POLUB NAS :)

facebook.jpg

info kontakt

Kontakt z biurem Gminy

tylko drogą mailową 

poznan@jewish.org.pl

Fundacja Synagoga Nowa

PIC 913955244
2016-04-04_101608.jpg
erec.jpg

Koszerne produkty

kosher.jpg

 

TSKZ

tskz.jpg

Chabad

chabad.jpg
wikipardes.jpg
wirtualny.jpg

JUDAICA

magen_1.jpg

KOL POLIN

Seder krok po kroku  Email
P E S A C H_.
(hebr. dosł.: porządek, uporządkowanie; jid. sejder) – 1. seder lejl Pesach (hebr., porządek nocy pesachowej) – uroczysta wieczerza pierwszego, a w diasporze także drugiego dnia święta Pesach, której przebieg (przynajmniej formalnej części) jest ściśle uregulowany (uporządkowany) – stąd nazwa; jest ona poświęcona wspominaniu nocy wyjścia Izraelitów z Egiptu oraz przeżywaniu odzyskania wolności. Seder jest najważniejszym wydarzeniem religijnym w domu  

(hebr. dosł.: porządek, uporządkowanie; jid. sejder) – 1. seder lejl Pesach (hebr., porządek nocy pesachowej) – uroczysta wieczerza pierwszego, a w diasporze także drugiego dnia święta Pesach, której przebieg (przynajmniej formalnej części) jest ściśle uregulowany (uporządkowany) – stąd nazwa; jest ona poświęcona wspominaniu nocy wyjścia Izraelitów z Egiptu oraz przeżywaniu odzyskania wolności. Seder jest najważniejszym wydarzeniem religijnym w domu  żydowskim w ciągu roku, zawierającym wiele motywów symbolicznych, a równocześnie – wychowawczych. Z tego względu szczególną wagę przywiązywano do uczestnictwa w nim dzieci.

 

Według talmudycznego traktatu Pesachim, który zawiera m.in. przepisy odnoszące się do tego święta, Rabi Akiwa miał dzieciom rozdawać orzechy i słodycze, by nie zasypiały podczas wieczerzy. S. następuje bezpośrednio po okresie przygotowań, które wieńczy Erew Pesach.

 

Podczas wieczerzy sederowej, w każdym, nawet najbiedniejszym domu żydowskim na stole muszą pojawić się maca i wino; stąd został rozwinięty system pomocy ubogim w przygotowaniu s. (por. maot chit(t)im; macówka). Podczas wieczerzy uczestnicy powinni siedzieć podparci, co ma nawiązywać do półleżącej pozycji, w której ucztowali Rzymianie w czasach, gdy kształtowały się zwyczaje sederowe, wyrażającej postawę wolnych (uwolnionych z niewoli) ludzi. Także obyczaj niekorzystania z pomocy służących przy przygotowaniu s., a w ortodoksyjnych domach – obsługiwania ich przy wieczerzy, zwłaszcza przy nalewaniu wina przez gospodynię, miał związek z symboliką wolności.

 

Centralne miejsce na stole zajmują trzy mace /szmura/, umieszczone jedna nad drugą, zw. kohen, lewi i Izrael, które symbolizują hierarchiczny ład ludu Izraela. Do ich przykrycia używa się ozdobnych serwetek bądź wkłada się je do specjalnych woreczków, zw. maca-taszami. Szczególne znaczenie ma część środkowej macy, zwana afikomanem. Także symboliczną wartość – podkreślaną przez użycie specjalnych sederowych naczyń – mają inne potrawy, m.in.: charoset; gorzkie zioła; karpas; zeroa (udziec jagnięcia – mięso wraz z kością) oraz puchar Eliasza. Podczas wieczerzy uczestnicy wypijają cztery puchary wina; najmłodszy uczestnik odpowiada na cztery pytania; czyta się Hag(g)adę szel Pesach, stanowiącą swoisty „przewodnik” tej uroczystości. W czasie czytania z Hagady fragmentu o dziesięciu plagach egipskich, przy wymienianiu każdej z nich ulewa się nieco wina z pucharu. Uczta sederowa kończy się późno w nocy; wśród Żydów aszkenazyjskich – odśpiewaniem popularnej piosenki ludowej Chad gadja.

