POLUB NAS :)

facebook.jpg

Nasz You Tube

ytube.jpg

KONTAKT

BIURO

Fundacja Synagoga Nowa

PIC 913955244
2016-04-04_101608.jpg

The National Library of Israel

library1.jpg

Posen Library

KLIK library.jpg

Kalendarz

  calenda1.jpg

TSKZ

tskz.jpg

Bar Micwa Ryana

Kliknij TUTAJ rayan2.jpg

Blog Leona Jedwabia z Australii

Moja podróz przez Holokaust

jedwab2.jpg 

erec.jpg

Koszerne produkty

kosher4.jpg

 

Chabad

chabad.jpg
wikipardes.jpg

JUDAICA

magen_1.jpg

Szalom TV

szalomtv.jpg

KOL POLIN

12 plemion Izraela  Email
Dwanaście plemion Izraela to potomkowie dwunastu synów Jaakowa (Jakuba). Plemiona te podzieliły między siebie ziemię Izraela. Tylko plemię Lewiego, którego członkowie byli kapłanami, nie potrzebowało własnego terytorium (zarządzali jedynie niektórymi miastami). Natomiast ród Josefa reprezentowany był przez plemiona jego synów: Efrajima i Manaszego. Synami Jaakowa i Lei byli:

 

 

- Reuwen - symbolem pokolenia Reuwena był kwiat mandragory (Bereszit 30:14)
- Szimon - symbolem jego rodu były bramy miasta Szechem.
- Lewi - tu rolę symbolu spełnia napierśnik Najwyższego Kapłana, składający się z 12 płytek symbolizujących 12 pokoleń Izraela.
- Jehuda - plemię reprezentowane przez najsłynniejszy emblemat Izraela - lwa, symbol siły.
- Isachar - jego plemię symbolizowały słońce i gwiazdy.
- Zewulun - symbolem plemienia potomków Zewuluna, którzy osiedli nad morzem, był statek.

Synami Jaakowa i Zilpy byli:
- Gad - jego symbolem był obóz wojenny (namioty).
- Aszer - symbolem plemienia było drzewo oliwne.

Synami Jaakowa i Racheli byli:
- Josef - plemiona jego dwu synów (Efrajima i Manaszego) zajmowały rolniczą część Izraela. Ich symbolem był snop zboża. Terytorialnie traktuje się pokolenia obu synów Josefa, jako dwa osobne rody.
- Binjamin - to wojownicze plemię symbolizował wilk.

Synami Jaakowa i Bilhy byli:
- Dan - pokolenie sędziów. Jego symbolem była waga sprawiedliwości.
- Naftali - symbolem tego plemienia była gazela.

W latach 733-734 p.n.e., gdy na tronie Asyrii zasiadał okrutny satrapa Tiglat Pilazar III, armia asyryjska podbiła Galileę i Zajordanię. Jego następca, Salmanasar V zajął kilkanaście lat później Samarię, a rządzący po nim Sargon II dokonał deportacji ludności żydowskiej do Asyrii, prawdopodobnie do dzisiejszego Iranu i zachodniego Afganistanu. Tak właśnie - według tradycji - zaginęło dziesięć z dwunastu plemion Izraela (do tych dziesięciu zalicza się osobno plemię Efrajima i Manaszego).

Z wygnania powrócili potomkowie Jehudy i Binjamina, oraz potomkowie Lewiego. Los innych jest nieznany.

Kilka społeczności w Azji i Afryce głosi, że są potomkami jednego z zaginionych plemion.
Wśród nich:

- Żydzi Telugu w Indiach przypisują sobie pochodzenie od plemienia Efrajima.
- Żydzi Kuki-Chin-Mizo z Indii uważają się za potomków Manaszego.
– niektórzy etiopscy Żydzi, twierdzą, iż pochodzą z plemienia Dana.
- Żydzi zamieszkujący Bucharę, twierdzą, że pochodzą z plemienia Efrajima.
- Żydzi Igbo z Nigerii uważają, że są potomkami Efraima, Manaszego, Lewiego, Zewuluna lub Gada.

Mniej sprecyzowane powiązania z zaginionymi plemionami Izraela z plemienia zgłaszają:

- ludzie z plemienia Lemba (Afryka Południowa)
- Żydzi z Ghany.
- według koncepcji z czasów Dżahangira - władcy imperium Wielkich Mogołów (XVI wiek) - Pasztuni (z Afganistanu) są potomkami jednego z zaginionych plemion Izraela.

Istnieją też bardzo fantazyjne pomysły, które przypisują pochodzenie od zaginionych plemion między innymi Japończykom i Brytyjczykom.

Paweł Jędrzejewski.

 

Am Israel Chai !

AKIVA EGER

Czytaj TUTAJ

2a.jpg

 

Ambasada Izraela w Polsce

ambas1 (2).jpg

Hebrajski w Gminie

Chetnych do nauki

prosimy o kontakt

hebr2.jpg

15-activity Jewish community of Poznan

15c.jpg

15-lat naszej Gminy

tora.jpg

IRENA SENDLER-KONCERT

sendler.jpg

Codzienna Miszna

rapoport.jpg

Tajemniczy świat Żydów YTtajemniczy.jpg

 

oraz na  Facebooku

JEWISH.pl

 jewish.jpg

EC CHAIM

ec-chaim.jpg

Shavei Polska

shavei.jpg

Zydowski Instytut Historyczny

zih.jpg

C I H

3a.jpg
wirtualny.jpg

POLIN

Wirtualny spacer po wystawie stałej

polin.jpg

mhzp_logo_new3755.jpg

Muzeum Galicja

galicja.jpg
fdzz.jpg

nissenbaum.jpg

Trzemeszno

logo.jpg+ lista nazwisk

Kulmhof am Ner

kulmhof1.jpg Kliknij obrazek

Shimon Peres Funeral

simon2.jpg

Copyright © 2008 by www.poznan.jewish.org.pl