POLUB NAS :)

facebook.jpg

info kontakt

Kontakt z biurem Gminy

tylko drogą mailową 

poznan@jewish.org.pl

Fundacja Synagoga Nowa

PIC 913955244
2016-04-04_101608.jpg
erec.jpg

Koszerne produkty

kosher.jpg

 

TSKZ

tskz.jpg

Chabad

chabad.jpg
wikipardes.jpg
wirtualny.jpg

JUDAICA

magen_1.jpg

KOL POLIN

Zbliża się VI edycja Konkursu Piosenki Żydowskiej  Email

Mamy zaszczyt zaprosić do udziału w VI Ogólnopolskim Konkursie Piosenki Żydowskiej "Piosenka może czas pokonać” im. Leopolda Kozłowskiego Kleinmana.

Gość specjalny Pan JaceK Cygan

Wysokie nagrody pieniężne

 Konkurs składa się z dwóch etapów:

 Etap I w dniu 11 stycznia 2019 roku

- kandydat wykonuje jedną piosenkę żydowską,

- jury konkursowe wyłania dziesięciu kandydatów, przechodzących do finału.

 

Etap II finałowy w dniu 24 marca 2019 roku:

- kandydat prezentuje dwie piosenki, jedną żydowską (może to być piosenka z I etapu lub inna nowa)  i drugą kompozytorów lub autorów tekstów okresu międzywojennego – Polaków pochodzenia żydowskiego.

 

Termin nadsyłania zgłoszeń 31.12.2018 r.

 

Szczegółowe  informacje znajdują się w załączonym regulaminie. Przedstawiamy również listę przykładowych piosenek żydowskich, piosenek kompozytorów lub autorów tekstów okresu międzywojennego - Polaków pochodzenia żydowskiego (do konkursu mogą być też wykorzystane inne utwory) oraz  kartę zgłoszeniową.

 

Jak co roku, konkurs zostanie objęty licznymi patronatami medialnymi i honorowymi a zwycięzca otrzymuje Puchar Prezydenta Miasta Poznania.

 

Organizatorzy:

- Zespół Szkół Ekonomicznych im. Stanisława Staszica w Poznaniu

- Poznańska Filia Związku Gmin Wyznaniowych Żydowskich w RP

 

Kontakt:

tel. 600-41-22-55

tel. 603-053-028

 

lub na adres:

 

piosenka.zydowska@wp.pl

 

 

Cele konkursu:

1) Propagowanie dialogu międzykulturowego.

2) Popularyzowanie i rozwijanie zainteresowania kulturą i tradycją żydowską.

3) Propagowanie twórczości kompozytorów i autorów tekstu okresu międzywojennego – Polaków pochodzenia żydowskiego.

4) Ożywianie aktywności muzycznej i kształtowanie wrażliwości artystycznej młodzieży.

5) Wdrażanie do współzawodnictwa opartego na wzajemnym poszanowaniu i tolerancji.

 

Zasady udziału w konkursie:

1) Konkurs skierowany jest dla uczniów klas siódmych szkół podstawowych, uczniów gimnazjów oraz uczniów szkół ponadgimnazjalnych (z wyłączeniem szkół policealnych).

2) Konkurs przeznaczony jest dla solistów, którzy mogą wystąpić z własnym akompaniatorem lub podkładem muzycznym.

3) Repertuar obejmuje piosenki żydowskie, napisane przez polskich twórców oraz zagraniczne, przetłumaczone na język polski (z wyłączeniem musicali). Piosenki winny być śpiewane w języku polskim. W I etapie konkursu prezentowana jest jedna piosenka żydowska (lista przykładowych piosenek – załącznik nr 1 regulaminu). W II etapie finałowym uczestnicy prezentują dwa utwory: pierwszy to piosenka żydowska (może być ta sama, która została zaprezentowana podczas I etapu lub inna), drugi utwór to piosenka kompozytorów lub autorów tekstów okresu międzywojennego – Polaków pochodzenia żydowskiego (lista przykładowych piosenek – załącznik nr 2 regulaminu). Każdy z utworów nie powinien przekraczać 5 minut.

4) Uczestnik konkursu przesyła do dnia 31.12.2018 roku czytelnie wypełnione zgłoszenie na adres mailowy organizatora: piosenka.zydowska@wp.pl Zgłoszenie winno zawierać wypełniony i zeskanowany formularz zgłoszeniowy oraz oświadczenie. (Karta zgłoszeniowa oraz oświadczenie znajduje się w załączniku do niniejszego regulaminu na stronie www.zsepoznan.pl w zakładce „Konkurs Piosenki Żydowskiej”).

 

Organizatorzy ograniczają ilość zgłoszeń do 60 osób – decyduje kolejność zgłoszeń.

5) W przypadku wykorzystania podkładu muzycznego przygotowanego przez uczestnika (bez chórków), należy do dnia 31.12.2018 r. przesłać na adres organizatora (Zespół Szkół Ekonomicznych im. Stanisława Staszica, 60-327 Poznań, ul. Marszałkowska 40 z dopiskiem „Konkurs Piosenki Żydowskiej”) podpisaną imieniem i nazwiskiem uczestnika oraz nazwą instytucji zgłaszającej płytę CD audio lub w formie pliku muzycznego na adres mailowy piosenka.zydowska@wp.pl ,

6) Zgłoszenia do konkursu dokonuje rodzic/prawny opiekun lub placówka delegująca (np. szkoła).

