POLUB NAS :)

facebook.jpg

info kontakt

Kontakt z biurem Gminy

tylko drogą mailową

Fundacja Synagoga Nowa

PIC 913955244
2016-04-04_101608.jpg

JUDAICA

magen_1.jpg

KOL POLIN

"Aushwitz i Holokaust"  Email
Temat problematyki nauczania o Auschwitz i Holokauście w Polsce, widzianej i analizowanej z wielu różnych perspektyw: historycznej, literaturoznawczej, socjologicznej i pedagogicznej, podejmuje najnowsza publikacja Muzeum – "Auschwitz i Holokaust – edukacja w szkole i miejscu pamięci". „Jest to nie tylko podsumowanie polskiego dorobku naukowo-dydaktycznego ostatnich lat w zakresie edukacji o Auschwitz i Holokauście.

To coś znacznie więcej, ponieważ książka stawia nowe pytania, na które piszący w niej autorzy próbują znaleźć odpowiedzi” — napisał we wprowadzeniu do publikacji redaktor naukowy publikacji dr Piotr Trojański.

„Pytania te dotyczą głównie roli, jaką w edukacji o Auschwitz i Holokauście powinny w przyszłości pełnić szkoła i muzea – miejsca pamięci. Jakie powinny być pomiędzy nimi zależności? Ponadto wskazuje możliwe drogi wyjścia z sytuacji, w jakiej znaleźli się dzisiaj nauczyciele i edukatorzy w związku z wprowadzeniem nowej podstawy programowej” — czytamy.

Książka podzielona została na cztery części. Pierwsza dotyczy edukacji o Auschwitz i Holokauście w szkole. Zawarte w niej artykuły poruszają kwestie nauczania tej problematyki w ramach różnych przedmiotów, głównie języka polskiego i historii. Część druga podejmuje kwestie pedagogiki miejsc pamięci w ujęciu teoretycznym i praktycznym. W tym kontekście omówione zostały różne aspekty wizyt edukacyjnych w muzeach i miejscach upamiętniania.

W części trzeciej autorzy podejmują próbę odpowiedzi na pytanie o znaczenie miejsc pamięci dla edukacji, natomiast artykuły w części czwartej to próba znalezienia odpowiedzi na pytania: jakie znaczenie dla edukacji o Auschwitz i Holokauście mają autentyzm miejsca i słowa oraz w jaki sposób relacje świadków i narracje historyczne kształtują obraz i pamięć tego, co wydarzyło się przed lady.

„Zrozumienie właściwego znaczenia Zagłady, jako swoistego przesilenia europejskości, powinno wskazać miejsce Zagłady w całym systemie edukacyjnym – w historii, kulturoznawstwie, filozofii, politologii i nauczaniu obywatelskim, religioznawstwie i innych naukach szeroko rozumianej antropologii. Nie tyle w strachu, że narody, które zapomną o swojej historii, będą skazane na jej powtórzenie. Ale przede wszystkim dlatego, że ludzie nie rozumiejący fundamentów świata, który ich otacza, nie są zdolni do jego realnego współtworzenia” — napisał we wstępie do publikacji dyrektor Muzeum Auschwitz dr Piotr M.A. Cywiński.

Najnowsza publikacja Muzeum jest podsumowaniem konferencji „Auschwitz i Holokaust — edukacja w szkole i miejscu pamięci”, która zorganizowana została przez Międzynarodowe Centrum Edukacji o Auschwitz i Holokauście i Instytut Historii Uniwersytetu Pedagogicznego im. Komisji Edukacji Narodowej w Krakowie w kwietniu 2013 r.

Książka dostępna jest w księgarni internetowej Muzeum Auschiwitz.

Holokauście w Polsce, widzianej i analizowanej z wielu różnych perspektyw: historycznej,

 

ATTENTION !

About the visits to the grave of Akiva Eger please get in touch with Mrs. Estera by phone +48 726 100 199 Or via email gekafka@jewish.org.pl

Szabat - informacje

Kochani, spotkania szabatowe odbywają się w każdy niebieski.jpgpiątek o godz. 19:00.Opłaty - infornacja/

W każda sobotę modlitwy w Synagodze odbywają się od godz. 9:30 do 11:00.

POLIN

Wirtualny spacer po wystawie stałej

polin.jpg

15-activity Jewish community of Poznan

15c.jpg

15-lat naszej Gminy

tora.jpg

Codzienna Miszna

rapoport.jpg

IRENA SENDLER-KONCERT

sendler.jpg

Warsztaty w Gminie

taniec.jpg

Blog Leona Jedwabia z Australii

Moja podróz przez Holokaust

jedwab2.jpg 

Albumy PICASA

NASZE ALBUMY KLIKNIJ
erec.jpg
wikipardes.jpg

Koszerne produkty

kosher.jpg

 

mhzp_logo_new3755.jpg
fdzz.jpg

nissenbaum.jpg
wirtualny.jpg
tskz.jpg

Shavei Polska

shavei.jpg
fzplogo.jpg

Chabad

chabad.jpg
torun.jpg

Copyright © 2008 by www.poznan.jewish.org.pl