POLUB NAS :)

facebook.jpg

Nasz You Tube

ytube.jpg

KONTAKT

BIURO

Fundacja Synagoga Nowa

PIC 913955244
2016-04-04_101608.jpg

The National Library of Israel

library1.jpg

Posen Library

KLIK library.jpg

Kalendarz

  calenda1.jpg

TSKZ

tskz.jpg

Bar Micwa Ryana

Kliknij TUTAJ rayan2.jpg

Blog Leona Jedwabia z Australii

Moja podróz przez Holokaust

jedwab2.jpg 

erec.jpg

Koszerne produkty

kosher4.jpg

 

Chabad

chabad.jpg
wikipardes.jpg

JUDAICA

magen_1.jpg

Szalom TV

szalomtv.jpg

KOL POLIN

Nadreprezentacja czyli wyrastanie ponad przeciętność  Email
komentarze, opinie...

Pytanie i odpowiedż - the 614 commandment society

Podobno większość noblistów jest (była) pochodzenia żydowskiego. Taka  "nadreprezentacja" występuje też w innych dziedzinach (adwokaci, lekarze) - gdzie jest wymagana inteligencja (mądrość); co więcej, osoby pochodzenia żydowskiego zdają się często wyrastać ponad przeciętność w swoim fachu. Mam pytanie: z czego to wynika? Wrodzonej inteligencji, sposobu wychowania, nakazów religijnych, czy też po prostu z porządnego wykonywania swoich obowiązków?

