POLUB NAS :)

facebook.jpg

info kontakt

Kontakt z biurem Gminy

tylko drogą mailową

Fundacja Synagoga Nowa

PIC 913955244
2016-04-04_101608.jpg

JUDAICA

magen_1.jpg

KOL POLIN

"Niekładż przeszkody przed ślepcem"  Email
Edukacja..
Niektóre nakazy i zakazy Tory są bardzo dosłowne, a niektóre bardzo metaforyczne.
Na bo jak inaczej, jeśli nie metaforycznie, można rozumieć drugą część zakazu z Wajikra 19:14: "Nie będziesz kładł przeszkody przed człowieka, który jest ślepy, będziesz się bał swojego Boga. Ja jestem Bóg".  Gdyby chcieć je traktować dosłownie, to powstawałoby logiczne pytanie: kto w ogóle kładzie przeszkodę przed niewidomym?
Jedynie człowiek wyjątkowo okrutny.
 
Jak więc częste jest to zjawisko, aby wymagało aż specjalnego zakazu?!
 
Powszechnie przyjęta interpretacja tej negatywnej (zakazującej) micwy traktuje syutuację w niej przywołaną - jako metaforę. Chodzi w tym przykazaniu - według tej interpretacji - o to, że nie wolno czynić krzywdy komuś, kto jest ślepy "w jakiejś sprawie" i komuś, kogo stan psychiczny uniemożliwia mu właściwą ocenę sytuacji i powoduje, że nie potrafi on obronić się przed krzywdą. Jego "ślepota" nie tyle jest ślepotą oczu, ile ślepotą rozumu (niewiedzą), lub ducha (podleganiem uczuciu, które odbiera obiektywizm) wywołaną jego stanem psychicznym.
 
Jeśli ktoś jest zaślepiony przez swoją ignorancję lub swoje uczucia, nie można tego stanu wykorzystywać - zwodząc go w jakikolwiek sposób czynami i słowami - bo byłoby to właśnie "kładzeniem przeszkody przed ślepym".
Mówiąc bardziej konkretnie: "ślepym" jest ten, kto może być łatwo manipulowany z powodu braku wiedzy lub dlatego, że darzy nas na przykład niezasłużonym i nadmiernym szacunkiem, albo "ślepą" miłością, albo nadmiernym zaufaniem, albo przywiązaniem, albo jednostronną przyjaźnią.
 
Tora - według tej interpretacji - nie pozwala na wykorzystywanie takich ludzi, bo ich stan czyni ich w dużym stopniu bezbronnymi wobec tych, których nie są w stanie właściwie ocenić.
W dyskusjach nad tą micwą (oznaczoną numerem 299 w/g klasyfikacji Rambama) pojawiają równolegle opinie, że zakazuje ona na przykład poproszenia niewykształconego Żyda, aby zapalił światło w Szabat. Jego niewiedza czyni go bezbronnym i nie wolno z tego faktu czerpać korzyści nawet, gdy człowiek ten nie ponosi - w wyniku nieświadomego działania - żadnej wymiernej straty.
 
Raszi z kolei przywołuje przykład człowieka, który zwraca się do nas z pytaniem, czy ma sprzedać pole, a nam nie wolno mu radzić, aby to uczynił i za zarobione pieniądze kupił zwierzę juczne, gdy naszym planem jest przejęcie tego pola. Oczywiste jest, że człowiek ten ma do nas zaufanie, bo inaczej nie prosiłby o radę. Przykazanie to stanowi więc zakaz udzielania rad, jeżeli zastosowanie się do nich dawałoby nam korzyść.
/the 614 commandment/
 

ATTENTION !

About the visits to the grave of Akiva Eger please get in touch with Mrs. Estera by phone +48 726 100 199 Or via email gekafka@jewish.org.pl

Shabbat - info

Kochani, spotykamy się w każdy niebieski.jpgpiątek pół godz. przed zapaleniem świec !!!

Every Friday,we meet half an hour before  lighting candles Stawna str 10

Opłaty - infornacje

W każda sobotę modlitwy w Synagodze odbywają się od godz. 9:30 do 11:00.

The synagogue is open every Saturday at 09:30-11:00am.

Simchat Torah

Zapalenie świec dla Poznania po godz. 18:37

Prosimy o przybycie min półgodz. wcześniej.

simchat.jpgOPŁATY za świąteczny posiłek

POLIN

Wirtualny spacer po wystawie stałej

polin.jpg

15-activity Jewish community of Poznan

15c.jpg

15-lat naszej Gminy

tora.jpg

Codzienna Miszna

rapoport.jpg

IRENA SENDLER-KONCERT

sendler.jpg

Warsztaty w Gminie

taniec.jpg

Blog Leona Jedwabia z Australii

Moja podróz przez Holokaust

jedwab2.jpg 

Albumy PICASA

NASZE ALBUMY KLIKNIJ
erec.jpg
wikipardes.jpg

Koszerne produkty

kosher.jpg

 

mhzp_logo_new3755.jpg
fdzz.jpg

nissenbaum.jpg
wirtualny.jpg
tskz.jpg

Shavei Polska

shavei.jpg
fzplogo.jpg

Chabad

chabad.jpg
torun.jpg

Copyright © 2008 by www.poznan.jewish.org.pl