POLUB NAS :)

facebook.jpg

info kontakt

Kontakt z biurem Gminy

tylko drogą mailową 

poznan@jewish.org.pl

Fundacja Synagoga Nowa

PIC 913955244
2016-04-04_101608.jpg

Blog Leona Jedwabia z Australii

Moja podróz przez Holokaust

jedwab2.jpg 

Hebrajski on-line

hebr.jpgKliknij obrazek
erec.jpg

Koszerne produkty

kosher.jpg

 

TSKZ

tskz.jpg

Chabad

chabad.jpg
wikipardes.jpg

JUDAICA

magen_1.jpg

KOL POLIN

Muzyka klezmerska

radio kl.jpg
OMER - liczenie omeru  Email

Słowo omer ma co najmniej trzy znaczenia: po pierwsze, oznacza snop; po drugie, jest to miara produktów sypkich (np. ziarna), która równa jest objętości około 43 jajek. Nazwa ta oznacza też ofiarę (oddanie) ze zboża, składaną w czasach Świątyni. W drugi dzień Pesach składano ofiarę hołdowniczą ze zmielonego jęczmienia, w ilości właśnie jednego omeru. Pierwszy snop z wiosennych zbiorów przynoszony był do Świątyni, ziarno było mielone i jeden omer mąki jęczmiennej był mieszany z olejem i kadzidłem "na zapach kojący dla Boga" (Wajikra 23:13)

Co to jest "liczenie omeru" ?

 

"Liczenie omeru" oznacza odliczanie 49 dni pomiędzy drugim dniem Pesach a świętem Szawuot (od Wyjścia z Egiptu do otrzymania Tory). Szawuot jest więc świętem powiązanym ze złożeniem ofiary omer. Jest pięćdziesiątym dniem od tego momentu, czyli pierwszym dniem po 49 dniach odliczania omeru (sfirat haomer).

"Od dnia przypadającego po pierwszym dniu Pesach, w dniu, kiedy przyniesiecie omer na zakołysanie, będziecie liczyć dla siebie siedem pełnych tygodni" (Wajikra 23:15). W okresie tych 49 dni, podczas wieczornej modlitwy wypowiadane jest specjalne błogosławieństwo stanowiące "liczenie omeru".

 

Podczas gdy w drugi dzień Pesach składano ofiarowanie z jęczmienia, w Szawuot ofiarowanie było z nowego zbioru pszenicy. 

Co oznacza Lag Ba Omer?

 

Nazwa ta powiązana jest z przykazaniem "liczenia omeru". Numerycznym odpowiednikiem litery "lamed" jest liczba 30. Litery "gimel" - 3. Lamed odpowiada fonemowi "l", gimel - "g". Ich połączenie wymawiane jest z samogłoską "a" jako "lag" (czyli 33).

Z kolei "ba omer" oznacza "w omerze". Całość można przetłumaczyć na "33 (dzień) w omerze" - 33 dzień liczenia omeru.

Żydzi sefardyjscy nazywają to święto "Lag La Omer" - 33 (dzień) omeru.

 

Jak jest geneza tego święta?

 

Lag Ba Omer - według tradycji - upamiętnia koniec tajemniczej zarazy, jaka panowała wsród uczniów rabina Akiwy (II wiek n.e.) Można mieć jednak wątpliwości, czy rzeczywiście była to epidemia. Talmud (Jewamot 62;2) podaje bowiem, że 24 tysiące uczniów rabina Akiwy zmarło, ponieważ "nie okazywali sobie wzajemnie szacunku".

Inne interpretacje wskazują na fakt, że rabin Akiwa poparł powstanie przeciw Rzymianom (134-135 n.e.), któremu przewodził Szymon Bar Kochba. Wśród powstańców znajdowało się wielu uczniów Akiwy. Być może więc "zaraza" symbolizowała Rzymian, a Lag Ba Omer był dniem jakiegoś militarnego zwycięstwa, jakiejś wygranej bitwy?

Fakt, że zwyczajową zabawą dzieci w Lag Ba Omer jest strzelanie z łuku, sugerowałby prawdziwość tych hipotez.

Dzień ten jest również rocznicą śmierci (jarcait) słynnego rabina Szymona Bar Jochaj - kabalisty tradycyjnie uważanego za autora dzieła "Zohar".

 

Jak obchodzony jest Lag Ba Omer?

 

Jest to święto radosne. Przestają - na ten dzień - obowiązywać zakazy ograniczające wiele czynności w okresie "liczenia omeru". Jest to dzień wypraw za miasto, zabaw w parku, lesie lub na łąkach. W Izraelu tego dnia nie ma normalnych zajęć szkolnych. Dzieci idą z nauczycielami w teren - zabierając łuki i piłki. Bardzo popularne jest również rozpalanie ognisk.

W Meronie - miejscu, w ktorym pochowany jest rabin Szymon Bar Jochai i jego syn Elazar Bar Simeon, tysiące Żydów spotykają się aby obchodzić jarcait. Od czasów rabina Lurii, istnieje zwyczaj urządzania wtedy postrzyżyn trzyletnich chłopców. Towarzyszą temu śpiewy i picie wina.

Lag Ba Omer to również tradycyjny dzień ślubów, które z zasady nie odbywają się w okresie "liczenia omeru" (z nielicznymi wyjątkami).

/614 commandment/ 

 

ATTENTION !

About the visits

to the grave

of Akiva Eger

please get in touch with Mrs.Estera +48 726 100 199 Or gekafka@jewish.org.pl

UWAGA !

W związku pandemią covid-19, synagoga nieczynna do odwołania
kontakt tylko przez email
poznan@jewish.org.pl

Due to the covid-19 pandemic, the synagogue is closed until further notice
contact by email only poznan@jewish.org.pl

SUKOT21

sukkot.jpg

Ambasada Izraela w Polsce

ambas1 (2).jpg

The National Library of Israel

library1.jpg

15-activity Jewish community of Poznan

15c.jpg

15-lat naszej Gminy

tora.jpg

IRENA SENDLER-KONCERT

sendler.jpg

OTWARTA

otwarta.jpg

Zydowski Instytut Historyczny

zih.jpg

Tajemniczy świat Żydów YTtajemniczy.jpg

 

oraz na  Facebooku

Codzienna Miszna

rapoport.jpg

EC CHAIM

ec-chaim.jpg

Shavei Polska

shavei.jpg

C I H

3a.jpg

POLIN

Wirtualny spacer po wystawie stałej

polin.jpg

mhzp_logo_new3755.jpg

Muzeum Galicja

galicja.jpg
fdzz.jpg

nissenbaum.jpg

Portal Chaim

Portal o kulturze, Żydach,

artystach i Wielkopolsce

chaim.jpg

Trzemeszno

logo.jpg+ lista nazwisk

Kulmhof am Ner

kulmhof1.jpg Kliknij obrazek
wirtualny.jpg

Szalom TV

szalomtv.jpg

Shimon Peres Funeral

simon2.jpg

Copyright © 2008 by www.poznan.jewish.org.pl