POLUB NAS :)

facebook.jpg

info kontakt

Kontakt z biurem Gminy

tylko drogą mailową 

poznan@jewish.org.pl

Fundacja Synagoga Nowa

PIC 913955244
2016-04-04_101608.jpg
erec.jpg

Koszerne produkty

kosher.jpg

 

TSKZ

tskz.jpg

Chabad

chabad.jpg
wikipardes.jpg
wirtualny.jpg

JUDAICA

magen_1.jpg

KOL POLIN

Czym jest Sheol? Czy to piekło?  Email
Szeol jest słowem hebrajskim i pojawia się wielokrotnie w Biblii Hebrajskiej. Wbrew popularnym przekonaniom, oryginalnie słowo szeol nie oznaczało ani „życia po życiu”, ani tym bardziej „piekła”, a po prostu „grób” – nie konkretny grób konkretnego człowieka, ale „głębokość poniżej powierzchni ziemi” – miejsce, gdzie trafiają ludzkie ciała po śmierci, niezależnie od tego, kim był zmarły człowiek. Dopiero w późniejszych interpretacjach szeol zaczęło się 
utożsamiać z otchłanią, metaforycznie rozumianym miejscem, gdzie człowiek przebywa po śmierci.
 
W Bereszit (37, 35) czytamy: Wajakumu chol banaw wechol bnotaw lenachamo wajemaen lehitnachem wajomer ki ered el beni awel szeola wajewk oto awiw. Są to słowa, które wypowiada Jaakow na wieść o (rzekomej) śmierci syna – Josefa (poniżej obraz Diego Velazqueza pokazujący ten moment), który naprawdę został sprzedany przez braci kupcom Midianitom.
 
Biblia Tysiąclecia unika jednoznacznego tłumaczenia, podając ten werset w języku polskim jako: „Gdy zaś wszyscy jego synowie i córki usiłowali go pocieszać, nie słuchał pociech, mówiąc: »Już w smutku zejdę za synem moim do Szeolu«. I ojciec jego [nadal] go opłakiwał”.
 
Jednak poprawne tłumaczenie (Bereszit, Tora Pardes Lauder) brzmi: „Próbowali wszyscy jego synowie i wszystkie jego córki pocieszyć go, ale odmawiał pocieszenia i mówił: Zejdę w żałobie do grobu, do mojego syna. I jego ojciec go opłakiwał”. Oczywiste jest, że Jaakow nie mówi o konkretnym grobie, ale metaforycznie nazywa swoją śmierć „zejściem do grobu”.
 
Najpopularniejszy przekład angielskojęzyczny (tzw. Biblia Króla Jakuba z 1611 roku) tłumaczy szeol w niektórych przypadkach jako „piekło”, ale jest to tłumaczenie co najmniej skrajnie nieprecyzyjne. Podobnie robią przekłady polskie, np. Biblia Brzeska w przypadku Dewarim 32, 22: „Albowiem ogień rozpalił się w popędliwości mojej i będzie gorzał aż do najgłębszego piekła, i pożre ziemię, i urodzaj jej, i wypali grunty gór”.
 
W hebrajskim oryginale czytamy: Ki esz kadcha weapi watikad ad szeol tachtit watochal erec wiwula watelahet mosdej harim. Można więc mówić tu o „najniższych głębiach grobu”, lecz zdecydowanie nie o piekle.
 
Przeczy temu bowiem zdecydowanie poprzednio cytowany werset. Dlaczego patriarcha Jaakow miałby spotykać swojego ukochanego syna Josefa w piekle?! Nie miałoby to przecież najmniejszego sensu.
 
/the 614 commandment - P.J./

 

ATTENTION !

About the visits to the grave

of Akiva Eger please get in touch with Mrs. Estera by phone +48 726 100 199 Or via email gekafka@jewish.org.pl

Ambasada Izraela w Polsce

ambas1 (2).jpg

Shabbat - info

niebieski.jpgZapraszamy w piatek

25 września na godz 18:00

YOM KIPPUR

Zapraszamy w niedzielę

27 września na g. 18:00

-w poniedziałek 28.09

"złamanie "postu g. 19:26

jom.jpg

The National Library of Israel

library1.jpg

Obozy letnie 2020

INFORMACJA TUTAJ

jcc.jpg

15-activity Jewish community of Poznan

15c.jpg

15-lat naszej Gminy

tora.jpg

Zydowski Instytut Historyczny

zih.jpg

Tajemnice Judaizmu

podcast.jpg Kliknij obrazek

Codzienna Miszna

rapoport.jpg

IRENA SENDLER-KONCERT

sendler.jpg

Warsztaty w Gminie

W każdy czwartek od godz.18:15taniec.jpg

C I H

3a.jpg

POLIN

Wirtualny spacer po wystawie stałej

polin.jpg

mhzp_logo_new3755.jpg

Muzeum Galicja

galicja.jpg
fdzz.jpg

nissenbaum.jpg

Kulmhof am Ner

kulmhof1.jpg Kliknij obrazek

Shavei Polska

shavei.jpg

Szalom TV

szalomtv.jpg

Muzyka klezmerska

radio kl.jpg

Copyright © 2008 by www.poznan.jewish.org.pl