POLUB NAS :)

facebook.jpg

Nasz You Tube

ytube.jpg

KONTAKT

BIURO

Fundacja Synagoga Nowa

PIC 913955244
2016-04-04_101608.jpg

The National Library of Israel

library1.jpg

Posen Library

KLIK library.jpg

Kalendarz

  calenda1.jpg

TSKZ

tskz.jpg

Bar Micwa Ryana

Kliknij TUTAJ rayan2.jpg

Blog Leona Jedwabia z Australii

Moja podróz przez Holokaust

jedwab2.jpg 

erec.jpg

Koszerne produkty

kosher4.jpg

 

Chabad

chabad.jpg
wikipardes.jpg

JUDAICA

magen_1.jpg

Szalom TV

szalomtv.jpg

KOL POLIN

Zbliża się VI edycja Konkursu Piosenki Żydowskiej  Email

Mamy zaszczyt zaprosić do udziału w VI Ogólnopolskim Konkursie Piosenki Żydowskiej "Piosenka może czas pokonać” im. Leopolda Kozłowskiego Kleinmana.

Gość specjalny Pan JaceK Cygan

Wysokie nagrody pieniężne

 Konkurs składa się z dwóch etapów:

 Etap I w dniu 11 stycznia 2019 roku

- kandydat wykonuje jedną piosenkę żydowską,

- jury konkursowe wyłania dziesięciu kandydatów, przechodzących do finału.

 

Etap II finałowy w dniu 24 marca 2019 roku:

- kandydat prezentuje dwie piosenki, jedną żydowską (może to być piosenka z I etapu lub inna nowa)  i drugą kompozytorów lub autorów tekstów okresu międzywojennego – Polaków pochodzenia żydowskiego.

 

Termin nadsyłania zgłoszeń 31.12.2018 r.

 

Szczegółowe  informacje znajdują się w załączonym regulaminie. Przedstawiamy również listę przykładowych piosenek żydowskich, piosenek kompozytorów lub autorów tekstów okresu międzywojennego - Polaków pochodzenia żydowskiego (do konkursu mogą być też wykorzystane inne utwory) oraz  kartę zgłoszeniową.

 

Jak co roku, konkurs zostanie objęty licznymi patronatami medialnymi i honorowymi a zwycięzca otrzymuje Puchar Prezydenta Miasta Poznania.

 

Organizatorzy:

- Zespół Szkół Ekonomicznych im. Stanisława Staszica w Poznaniu

- Poznańska Filia Związku Gmin Wyznaniowych Żydowskich w RP

 

Kontakt:

tel. 600-41-22-55

tel. 603-053-028

 

lub na adres:

 

Ten adres email jest ukrywany przed spamerami, włącz obsługę JavaScript w przeglądarce, by go zobaczyć

 

 

Cele konkursu:

1) Propagowanie dialogu międzykulturowego.

2) Popularyzowanie i rozwijanie zainteresowania kulturą i tradycją żydowską.

3) Propagowanie twórczości kompozytorów i autorów tekstu okresu międzywojennego – Polaków pochodzenia żydowskiego.

4) Ożywianie aktywności muzycznej i kształtowanie wrażliwości artystycznej młodzieży.

5) Wdrażanie do współzawodnictwa opartego na wzajemnym poszanowaniu i tolerancji.

 

Zasady udziału w konkursie:

1) Konkurs skierowany jest dla uczniów klas siódmych szkół podstawowych, uczniów gimnazjów oraz uczniów szkół ponadgimnazjalnych (z wyłączeniem szkół policealnych).

2) Konkurs przeznaczony jest dla solistów, którzy mogą wystąpić z własnym akompaniatorem lub podkładem muzycznym.

3) Repertuar obejmuje piosenki żydowskie, napisane przez polskich twórców oraz zagraniczne, przetłumaczone na język polski (z wyłączeniem musicali). Piosenki winny być śpiewane w języku polskim. W I etapie konkursu prezentowana jest jedna piosenka żydowska (lista przykładowych piosenek – załącznik nr 1 regulaminu). W II etapie finałowym uczestnicy prezentują dwa utwory: pierwszy to piosenka żydowska (może być ta sama, która została zaprezentowana podczas I etapu lub inna), drugi utwór to piosenka kompozytorów lub autorów tekstów okresu międzywojennego – Polaków pochodzenia żydowskiego (lista przykładowych piosenek – załącznik nr 2 regulaminu). Każdy z utworów nie powinien przekraczać 5 minut.

4) Uczestnik konkursu przesyła do dnia 31.12.2018 roku czytelnie wypełnione zgłoszenie na adres mailowy organizatora: Ten adres email jest ukrywany przed spamerami, włącz obsługę JavaScript w przeglądarce, by go zobaczyć Zgłoszenie winno zawierać wypełniony i zeskanowany formularz zgłoszeniowy oraz oświadczenie. (Karta zgłoszeniowa oraz oświadczenie znajduje się w załączniku do niniejszego regulaminu na stronie www.zsepoznan.pl w zakładce „Konkurs Piosenki Żydowskiej”).

 

Organizatorzy ograniczają ilość zgłoszeń do 60 osób – decyduje kolejność zgłoszeń.

