POLUB NAS :)

facebook.jpg

info kontakt

Kontakt z biurem Gminy

tylko drogą mailową

Fundacja Synagoga Nowa

PIC 913955244
2016-04-04_101608.jpg

JUDAICA

magen_1.jpg

KOL POLIN

Fałszywe świadectwa cz. II  Email
Edukacja..
W Sanhedrynie fałszywym świadkom groziła bardzo poważna kara za kłamstwo lub za zmowę, szczególnie, gdy oskarżonemu za popełniony czyn mogła zostać wymierzona kara śmierci (świadków musiało być – jak wiemy – co najmniej dwóch, a więc jeżeli OBAJ kłamali, to była to najprawdopodobniej ZMOWA, są to "świadkowie podstępni" - edim zomemim ).

We współczesnym europejskim prawie ktoś, kto kłamie w sądzie pod przysięgą, może być pociągnięty do odpowiedzialności wyłącznie za składanie nieprawdziwych zeznań i kara za takie przestępstwo nie jest zazwyczaj wysoka (np. w polskim prawie jest to kara pozbawienia wolności do lat trzech). Jednocześnie osoba FAŁSZYWIE OSKARŻANA narażona jest często na znacznie większy wyrok. Nie jest to sprawiedliwe.

Inaczej wygląda to w prawie żydowskim – ogłoszonym w Torze.

W Dewarim czytamy: „Jeżeli [zostanie udowodnione], że świadek jest świadkiem fałszywym, który świadczył fałszywie przeciw swojemu bratu, to uczynisz mu TAK SAMO, jak ON [podstępnie] ZAMIERZAŁ UCZYNIĆ swojemu bratu. I usuniesz zło spośród siebie. (…) Nie ulituj się nad [fałszywym świadkiem. Zapłaci swoim] życiem za [próbę odebrania] życia” (19, 18-21). Te wersety Tory stały się podstawą przykazania 523 według "Sefer hachinuch": „Uczynienia świadkom będącym w zmowie TEGO, CO CHCIELI UCZYNIĆ OSKARŻONEMU”.

Kara dla nich była identyczna z tą, jaką otrzymałby oskarżony przez nich człowiek, gdyby im uwierzono.

Traktat Talmudu (Makot) poświęcony temu zagadnieniu stwierdza, że jeżeli dwóch świadków składa fałszywe zeznania dotyczące nieistniejącego długu, to jeżeli oskarżają o np. 200 zuzim, każdy z nich zapłaci karę 100 zuzim, bo muszą podzielić się swoją winą.

Jak bardzo reguły te dążyły do sprawiedliwości udowadnia fakt, że gdy karą dla niewinnego miała być chłosta, fałszywym świadkom odmawiano prawa do dzielenia ich winy tak, jak było to w przypadku pieniędzy. Jeżeli oskarżony przez nich miał otrzymać np. trzydzieści uderzeń, to każdy z nich karany był 30 uderzeniami i liczba ta nie mogła być dzielona pomiędzy dwóch fałszywych (podstępnych) świadków. Uzasadnienie takiego prawa zwraca uwagę na fakt, że uderzenia trafiają w miejsca już bolące, a więc każde kolejne uderzenie jest bardziej bolesne od poprzedniego. Dlatego cierpienie ofiary fałszywych oskarżeń byłoby znacznie większe (gdyby została niesłusznie skazana) niż cierpienie kłamliwych świadków, jeżeli oni otrzymaliby tylko po piętnaście uderzeń. A to byłoby niesprawiedliwe.

(obraz: Sanhedryn w/g siedemnastowiecznej ryciny)

 

/Paweł Jędrzejewski, the 614 commandment/

 

ATTENTION !

About the visits to the grave of Akiva Eger please get in touch with Mrs. Estera by phone +48 726 100 199 Or via email gekafka@jewish.org.pl

Szabat - informacje

Zapraszamy na Szabat

20.04 na godz 19:00

niebieski.jpg

 

Warsztaty w Gminie

taniec.jpg

HEBRAJSKI

Zapraszamy na prywatne

lekcje hebrajskiego

więcej info TUTAJ

hebr1.jpg

15-activity Jewish community of Poznan

15c.jpg

15-lat naszej Gminy

tora.jpg

Codzienna Miszna

rapoport.jpg

Albumy PICASA

NASZE ALBUMY KLIKNIJ

IRENA SENDLER-KONCERT

sendler.jpg
erec.jpg
wikipardes.jpg

Koszerne produkty

kosher.jpg

 

mhzp_logo_new3755.jpg
fdzz.jpg

nissenbaum.jpg
wirtualny.jpg
tskz.jpg

Shavei Polska

shavei.jpg
fzplogo.jpg

Chabad

chabad.jpg
torun.jpg

Copyright © 2008 by www.poznan.jewish.org.pl