POLUB NAS :)

facebook.jpg

info kontakt

Kontakt z biurem Gminy

tylko drogą mailową

Fundacja Synagoga Nowa

PIC 913955244
2016-04-04_101608.jpg

JUDAICA

magen_1.jpg

KOL POLIN

Międzynarodowy Dzień Pamięci o Ofiarach Holokaustu w Zagórowie  Email
Wiesci gminne.
6 lutego odbyły się w Zagórowie obchody Międzynarodowego Dnia Pamięci o Ofiarach Holokaustu. W uroczystości wzięli udział goście honorowi: Marek Michalak, Rzecznik Praw Dziecka, Irena Zgrzembska, córka Ireny Sendlerowej-Patronki Roku 2018, Sprawiedliwej wśród Narodów Świata i Kawalera Orderu Uśmiechu, Yehoshua Ellis, rabin pomocniczy Gminy Wyznaniowej Żydowskiej w Warszawie, jak również przedstawiciele władz powiatowych, gminnych, środowisk żydowskich, Kościołów rzymskokatolickiego

i ewangelicko-augsburskiego, delegacje nauczycieli i uczniów z lokalnych szkół
oraz mieszkańcy Gminy Zagórów.
       

Przedsięwzięcie zorganizowali: Urząd Miejski w Zagórowie, Miejsko-Gminny Ośrodek Kultury, Szkoła Podstawowa im. Kawalerów Orderu Uśmiechu w Łukomiu, Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych im. Braci Kostaneckich, Stowarzyszenie Drugie Pokolenie-Potomkowie Ocalałych z Holokaustu oraz Związek Gmin Wyznaniowych Żydowskich w Poznaniu.
        

W roli konferansjerów wystąpili Lidia Antonowicz i Adrian Tomaszewski, nauczycielka
i uczeń SP Łukom. Gości powitali główni organizatorzy: Łukasz Parus, dyrektor MGOK,
i Renata Struszczyk, dyrektor SP Łukom. Magdalena Tomczak, nauczycielka religii w Szkole Podstawowej im. gen. Stefana Roweckiego „Grota” w Koziegłowach, członkini stowarzyszenia Coexist i współorganizatorka Dni Judaizmu w Poznaniu, wygłosiła krótki wykład pt. „Dlaczego powinniśmy pamiętać o Holokauście?”. Następnie zabrali głos Marek Michalak, Janina Zgrzembska i rabin Yehoshua Ellis. W treści wystąpień pojawiła się postać niezapomnianej  Ireny Sendlerowej oraz takie wartości, jak pomaganie drugiemu człowiekowi, szacunek, pielęgnowanie pamięci historycznej, wybaczenie, dialog i wspólne budowanie przyszłości.
        

Część artystyczną zaprezentowali uczniowie. Oskar Pietryga, Joanna Krzyżaniak
i  Magdalena Rojewska (SP Łukom) przybliżyli biogram Ireny Sendlerowej i wyrecytowali wiersz o heroicznej działalności Sprawiedliwej wśród Narodów Świata. Natalia Słowińska (ZSP Zagórów) zagrała na skrzypcach utwór skomponowany przez Johna Williamsa, będący motywem przewodnim filmu pt. „Lista Schindlera” w reż. Stevena Spielberga. W roli akompaniatora, grając na gitarze, wystąpił Daniel Słowiński, katecheta, multiinstrumentalista i nauczyciel muzyki w SP Zagórów.
         

Nie zabrakło również modlitwy ekumenicznej za Ofiary Zagłady. W imieniu chrześcijan i Żydów modlili się ks. Józef Nowakowski, przedstawiciel parafii pw. Św. Piotra
i Pawła w Zagórowie, pastor Waldemar Wunsz, proboszcz parafii Ewangelicko-Augsburskiej w Koninie, oraz rabin Yehoshua Ellis. Po modlitwach złożono kwiaty i znicze pod tablicą upamiętniającą Żydów z Zagórowa i okolic.
         

Na zakończenie Paweł Mazur, przedstawiciel Gminy Żydowskiej w Poznaniu, zaśpiewał modlitwę „Ani maamin” oraz przekazał słowa od rabina Chaima Kornberga z Jerozolimy, z synagogi Mizmor le Dawid i Centrum Yakar. Lidia Antonowicz odczytała list od Belli Bryks- Klein, dyrektor Centrum Kultury Yidish w Tel-Aviwie. 
     

Organizatorzy obchodów Dnia Pamięci o Ofiarach Holokaustu w Zagórowie serdecznie dziękują wielu osobom za życzliwość i pomoc w organizacji wydarzenia. Specjalne podziękowania kierują do: Wiesława Radnieckiego-burmistrza Gminy Zagórów, Anny Radnieckiej- prezes Gminnej Spółdzielni „Samopomoc Chłopska”, Marka Michalaka-Rzecznika Praw Dziecka, Janiny Zgrzembskiej-córki Ireny Sendlerowej, Magdaleny Tomczak- edukatorki nauczania o Holokauście, rabina Yehoshua Ellisa, Pawła Mazura oraz

Bogusława Wojciechowskiego-przedstawiciela Stowarzyszenia Drugie Pokolenie-Potomkowie Ocalałych z Holokaustu, ks. Józefa Nowakowskiego, pastora Waldemara Wunsza, Estery Kafki i Beaty Stopczyńskiej-czlonkiń Gminy Żydowskiej w Poznaniu, muzyka Daniela Słowińskiego, dyrektorów szkół, nauczycieli i uczniów; inspektora Macieja Kusza, komisarza Roberta Górnego i starszego aspiranta Dariusza Nowickiego-policjantów Komendy Powiatowej Policji w Słupcy, i Bogdana Matczaka- kierownika Zakładu Gospodarki Komunalnej i Usług Wodnych w Zagórowie. (mgok)

 

 

 

ATTENTION !

About the visits to the grave of Akiva Eger please get in touch with Mrs. Estera by phone +48 726 100 199 Or via email gekafka@jewish.org.pl

Szabat - informacje

Kochani, spotkania szabatowe odbywają się w każdy niebieski.jpgpiątek o godz. 19:00.Opłaty - infornacja/

W każda sobotę modlitwy w Synagodze odbywają się od godz. 9:30 do 11:00.

POLIN

Wirtualny spacer po wystawie stałej

polin.jpg

15-activity Jewish community of Poznan

15c.jpg

15-lat naszej Gminy

tora.jpg

Codzienna Miszna

rapoport.jpg

IRENA SENDLER-KONCERT

sendler.jpg

Warsztaty w Gminie

taniec.jpg

Blog Leona Jedwabia z Australii

Moja podróz przez Holokaust

jedwab2.jpg 

Albumy PICASA

NASZE ALBUMY KLIKNIJ
erec.jpg
wikipardes.jpg

Koszerne produkty

kosher.jpg

 

mhzp_logo_new3755.jpg
fdzz.jpg

nissenbaum.jpg
wirtualny.jpg
tskz.jpg

Shavei Polska

shavei.jpg
fzplogo.jpg

Chabad

chabad.jpg
torun.jpg

Copyright © 2008 by www.poznan.jewish.org.pl