POLUB NAS :)

facebook.jpg

info kontakt

Kontakt z biurem Gminy

tylko drogą mailową 

poznan@jewish.org.pl

Fundacja Synagoga Nowa

PIC 913955244
2016-04-04_101608.jpg
erec.jpg

Koszerne produkty

kosher.jpg

 

TSKZ

tskz.jpg

Chabad

chabad.jpg
wikipardes.jpg
wirtualny.jpg

JUDAICA

magen_1.jpg

KOL POLIN

Szalom Alejchem  Email
S_Z_A_B_A_T
Oto słowa hymnu szabatowego Szalom Aleichem:
Pokój wam, aniołowie służący, aniołowie Najwyższego, Króla nad królami, Świętego – niech będzie błogosławiony.
Przybywajcie w pokoju, aniołowie pokoju, aniołowie Najwyższego, Króla nad królami, Świętego – niech będzie błogosławiony.
 
Przybywajcie w pokoju, aniołowie pokoju, aniołowie Najwyższego, Króla nad królami, Świętego – niech będzie błogosławiony.
Błogosławcie mnie pokojem, aniołowie Najwyższego, Króla nad królami, Świętego – niech będzie błogosławiony.
Odejdźcie w pokoju, aniołowie pokoju, aniołowie Najwyższego, Króla nad królami, Świętego – niech będzie błogosławiony.
A tu transliteracja tekstu hebrajskiego:
 
Szalom aleichem malachei ha-szaret malachei eljon, mi-melech malchei ha-melachim Ha-Kadosz Baruch Hu.
Boachem le-szalom malachei ha-szalom malachei eljon, mi-melech malchei ha-melachim Ha-Kadosz Baruch Hu.
Barchuni le-szalom malachei ha-szalom malachei eljon, mi-melech malchei ha-melachim Ha-Kadosz Baruch Hu.
Cetchem le-szalom malachei ha-szalom malachei eljon, mi-melech malchei ha-melachim Ha-Kadosz Baruch Hu
.
 
Hymn ten śpiewany jest w piątek, po powrocie z synagogi. Pojawił się w wieku XVII (pierwszy raz ukazał się drukiem w Pradze w roku 1641) i nawiązuje do przekazu talmudycznego (Szabat 119b), w którym znajdujemy wzmiankę, iż każdemu człowiekowi wracającemu z synagogi po nabożeństwie piątkowym towarzyszą dwa anioły: dobry i zły. Jeżeli zastaną dom przygotowany właściwie do Szabatu, dobry anioł mówi: „Oby następny Szabat był taki, jak ten”, a zły anioł odpowiada „Amen”. Jeżeli dom nie jest dobrze przygotowany do Szabatu, wtedy zły anioł mówi: „Oby następny Szabat był taki, jak ten” i dobry anioł musi odpowiedzieć na to „Amen”.
 
Zwyczajowo każdą zwrotkę śpiewa się trzy razy.
 

ATTENTION !

About the visits to the grave

of Akiva Eger please get in touch with Mrs. Estera by phone +48 726 100 199 Or via email gekafka@jewish.org.pl

Ambasada Izraela w Polsce

ambas1 (2).jpg

Shabbat - info

The synagogue is closed

until further notice

Uwaga !!!

Gmina zawiesza wszelką działalność

Do odwołania

Zarządzenie Przewodniczącej Alicji Kobus

 

niebieski.jpg

TAGLIT Lipiec''20

talit2.jpgINFORMACJE

Obozy letnie 2020

INFORMACJA TUTAJ

jcc.jpg

15-activity Jewish community of Poznan

15c.jpg

15-lat naszej Gminy

tora.jpg

Zydowski Instytut Historyczny

zih.jpg

Tajemnice Judaizmu

podcast.jpg Kliknij obrazek

Codzienna Miszna

rapoport.jpg

IRENA SENDLER-KONCERT

sendler.jpg

Warsztaty w Gminie

W każdy czwartek od godz.18:15taniec.jpg

C I H

3a.jpg

POLIN

Wirtualny spacer po wystawie stałej

polin.jpg

mhzp_logo_new3755.jpg

Muzeum Galicja

galicja.jpg
fdzz.jpg

nissenbaum.jpg

Kulmhof am Ner

kulmhof1.jpg Kliknij obrazek

Shavei Polska

shavei.jpg

Szalom TV

szalomtv.jpg

Muzyka klezmerska

radio kl.jpg

Copyright © 2008 by www.poznan.jewish.org.pl