POLUB NAS :)

facebook.jpg

info kontakt

Kontakt z biurem Gminy

tylko drogą mailową

Fundacja Synagoga Nowa

PIC 913955244
2016-04-04_101608.jpg

JUDAICA

magen_1.jpg

KOL POLIN

Otwarta Rzeczpospolita przeciw nienawiści i przemocy  Email
antysemityzm i rasizm

2012/12/12

Stowarzyszenie przeciw Antysemityzmowi i Ksenofobii „Otwarta Rzeczpospolita” zwraca się do wszystkich obywateli Rzeczpospolitej Polskiej, którym drogie są ideały demokracji i wolności, o zdecydowane przeciwstawianie się coraz częstszym w ostatnim czasie objawom nietolerancji, ksenofobii, homofobii, antysemityzmu, rasizmu i innych form wykluczania i piętnowania innych: inaczej myślących, w co innego wierzących, dokonujących innych życiowych wyborów, prowadzących inny tryb życia.

 

Nie pozostawajmy bezczynni wobec mnożących się nienawistnych wypowiedzi – na łamach prasy, w publicznych wystąpieniach i dyskusjach oraz w internecie – a także wobec coraz częstszego przechodzenia od ataków słownych do aktów fizycznej przemocy. Nie wahajmy się głośno wyrażać swego potępienia i oburzenia.

Za szczególnie niepokojące, a także wyjątkowo wstrętne, uznajemy posługiwanie się argumentem obrony wolności słowa i swobód obywatelskich przez tych wszystkich, którzy w istocie wzywają do bagatelizowania wypowiedzi i działań wyrażających nienawiść i siejących nienawiść. Nie może być zgody na twierdzenia, że ideowe deklaracje pochwalające zbrodnię i przemoc oraz organizacje manifestujące pod takimi hasłami mają do tego takie samo moralne prawo jak ci, którzy oddają cześć ofiarom nietolerancji i występują w imię zagrożonych demokratycznych i humanistycznych wartości. Nie damy się zaszantażować oskarżeniami o chęć cenzurowania ideowych przeciwników. Naszym celem nie jest szykanowanie prześladowców, lecz obrona prześladowanych.

Wzywamy wszystkich, którym bliskie są wyznawane przez nas wartości i którzy podzielają nasze zaniepokojenie narastającą w Polsce atmosferą nienawiści i agresji, do publicznego zabierania głosu. Publikowany przez nas Apel Aleksandry Duź i Izabelli Gawęckiej wyraża także nasze stanowisko. Zachęcamy do popierania go i występowania z podobnymi inicjatywami, o których – jeśli tylko zostaniemy zawiadomieni – będziemy informować. Apelujemy też o przyłączanie się do akcji Otwartej Rzeczpospolitej Delete ONR , mającej na celu usunięcie strony ONR z Facebooka (https://www.facebook.com/events/458043600925894/). Wzywamy do podejmowania podobnych działań wobec innych stron internetowych o ksenofobicznym, antysemickim lub rasistowskim charakterze.

/zrodlo otwarta.org/

 

 

ATTENTION !

About the visits to the grave of Akiva Eger please get in touch with Mrs. Estera by phone +48 726 100 199 Or via email gekafka@jewish.org.pl

Szabat - informacje

Kochani, spotkania szabatowe odbywają się w każdy niebieski.jpgpiątek o godz. 19:00.Opłaty - infornacja/

W każda sobotę modlitwy w Synagodze odbywają się od godz. 9:30 do 11:00.

POLIN

Wirtualny spacer po wystawie stałej

polin.jpg

15-activity Jewish community of Poznan

15c.jpg

15-lat naszej Gminy

tora.jpg

Codzienna Miszna

rapoport.jpg

IRENA SENDLER-KONCERT

sendler.jpg

Warsztaty w Gminie

taniec.jpg

Blog Leona Jedwabia z Australii

Moja podróz przez Holokaust

jedwab2.jpg 

Albumy PICASA

NASZE ALBUMY KLIKNIJ
erec.jpg
wikipardes.jpg

Koszerne produkty

kosher.jpg

 

mhzp_logo_new3755.jpg
fdzz.jpg

nissenbaum.jpg
wirtualny.jpg
tskz.jpg

Shavei Polska

shavei.jpg
fzplogo.jpg

Chabad

chabad.jpg
torun.jpg

Copyright © 2008 by www.poznan.jewish.org.pl