POLUB NAS :)

facebook.jpg

info kontakt

Kontakt z biurem Gminy

tylko drogą mailową 

poznan@jewish.org.pl

Fundacja Synagoga Nowa

PIC 913955244
2016-04-04_101608.jpg
erec.jpg

Koszerne produkty

kosher.jpg

 

TSKZ

tskz.jpg

Chabad

chabad.jpg
wikipardes.jpg
wirtualny.jpg

JUDAICA

magen_1.jpg

KOL POLIN

Letnia edukacja Polin 2019  Email

Szczegółowe informacje

***For english scroll down***
Rusza rekrutacja do V edycji POLIN Meeting Point szkoły letniej dla studentów z Polski, Izraela, Niemiec i Ukrainy. Tegoroczna edycja szkoły odbędzie się w terminie 19 sierpnia – 1 września w Muzeum Historii Żydów Polskich POLIN w Warszawie. Zgłoszenia przyjmujemy do 1 maja 2019 roku./Link do strony /
W tym roku podejmiemy temat emigracji, skupiając się na wyjazdach emigracyjnych polskich Żydów w latach 1881-1939. Uczestniczki i Uczestnicy szkoły lepiej poznają przyczyny, które skłaniały Żydów do opuszania swoich domów oraz miejsca, do których się udawali. Dowiedzą się, co ze sobą zabierali, jak rozpoczynali nowe życie w nowym miejscu, jakie więzi łączyły ich z krajem pochodzenia i w jaki sposób przyczyniali się do rozwoju państw, które ich przyjęły. Przyjrzymy się historiom wybranych żydowskich emigrantów i emigrantek, akcentując przy tym złożoność ich losów i wyborów, których musieli dokonać.

Kogo szukamy

Do udziału w szkole letniej zapraszamy studentów i studentki oraz absolwentów i absolwentki (którzy uzyskali dyplom lub absolutorium w ciągu ostatnich 3 lat ) szkół wyższych z Polski, Niemiec, Izraela i Ukrainy, którzy chcieliby spotkać się w międzynarodowej grupie młodych ludzi i porozmawiać o wspólnej historii państw europejskich oraz Izraela i jej współczesnym znaczeniu, podczas ciekawych wykładów i warsztatów prowadzonych przez ekspertów i ekspertki a także poszukać inspiracji do własnych badań naukowych.

Aplikuj do 1 maja: https://bit.ly/2Yq3I9v

Program
Podczas 2-tygodniowego programu zajmiemy się:
- politycznymi i społecznymi uwarunkowaniami emigracji polskich Żydów;
- emigracją Żydów do USA, Palestyny, Wielkiej Brytanii, Niemiec i Argentyny;
- konsekwencjami migracji: dla krajów, z których Żydzi emigrowali oraz dla ich nowych ojczyzn;
- kobiecą perspektywą i tym, jak fala migracji zmieniła sytuację i rolę kobiet.

Jak to wygląda w praktyce

POLIN Meeting Point to dwa tygodnie warsztatów, wykładów, dyskusji oraz zajęć integracyjnych, prowadzonych w Muzeum POLIN. Część zajęć prowadzona będzie w oparciu o temat przewodni wystawy czasowej "Gdynia – Tel Awiw", nad którą prace będą trwały w trakcie szkoły letniej.

Więcej informacji o POLIN Meeting Point 2019: https://bit.ly/2Fx2Zuy

Realizacja programu możliwa jest dzięki wsparciu Fundacji Rodziny Nissenbaumów i Stowarzyszenia Żydowski Instytut Historyczny w Polsce.

Szkoła Letnia POLIN Meeting Point została objęta patronatem przez Ambasadę Izraela w Polsce (Ambasada Izraela w Polsce).

//

Recruitment is starting for the V edition of POLIN Meeting Point summer school for university students from Israel, Germany, Poland and Ukraine. This year’s edition of the summer school will be held from 19 August – 1 September at the POLIN Museum of the History of Polish Jews, in Warsaw. We are accepting applications until 1st May, 2019.

This year we will discuss the subject of migration, focusing on the emigration of Polish Jews in the years 1881-1939. The Summer School participants will learn about the causes that drove Jews to leave their homes and about the places they chose as their destination. They will find out what the emigrants took with them, how they settled in their new homelands, what was their bond to the old country and how they contributed to the development of the states they had settled in. They will analyze the selected cases of Jewish emigrants, their complex life stories and difficult choices they were forced to make.

Who can participate

We invite students and graduates (who have received a degree or course completion certificate in the last 3 years) from universities in Poland, Germany, Israel and Ukraine to join the summer school. Those who want to meet in an international group and talk about the common history of European countries and Israel, and its contemporary meaning, during fascinating lectures and workshops conducted by experts, and those who seek inspiration for their own research.

Apply until 1st May: https://bit.ly/2OtmTL8

Program
During the 2-week program, we will deal with:
- political and social context of emigration;
- jewish emigration to the United States, Palestine, Great Britain, Germany and Argentina;
- consequences of emigration for both the countries from which Jews emigrated and their new homelands;
- women’s perspective and how the waves of migration changed the situation and role of women.

Character of the classes

POLIN Meeting Point is two weeks of intensive work. It will include workshops in smaller groups, lectures, discussions and integration workshops, mostly conducted at POLIN Museum. Some of the classes will revolve around the subject of our new temporary exhibition titled Gdynia – Tel Aviv, about to open after the Summer School ends.

Check more information about POLIN Meeting Point 2019: https://bit.ly/2OrKvja

The implementation of the project is possible due to the support of the Nissenbaum Family Foundation and the Association of the Jewish Historical Institute in Poland.

The POLIN Meeting Point Summer Education School is supported by the Israeli Embassy in Warsaw (Ambasada Izraela w Polsce).
 

ATTENTION !

About the visits to the grave

of Akiva Eger please get in touch with Mrs. Estera by phone +48 726 100 199 Or via email gekafka@jewish.org.pl

Ambasada Izraela w Polsce

ambas1 (2).jpg

Shabbat - info

Kochani, spotykamy się
w każdy niebieski.jpgpiątek o 17:00
Every Friday,we meet  on 5:00 pm
10 Stawna str./ Poznan 61-759
Opłaty - infornacje
W każda sobotę Synagoga otwarta
w godz. 9:30 -11:00.
  Every Saturday the synagogue
is open at 09:30-11:00am.

TAGLIT Lipiec''20

talit2.jpgINFORMACJE

15-activity Jewish community of Poznan

15c.jpg

15-lat naszej Gminy

tora.jpg

Tajemnice Judaizmu

podcast.jpg Kliknij obrazek

Codzienna Miszna

rapoport.jpg

IRENA SENDLER-KONCERT

sendler.jpg

Warsztaty w Gminie

W każdy czwartek od godz.18:15taniec.jpg

C I H

3a.jpg

POLIN

Wirtualny spacer po wystawie stałej

polin.jpg

mhzp_logo_new3755.jpg

Muzeum Galicja

galicja.jpg
fdzz.jpg

nissenbaum.jpg

Kulmhof am Ner

kulmhof1.jpg Kliknij obrazek

Shavei Polska

shavei.jpg

Szalom TV

szalomtv.jpg

Muzyka klezmerska

radio kl.jpg

Copyright © 2008 by www.poznan.jewish.org.pl