5) W przypadku wykorzystania podkładu muzycznego przygotowanego przez uczestnika (bez chórków), należy do dnia 31.12.2018 r. przesłać na adres organizatora (Zespół Szkół Ekonomicznych im. Stanisława Staszica, 60-327 Poznań, ul. Marszałkowska 40 z dopiskiem „Konkurs Piosenki Żydowskiej”) podpisaną imieniem i nazwiskiem uczestnika oraz nazwą instytucji zgłaszającej płytę CD audio lub w formie pliku muzycznego na adres mailowy Ten adres email jest ukrywany przed spamerami, włącz obsługę JavaScript w przeglądarce, by go zobaczyć ,

6) Zgłoszenia do konkursu dokonuje rodzic/prawny opiekun lub placówka delegująca (np. szkoła).

7) Konkurs składa się z dwóch etapów:

 

Etap I w dniu 11 stycznia 2019 roku

- odbywa się w Zespole Szkół Ekonomicznych im. Stanisława Staszica w Poznaniu,

- kandydat wykonuje pierwszą piosenkę żydowską,

- jury konkursowe wyłania dziesięciu kandydatów, przechodzących do finału.

 

Etap II finałowy w dniu 24 marca 2019 roku

- kandydat prezentuje dwie piosenki, jedną żydowską i drugą kompozytorów lub autorów tekstów okresu międzywojennego – Polaków pochodzenia żydowskiego,

- jury wyłania laureata I, II, III miejsca.

8) Wyniki I etapu zostaną ogłoszone przez jury w dniu 11 stycznia 2019 r., po zakończeniu przesłuchań uczestników I etapu oraz opublikowane na stronie www.zsepoznan.pl, natomiast wyniki konkursu finałowego wraz z wręczeniem nagród odbędą się w dniu 24.03.2019 r.

 

Kryteria oceny:

Powołane przez organizatorów jury, ocenia w etapie I i etapie II:

1) techniczny poziom wykonania utworu,

2) właściwy dobór piosenki,

3) interpretację utworu,

4) prezentację sceniczną.

 

Nagrody i wyróżnienia:

Powołane przez organizatorów jury przyznaje nagrody. Jury przysługuje prawo wyłącznego dysponowania pulą nagród.

Postanowienia końcowe:

1) Organizatorzy konkursu zapewniają uczestnikom sprzęt nagłaśniający oraz pianino elektroniczne.

2) Niepełnoletni uczestnicy konkursu przyjeżdżają z opiekunem (rodzic/opiekun prawny lub nauczyciel).

3) Koszty przejazdu, pobytu i ubezpieczenia pokrywają uczestnicy lub instytucja zgłaszająca.

4) Wykonawcy występują zgodnie z harmonogramem ustalonym przez organizatorów.

5) Decyzje podjęte przez jury w I i II etapie są ostateczne i nie podlegają odwołaniu.

6) Niepełnoletni uczestnik konkursu musi przedłożyć zgodę rodziców/prawnych opiekunów na jego uczestniczenie w konkursie oraz zgodę na wykorzystanie i przetwarzanie danych osobowych zawartych w karcie zgłoszeniowej (wzór załączony poniżej).

7) Uczestnik zezwala na bezpłatne wykorzystanie w celach promocji i reklamy wizerunku, materiałów dźwiękowych i filmowych z jego uczestnictwem, nagranych podczas konkursu i z tego tytułu nie będzie sobie rościł prawa do wynagrodzenia.

8) Przesłanie zgłoszenia jest równoznaczne z akceptacją niniejszego regulaminu.

9) Zdobywca I miejsca nie może brać udziału w kolejnych edycjach konkursu.

10) Sprawy nieobjęte regulaminem rozstrzygają Organizatorzy.

11) W sprawach związanych z organizacją konkursu prosimy kontaktować się telefonicznie z Małgorzatą Maciejewska tel. 600-41-22-55, Joanną Koczorowską tel. 603-053-028 lub drogą mailową Ten adres email jest ukrywany przed spamerami, włącz obsługę JavaScript w przeglądarce, by go zobaczyć , gdie będzie można uzyskac formularz zgłoszeniowy.

 

 

 

 

Am Israel Chai !

AKIVA EGER

Czytaj TUTAJ

2a.jpg

 

Ambasada Izraela w Polsce

ambas1 (2).jpg

Hebrajski w Gminie

Chetnych do nauki

prosimy o kontakt

hebr2.jpg

15-activity Jewish community of Poznan

15c.jpg

15-lat naszej Gminy

tora.jpg

IRENA SENDLER-KONCERT

sendler.jpg

Codzienna Miszna

rapoport.jpg

Tajemniczy świat Żydów YTtajemniczy.jpg

 

oraz na  Facebooku

JEWISH.pl

 jewish.jpg

EC CHAIM

ec-chaim.jpg

Shavei Polska

shavei.jpg

Zydowski Instytut Historyczny

zih.jpg

C I H

3a.jpg
wirtualny.jpg

POLIN

Wirtualny spacer po wystawie stałej

polin.jpg

mhzp_logo_new3755.jpg

Muzeum Galicja

galicja.jpg
fdzz.jpg

nissenbaum.jpg

Trzemeszno

logo.jpg+ lista nazwisk

Kulmhof am Ner

kulmhof1.jpg Kliknij obrazek

Shimon Peres Funeral

simon2.jpg

Copyright © 2008 by www.poznan.jewish.org.pl