Rzeczywiście, można mówić  o pewnej „nadreprezentacji” Żydów wśród noblistów.  Na przykład G. Cochran, J. Hardy, H. Harpending,  w „Natural History of Ashkenazi Intelligence” stwierdzają, że  Żydzi  aszkenazyjscy stanowią mniej niż 2% ludności Stanów Zjednoczonych,  wszyscy Żydzi około  0.25% ludności świata, a są posiadaczami aż 27% nagród Nobla w naukach ścisłych i  28%  w dziedzinie medycyny.
W USA Żydzi są "nadreprezentowani" w medycynie przez ponad 230% w proporcji do ogólnej populacji Stanów, ponad 475% w psychiatrii, 299% w dentystyce, 265% w prawie i 238% w matematyce. Amerykańscy Żydzi są dwa razy liczniej reprezentowani wśród studentów uniwersyteckich, niż pozostałe grupy etniczne. Natomiast w szkołach uznawanych za najbardziej prestiżowe (Ivy League) są obecni pięciokrotnie silniej, niż by to wynikało z udziału procentowego Żydów w ogólnej populacji.
Jak to wyjaśnić?
Istnieje kilka teorii na ten temat. Naszym zdaniem przyczyna nie jest w żadnym stopniu wrodzona (genetyczna), ale wyłącznie kulturowa. Nawet gdy badania sugerują wyższe IQ u Żydów niż u innych grup etnicznych, to przyczyną jest wychowanie i środowisko, a nie geny. Żydzi są tacy, jakimi kształtują ich wartości zapisane w żydowskiej tradycji a ustanowione przez ich religię – judaizm [ traktat talmudyczny Pirke awot prawie dwa tysiące lat temu stwierdza: ein am haarec chasid („nieuczony nie może być pobożny”].. Nawet gdy Żydzi nie są religijni, to jeżeli zostali wychowani w środowisku żydowskim, podlegali wpływom wartości, które przez tysiąclecia pielęgnował judaizm i które uczynił podstawą żydowskiego stylu życia oraz trwale zapisał w żydowskiej kulturowej świadomości i podświadomości.
Wartości te to kult wiedzy, kult mądrości i inteligencji,  umiejętności analizowania problemów, ich werbalizowania i ich rozwiązywania, dociekliwości, stawiania mądrych pytań (w starej żydowskiej anegdocie matka pyta syna wracającego ze szkoły nie "czy dawałeś dziś nauczycielowi dobre odpowiedzi?", ale "czy zadawałeś dziś nauczycielowi dobre pytania?"), logicznego myślenia i argumentacji, pracowitości i poczucia obowiązku.
Żydzi od tysięcy lat byli nazywani „Ludem Księgi”. Tą księgą była  i jest Tora. Pokolenia żydowskich chłopców od tysięcy lat zajmowały się nauką czytania, pisania, rozumienia tekstu i jego analizowania  w systemie pierwszego w historii powszechnego systemu szkolnictwa (I wiek n.e. –  już wówczas talmudyczny traktat Bawa Batra [21b] wyznacza wiek rozpoczęcia nauki na 6 lub 7 lat).  
Praktycznie od tysięcy lat nie istnieją żydowscy mężczyźni-analfabeci. Księgi od zawsze otaczane są wyjątkowym szacunkiem. W rodzinach żydowskich od pokoleń ceniono wykształcenie, mądrość i wiedzę, a mniejsze znaczenie przywiązywano do sprawności fizycznej. Wzorem żydowskim był mędrzec, który nie tylko koncentrował się na religii, ale także na wiedzy świeckiej – jak np. Majmonides, który był wielkim komentatorem Tory i Talmudu, ale także filozofem i lekarzem.  
Religijnym przykazaniem judaizmu było i jest okazywanie szacunku mędrcom i ludziom reprezentującym wykształcenie i wiedzę. Przed mędrcem - w zgodzie z halachą - trzeba wstawać. Poprzez specjalne traktowanie mędrców podkreśla się stale, jak wielką wartością jest mądrość. Jeżeli Grecy wieńczyli swoich atletów, średniowieczni Europejczycy - rycerzy i świętych, a współczesny człowiek Zachodu - artystów (kultury masowej) i celebrytów, to Żydzi konsekwentnie przez tysiące lat wyróżniają ludzi intelektu, wiedzy i pracowitości.
Bo przecież jednym z głównych  ideałów judaizmu był i jest tikkun olam, czyli  „naprawianie, doskonalenie świata” – religijny nakaz aktywnej postawy wobec rzeczywistości, nakaz jej mądrego przekształcania tak, aby lepiej służyła człowiekowi do realizowania jego duchowych i etycznych celów oraz czyniła jego życie lepszym. To bardzo istotna sprawa! Bowiem taka postawa kształtowała i kształtuje szacunek dla wiedzy traktowanej nie wyłącznie jako cel sam w sobie, ale jako narzędzie wynalazczości i postępu. Jeżeli dodamy do tego charakterystyczne dla judaizmu skupienie na życiu „tu i teraz” oraz rolę, jaką w koncepcji człowieka spełnia w tej religii zagadnienie „wolnej woli” – otrzymujemy w rezultacie trwale ukształtowaną w świecie żydowskim atmosferę, która zdecydowanie sprzyja rozwojowi umysłowemu i ceni ludzi przede wszystkim za ich walory i osiągnięcia intelektualne.
To rezultatem tej właśnie atmosfery - charakterystycznej zarówno dla żydowskiej rodziny jak i szerszych żydowskich społeczności  - są sukcesy odnoszone przez Żydów w dziedzinach, które wymienia Pan w pytaniu.
 

Am Israel Chai !

AKIVA EGER

Czytaj TUTAJ

2a.jpg

 

Ambasada Izraela w Polsce

ambas1 (2).jpg

Hebrajski w Gminie

Chetnych do nauki

prosimy o kontakt

hebr2.jpg

15-activity Jewish community of Poznan

15c.jpg

15-lat naszej Gminy

tora.jpg

IRENA SENDLER-KONCERT

sendler.jpg

Codzienna Miszna

rapoport.jpg

Tajemniczy świat Żydów YTtajemniczy.jpg

 

oraz na  Facebooku

JEWISH.pl

 jewish.jpg

EC CHAIM

ec-chaim.jpg

Shavei Polska

shavei.jpg

Zydowski Instytut Historyczny

zih.jpg

C I H

3a.jpg
wirtualny.jpg

POLIN

Wirtualny spacer po wystawie stałej

polin.jpg

mhzp_logo_new3755.jpg

Muzeum Galicja

galicja.jpg
fdzz.jpg

nissenbaum.jpg

Trzemeszno

logo.jpg+ lista nazwisk

Kulmhof am Ner

kulmhof1.jpg Kliknij obrazek

Shimon Peres Funeral

simon2.jpg

Copyright © 2008 by www.poznan.jewish.org.pl