POLUB NAS :)

facebook.jpg

info kontakt

Kontakt z biurem Gminy

tylko drogą mailową

Fundacja Synagoga Nowa

PIC 913955244
2016-04-04_101608.jpg

JUDAICA

magen_1.jpg

KOL POLIN

Nowe miejsce dla Pomnika....  Email
W czerwcu tego roku, na Placu Sprawiedliwych Wśród Narodów Świata w Poznań przy ul. Królowej Jadwigi , zakończono prace nad przeniesieniem Pomnika Ofiar Obozu Pracy dla Żydów w Poznaniu, w tym budowę nowych fundamentów i sprzątanie. Pomnik został pokryty środkiem hydrofobowym, który chroni go przed szkodliwym działaniem wody i zanieczyszczeń. English version below.

 

W tym roku pomnik stanął na Placu Sprawiedliwych wśród Narodów Świata.

Koszt remontu wyniósł prawie 2 miliony złotych. Przywrócenie poprzedziło opracowanie koncepcji renowacji placu w 2015 r. (Przez KJ-Styl z Poznania) oraz projektu budowlano-wykonawczego w 2016 r. (Przez Ogród Park Krajobraz z Warszawy). W 2017 roku Ogrody wykonały prace związane z renowacją placu: Wybudowano powierzchnię: 1424 m2 granitowych kostek i 3 029 m2 powierzchni mineralnej, 30 ławek z oparciem, 18 koszy na śmieci i 6 doniczek z drzewami, gdzie umieszczono 24 lampy w miejscu, wybudowano system nawadniania, zadbano o  zieleń i posadzono nowe drzewa (34), 15 076 krzewów oraz rośliny okrywające (w tym czerwone róże na placu od strony ul. Królowej Jadwigi), 3975 m2 trawy zostało zaaranżowane i odrestaurowane oraz wprowadzono 655 m2 łąki kwiatowej. Ponadto wykonano brązowy odlew rzeźby z lat 70. zatytułowany "Dziewczyna z kwiatami" autorstwa prof. Józefa Stasińskiego. Jesienią plac zostanie obsadzony tulipanami odmiany Ireny Sendlerowej ".

 

 

In June this year, on the Righteous Among the Nations Square I Poznań, at Królowej Jadwigi Street the works on the relocation of the Monument of the Victims of the Labour Camp for Jews in Poznań were completed, including the construction of a new foundations and cleaning the monument. It was covered with a hydrophobic agent protecting it from harmful effects of water and pollution.

This year, the monument stood in the Righteous Among the Nations Square. The cost of the restoration amounted to nearly PLN 2 million. The restoration was preceded by the development of a concept of restoration of the square in 2015 (by KJ-Styl from Poznań) and a construction and executive project in 2016 (by Ogród Park Krajobraz from Warsaw). In 2017, the Gardens performed work related to the renovation of the square: The surface was built: 1,424 m2 of granite cubes and 3,029 m2 of mineral surface, 30 benches with backrest, 18 litter bins and 6 pots with trees were 24 lamps were put in place, the irrigation system was built, greenery was taken care of and new trees (34), 15,076 shrubs as well as covering plants (including red roses at the square from the side of Królowa Jadwiga Street) were planted, 3,975 m2 of grass was arranged and restored and 655 m2 of flower meadow was introduced. Moreover, a bronze casting of a sculpture from the 1970s entitled “Girl with flowers” by Professor Józef Stasiński was made. In the autumn, the square will be planted with tulips of the Irena Sendler variety”.

/nadesłała - Marta Jastrząb-Frankowska/

 

 

 

 

ATTENTION !

About the visits to the grave of Akiva Eger please get in touch with Mrs. Estera by phone +48 726 100 199 Or via email gekafka@jewish.org.pl

Szabat - informacje

Kochani, spotkania szabatowe odbywają się w każdy niebieski.jpgpiątek o godz. 19:00.

W każda sobotę modlitwy w Synagodze odbywają się od godz. 9:30 do 11:00.

POLIN

Wirtualny spacer po wystawie stałej

polin.jpg

15-activity Jewish community of Poznan

15c.jpg

15-lat naszej Gminy

tora.jpg

Codzienna Miszna

rapoport.jpg

IRENA SENDLER-KONCERT

sendler.jpg

Warsztaty w Gminie

taniec.jpg

Blog Leona Jedwabia z Australii

Moja podróz przez Holokaust

jedwab2.jpg 

Albumy PICASA

NASZE ALBUMY KLIKNIJ
erec.jpg
wikipardes.jpg

Koszerne produkty

kosher.jpg

 

mhzp_logo_new3755.jpg
fdzz.jpg

nissenbaum.jpg
wirtualny.jpg
tskz.jpg

Shavei Polska

shavei.jpg
fzplogo.jpg

Chabad

chabad.jpg
torun.jpg

Copyright © 2008 by www.poznan.jewish.org.pl