POLUB NAS :)

facebook.jpg

info kontakt

Kontakt z biurem Gminy

tylko drogą mailową

Fundacja Synagoga Nowa

PIC 913955244
2016-04-04_101608.jpg

JUDAICA

magen_1.jpg

KOL POLIN

12 plemion Izraela  Email
Dwanaście plemion Izraela to potomkowie dwunastu synów Jaakowa (Jakuba). Plemiona te podzieliły między siebie ziemię Izraela. Tylko plemię Lewiego, którego członkowie byli kapłanami, nie potrzebowało własnego terytorium (zarządzali jedynie niektórymi miastami). Natomiast ród Josefa reprezentowany był przez plemiona jego synów: Efrajima i Manaszego. Synami Jaakowa i Lei byli:

 

 

- Reuwen - symbolem pokolenia Reuwena był kwiat mandragory (Bereszit 30:14)
- Szimon - symbolem jego rodu były bramy miasta Szechem.
- Lewi - tu rolę symbolu spełnia napierśnik Najwyższego Kapłana, składający się z 12 płytek symbolizujących 12 pokoleń Izraela.
- Jehuda - plemię reprezentowane przez najsłynniejszy emblemat Izraela - lwa, symbol siły.
- Isachar - jego plemię symbolizowały słońce i gwiazdy.
- Zewulun - symbolem plemienia potomków Zewuluna, którzy osiedli nad morzem, był statek.

Synami Jaakowa i Zilpy byli:
- Gad - jego symbolem był obóz wojenny (namioty).
- Aszer - symbolem plemienia było drzewo oliwne.

Synami Jaakowa i Racheli byli:
- Josef - plemiona jego dwu synów (Efrajima i Manaszego) zajmowały rolniczą część Izraela. Ich symbolem był snop zboża. Terytorialnie traktuje się pokolenia obu synów Josefa, jako dwa osobne rody.
- Binjamin - to wojownicze plemię symbolizował wilk.

Synami Jaakowa i Bilhy byli:
- Dan - pokolenie sędziów. Jego symbolem była waga sprawiedliwości.
- Naftali - symbolem tego plemienia była gazela.

W latach 733-734 p.n.e., gdy na tronie Asyrii zasiadał okrutny satrapa Tiglat Pilazar III, armia asyryjska podbiła Galileę i Zajordanię. Jego następca, Salmanasar V zajął kilkanaście lat później Samarię, a rządzący po nim Sargon II dokonał deportacji ludności żydowskiej do Asyrii, prawdopodobnie do dzisiejszego Iranu i zachodniego Afganistanu. Tak właśnie - według tradycji - zaginęło dziesięć z dwunastu plemion Izraela (do tych dziesięciu zalicza się osobno plemię Efrajima i Manaszego).

Z wygnania powrócili potomkowie Jehudy i Binjamina, oraz potomkowie Lewiego. Los innych jest nieznany.

Kilka społeczności w Azji i Afryce głosi, że są potomkami jednego z zaginionych plemion.
Wśród nich:

- Żydzi Telugu w Indiach przypisują sobie pochodzenie od plemienia Efrajima.
- Żydzi Kuki-Chin-Mizo z Indii uważają się za potomków Manaszego.
– niektórzy etiopscy Żydzi, twierdzą, iż pochodzą z plemienia Dana.
- Żydzi zamieszkujący Bucharę, twierdzą, że pochodzą z plemienia Efrajima.
- Żydzi Igbo z Nigerii uważają, że są potomkami Efraima, Manaszego, Lewiego, Zewuluna lub Gada.

Mniej sprecyzowane powiązania z zaginionymi plemionami Izraela z plemienia zgłaszają:

- ludzie z plemienia Lemba (Afryka Południowa)
- Żydzi z Ghany.
- według koncepcji z czasów Dżahangira - władcy imperium Wielkich Mogołów (XVI wiek) - Pasztuni (z Afganistanu) są potomkami jednego z zaginionych plemion Izraela.

Istnieją też bardzo fantazyjne pomysły, które przypisują pochodzenie od zaginionych plemion między innymi Japończykom i Brytyjczykom.

Paweł Jędrzejewski.

 

ATTENTION !

About the visits to the grave of Akiva Eger please get in touch with Mrs. Estera by phone +48 726 100 199 Or via email gekafka@jewish.org.pl

Szabat - informacje

Kochani, spotkania szabatowe odbywają się w każdy niebieski.jpgpiątek o godz. 19:00.

W każda sobotę modlitwy w Synagodze odbywają się od godz. 9:30 do 11:00.

POLIN

Wirtualny spacer po wystawie stałej

polin.jpg

15-activity Jewish community of Poznan

15c.jpg

15-lat naszej Gminy

tora.jpg

Codzienna Miszna

rapoport.jpg

IRENA SENDLER-KONCERT

sendler.jpg

Warsztaty w Gminie

taniec.jpg

Blog Leona Jedwabia z Australii

Moja podróz przez Holokaust

jedwab2.jpg 

Albumy PICASA

NASZE ALBUMY KLIKNIJ
erec.jpg
wikipardes.jpg

Koszerne produkty

kosher.jpg

 

mhzp_logo_new3755.jpg
fdzz.jpg

nissenbaum.jpg
wirtualny.jpg
tskz.jpg

Shavei Polska

shavei.jpg
fzplogo.jpg

Chabad

chabad.jpg
torun.jpg

Copyright © 2008 by www.poznan.jewish.org.pl