POLUB NAS :)

facebook.jpg

info kontakt

Kontakt z biurem Gminy

tylko drogą mailową 

poznan@jewish.org.pl

Fundacja Synagoga Nowa

PIC 913955244
2016-04-04_101608.jpg
erec.jpg

Koszerne produkty

kosher.jpg

 

TSKZ

tskz.jpg

Chabad

chabad.jpg
wikipardes.jpg
wirtualny.jpg

JUDAICA

magen_1.jpg

KOL POLIN

Los na loterii?  Email

Los na loterii?
Rabin Icchak Rapoport

 

Purim jest jednym z najdziwniejszych i jednocześnie najważniejszych świąt obchodzonych w ciągu żydowskiego roku obrzędowego. Jego niezwykłość polega na przykład na fakcie, że jest to jedyne żydowskie święto noszące nie-żydowską nazwę! Słowo Purim pochodzi z języka akadyjskiego (którym posługiwano się w starożytnej Babilonii, podbitej przez Persów) i oznacza "losy [na loterii]". Z jakiego powodu?

Historia święta Purim, opisana w Megillat Ester (Księdze Estery) wydarzyła się w okresie, kiedy naród żydowski przebywał na wygnaniu w Babilonii, a więc pomiędzy 586 a 516 r. p.n.e. Zgodnie z opowieścią niegodziwy Haman, doradca perskiego króla Aswerusa, podjął próbę wymordowania całego narodu żydowskiego. Nie wiedział jednak, że królowa Estera, żona Aswerusa jest Żydówką. Pozornie jedynie dzięki szczęśliwemu zbiegowi okoliczności, Estera zdołała uratować swój naród od zagłady.

Kolejną wyjątkową cechą świąt Purim jest fakt, iż związana z nim Księga Estery jest jedyną księgą w Torze, w której nie jest wymienione imię B-ga. (Pieśń nad Pieśniami również nie zawiera imienia Boga, ale ze względu na to, że dotyczy jedynie relacji Żydów z Bogiem, nie ma to w tym przypadku znaczenia).

Brak imienia Boga w tekście jest związany z istotą znaczenia samego święta. Wskazuje ono, że B-g kieruje historią świata, nawet kie dynie dzieje się to w sposób bezpośredni, poprzez b-ską interwencję. Nawet loteria - losy są w rękach Najwyższego. Pozorny łut szczęścia w purimowej historii jest w istocie wspaniale zaaranżowanym biegiem wypadków, w taki sposób, że Żydzi na końcu są uratowani, zaś te same okoliczności, które wydawały się okropne, później okazują się niezbędne do ostatecznego odkupienia.

W ten sposób dochodzimy do rdzenia "żydowskości". Słowo "Żyd", po hebrajsku jehudi, pochodzi od hebrajskiego czasownika lehodot, który oznacza "dziękować". Innymi słowy - bezpośrednie tłumaczenie słowa "Żyd" brzmiałoby następująco: "ten, który dziękuje". Jest to człowiek który wie, że wszystko pochodzi od Jedynego Dobrego B-ga i który dziękuje B-gu za wszystko co dobre i pozornie złe. Jest to człowiek, który wierzy i zdaje sobie sprawę, że wszystko, nawet to, co wydaje się złem, w ostateczności prowadzi do dobra. Taki właśnie jest sens święta Purim i istota bycia Żydem. Z tego względu jest to jedno z najważniejszych żydowskich świąt.

Purim sameach - Szczęśliwego Purim !

 

ATTENTION !

About the visits to the grave

of Akiva Eger please get in touch with Mrs. Estera by phone +48 726 100 199 Or via email gekafka@jewish.org.pl

Ambasada Izraela w Polsce

ambas1 (2).jpg

Shabbat - info

UWAGA !!!

Spotkania szabatowe

wstrzymane do odwołania.

w razie pytań kontakt z biurem 

poznan@jewish.org.pl

niebieski.jpg

The National Library of Israel

library1.jpg

Obozy letnie 2020

INFORMACJA TUTAJ

jcc.jpg

15-activity Jewish community of Poznan

15c.jpg

15-lat naszej Gminy

tora.jpg

Zydowski Instytut Historyczny

zih.jpg

Tajemnice Judaizmu

podcast.jpg Kliknij obrazek

Codzienna Miszna

rapoport.jpg

IRENA SENDLER-KONCERT

sendler.jpg

Warsztaty w Gminie

W każdy czwartek od godz.18:15taniec.jpg

C I H

3a.jpg

POLIN

Wirtualny spacer po wystawie stałej

polin.jpg

mhzp_logo_new3755.jpg

Muzeum Galicja

galicja.jpg
fdzz.jpg

nissenbaum.jpg

Kulmhof am Ner

kulmhof1.jpg Kliknij obrazek

Shavei Polska

shavei.jpg

Szalom TV

szalomtv.jpg

Muzyka klezmerska

radio kl.jpg

Copyright © 2008 by www.poznan.jewish.org.pl