POLUB NAS :)

facebook.jpg

info kontakt

Kontakt z biurem Gminy

tylko drogą mailową

Fundacja Synagoga Nowa

PIC 913955244
2016-04-04_101608.jpg

JUDAICA

magen_1.jpg

KOL POLIN

Jeszcze o WOLNEJ WOLI:  Email
Edukacja..

Już sam fakt, że Bóg nakazuje człowiekowi w Torze określone postępowanie (nakazuje je, ale do niego NIE ZMUSZA!), świadczy o tym, że człowiek ma prawo sam dokonywać wyboru. Gdyby o wszystkim (wszystkim, a więc także o naszych wyborach) decydowało przeznaczenie, czyli z góry zaplanowany ciąg zdarzeń, człowiek nie musiałby otrzymywać żadnej instrukcji, jak żyć, bo do czego taka instrukcja byłaby potrzebna bezwolnym automatom, których reakcje są zaprogramowane przez ich konstruktora?

Istnienie Prawa (micwot - przykazań) jest najlepszym dowodem na to, że to NIE PRZEZNACZENIE lub PRZYPADEK przesądzają o decyzjach człowieka w najistotniejszych dla niego wyborach.

Najistotniejszych - czyli wyborach etycznych wobec innych ludzi i w wyborach duchowych - wobec Boga.

Jeżeli ludzie nie mieliby wolnej woli, to byłoby OKRUCIEŃSTWEM karać ich za grzechy i ABSURDEM nagradzać za szlachetne i dobre czyny. "Nagroda i kara – i to zarówno ze strony śmiertelników jak i Boga – byłyby wtedy absolutnie niesprawiedliwe. (...) Gdzie byłoby wtedy w ludzkim życiu miejsce na Torę? Jakim prawem i jaką sprawiedliwością mógłby Bóg karać niegodziwych i nagradzać sprawiedliwych?" (Rambam/Majmonides).

Dlatego judaizm odrzuca też pojęcie „grzechu pierworodnego”, bo każdy odpowiada wyłącznie za swoje własne działania i decyzje. Człowiek nie rodzi się ani dobry, ani zły, ale ma w sobie i dobre (jecer hatow), i złe (jecer hara) skłonności. Silniejsze są na początku te złe – każda żywa istota, w tym człowiek, jest z natury egoistą. Te dobre wymagają opieki: nauczania, pielęgnacji – uzyskiwanej przez wychowanie, przede wszystkim etyczne. Które z tych skłonności przekształcą się w czyny, zależy do wolnej woli. Wolna wola nie ma wpływu na okoliczności zewnętrzne, ale niezależnie od nich, niezależnie jakie one są, nasze REAKCJE na te okoliczności mogą być – według judaizmu – kontrolowane przez naszą wolę. Wolną wolę.

/Paweł Jędrzejewski - the 614 commandment/

 

ATTENTION !

About the visits to the grave of Akiva Eger please get in touch with Mrs. Estera by phone +48 726 100 199 Or via email gekafka@jewish.org.pl

Szabat - informacje

Zapraszamy na Szabat

22 czerwca na godz. 19:00

niebieski.jpg

v.jpg

Warsztaty w Gminie

taniec.jpg

15-activity Jewish community of Poznan

15c.jpg

15-lat naszej Gminy

tora.jpg

Codzienna Miszna

rapoport.jpg

Albumy PICASA

NASZE ALBUMY KLIKNIJ

IRENA SENDLER-KONCERT

sendler.jpg
erec.jpg
wikipardes.jpg

Koszerne produkty

kosher.jpg

 

mhzp_logo_new3755.jpg
fdzz.jpg

nissenbaum.jpg
wirtualny.jpg
tskz.jpg

Shavei Polska

shavei.jpg
fzplogo.jpg

Chabad

chabad.jpg
torun.jpg

Copyright © 2008 by www.poznan.jewish.org.pl