POLUB NAS :)

facebook.jpg

Nasz You Tube

ytube.jpg

KONTAKT

BIURO

Fundacja Synagoga Nowa

PIC 913955244
2016-04-04_101608.jpg

The National Library of Israel

library1.jpg

Posen Library

KLIK library.jpg

Kalendarz

  calenda1.jpg

TSKZ

tskz.jpg

Bar Micwa Ryana

Kliknij TUTAJ rayan2.jpg

Blog Leona Jedwabia z Australii

Moja podróz przez Holokaust

jedwab2.jpg 

erec.jpg

Koszerne produkty

kosher4.jpg

 

Chabad

chabad.jpg
wikipardes.jpg

JUDAICA

magen_1.jpg

Szalom TV

szalomtv.jpg

KOL POLIN

OMER - liczenie omeru  Email

Słowo omer ma co najmniej trzy znaczenia: po pierwsze, oznacza snop; po drugie, jest to miara produktów sypkich (np. ziarna), która równa jest objętości około 43 jajek. Nazwa ta oznacza też ofiarę (oddanie) ze zboża, składaną w czasach Świątyni. W drugi dzień Pesach składano ofiarę hołdowniczą ze zmielonego jęczmienia, w ilości właśnie jednego omeru. Pierwszy snop z wiosennych zbiorów przynoszony był do Świątyni, ziarno było mielone i jeden omer mąki jęczmiennej był mieszany z olejem i kadzidłem "na zapach kojący dla Boga" (Wajikra 23:13)

Co to jest "liczenie omeru" ?

 

"Liczenie omeru" oznacza odliczanie 49 dni pomiędzy drugim dniem Pesach a świętem Szawuot (od Wyjścia z Egiptu do otrzymania Tory). Szawuot jest więc świętem powiązanym ze złożeniem ofiary omer. Jest pięćdziesiątym dniem od tego momentu, czyli pierwszym dniem po 49 dniach odliczania omeru (sfirat haomer).

"Od dnia przypadającego po pierwszym dniu Pesach, w dniu, kiedy przyniesiecie omer na zakołysanie, będziecie liczyć dla siebie siedem pełnych tygodni" (Wajikra 23:15). W okresie tych 49 dni, podczas wieczornej modlitwy wypowiadane jest specjalne błogosławieństwo stanowiące "liczenie omeru".

 

Podczas gdy w drugi dzień Pesach składano ofiarowanie z jęczmienia, w Szawuot ofiarowanie było z nowego zbioru pszenicy. 

Co oznacza Lag Ba Omer?

 

Nazwa ta powiązana jest z przykazaniem "liczenia omeru". Numerycznym odpowiednikiem litery "lamed" jest liczba 30. Litery "gimel" - 3. Lamed odpowiada fonemowi "l", gimel - "g". Ich połączenie wymawiane jest z samogłoską "a" jako "lag" (czyli 33).

Z kolei "ba omer" oznacza "w omerze". Całość można przetłumaczyć na "33 (dzień) w omerze" - 33 dzień liczenia omeru.

Żydzi sefardyjscy nazywają to święto "Lag La Omer" - 33 (dzień) omeru.

 

Jak jest geneza tego święta?

 

Lag Ba Omer - według tradycji - upamiętnia koniec tajemniczej zarazy, jaka panowała wsród uczniów rabina Akiwy (II wiek n.e.) Można mieć jednak wątpliwości, czy rzeczywiście była to epidemia. Talmud (Jewamot 62;2) podaje bowiem, że 24 tysiące uczniów rabina Akiwy zmarło, ponieważ "nie okazywali sobie wzajemnie szacunku".

Inne interpretacje wskazują na fakt, że rabin Akiwa poparł powstanie przeciw Rzymianom (134-135 n.e.), któremu przewodził Szymon Bar Kochba. Wśród powstańców znajdowało się wielu uczniów Akiwy. Być może więc "zaraza" symbolizowała Rzymian, a Lag Ba Omer był dniem jakiegoś militarnego zwycięstwa, jakiejś wygranej bitwy?

Fakt, że zwyczajową zabawą dzieci w Lag Ba Omer jest strzelanie z łuku, sugerowałby prawdziwość tych hipotez.

Dzień ten jest również rocznicą śmierci (jarcait) słynnego rabina Szymona Bar Jochaj - kabalisty tradycyjnie uważanego za autora dzieła "Zohar".

 

Jak obchodzony jest Lag Ba Omer?

 

Jest to święto radosne. Przestają - na ten dzień - obowiązywać zakazy ograniczające wiele czynności w okresie "liczenia omeru". Jest to dzień wypraw za miasto, zabaw w parku, lesie lub na łąkach. W Izraelu tego dnia nie ma normalnych zajęć szkolnych. Dzieci idą z nauczycielami w teren - zabierając łuki i piłki. Bardzo popularne jest również rozpalanie ognisk.

W Meronie - miejscu, w ktorym pochowany jest rabin Szymon Bar Jochai i jego syn Elazar Bar Simeon, tysiące Żydów spotykają się aby obchodzić jarcait. Od czasów rabina Lurii, istnieje zwyczaj urządzania wtedy postrzyżyn trzyletnich chłopców. Towarzyszą temu śpiewy i picie wina.

Lag Ba Omer to również tradycyjny dzień ślubów, które z zasady nie odbywają się w okresie "liczenia omeru" (z nielicznymi wyjątkami).

/614 commandment/ 

 

Am Israel Chai !

AKIVA EGER

Czytaj TUTAJ

2a.jpg

 

Ambasada Izraela w Polsce

ambas1 (2).jpg

Hebrajski w Gminie

Chetnych do nauki

prosimy o kontakt

hebr2.jpg

15-activity Jewish community of Poznan

15c.jpg

15-lat naszej Gminy

tora.jpg

IRENA SENDLER-KONCERT

sendler.jpg

Codzienna Miszna

rapoport.jpg

Tajemniczy świat Żydów YTtajemniczy.jpg

 

oraz na  Facebooku

JEWISH.pl

 jewish.jpg

EC CHAIM

ec-chaim.jpg

Shavei Polska

shavei.jpg

Zydowski Instytut Historyczny

zih.jpg

C I H

3a.jpg
wirtualny.jpg

POLIN

Wirtualny spacer po wystawie stałej

polin.jpg

mhzp_logo_new3755.jpg

Muzeum Galicja

galicja.jpg
fdzz.jpg

nissenbaum.jpg

Trzemeszno

logo.jpg+ lista nazwisk

Kulmhof am Ner

kulmhof1.jpg Kliknij obrazek

Shimon Peres Funeral

simon2.jpg

Copyright © 2008 by www.poznan.jewish.org.pl