7) Konkurs składa się z dwóch etapów:

 

Etap I w dniu 11 stycznia 2019 roku

- odbywa się w Zespole Szkół Ekonomicznych im. Stanisława Staszica w Poznaniu,

- kandydat wykonuje pierwszą piosenkę żydowską,

- jury konkursowe wyłania dziesięciu kandydatów, przechodzących do finału.

 

Etap II finałowy w dniu 24 marca 2019 roku

- kandydat prezentuje dwie piosenki, jedną żydowską i drugą kompozytorów lub autorów tekstów okresu międzywojennego – Polaków pochodzenia żydowskiego,

- jury wyłania laureata I, II, III miejsca.

8) Wyniki I etapu zostaną ogłoszone przez jury w dniu 11 stycznia 2019 r., po zakończeniu przesłuchań uczestników I etapu oraz opublikowane na stronie www.zsepoznan.pl, natomiast wyniki konkursu finałowego wraz z wręczeniem nagród odbędą się w dniu 24.03.2019 r.

 

Kryteria oceny:

Powołane przez organizatorów jury, ocenia w etapie I i etapie II:

1) techniczny poziom wykonania utworu,

2) właściwy dobór piosenki,

3) interpretację utworu,

4) prezentację sceniczną.

 

Nagrody i wyróżnienia:

Powołane przez organizatorów jury przyznaje nagrody. Jury przysługuje prawo wyłącznego dysponowania pulą nagród.

Postanowienia końcowe:

1) Organizatorzy konkursu zapewniają uczestnikom sprzęt nagłaśniający oraz pianino elektroniczne.

2) Niepełnoletni uczestnicy konkursu przyjeżdżają z opiekunem (rodzic/opiekun prawny lub nauczyciel).

3) Koszty przejazdu, pobytu i ubezpieczenia pokrywają uczestnicy lub instytucja zgłaszająca.

4) Wykonawcy występują zgodnie z harmonogramem ustalonym przez organizatorów.

5) Decyzje podjęte przez jury w I i II etapie są ostateczne i nie podlegają odwołaniu.

6) Niepełnoletni uczestnik konkursu musi przedłożyć zgodę rodziców/prawnych opiekunów na jego uczestniczenie w konkursie oraz zgodę na wykorzystanie i przetwarzanie danych osobowych zawartych w karcie zgłoszeniowej (wzór załączony poniżej).

7) Uczestnik zezwala na bezpłatne wykorzystanie w celach promocji i reklamy wizerunku, materiałów dźwiękowych i filmowych z jego uczestnictwem, nagranych podczas konkursu i z tego tytułu nie będzie sobie rościł prawa do wynagrodzenia.

8) Przesłanie zgłoszenia jest równoznaczne z akceptacją niniejszego regulaminu.

9) Zdobywca I miejsca nie może brać udziału w kolejnych edycjach konkursu.

10) Sprawy nieobjęte regulaminem rozstrzygają Organizatorzy.

11) W sprawach związanych z organizacją konkursu prosimy kontaktować się telefonicznie z Małgorzatą Maciejewska tel. 600-41-22-55, Joanną Koczorowską tel. 603-053-028 lub drogą mailową piosenka.zydowska@wp.pl, gdie będzie można uzyskac formularz zgłoszeniowy.

 

 

 

 

ATTENTION !

About the visits to the grave

of Akiva Eger please get in touch with Mrs. Estera by phone +48 726 100 199 Or via email gekafka@jewish.org.pl

Ambasada Izraela w Polsce

ambas1 (2).jpg

Shabbat - info

The synagogue is closed

until further notice

Uwaga !!!

Gmina zawiesza wszelką działalność

Do odwołania

Zarządzenie Przewodniczącej Alicji Kobus

 

niebieski.jpg

TAGLIT Lipiec''20

talit2.jpgINFORMACJE

Obozy letnie 2020

INFORMACJA TUTAJ

jcc.jpg

15-activity Jewish community of Poznan

15c.jpg

15-lat naszej Gminy

tora.jpg

Zydowski Instytut Historyczny

zih.jpg

Tajemnice Judaizmu

podcast.jpg Kliknij obrazek

Codzienna Miszna

rapoport.jpg

IRENA SENDLER-KONCERT

sendler.jpg

Warsztaty w Gminie

W każdy czwartek od godz.18:15taniec.jpg

C I H

3a.jpg

POLIN

Wirtualny spacer po wystawie stałej

polin.jpg

mhzp_logo_new3755.jpg

Muzeum Galicja

galicja.jpg
fdzz.jpg

nissenbaum.jpg

Kulmhof am Ner

kulmhof1.jpg Kliknij obrazek

Shavei Polska

shavei.jpg

Szalom TV

szalomtv.jpg

Muzyka klezmerska

radio kl.jpg

Copyright © 2008 by www.poznan.jewish.org.pl