POLUB NAS :)

facebook.jpg

info kontakt

Kontakt z biurem Gminy

tylko drogą mailową

Fundacja Synagoga Nowa

PIC 913955244
2016-04-04_101608.jpg

JUDAICA

magen_1.jpg

KOL POLIN

"Podróż do krainy cieni"  Email

"Podróż do krainy cieni". Promocja książki dr Ilony Dworak-Cousin z Izraela w Gminie Wyznaniowej Żydowskiej w Poznaniu w dniu 14.01.2019. Z Autorką rozmawiał red. Andrzej Niziołek.

 

 

 

 

Ilona ­Dworak-­Cousin – doktor farmacji, działaczka społeczna, publicystka, autorka wspomnień, poetka. Urodziła się 3 maja 1949 roku we Wrocławiu w zasymilowanej, inteligenckiej rodzinie żydowskiej. Jej ojciec Leopold (Drucker) Dworak, urodzony w Chrzanowie, był absolwentem Politechniki Lwowskiej, po wojnie wykładał na Politechnice Wrocławskiej. Pochodząca z Krakowa matka, Eugenia Bachner, ukończyła Studium Wychowania Fizy­cznego. Po wojnie, którą przeżyli w Związku Sowieckim, jako repatrianci osiedlili się we Wrocławiu. Do Izraela wyjechali w 1957 roku.
Na przełomie lat sześćdziesiątych i siedemdziesiątych autorka była studentką Uniwersytetu Bolońskiego we Włoszech, gdzie uzyskała stopień doktora farmacji. W 1992 roku ukończyła studia podyplomowe w zakresie farmacji klinicznej na Uniwersytecie Telawiwskim. W latach dziewięćdziesiątych odbyła studia podyplomowe w ośrodku edukacyjnym Alma w Tel Awiwie (Literatura) oraz w Instytucie Yad Vashem w Jerozolimie (Historia Zagłady Żydów).
Równolegle z pracą zawodową autorka udziela się jako aktywistka społeczna oraz pisarka. Pisze po polsku i po hebrajsku. Współpracowała z gazetą „­Nowiny-­Kurier”. W 1995 roku opublikowała tomik poezji w języku hebrajskim zatytułowany Galej chajej (Fale mojego życia). W 2000 roku w Tel Awiwie został wydany tom prozy hebrajskiej Chacaj sipurim (Opowiadania niedokończone). Rok później ukazał się on w języku polskim. W 2008 roku autorka opublikowała w Polsce kolejną autobiograficzną książkę, tym razem napisaną w języku polskim, zatytułowaną Dybuk wspomnień.
Tematem najnowszej książki, podobnie jak dwóch wcześ­niejszych, jest poszukiwanie prawdy o przeszłości. Proza ta stanowi zapis tęsknoty za światem, który przeminął. Autorka podejmuje próbę przywrócenia przerwanej ciągłości dziejów włas­nej rodziny. Ślady pamięci, a właściwie ich cienie, odnajduje w różnych miejscach i okresach historycznych: Galicji końca XIX i początku XX wieku, międzywojennej Polsce, Polsce pod okupacją niemiecką, w latach wojennej tułaczki rodziców, a także w domu rodzinnym we współczes­nym Izraelu.
Ilona ­Dworak-­Cousin jest członkinią licznych izraelskich związków twórczych i stowarzyszeń społecznych. Bierze udział w działaniach Koła Pisarzy i Twórców ­Ha-­Szaron oraz Akademickiego Stowarzyszenia Kobiet Twórców. Jest aktywna w Biznesowym Forum Kobiet związanym z Izraelską Partią Pracy (Awoda). Od roku 2007 przewodniczy Towarzystwu Przyjaźni ­Izrael-­Polska, które promuje polską kulturę w Izraelu. W uznaniu za zasługi na polu współpracy ­polsko-­izraelskiej została w 2007 roku odznaczona Krzyżem Kawalerskim Orderu Zasługi, a w 2013 roku Krzyżem Oficerskim Orderu Zasługi.

 

Wydawnictwo Austeria

 

 

ATTENTION !

About the visits to the grave of Akiva Eger please get in touch with Mrs. Estera by phone +48 726 100 199 Or via email gekafka@jewish.org.pl

Szabat - informacje

Kochani, spotkania szabatowe odbywają się w każdy niebieski.jpgpiątek o godz. 19:00.Opłaty - infornacja/

W każda sobotę modlitwy w Synagodze odbywają się od godz. 9:30 do 11:00.

POLIN

Wirtualny spacer po wystawie stałej

polin.jpg

15-activity Jewish community of Poznan

15c.jpg

15-lat naszej Gminy

tora.jpg

Codzienna Miszna

rapoport.jpg

IRENA SENDLER-KONCERT

sendler.jpg

Warsztaty w Gminie

taniec.jpg

Blog Leona Jedwabia z Australii

Moja podróz przez Holokaust

jedwab2.jpg 

Albumy PICASA

NASZE ALBUMY KLIKNIJ
erec.jpg
wikipardes.jpg

Koszerne produkty

kosher.jpg

 

mhzp_logo_new3755.jpg
fdzz.jpg

nissenbaum.jpg
wirtualny.jpg
tskz.jpg

Shavei Polska

shavei.jpg
fzplogo.jpg

Chabad

chabad.jpg
torun.jpg

Copyright © 2008 by www.poznan.jewish.org.pl