POLUB NAS :)

facebook.jpg

info kontakt

Kontakt z biurem Gminy

tylko drogą mailową 

poznan@jewish.org.pl

Fundacja Synagoga Nowa

PIC 913955244
2016-04-04_101608.jpg
erec.jpg

Koszerne produkty

kosher.jpg

 

TSKZ

tskz.jpg

Chabad

chabad.jpg
wikipardes.jpg
wirtualny.jpg

JUDAICA

magen_1.jpg

KOL POLIN

"Aushwitz i Holokaust"  Email
Temat problematyki nauczania o Auschwitz i Holokauście w Polsce, widzianej i analizowanej z wielu różnych perspektyw: historycznej, literaturoznawczej, socjologicznej i pedagogicznej, podejmuje najnowsza publikacja Muzeum – "Auschwitz i Holokaust – edukacja w szkole i miejscu pamięci". „Jest to nie tylko podsumowanie polskiego dorobku naukowo-dydaktycznego ostatnich lat w zakresie edukacji o Auschwitz i Holokauście.

To coś znacznie więcej, ponieważ książka stawia nowe pytania, na które piszący w niej autorzy próbują znaleźć odpowiedzi” — napisał we wprowadzeniu do publikacji redaktor naukowy publikacji dr Piotr Trojański.

„Pytania te dotyczą głównie roli, jaką w edukacji o Auschwitz i Holokauście powinny w przyszłości pełnić szkoła i muzea – miejsca pamięci. Jakie powinny być pomiędzy nimi zależności? Ponadto wskazuje możliwe drogi wyjścia z sytuacji, w jakiej znaleźli się dzisiaj nauczyciele i edukatorzy w związku z wprowadzeniem nowej podstawy programowej” — czytamy.

Książka podzielona została na cztery części. Pierwsza dotyczy edukacji o Auschwitz i Holokauście w szkole. Zawarte w niej artykuły poruszają kwestie nauczania tej problematyki w ramach różnych przedmiotów, głównie języka polskiego i historii. Część druga podejmuje kwestie pedagogiki miejsc pamięci w ujęciu teoretycznym i praktycznym. W tym kontekście omówione zostały różne aspekty wizyt edukacyjnych w muzeach i miejscach upamiętniania.

W części trzeciej autorzy podejmują próbę odpowiedzi na pytanie o znaczenie miejsc pamięci dla edukacji, natomiast artykuły w części czwartej to próba znalezienia odpowiedzi na pytania: jakie znaczenie dla edukacji o Auschwitz i Holokauście mają autentyzm miejsca i słowa oraz w jaki sposób relacje świadków i narracje historyczne kształtują obraz i pamięć tego, co wydarzyło się przed lady.

„Zrozumienie właściwego znaczenia Zagłady, jako swoistego przesilenia europejskości, powinno wskazać miejsce Zagłady w całym systemie edukacyjnym – w historii, kulturoznawstwie, filozofii, politologii i nauczaniu obywatelskim, religioznawstwie i innych naukach szeroko rozumianej antropologii. Nie tyle w strachu, że narody, które zapomną o swojej historii, będą skazane na jej powtórzenie. Ale przede wszystkim dlatego, że ludzie nie rozumiejący fundamentów świata, który ich otacza, nie są zdolni do jego realnego współtworzenia” — napisał we wstępie do publikacji dyrektor Muzeum Auschwitz dr Piotr M.A. Cywiński.

Najnowsza publikacja Muzeum jest podsumowaniem konferencji „Auschwitz i Holokaust — edukacja w szkole i miejscu pamięci”, która zorganizowana została przez Międzynarodowe Centrum Edukacji o Auschwitz i Holokauście i Instytut Historii Uniwersytetu Pedagogicznego im. Komisji Edukacji Narodowej w Krakowie w kwietniu 2013 r.

Książka dostępna jest w księgarni internetowej Muzeum Auschiwitz.

Holokauście w Polsce, widzianej i analizowanej z wielu różnych perspektyw: historycznej,

 

ATTENTION !

About the visits to the grave

of Akiva Eger please get in touch with Mrs. Estera by phone +48 726 100 199 Or via email gekafka@jewish.org.pl

Ambasada Izraela w Polsce

ambas1 (2).jpg

Shabbat - info

Kochani, spotykamy się
w każdy niebieski.jpgpiątek o 17:00
Every Friday,we meet  on 5:00 pm
10 Stawna str./ Poznan 61-759
Opłaty - infornacje
W każda sobotę Synagoga otwarta
w godz. 9:30 -11:00.
  Every Saturday the synagogue
is open at 09:30-11:00am.

TAGLIT Lipiec''20

talit2.jpgINFORMACJE

15-activity Jewish community of Poznan

15c.jpg

15-lat naszej Gminy

tora.jpg

Tajemnice Judaizmu

podcast.jpg Kliknij obrazek

Codzienna Miszna

rapoport.jpg

IRENA SENDLER-KONCERT

sendler.jpg

Warsztaty w Gminie

W każdy czwartek od godz.18:15taniec.jpg

C I H

3a.jpg

POLIN

Wirtualny spacer po wystawie stałej

polin.jpg

mhzp_logo_new3755.jpg

Muzeum Galicja

galicja.jpg
fdzz.jpg

nissenbaum.jpg

Kulmhof am Ner

kulmhof1.jpg Kliknij obrazek

Shavei Polska

shavei.jpg

Szalom TV

szalomtv.jpg

Muzyka klezmerska

radio kl.jpg

Copyright © 2008 by www.poznan.jewish.org.pl