 

Sederowe noce są czasem czuwania (lejl szim(m)urim), z czym wiązał się zwyczaj pozostawiania otwartych drzwi, w poczuciu szczególnej opieki Stwórcy. Zalecano także, by po zakończeniu właściwego s. dalszą część nocy poświęcić na czytanie fragmentów Biblii, dotyczących wyjścia Izraelitów z Egiptu. Szczególnie religijni ludzie czytali wówczas także Pieśń nad pieśniami. 2. mianem s. określa się każdy z sześciu porządków Miszny (hebr. s(e)darim): pierwszy – Seder Zeraim; drugi – Seder Moed; trzeci – Seder Naszim; czwarty – Seder Nezikin; piąty – Seder Kodaszim; szósty – Seder Tohorot.

/Rafał Żebrowski, ŻIH/

 Afikoman

(hebr.; prawdopodobnie od grec. epikomios = z uroczystej procesji [ceremonii]; jid. afikojmen) – kawałek macy, spożywany pod koniec sederu w święto Pesach (wspomina się o nim już w Misznie; Pesachim 10,8). Odłamuje się go ze środkowej macy, spośród trzech, które znajdują się na stole, przykryte ozdobną serwetą. Symbolizuje on jagnię pesachowe, które w starożytności podawano pod koniec świątecznej uczty. Nad a. odmawia się błogosławieństwo i dzieli się go między wszystkich uczestników wieczerzy. U Żydów aszkenazyjskich istniał obyczaj chowania a., a dzieci miały za zadanie odnaleźć go pod koniec wieczerzy, przed północą. W nagrodę dostawały łakocie lub drobne upominki (b(e)dikat afikoman). Postępowano tak, by nie posnęły w czasie długiej uroczystości i żeby brały w niej czynny udział aż do końca. We wsch. Europie wierzono, że kawałek a. wszyty w tałes kutn chroni przed „złym okiem”, a zawieszony na ścianie – chroni dom przed pożarem.

 

Autor hasła: Ninel Kameraz-Kos

 

 

ATTENTION !

About the visits to the grave

of Akiva Eger please get in touch with Mrs. Estera by phone +48 726 100 199 Or via email gekafka@jewish.org.pl

Ambasada Izraela w Polsce

ambas1 (2).jpg

Shabbat - info

The synagogue is closed

until further notice

Uwaga !!!

Gmina zawiesza wszelką działalność

Do odwołania

Zarządzenie Przewodniczącej Alicji Kobus

 

niebieski.jpg

TAGLIT Lipiec''20

talit2.jpgINFORMACJE

Obozy letnie 2020

INFORMACJA TUTAJ

jcc.jpg

15-activity Jewish community of Poznan

15c.jpg

15-lat naszej Gminy

tora.jpg

Zydowski Instytut Historyczny

zih.jpg

Tajemnice Judaizmu

podcast.jpg Kliknij obrazek

Codzienna Miszna

rapoport.jpg

IRENA SENDLER-KONCERT

sendler.jpg

Warsztaty w Gminie

W każdy czwartek od godz.18:15taniec.jpg

C I H

3a.jpg

POLIN

Wirtualny spacer po wystawie stałej

polin.jpg

mhzp_logo_new3755.jpg

Muzeum Galicja

galicja.jpg
fdzz.jpg

nissenbaum.jpg

Kulmhof am Ner

kulmhof1.jpg Kliknij obrazek

Shavei Polska

shavei.jpg

Szalom TV

szalomtv.jpg

Muzyka klezmerska

radio kl.jpg

Copyright © 2008 by www.poznan.jewish.org.pl