem drugim. Takie opinie są jednak w zdecydowanej mniejszości.
 

Pray for Izrael

200w.gif

Am Israel Chai !

AKIVA EGER

Czytaj TUTAJ

2a.jpg

 

Hebrajski w Gminie

Chetnych do nauki

prosimy o kontakt

hebr2.jpg

Ambasada Izraela w Polsce

ambas1 (2).jpg

15-activity Jewish community of Poznan

15c.jpg

15-lat naszej Gminy

tora.jpg

IRENA SENDLER-KONCERT

sendler.jpg

Codzienna Miszna

rapoport.jpg

Tajemniczy świat Żydów YTtajemniczy.jpg

 

oraz na  Facebooku

JEWISH.pl

KLIK jewish.jpg

EC CHAIM

ec-chaim.jpg

Shavei Polska

shavei.jpg

Zydowski Instytut Historyczny

zih.jpg

C I H

3a.jpg
wirtualny.jpg

TSKZ

tskz.jpg

POLIN

Wirtualny spacer po wystawie stałej

polin.jpg

mhzp_logo_new3755.jpg

Muzeum Galicja

galicja.jpg
fdzz.jpg

nissenbaum.jpg

Trzemeszno

logo.jpg+ lista nazwisk

Kulmhof am Ner

kulmhof1.jpg Kliknij obrazek

Shimon Peres Funeral

simon2.jpg

Copyright © 2008 by www.poznan.jewish.org.pl